Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Z emerytów zrobili żebraków!

: 36 zł - w przypadku emerytur (ustalanych zarówno w myśl dotychczasowych, jak i zreformowanych zasad), emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (w tym rent z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz rent inwalidów

Re: Niechciani dyrektorzy szkół. "Nie jestem star

Jest całkiem sporo takich nauczycieli. W mojej szkole również. W szkołach publicznych nie mogą pracować jedynie nauczyciele pobierający świadczenia kompensacyjne.

Re: O francuskich matkach odnosnie postu TB watku

bardzo duże wsparcie ze strony państwa. Nie ma też presji społecznej na to, aby poświęcały się dzieciom i sięgały jakiś chorych ideałów. 1. Opieka medyczna w czasie ciąży i połogu. 2. Prawo rozwodowe i tzw. świadczenia kompensacyjne powodują, że rozwody przebiegają znacznie łagodniej (oczywiście nie

Re: Problem budzi tylko sposób ogłoszenia - tryb

Urlop dla poratowania zdrowia - zgoda. Niemniej obecnie dość trudno z tego korzystać. A korzysta mniej niż 1% nauczycieli. Emerytury - była nowelizacja ustawy w 2009 r. W efekcie, "w kolejnych latach wiek konieczny do uzyskania świadczenia kompensacyjnego będzie podnoszony, aż do roku 2033, kiedy

Re: Ratunku, chcą mi wlepić 25godzin w zerówce

zabierane często z godzinnym opóźnieniem. W tym roku osiągnęłam możliwość przejścia na świadczenie kompensacyjne, ale odejść tak dobrowolnie, bez odprawy??!! W przyszłym roku znikają zerówki i pensum 22godz, więc muszą mi wręczyć wypowiedzenie zmieniające na 25 godzin-czy: - to będzie likwidacja takiego

Re: to cos jak urzędowe przetargi na samochód

) lub w państwie, z którym Rzeczpospolitą Polską łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych przewidująca transfer emerytur lub rent, świadczenia pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny, wypłaca się wraz z emeryturą, rentą, uposażeniem w stanie spoczynku lub innymi

Re: Ksiądz podupczył - alimenty zapłacisz ty :-)

była całkowicie niezdolna do pracy. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała

Re: Dochody różnych grup zawodowych w Polsce.

0,25 ha. Otrzymują trzynaste pensje. Jeżeli spełniają warunki, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, otrzymując tzw. świadczenie kompensacyjne. -- http://i43.tinypic.com/2ahbjuw.jpg

Walczą o nauczycielkę, żeby nie straciła pracy

"Nauczycielka, o której mowa, ma akurat prawo do świadczeń kompensacyjnych, co oznacza, że po odejściu z pracy będzie mogła otrzymywać 75 proc. swojej pensji. Jest też inna nauczycielka, którą gdybym zwolnił, nie miałaby środków do życia." Szkoła jest dla nauczycieli miejscem pracy czy

Re: Chce???? A mają wybór? Nie.

pomostowe oraz świadczenia kompensacyjne. wyborcza.pl/1,76842,7452794,Emerytura_nauczyciela.html

Re: Najbardziej prestiżowe zawody waszym zdaniem

Na nauczycieli to już jest prawdziwa nagonka, że darmozjady, że 3 miesiące wakacji, że ferie, że 25 godzin pracy w tygodniu i te świadczenia kompensacyjne;) -- "Kiedy Puchacz i Kicia wyruszyli w rejs życia|W zgrabnej łódce groszkowozielonej|Wzięli z sobą parówki,duży zapas gotówki|I słój

Re: Emerytury- wcześniejsze nie dla kazdego

Może sie komus przyda... Z jakich powodów ZUS najczęściej odmawia przyznania wcześniejszej emerytury? Dlaczego nauczyciele mają problemy z uzyskaniem świadczeń kompensacyjnych? Na co trzeba zwrócić uwagę, gdy staramy się o pomostówkę? wyborcza.biz/Emerytura/1,124713,11384571,Wczesniejsza

Re: Wirtualny doradca ZUS

mam włosów. Czy każdemu pracownikowi oświaty przysługuje świadczenie kompensacyjne?Czy pobierając świadczenie kompensacyjne można dorabiać?Jeśli interesuje cię zagadnienie świadczeń kompensacyjnych, przeczytaj wywiad z Grażyną Janaszczak. UŻYTKOWNIK: a jakiego używasz szamponu? WIRTUALNY DORADCA

Emerytura nauczycieli

świadczenia kompensacyjne, ale wiek uprawniający do korzystania z tych świadczeń będzie się wydłużać.

