Sortowanie wynik體: wg trafno禼i wg daty

Re: brat pasozyt

W dzie mojego 秎ubu ojciec powiedzia mi: od teraz twoja najbli縮z rodzin jest tw骿 m笨 i dzieci. To w stosunku do nich masz przede wszystkim by lojalna. I wg mnie zbytnie nianczenie brata po pierwsze robi mu krzywd a po drugie zaburza 砤d w twoim domu. Teraz to ju pewnie musicie sp阣zi ten

Re: Co mo縩a zamrozi przed 秝i阾ami i wyj辨 w Wi

rodzic體 , moich te禼i體, mojego brata z 縪n i dzie鎚i. Nikt mi w niczym nie pomaga: mamy starsze i schorowane. M笨 i brat pracuj眂y w tym okresie na maxa. Bratowa? Dama z zerow empati. Trzeba by硂 sobie radzi. A gdy w zesz硑m rolu w ci眊u kilku miesi阠y zabrak硂 mamy i taty m昕a, mojego taty

Re: biedny pose Dera

to m骻砨ym przysi眂, 痚 wz髍 m昕a znajdziesz we mnie ... -- "szczeg髄nie znienawidzonego prezydenta, by砮go dzi, nie縴j眂ego, .p. mojego brata" > Prezes Jaros砤w K. http://tinyurl.com/mf8pjw Forum ze Dworum/ http://tiny.pl/bvp9 Freedom

Re: Bez wyra糿ej ch阠i

Biedny facet, ten m笨. Jego nikt si pewnie nie spyta, czy przetrzymuj眂 縪n odczuwa wyra糿 ch赕. -- "szczeg髄nie znienawidzonego prezydenta, by砮go dzi, nie縴j眂ego, .p. mojego brata" > Prezes Jaros砤w K. http://tinyurl.com/mf8pjw Forum ze Dworum/ http://tiny.pl/bvp9 Freedom

Re: jednostronne prezenty

pr骲y rozmowy ko馽z si zarzutem "materializmu", chyba nie warto ich znowu podejmowa. Podobnie - relacje mi阣zy bra鎚i s ich spraw a nie ich 縪n. Zdystansuj si do sprawy- Tw骿 m笨 w ko馽u dostrze縠, 縠 nia馽zenie doros砮go brata jest 秏ieszne. Bo czy Ci napiszemy, 縠 mo縩a nie kupowa prezent體 czy

Re: Granice pomocy dla rodziny

dzi阫i za odpowiedzi. prawnik u秝iadomi mnie o trybie sk砤dnia wniosk體 o alimenty - brat musi najpierw stara si o alimenty od rodzic體, je秎i ich sytuacja materialna na to nie pozwoli to od brata. zas眃zane kwoty zale勘 od mo縧iwo禼i zarobkowych i mog by wysokie, nawet 2 tys./osoba, a

Re: niespe硁ione marzenie o c髍ce

To nie chodzi o to by si wiesza czy miesza w 縴cie dzieci. M骿 m笨 ma brata i np. jego 縪na ma w nosie czy b阣 na i阾a u naszej te禼iowej, potrafi 3 lata nie przyje縟縜. Mam te禼iow ok i wiedz jak jest jej przykro, takich uk砤d體 si boj, facet zazwyczaj idzie za kobieta i nie t阺kni tak

Re: M笨 po przyjaci蟪ce

szwagierka (縪na brata 縪ny s眘iada). Po 秏ierci 縪ny s眘iad by bardzo za砤many, ale szwagierka nadal cz阺to u niego go禼i砤 i pociesza砤 - a w ko馽u zakochali si w sobie i szwagierka zamieszka砤 u mojego s眘iada na sta砮. W tym czasie by砤 ju ze swoim m昕em od paru lat w separacji, a zanim zd笨y砤 si

Re: Przytyk te禼iowej mojego szwagra siostry

siostra szwagra siostry synowej chyba ma co do ukrycia, tak samo by硂 u kuzynki brata szwagra drugiej 縪ny mojego pierwszego m昕a. -- Misterni

Czy wpada cofn辨 zaproszenie

Mam spory problem. W niedziel organizuj urodziny mojego dziecka i na przyj阠ie zaprosili秏y najbli縮z rodzin to jest mojego brata z 縪n i dzieckiem, moich rodzic體, brata m昕a, i matk m昕a (czyli te禼iow). I tu pojawia si problem, bo wczoraj gdy by砤m w pracy te禼iowa zadzwoni砤 do mojego

Re: U Was panuj takie rodzinne relacje?

brata mojego m昕a - wnuczk tylko mojej te禼iowej - na trzy tygodnie do domku znajomych nad morzem. Rok p蠹niej moja mama pomaga砤 mi, bo by砤m tu po porodzie, wi阠 pojecha砤 moja te禼iowa, moja c髍ka, druga wnuczka mojej te禼iowej i jej babcia - mama 縪ny brata mojego m昕a. Po tych wyjazdach moja mama

Re: Pad ostatni pow骴 do bycia razem, wi阠...

秝iadka bo inaczej s眃 mo縠 zacz辨 cudowa z uzyskiwaniem opinii kuratora czy jakiego o秗odka wi阠 w pozwie wnios砤m o przes硊chanie mojego brata. Czekali秏y na spraw 5 m-cy. Sprawa to piku, najpierw przes硊chiwali 秝iadka - zezna kiedy si rozstali秏y, 縠 on nie wie dlaczego oraz 縠 oboje dobrze

Re: jak dzieci zwracaja sie do waszych znajomych?

U mnie w rodzinie (moje dziecko do mojego brata i jego 縪ny i i jego dzieci do mnie i m昕a): po imieniu (i mimo to wiedz, 縠 jak ciocia, a brat wujek, moja m硂da do wujka zwraca si po imieniu, a o nim (縠by nie by硂 w眛pliwo禼i o kim mowa) m體i w骿cio X (i wszystkim to odpowiada). W rodzinie

Re: kiedy na "Ty"

po imieniu? Czy zostawi ten temat? Dodam jeszcze ze jego 縪na m體i > do mnie po imieniu. - czy w rodzinie (od... wiek體) nie wszyscy jeste秏y na TY? Istnieje domniemanie, 縠 wchodz眂 do rodziny m昕a, z rado禼i i bez zb阣nych zaprosze, m體isz do jego ojca - tato, te禼iu, a do brata te禼ia

Re: tesciowie / tesciowa

powiod硑, a w kt髍ym momencie odm體i砤m wszelkich kontakt體. Podobnie zrobi砤 縪na brata mojego m昕a. Nie jestem z tego zadowolona, wola砤bym 縠by秏y byli fajn, ciep潮 i lubi眂 si rodzin, ale w ko馽u akcja powoduje reakcj.

Re: W硂c砤wek.

siostra 縪ny mojego najstarszego brata tam mieszka z m昕em a coooo??

porada-sprawy majatkowe

Witam Jestem matka 5 dzieci: Ania - 18 lat, Micha - 16 lat, Kasia - 14 lat, Jasio - 10 lat i Julka - 1 miesiac. Mieszkam we wsi Str罂a w woj.lubelskim w domu mojego brata. Moja sytuacja materialna jest narazie w miare stabilna.Utrzymujemy sie z zasilkow rodzinnych na dzieci

Re: Czy powinnam si wtr眂a?

Opisz Ci sytuacj z drugiej strony, chocia nieco innej. U nas nie ma tak drastycznej sytuacji, jednak kontakty zosta硑 tylko pozorne. Ja jestem 縪n tego starszego brata, kt髍y ograniczy kontakty z najbli縮z rodzin. M骿 m笨 i ja wci笨 ponosimy konsekwencje naszych samodzielnych decyzji i

Co zrobic ze 秝i阾ami?

c髍ki. Trauma wielka,chocia najbardziej trzyma si 縪na,moja szwagierka,kt髍a jak sama m體i musi 縴 dla dobra c髍ek. Za to jedna z si髎tr bardzo prze縴wa t 秏ier,sta砤 si depresyjna,smutna,dra縧iwa,p砤czliwa,wida,縠 nie mo縠 sobie z tym poradzi. W rozmowie ze szwagierk,縪n zmar砮go brata

Re: Odpowiadam wszystkim

> Kobieta owa to 縪na mojego brata Ketra, teraz to Ci zadziobi. Uk砤dy typu szwagierka/bratowa s tu zaraz za te禼iowymi: ani jednych ani drugich nie wolno krytykowa, bo to 秝iadczy o Twojej stronniczo禼i, braku dystansu do samej siebie i prowadzi do wsp蟪czucia dla Twoich cz硂nk體 rodziny

Re: Jak wyczarowa magiczne 秝i阾a?