Re: Zofia Lubicz

Serial "z życia wzięty" powinien być - w miarę możliwosci - realistyczny, a w życiu nie wszyscy ludzie mają urodę Barbie. Zresztą powierzchowność człowieka jeszcze o niczym nie świadczy, czasami bardziej obrzydliwi są ci wymuskani jak z obrazka. Być może sama nawet taka jesteś, bo twoja

Re: Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

kompensacyjnego (niedużo, 10 lat, bo świadczenie od 55, a wliczając ciążę i wychowawcz to jakies 7). Renta dla dzieci dożywotnio, bo nie przypuszczam, że Osoba z ZD znajdzie zatrudnienie, z którego będzie opłacała skłądki i podatki. Jesteś geniuszem! Lecę robić dzieci!

Re: Chce???? A mają wybór? Nie.

pomostówek i świadczeń kompensacyjnych. Wszyscy normalnie pracujący, którzy nigdy nie marzyli o wcześniejszych emeryturach, nie dostali nic.

Re: Chce???? A mają wybór? Nie.

oraz świadczenia kompensacyjne. taaaak? powiedz to nauczycielom mającym po 30+, w momencie rozpoczęcia pracy mieli perspektywę wcześniejszej emerytury, a zostali z niczym, żadnej pomostowej emerytury nie otrzymają tylko będą pracować do 67 lat. Więc zastanów się zanim zarzucisz komuś kłamstwo.

Re: prokuratorzy, policjanci i wszystkie inne zaw

kompensacyjne i wiek uprawniający do nich, emerytury pomostowe i świadczenia przedemerytalne" - zaznaczył minister. Sędzia i prokurator przejdą w stan spoczynku w wieku 67 lat - zakładają propozycje zmian emerytalnych.>> Czyli zawsze się znajdą równi i równiejsi...bowiem nie wspomniano o oficerach

Sejm uchwalił ustawę o świadczeniach kompensacy...

a może po prostu ustawa uprzemożliwia przechodzenie na wcześniejsze emerytury, a nie tylko umożliwia? Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych umożliwiającą możliwość przechodzenia przez nauczycieli z dużym stażem pracy na wcześniejsze emerytury.

Re: Świadczenie pytanie. Dziękuję za odpowiedz.

świadczeniach rodzinnych Art. 17. 5. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli: 1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; 2

Re: Utrzymywanie dorosłego dziecka

socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, (...)

Re: politechnika warszawska- jaki kierunek?

akademicki i możliwa będzie normalna praca z nimi. Sama jestem ciekawa, na ile ten kompensacyjny system się sprawdza. No ale fakt - konieczność oficjalnego łatania przez uczelnie dziur po szkole średniej kiepsko świadczy o całym systemie. Rozumiem, że wzmianka o korkach z ortografii miała być ironiczna. To

Re: Zmiany w radomskiej oświacie. Będą likwidować

im już niestety nic nie pomoże oprócz natychmiastowego leczenia specjalistycznego!ignorancja,zdufanie,zakłamanie,kumoterstwo i skandaliczna niewiedza merytoryczna rozporządzeń MEN dotyczących organizacji klas i szkół integracyjnych,pomocy korekcyjno-kompensacyjnej oraz innej pomocy dzieciom o

Wiecie coś może?

prawo do: emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Polska traci szansę

A nie może iść na wcześniejszą emeryturę, (jeśli nie na normalną) skoro nie ma za co żyć? Można jej wypłacać nawet potrójne świadczenie kompensacyjne, a i tak straty dla Polski byłyby nieporównywalnie mniejsze niż gdyby została tym ambasadorem.

Re: wyniki żony - prośba o interpretację

, którego i tak żona ma nie za dużo, fT3 powstaje kompensacyjnie w innych niż tarczyca organach i dlatego wydaje się, że jeśli jest ponad normę, to trzeba obniżać. Nie trzeba obniżać fT3, jeśli fT4 jest w połowie normy. Tsh jest bardzo niskie, fakt. Ale samo tsh NIE świadczy od nadczynności. Zalecam

Re: 700 tys nauczycieli zaczyna impreze

A co? Uważasz może, iż przywileje należy poszerzać zamiast je likwidować? On i tak wszystkich nie wymienił. Roczne urlopy dla podratowania zdrowia, emerytury pomostowe, świadczenia kompensacyjne, niskie pensum (nad resztą godzin "pracy" nikt nie ma kontroli, bo nauczyciele po prostu idą

Re: do p.prawnik

, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli wiec po

Re: Nie użalaj sie kolter.

za okres niezdolności do pracy z powodu choroby; 3) nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, w przypadkach określonych w art. 4 ust. 1; 4) jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Re: narcyz

Te pytania świadczą, że jesteś głupią babą. Będziesz jeszcze płakać przez niego. Czy słyszałaś o narcyźmie kompensacyjnym? To twoje uwielbienie jego i pławienie się w tym.

Re: Wyprowadzajcie się z domu, i to już!

również po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Emerytura-kiedy odejść?

wiadczenie kompensacyjne do czasu osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego będzie wynosiło 80 proc. emerytury pomostowej. O wysokości świadczenia będą decydowały zgromadzone składki (co roku waloryzowane o wskaźnik inflacji). Oszczędności zostaną podzielone przez przewidywany czas dalszego trwania

Re: To nie Ameryka

Proszę cię to nie jest wysoka renta w takim przypadku!Godzina dobrej rehabilitacji to jest 200 zł.Teraz za mieszkanie, jego opiekę płacą rodzice co będzie jak zostanie sam?Nawet zwaloryzowane świadczenie niewiele daje. Po za tym gdyby był zdrowy mógłby zarabiać dużo więcej... Odszkodowanie spełnia

Rencista nie uzyska statusu bezrobotnego w PUP

szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Bezrobotny nie może także pobierać nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego

Re: wysokosc dochodu do stypendium

pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub

Jako dyrektor szkoły widzę katastrofalne skutki...

kiedy jest awans. Ile to razem godzin? Na razie nie mogą mi ruszyć pensji, ale ja, panie Dyrektorze nie mam złudzeń, na ile mogę liczyć po zniesieniu KN. Ale będę zmotywowana do pracy!!! A mam jej już 26 lat za sobą i tęsknie do wieku 55 i świadczenia kompensacyjnego. Czy po raz kolejny będę oszukana?

Re: pierwszy raz dostalismy orzeczenie prosze o p

stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;" (ze strony zasilki.wieszjak.pl/zasilek-pielegnacyjny/214510,Swiadczenie-pielegnacyjne-od-1-stycznia-2010.html) Dodatkowo: "Wymogi jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o status

Re: Rezygnacja z pracy na rzecz opieki nad dziećm

świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę. 5. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli: 1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego

Re: świadczenie pielęgnacyjne a przedszkole

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; 2) osoba wymagająca opieki: a) pozostaje

Śląsk traci na emeryturach

60 zl podwyżki dostałam jako nauczyciel o najwyższych kwalifikacjach i doświadczeniu.Moi koledzy i koleżanki o równie wysokich kwalifikacjach (tzw. mianowani) dostali jeszcze mniej. Czy PO i Tusk kpią sobie ze środowiska nauczycielskiego? W tej chwili ważą się losy świadczeń kompensacyjnych dla

Re: ZUS nie chce wypłacić zasiłku

świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby; 3) nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, w przypadkach określonych w art. 4 ust. 1; 4) jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia

Porównanie do roboli

181,10 zł dodatek kompensacyjny 27,17 zł świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 9,08 zł do

Re: Solidarność wręcza dyscyplinarkę minister Hal

- mogą iść na emeryturę w wieku 55 lat. Od chwili, gdy skończą pracę, aż do momentu ukończenia wieku emerytalnego otrzymują oni, finansowane z budżetu państwa, tzw. świadczenia kompensacyjne.