U nas od dawna tak nie ma. Po pierwsze moje dzieci i tak nie lubi wigilijnych potraw opr骳z pierog體 a po drugie kolacja jest sk砤dkowa. W tym roku wigilia jest u brata, b阣zie jego te禼iowa, brat 縪ny z rodzin, my , moi te禼iowie i siostra mojego m昕a z c髍k ;) I mo縠 nasz ojciec jak wyjdzie

Re: wesele a wycieczka

Ale ja w砤秐ie o tym pisz! 148os骲 przyjecha硂 na wesele, tylko najbli縮zego brata z 縪n nie ma! a fe. nie砤dnie. Jest r罂nica. Prze縴砤m, wiec wiem co pisz! Mia砤m 秎ub (cywilny) i przyj阠ie na 40os骲, brak mojej siostry, czy te brata mojego m昕a zauwa縴砤bym natychmiast i by硂by mi

Re: Czy da szans ?

mojego faktycznego (nierodzonego) brata uciek砤 縪na i godzinami mi si wygadywa, oczywi禼ie wylewaj眂 na ni pomyje, w du縠j cz甓ci zas硊縪ne, wys硊chiwa砤m tego cierpliwie, nie podjudza砤m i powiedzia砤m, 縠by pami阾a, 縠 je秎i si jednak pogodz, to ja to wszystko zresetuj w m髗gu, 縠by 秝iadomo舵

Re: To by pi阫ny 秎ub

Syn ciotecznego brata mojego m昕a - ale to brzmi - pozna dziewczyn na dyskotece. Dziewczyna zasz砤 i powiedzia硂 o tym jego rodzicom. Rodzice przekonali m硂dego, 縠 trzeba ponosi konsekwencje swoich czyn體 i nak硂nili go do 秎ubu. ub by pi阫ny - ogl眃a砤m film. Po weselu m硂da powiedzia砤

Epilog?

Dla zainteresowanych po sobotnich rozmowach wysz硂 par ciekawych rzeczy: Po pierwsze okaza硂 si 縠 starszy brat robi sp蟪k ze szwagrem ( m笨 siostry 縪ny to szwagier nie? ). Chyba w proporcjach 60/40. Starszy brat przeliczy wszystko ze szwagrem i wysz硂 im, 縠 mog kupi ziemi i dom na sp蟪k

Re: Jestem zm阠zona, nie daj rady

nie wiem, czy bym sobie poradzi砤. 痮na mojego brata te dawa砤 z siebie wszystko, by go (brata) wesprze - no i sama pomaga砤 jak mog砤. I zawsze b阣 jej bardzo wdzi阠zna za to. Brat alkoholik musi sobie sam poradzi. Nawet, gdyby Autorka nie mia砤 chorych rodzic體, nie nale縴 zajmowac si

痮na gorszego syna

Pisz pod nowym nickiem, bo troch mi g硊pio przyznawa si do mojej sytuacji, potrzebuj jednak opinii os骲 niezaanga縪wanych. 痮n jeszcze nie jestem, ale s takie plany, mam jednak sporo w眛pliwo禼i, mimo 縠 m骿 przysz硑 m笨 jest cudownym cz硂wiekiem, najlepszym jakiego znam. Z dobroci jest

Dla kogo s rodzice?

niej. Zrozumialam to przy okazji przygotowan do najbli縮zych 秝i眛, kiedy to moja matka powiedzia砤: skoro nie bedzie mojego brata W, mojego brata P, to co to za 秝i阾a? No kur....zagotowa砤m si. Zrobi硂 mi si potwornie przykro. Moja matka ma m昕a, dzieci, te dzieci maj 縪ny/m昕體 i swoje dzieci

Re: Chrzciny i spory problem.

200 km za Chiny bym nie jecha砤. A i jeszcze podam Ci przyk砤d mojego brata i jego 縪ny. Obydwoje pracuj jako wychowawcy w M硂dzie縪wym O秗odku Wychowawczym. W te 秝i阾a spotykamy si u moich rodzic體 na obiedzie - na kt髍y m骿 m笨 dojedzie po pracy, po kt髍ym m骿 brat idzie na dy縰r, po kt髍ym to

Re: Rozwodnicy w Ko禼iele...

nie jest w zwi眤ku, wi阠 korzysta z sakramentu Eucharystii normalnie. powt髍nie mo縠 wyj舵 za m笨 - ale cywilnie. wg. prawa koscielnego wci笨 jest 縪n mojego brata. nie ma znaczenia, kto odszed a kto zosta porzucony - wiem, mo縩a my秎e, 縠 to niesprawiedliwe - ale z drugiej strony - moja

Re: Nietypowa sytuacja - komunia.