Re: niepelnosprawny a internat

legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. (…) 5. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli: 1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego

Re: w obronie mieszkańców

Właśnie tak czytam po raz chyba nasty post p. Wachnickiego i naprawdę logiczną konsekwencją tego jest stwierdzenie, że chodzi p. Wachnickiemu o likwidację strefy. Bo jak gmina Radom ma dawać jakieś świadczenia kompensacyjne przedsiębiorcom czy pracownikom strefy? Na jakiej podstawie prawnej

Re: Do 100 tys. zł na działalność pozarolniczą na

nauczania 181 zł 10 gr dodatek kompensacyjny 27 zł 17 gr dodatek dla sieroty zupełnej 340 zł 39 gr świadczenie pieniężne (dawn. dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż 181 zł 10 gr świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż 181 zł

oświadczenia ARP

" ARP S.A., w związku z realizacją nałożonego przez ustawę obowiązku wszczęcia postępowania na zlecenie świadczenia usługi szkoleniowo – doradczej, zastosowała tryb zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych). Tryb "z wolnej ręki" był w

Re: Nauczycielu! Masz 55 lat, przepracowałeś 30..

się nie składa, od mojej niskiej pensji pobierana jest skladka rentowo emerytalna na ogólnych zasadach oraz skladka zdrowotna. Moja pensja wynosi 1300 zł a emerytura będzie pewnie astronomiczna. Wątpię, aby znalazło się wielu chętnych na świadczenia kompensacyjne mimo problemów ze zdrowiem. Byłoby to

Re: Amerykanska wdziecznosc

Wschodzie, o czym świadczy chociażby fakt, że polski eksport towarów i usług w tym okresie wynosił ok. 200 mld USD rocznie. Polacy realizowali głównie kontrakty budowlane, drogowe, zbrojeniowe. Po wprowadzeniu przez Radę Bezpieczeństwa ONZ embarga ekonomicznego wobec Iraku nastąpiło załamanie naszych

Re: zniesione progi dochodowe!!!

, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego. Na dłuższy czas Świadczenie pielęgnacyjne będzie ustalane na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony – to do

Re: Wyprowadzajcie się z domu, i to już!

konsekwencji bohaterowie artykułu również. > > Art. 59. (uchylony). > > Art. 60. Uprawnienia określone w art. 56 i 58 zachowują nauczyciele również po > przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. I dlatego zaproponowano im lokal zastępczy. -- Idiota w

Zasiłek to 200% przecietnego wynagrodzenia

renta podstawowa 706 zł 29 gr dodatek pielęgnacyjny 181 zł 10 gr dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 271 zł 65 gr dodatek kombatancki 181 zł 10 gr dodatek z tytułu tajnego nauczania 181 zł 10 gr dodatek kompensacyjny 27 zł 17 gr dodatek dla sieroty

Re: cc- to zbawienie, dlaczego wzbudza taką agres

obrzęk na główce, który znika w ciągu kilku godzin bez żadnych konsekwencji. Ta lista to po prostu pomieszanie z poplątaniem. Teraz cc i niedotlenienie. Proszę mi powiedzieć, jak według Pani, w czasie porodu - jakiegokolwiek - dziecko "oddycha"? Proszę wybaczyć, ale ta wypowiedź świadczy o

Re: Świadczenie pielęgnacyjne - zmiany 2010???

świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; 2) osoba wymagająca opieki: a) pozostaje w związku małżeńskim, b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, albo, w związku z koniecznością kształcenia

Re: Now rok się zaczął.

państwowej przychodni pierwszy wolny termin jest na wrzesień 2014 (!), a do tego przed wizytą muszę z własnej kieszeni pokryć koszt badań (kolejna stówka), bo rodzinny nie da mi na nie skierowania, bo to sie nie mieści w jego koszyku świadczeń, jako badania specjalistyczne. A państwo dopłaci mi do kosztów

Re: oświadczenia ARP

jkredman napisał: > " ARP S.A., w związku z realizacją nałożonego przez ustawę obowiązku wszczęci > a > postępowania na zlecenie świadczenia usługi szkoleniowo – doradczej, zast > osowała > tryb zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy prawo zamówień >

inne kwiatki

;Załącznik do uchwały nr LXII/1272/10 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2010r. Wykaz odpłatnych świadczeń organizowanych przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. 1. Nauka języków obcych. 2. Zajęcia z rytmiki. 3. Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna. 4. Zajęcia dodatkowe

Re: Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

ktoś to skreśla i mówi mi "Idź na kasę do Tesco". Nie. Nie pójdę. Wezmę sobie ten głodowy zasiłek pielęgnacyjny na syna, podatnicy za to niestety zapłacą i... poczekam. Niewiele mi brakuje do tego świadczenia kompensacyjnego - znowu podatnicy zapłacą. O to chodzi??? To jest bez sensu. Nie

A rzeczywistość skrzeczy...

- świadczenia kompensacyjne czy pomostówka są tak skonstruowane, że prawie nikt z tego nie korzysta, mój rocznik pracuje jak inni do 67 roku życia - długość wakacji uczniów nie jest tożsama z moim przymusowym urlopem - w ferie mamy w szkole akcję "zima w mieście" i pracujemy, w tym roku urlop mam od 7

Re: Emerytura z OFE

Świadczenia kompensacyjne to taki wybieg aby pokazać, że ZNP coś zyskał. I "coś" z tego będzie dla tych co w ciągu 20 lat zechcą odejść na emeryturę. Nauczyciele policzą czy się to opłaci. Zachęcali a teraz losują OFE a tu też figa. "Spadek wartości OFE to efekt pierwszego etapu

Re: opłat aza przedszkola - nielegalna???

/10 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2010r. Wykaz odpłatnych świadczeń organizowanych przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. 1. Nauka języków obcych. 2. Zajęcia z rytmiki. 3. Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna. 4. Zajęcia dodatkowe, dla dzieci nieposiadających

Re: Czy to jest dobre tempo rozwoju ruchowego ?

Witam, te dwa przykłady świadczą raczej o normalnych zachowaniach kompensacyjnych i normalnych formach stabilizacji postawy niedojrzałego dziecka. Owszem, przy dysfunkcjach i zaburzeniach oun prężenie się i preferencja wzorca wyprostnego jest elementem obrazu zaburzeń, ale u noworodków i małych

Re: Etyka troski

jedynie zaniechać czynu, bo nie każdy ma taką konstytucję naturalną ażeby móc nad sobą panować. A niewspółmierność kary do przewiny, wzmacnia poźniejsze odreagowania, nawet w następnych pokoleniach, gdzie może dochodzić do różnych dewiacji. Ta sytuacja świadczy o tym iż emocjonalności nie da się stłumić

Re: w obronie mieszkańców

> Właśnie tak czytam po raz chyba nasty post p. Wachnickiego i > naprawdę logiczną konsekwencją tego jest stwierdzenie, że chodzi p. > Wachnickiemu o likwidację strefy. > Bo jak gmina Radom ma dawać jakieś świadczenia kompensacyjne > przedsiębiorcom czy pracownikom strefy? > A

Re: PO i SLD chcą się dogadać. Zmienią media publ

.A PiSuardessa wstydziłaby się - dzisiaj się burzą, a własne projekty pomostówek mieli zbliżone do platformerskich. Zresztą, ustawa idzie do TK. Jest to w miarę uczciwe postawienie sprawy przez Sojusz, niech fachowcy rozstrzygną dadzą prawne uzasadnienie. Jesli będą świadczenia kompensacyjne (dla

Brednie emerytalne

będzie to 2 osoby byłaby aż tak przerażająca, biorąc pod uwagę, że mamy olbrzymie rezerwy – wysoki poziom bezrobocia i niską wydajność pracy? Albo pisze pan, że świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli to „dla budżetu koszt rzędu 1,3 mld zł rocznie”. Jak to jest możliwe, skoro rocznie

Re: witam,to ja wredna matka

,z których nic nie wyszło(dziecko powinno chodzić do szkoły integracyjnej),późniejszą opinię dot.zajęć korekcyjno- kompensacyjnych(mamy przyznane 2 godz.tygodniowo)i mamy też orzeczenie o niepełnosprawności.O terapeucie cieniu słyszałam,tylko mam pewne obawy,co do odbioru takiej "obcej"osoby przez