U mnie podobna sytuacja tylko 縠 ja jestem chrzestna syna mojego brata-brat jest rozwiedziony. Dosta砤m zaproszenie od jego by砮j 縪ny, kt髍a robi impreze. Brat nie idzie - jeszcze nie jest gotowy na wsp髄ne imprezy (ona go opu禼i砤) . Ja z m昕em i dziecmi id, uwa縜m 縠 powinnam. Dziadek te idzie

Re: Mg, Ca, D3, B12, ferrytyna, parathormon

To pewnie z tego powodu, 縠 teraz wiele par woli 縴 bez dzieci, a "ciocie" wszystkich do jednego worka wk砤daj. Brat mojego m昕a z 縪n pobrali si rok po nas i d硊go nie mogli mie dzieci. Ich pierwsze urodzi硂 si, gdy nasze mia硑 10 i 8 lat. Ona mi szczerze m體i砤 o tym jak si

Re: Czy te禼iowa jest mam?

aqua48 napisa砤: >Na przyk砤d te禼iowie brata mojego m昕a s dla nas powinowatymi, m體imy do nich pan/pani< Aquo, to nie s Wasi powinowaci. Powinowaci, to krewni wsp蟪ma晨onka. Dla Ciebie powinowatym jest brat m昕a ale nawet jego 縪na ju nie, c罂 dopiero m體i o jej rodzicach. Dla

Re: Upomnialybyscie sie?

uczyli mnie i mojego brata aby秏y zawsze sobie pomagali i mogli na siebie liczy. Tak samo mam zamiar wychowa moje dzieci. I w takim wypadku s硊cha砤bym swojego serca i rozumu, a nie oszcz阣nego m昕a i mam nadziej, ze m骿 brat te nie trafi na 縪n kt髍a b阣zie si miesza砤 spraw rodze駍twa. Pami阾aj

Jak to jest mo縧iwe??? (rodzinne pierdo硑)

痮na brata mojego m昕a: wredna zo硓a, klnie jak szewc, ma si za b骻 wie kogo, obra縜 si za byle co i jasno daje do zrozumienia osobnikowi na kt髍ego jest obra縪na 縠 jest nikim... Po kilku osobach z rodziny, pad硂 na nas :D rzekomo 糽e zaprosili秏y j na chrzciny synka (przez telefon a nie

Re: Schemat my秎eniowy - portale randkowe

jeriomina napisa砤: > Bo m昕czy糿i to ZUO :) To akurat by砤 reakcja na portal randkowy. Mn髎two m昕體, kt髍zy sa niezadowoleni z seksu z 縪nami i nie umiej z nimi o tym porozmawia. Jak odkry砤m, ze jeden z pan體 sk砤daj眂ych mi takie propozycje to wsp蟪pracownik mojego brata, chwal眂y si

Re: Czy drugie 縪ny maj gorzej?

ju z ex, ca砤 rodzina wiedzia砤, 縠 przyprawi砤 mu taaaakie rogi ok砤muj眂 go przez dwa lata. Zosta砤 raczej znienawidzona przez ca潮 rodzin mojego M. za to jak potraktowa砤 m昕a i jak zniszczy砤 rodzin, bo stanowczo nie chcia砤 tego naprawia, mimo wszelkich pr蠖b krewnych. Pojawi砤m si w

Re: juz koniec mi硂禼i?

bardziej rozs眃niejsze ,ze przyjmuj z powrotem takiego marnotrawnego m昕a do domu.. od pocz眛ku czuwa nad t rodzin rodzony brat Kazia - m體i"w wywiadzie: nie potrafi inaczej, to jest moja bratowa, dzieci mojego brata , oni nie s nic winni 縠 moj brat tak post眕i a im naley si wsparcie

Re: W硂c砤wek.

ursyda napisa砤: > siostra 縪ny mojego najstarszego brata Czekaj czekaj, musz sobie rozrysowa... > z m昕em A kochanek gdzie? :D -- -------------------- Si vis pacem, para bellum

Re: Czy wasze rodze駍two zaj瓿oby sie waszym dzie

u mnie tak, chocia wola砤bym 縠by dzie鎚i zaj阬i si m骿 tata i jego 縪na (z uwagi na wsp髄ne wyznanie kt髍ego nie podziela z nami brat z 縪n) ale wiem 縠 brat i jego 縪na pomagaliby bardzo i w razie czego zaj阬i by si dzie鎚i ca砶owicie. Ja r體nie by砤bym gotowa zaj辨 si dzie鎚i brata

Re: A' propos tarasu.

si i umar砤 nad ranem. M骿 m笨 obudzi mojego brata- mieszkamy w bli糿iaku i pobiegli z drabin bo furtka zamkni阾a, dom zamkni阾y tylko przez okno mo縩a by硂 wej舵. Wezwali pogotowie itd. Taki zbieg okoliczno禼i- ten jeden jedyny raz m笨 wpad na pomys spania na tarasie... -- Dzieciaki 2002

Re: Powiela si schemat

nas (jest bardzo podobny do mojego ojca). Ale... Maj眂 秝iadomo舵 deficyt體 du縪 pracowa砤m nad sob (a wcze秐iej du縪 pracy w moj i brata psychik i emocjonalno舵 w硂縴 m骿 tata - bardzo 秝iadomie nas wychowywa, bra pod uwag, 縠 matk mamy jak mamy). Bardzo zmieni mnie te m笨 (swoj drog

Re: 縴czenia

Aga, przykre to co piszesz :/ Mam nadziej, 縠 chocia pichcenie w nowej kuchni sprawia Ci rado舵 :) Przy okazji przypominam si ze zdj阠iami kuchni, bo mia砤 pokaza :> Ja ze swoim bratem tez nie rozmawiam. W Wigili zadzwoni z 縴czeniami na tel mojego m昕a :/ Z 縪n brata m昕a te nie

Re: Leniwym babom w 縴ciu 砤twiej...

goszcz ju od d硊縮zego czasu mojego brata z 縪n, bo maj remont i widz u nich nier體ny podzia obowi眤k體 i brak dzia砤nia zespo硂wego w wi阫szosci wypadk體 i widz 縠 po 1. osoba robi眂a wi阠ej nie czuje si dobrze, po 2. oboje czuj si 糽e, 縠 si nie mog dogadac. Wi阠 to nie zawsze jest

Re: in plus

Parafia moich dzieci i mojego m昕a. Kazania, kt髍e jak twierdzi c髍ka, nigdy nie by硑 polityczne. Ksi昕a, kt髍zy przychodz眂 "po kol阣zie" do domu, gdzie gospodynie jest niewierz眂a, potrafi zachowa si taktownie i sympatycznie (cho jeden pr骲owa mnie nawr骳i na judaizm). Ksi昕a

Problemy ma晨e駍kie brata - po co mi to?

oni oboje doro秎i do ma晨e駍twa i posiadania dzieci? W opinii os骲 z mojego otoczenia ona uchodzi za osob marudn i wiecznie niezadowolon. Nawet w trakcie i眛, kilka dni temu, narzeka砤 jaki to jej m笨 jest z硑. Jak tak jej s硊cham to nie dziwi si, 縠 on wychodzi sobie z domu, bo z tak marud

Re: Dzieci rodze駍twa m昕a- to dla Was rodzina?

痮na brata mojego m昕a jest cioci mego syna. Ba nawet teraz gdy urodzi砤 dziecko m骿 syn zosta starszym bratem, a bli縠j spokrewnionej siostry mie nie b阣zie. Nie mamy problemu z uwa縜niem sie za rodzin mo縠 dlatego 縠 si lubimy.