Re: Wywiad z min. Fedak

50+ mają ulgi w niektórych podatkach. Prawo ma zachęcać do pozostania na rynku pracy, tak jak to się dzieje w przypadku nauczycieli. Wprowadziliśmy ustawę, która jest stosowana w sytuacji wyjątkowej - jeśli rzeczywiście nie ma pracy, to nauczyciel przechodzi na świadczenie kompensacyjne. I okazało

Re: wytłumaczcie mi jak to jest i prosze napiszci

dodajcie jeszcze łańcuchy kompensacyjne i prawny obtót wierzytelnościami CENA WĘGLA jest wyłączona ze swobodnego rynkowego kształtowania,toteż nie pełni funkcji informacyjnej,bodżcowej i równoważącej mimo iż otoczenie górnictwa jest rynkowe.Ten interwencjonizm cenowy państwa nie zapewnia

Re: Zwrot pieniędzy wpłaconych Dolcanowi

. Gniewek, Komentarz, 2008, s. 899; K. Zawada (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. II, 2009, s. 114; M. Pyziak-Szafnicka (w:) System prawa prywatnego, t. 6, s. 1097). Wynika to stąd, że skoro potrącający może uczynić zadość niezaskarżalnej wierzytelności drugiej strony przez spełnienie świadczenia, to

Re: nie wiesz, o co w ogóle chodzi

pokrzywdzonego albo na rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji społecznej, której podstawowym zadaniem lub celem statutowym jest spełnianie świadczeń na określony cel społeczny, bezpośrednio związany z ochrona dobra naruszonego lub zagrożonego przestępstw, za które skazano sprawcę, z

Re: w obronie mieszkańców

No niestety ale ja w czyjejś głowie nie umiem czytać, a p. Wachnicki nie napisał o jaką rekompensatę chodzi, więc logiczne jest, że świadczenie kompensacyjne jest wypłacane w pieniądzu. Oczywiście pisał o działaniach samorządu, chdziło głównie o parkingi. Ale jak widomo parkingi się buduje długo

Wszystkie błędy myślowe autora...

zupełnie się to nie opłaca - świadczenia kompensacyjne czy pomostówka są tak skonstruowane, że prawie nikt z tego nie korzysta, mój rocznik pracuje jak inni do 67 roku życia - długość wakacji uczniów nie jest tożsama z moim przymusowym urlopem - w ferie mamy w szkole akcję "zima w mieście" i

Re: Zwrot pieniędzy wpłaconych Dolcanowi

których dochodzi do zmniejszenia rozmiaru świadczenia dłużnika, ale nie polega ono na wzajemnym zniesieniu przeciwstawnych wierzytelności, na przykład "potrącenie" uiszczonej zaliczki z należnej ceny, zaliczenie złożonego zadatku lub wadium na poczet należnego świadczenia, skompensowanie

Re: Sfrustrowany i nieszczęsliwy ateistyczny pleb

Religijność jest tym większa im więcej biedy, zacofania i nieszczęść. To "fakt autentyczny". Nazywa się to zachowaniem kompensacyjnym - uzupełnia (w sposób urojony) braki w życiu codziennym. Spadek religijności wśród społeczeństw rozwiniętych świadczy nie o ich zepsuciu, braku szczęścia

Pakt Ribbentrop Mołotow zostawmy historii

O dyplomatycznym pomiarkowaniu świadczy to, że Prof. Rotfeld woli mówić o aneksji a nie o okupacji. Nie zmienia to faktu, że żądania wysuwane pod adresem Moskwy są bezprzedmiotowe i niepotrzebne. Pakt Ribbentrop-Mołotow należy do zaszłości, które politycy powinni pozostawić historykom. Został on de

Re: uszkodzona pompa hamulcowa

, lub po przekątnej. Gdy jeden obwód zawiedzie, powinien działać jeszcze drugi. Niezależnie od tego, o uszkodzeniu uszczelnień tłoczków świadczy nagłe osłabienie skuteczności hamowania, bywało, że pedał wpadał do deski. O wadliwym działaniu pompy świadczą czasami trudności w odpowietrzeniu układu

Oszczercy!______Dajcie se spokój z PR AD- personam

forum.gazeta.pl/forum/w,13,99162548,99173999,_To_samo_co_z_piczym_.html ________Jeszcze wam mało blamazu?____________ "sprzedaż odbywała się na podobnych zasadach, to ona nastąpiła w ramach realizacji ustawy z 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym

Czy Niemcy jeszcze zapłacą?

sprawach cywilnych, domagając się świadczenia od obcego państwa. – Chodzi nam jedynie o to, aby Sąd Najwyższy dopuścił kompetencję polskiego wymiaru sprawiedliwości w takiej sprawie jak naszego klienta – wyjaśnił wczoraj „Rz” adwokat Emil Zalewski. Tak jest we Włoszech oraz w Grecji

I jeszcze lekcja logicznego myślenia

> No niestety ale ja w czyjejś głowie nie umiem czytać, a p. Wachnicki nie napisał o jaką rekompensatę chodzi, więc logiczne jest, że świadczenie kompensacyjne jest wypłacane w pieniądzu. Zamiast czytać w głowie albo w kryształowej kuli, czytaj wpisany tekst: skoro nie napisał, że

Re: Do biednych studentów !!!

przypadkach może zostać podjęta decyzja indywidualna o przyznaniu pomocy materialnej. Tak więc jedyną kwotą progową nienaruszalną jest 569 PLN; wywiedziona ona jest z Ustawy o świadczeniach rodzinnych (z 2003 roku). Czego by o obecnych regulacjach nie powiedzieć, odbierają one komisjom stypendialnym

Re: Stpendium - zaśw o dochodzie nieopodatkowanym

świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, – dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o

Prezydenci zdjęli czapki św. mikołajów. Słono z...

przekonanie o nienależytym wywiązywaniu się KZK GOP z pełnionej funkcji organizatora komunikacji zbiorowej w regionie. Opinia ta przejawia się wyraźnym brakiem społecznego przyzwolenia na dalsze podnoszenie opłat za świadczone przez Związek usługi, bez należytego zadbania o proporcjonalność cen względem

Re: Biedne kobiety, bogaci nauczyciele

żenująco nieodpowiadający temu co potem na dyplomie) - te wszystkie dokumenty nie świadczą, że ktoś jest DOBRYM NAUCZYCIELEM, DOBRYM FACHOWCEM. Wielu spośród obecnych nauczycieli w szkole nie powinno wogóle się tam znaleźć lub szybko z niej odejść. Taka jest moja obserwacja. I taki jest mój postulat. W

Re: Zwrot pieniędzy wpłaconych Dolcanowi

8. Poszukując pragmatycznych sposobów wygaszania zobowiązań, praktyka gospodarcza ukształtowała również wielostronne porozumienia (umowy) kompensacyjne z udziałem wielu podmiotów, prowadzące do umarzania zobowiązań w sposób bezgotówkowy. Umowy takie umożliwiają dokonywanie przesunięć majątkowych

Re: na pokrzepienie "goroli" :)))

świadczą o niskiej jakości naszej stali, to nie zabieraj głosu w sprawach dotyczących jakości stali. to mniej więcej tyle w kwestii "byle jakiej jakości" wyrobów naszych hut. w kwestii inwestycji 1: www.phssa.pl/default.aspx?docId=240 w kwestii inwestycji 2, z troszeczkę innej strony: www

W wojnie płci oziębłość jest bronią kobiety

: im norma społeczna na to ciągle jeszcze nie pozwala. Zgodnie z tą normą seksualność kobieca jest czymś groźnym i podejrzanym. Myślę, że ta norma jest zła. Ponieważ udaje, że chodzi o dobrze rozumianą kontrolę seksualności, a w gruncie rzeczy nakazuje wyparcie i zaprzeczanie. Świadczy o tym fakt, że

Re: jakie badania "pod " insulinoodporonsosc

czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej. tiny.pl/rlj4 tiny.pl/rljk Insulinooporność i kompensacyjna hiperinsuli-nemia wiążą się ściśle z zespołem metabolicznym,na który składają się otyłość brzuszna, nadciśnienietętnicze i dyslipidemia. Zespół ten zwiększa ryzykochorób naczyniowych. Badania