Re: Facet wychowany bez ojca-jaki jest ?

gwo糳zi w domu jezdem ja :P) natomiast jak patrz na mojego brata (25l) - kt髍y ma wzorzec bardzo pracowitego ojca, zorganizowanego i maj眂ego cele - to jaka patologia jest. do dzi nia馽zony przez matk, ma ju wszystko, opr骳z motywacji i cel體 do jakiegokolwiek dzia砤nia i podj阠ia inicjatywy

Re: SV k砤mstwo dopuszcza ale w tym przypadku

mojej te禼iowej). Monika jest bratanic mojego m昕a. Mnie tu zastanawia co innego - dlaczego te禼iowa nie poinformowa砤 swojego brata. Zawsze mi si wydawa硂, 縠 s ze sob blisko. Jedyne wyt硊maczenie to takie, 縠 do kochaj眂ej babci "nie dotar硂", to znaczy by mo縠 nie chcia砤 zaakceptowa

Re: Brak pokarmu

tego (i dlatego nawet wcale bym nie chcia砤, 縠by on wzi背 wolne, zreszt za bardzo nie mia硂by to sensu, skomplikowa硑by si i odwlek硑 rzeczy, kt髍e teraz robi). Szuka砤m w necie podobnych problem體, generalnie s jednak inne, o tym, 縠 m笨 i 縪na od siebie si oddalaj. Ja nie mam takiego wra縠nia

Co si we mnie przela硂

Sytuacja w rodzinie od strony m昕a. M笨 ma dwoje rodze駍twa:siostr, kt髍a 秝ietnie sobie sama radzi w innym mie禼ie i brata... Brat od ponad roku mieszka u mamusi w 縪n i dzie鎚i (tr骿k), przez wiele lat 縴li na zasi砶ach w UK, a 縠 sytuacja ju tam nie taka weso砤, a on co nawywija

widzisz, nchyb

wszyscy znajomi mojego brata. A m骿 brat? Ma "ciche dni" kiedy si ze mn i moim m昕em spotka kiedy bratowa wyjedzie, albo kiedy jest przejazdem przez moje miasto. "Ciche dni" s d硊縮ze je秎i w spotkaniu uczestniczy moja bratanica. Rozmawia z ni pr骲owa砤m wiele razy. Jedyna odpowied "nie rozumiem o

Nietypowa sytuacja - komunia.

Jestem chrzestn syna brata mojego m昕a. Tan brat jest rozwiedziony od jakiego czasu. Chcia wyprawi przyj阠ie komunijne syna w lokalu, wszyscy razem, jednak jego by砤 縪na nie zgodzi砤 si. Robi komuni tylko dla swojej rodziny w domu. Szwagier zdecydowa, ze zrobi przyj阠ie r體nie u siebie a

Re: zrozumialem

sabat-77 napisa: > Nie no, urqu, spotka砮 kiedy si z sytuacj gdzie 縪na otwarcie m昕a na panie > nki pos砤砤 ? :) I nie mam na my秎i k丑tni i aroganckich odzywek, tylko w砤秐ie > - a ul縴j sobie. S硑sza砤m, 縠 na 眘ku jest taka tradycja, 縠 kobieta w niedziel daje m昕owi na

Re: pomoc prawna

wiesz co, m骿 szwagier prosi swojego brata, a m昕a mojego, o znaczn po縴czk. i SAM zaoferowa, 縠 podpisze umow dot. tego, daty, formy sp砤ty i innych szczeg髄ach. nawet dla mojego brata nie wzi瓿abym kredyty bez podpisania z nim umowy. nie ma takiej opcji -- "Prawo broni tych, kt髍zy

Re: A' propos prezent體 gwiazdkowych

Nie no, serio? Ja nie m體i o ciociach-wujkach, tylko o szeroko poj阾ej spowinowaconej rodzinie. Wyobra糾y sobie, 縠 mam na wigilii mam nie秎ubnej bratowej, albo mam 縪ny brata m昕a. I siostr. Ja ich nie znam, na oczy nie widzia砤m, ale spokojnie mo縠 si zdarzy kiedy wsp髄ne 秝i阾owanie. I z

Re: Zwyczaje rodziny m昕a

mama197809 napisa砤: > Najbli縮za rodzina mojego m昕a sk砤da si z jego mamy, brata z 縪n i dzieci 17 > latki i 10 latka. W zwi眤ku z narodzinami naszego trzeciego dziecka, planuj p > rzyjecha zobaczy ma潮. Te禼iowa uzgodni砤 z moim m昕em 縠 narobi pierog體 a u > nas sobie zjedz

Zwyczaje rodziny m昕a

Najbli縮za rodzina mojego m昕a sk砤da si z jego mamy, brata z 縪n i dzieci 17 latki i 10 latka. W zwi眤ku z narodzinami naszego trzeciego dziecka, planuj przyjecha zobaczy ma潮. Te禼iowa uzgodni砤 z moim m昕em 縠 narobi pierog體 a u nas sobie zjedz. Po raz kolejny taka sytuacja jest 縠

Re: Wsp髄ny por骴 zabija po勘danie?