Re: Re..Uwaga Niepełnosprawni !!! Info !!! Piln

Jaki jest zakres świadczeń na rzecz uczniów niepełnosprawnych 16-09-2002, ostatnia aktualizacja. Tekst jest zgodny ze stanem prawnym na dzień 1 czerwca 2001 r. 1. Uczniowie niepełnosprawni powinni mieć zapewnione na podstawie Zarządzenia Nr 29 MEN z dn. 4 października 1993 r. (Dz. Urz. MEN z

Re: na pokrzepienie "goroli" :)))

? jak więc można porównać jakość wyrobów produkowanych obecnie i > dawniej? no jak do cholery jasnej?! > jesli certfikaty TUV, Lloyda, czy ISO świadczą o niskiej jakości naszej stali, > to nie zabieraj głosu w sprawach dotyczących jakości stali. > > to mniej więcej tyle w kwestii

cyt.onet. "Poczytajcie jak to pięknie wygląda ..."

Polskę do rozliczenia się z pomocy publicznej udzielonej stoczniom. Roszczenia skarbu państwa z tytułu tej pomocy ustawodawcy umieścili na szarym końcu, w III kategorii wierzycieli. Rząd PO ustanowił nowe prawo - postępowanie kompensacyjne, czyli specustawę zamiast postępowania upadłościowego, by ukryć

12 miliardow$ offsetu dla dla Polski,Unia wsciekla

, jakiej udzieli rząd amerykański rządowi polskiemu na finansowanie tego oraz umowę kompensacyjną - tzw. offsetową. "Dzisiejszy dzień jest ważnym wydarzeniem i otwiera nowy rozdział w polsko-amerykańskich stosunkach ekonomicznych, militarnych i politycznych. (...) To może się przyczynić do

Tak malo placa w Polsce

, - dodatek pielęgnacyjny - 141,70 zł, - dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego - 212,55 zł, - dodatek kombatancki - 140,99 zł, - dodatek kompensacyjny - 21,15 zł, - świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach

W sprawie odpraw stoczniowych bo GW zawsze w tyle

stoczniowej (projekt o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego - PAP). Szef doradców premiera poinformował, że stoczniowe związki zgodziły się na odszkodowania w wysokości: 15 tys. zł dla osób ze stażem pracy do 5 lat, 30 tys. zł (6-10 lat

i konsek inaczyj:)

podziału, redystrybucji dochodu narodowego spotyka się z problemami natury etycznej oraz pragmatycznej. Kiedy administracja rządząca kieruje się do opinii publicznej z pytaniem o zwiększenie zabezpieczenia socjalnego, polepszenia standardu świadczeń zdrowotnych, społeczeństwo, kierowane emocjami widzi

Nauczyciel podwójnie uprzywilejowany

A to komentarze nauczycieli do Tuskowej emerytury kompensacyjnej 2008-12-09 • Użytkownik Renegatus napisał(a): Oto oblicze tych co nas zdradzili!!! Za miejsce na liscie do Europarlamentu... za próbę poprawienia notowań w sondażach..Mam ponad 20 lat pracy przed sobą kolejne 20. Rozpoczynając

Re: Drogi za euro zagrożone ekologicznymi konflik

. Stratygrafia torfowiska, dokumentująca jego historię, świadczy o naturalnie nieleśnym charakterze obiektu. Warstwowa budowa złoża torfu świadczy, że przez ostatnie 1–2 tys. lat zachodził tu niezmienny proces akumulacji torfów turzycowo-mszystch, a sukcesja leśna miała charakter fluktuacji zachodzących na

Re: wiesci od prawnika

prawo jazdy kategorii B; przezrehabilitację leczniczą rozumie się tu warunkujący rehabilitację społeczną proces usprawniania leczniczego, zorientowany na utrzymanie lub przywracanie zaburzonych funkcji organizmu albo przyspieszenie wytworzenia zastępczych mechanizmów kompensacyjnych w przypadku

Re: podtuczenie dziecka

jest mechanizmem kompensacyjnym poprawiającym przepływ łożyskowy i ograniczającym adhezję oraz agregację płytek krwi, co zmniejsza tendencję do występowania zatorów łożyskowych- w braku NO występuje nadciśnienie, proteinuria i wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu) : diagnostyka hipotrofii

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - świadczenie kompensacyjne

Zdjęcia - świadczenie kompensacyjne

Bestsellery

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Regulamin