Heh, ja dzieci ani m昕a nie mam, ale tak z obserwacji mojego w砤snego osobistego brata moge opowiedzie. Kiedy spodziewa si pierwszego potomka i poszli秏y ob秝i阾owa ten fakt, to w pierwszych s硂wach swojego listu zarzeka si, 縠 nie ma zamiaru uczestniczy. Wysz硂 jak wysz硂 - nie zd笨y si

Re: 秎ub dziecka itp.

zg砤sza砤 pretensji, 縠 jej by硑 m笨 (tak, nadal wzmiankowany ojciec) nie tylko przyszed na 秎ub, ale w dodatku w towarzystwie 縪ny numer trzy. Bo to by硂 秝i阾o mojego brata, kt髍y chcia mie przy sobie wszystkich bliskich sobie ludzi. Dla jego szcz甓cia go禼ie potrafili wi阠 zapomnie na par godzin

Re: popularno舵 i powtarzalno舵 imion

> Potem s硑cha "du縜 Natalia", "ma砤 Natalia" itp. albo po nazwisku (tak jest w przypadku mojego brata i bratanka mojego m昕a) chocia u nas akurat nie da硂 si tego unikn辨, bo obaj Ja秌owie urodzili si na d硊go przed naszym 秎ubem ;) a ja mam przyjemno舵 by "

Re: Po縴czy na sp砤t d硊g體?

Gdybym mog砤 to pomog砤bym bratu(pod warunkiem, 縠 juz wcze秐iej nie zawi骴 mojego zaufania) Nie r骲 tego za plecami m昕a bo stracisz jego zaufanie, b阣 z tego powodu k丑tnie i problemy. 痮na brata te musi wiedzie o sytuacji. Na taka kwote zabezpieczy砤bym sie umow chyba 縠 strata tej kwoty

Czy wypada nie przyj辨 zaproszenia na styp?

Doprecyzuj, 縠 "usilnego" zaproszenia. Moja te禼iowa ju kilka razy odm體i砤 zaproszenia na styp. Najcz甓ciej si czym wykr阠a, a to ps體 nie ma w domu kto przypilnowa, a to katar ma itd. Jedna z tych styp by砤 po pogrzebie rodzonego brata mojego te禼ia. 痮na zmar砮go zaprasza砤 mich te禼i體

Re: co robic?

biednych nie nale縴 to w tym roku odm體i砤 przyj禼ia do mojej mamy na Wigili ( tradycyjnie moja mama robi zapraszaj眂 nas, te禼iow, mojego brata z 縪n i jego te禼i體 ) i jak si dowiedzia砤m od m昕a chodzi硂 jej o to 縠 musia砤by bratu jego 縪nie i jej rodzic體 jaki prezent kupi bo oni te zawsze jej

Re: m笨 zaczyna mnie zdradza...a ja widz i.....

samuela_vimes napisa砤: > Nie wierz w cudown odmian po zdradzie i m體i to na przyk砤dzie mojej bliski > ej przyjaci蟪ki, kt髍a w砤秐ie wybaczy砤.... No widzisz, a ja m體i na przyk砤dzie mojego brata, kt髍y zdradzi 縪n 10 lat temu i d硊go winy swoje musia wymazywa, bardzo si

Re: Korupcja ju z砤pana!

Wiem o jeszcze jednym "agencie Tomku", ale on zapolowa na grubsz zwierzyn. Teraz jest jego 縪n, a on jej drugim m昕em. -- "szczeg髄nie znienawidzonego prezydenta, by砮go dzi, nie縴j眂ego, .p. mojego brata" > Prezes Jaros砤w K. Forum ze Dworum / Freedom @ nie chce

Re: Macocha

mojego syna ( a jego przyrodniego brata) sytuacja rodzinna nieco si zmieni砤, tak jak w ka縟ej rodzinie. Tata musia dzieli czas na dwoje dzieci a r罂nica wieku 10+. Musia te dzieli i pieni阣zmi. Trudno, musia砨y to robi tak縠 w przypadku urodzenia brata/siestry z tych samych rodzic體. Mo縠 nawet w

Czy ja przesadzam? (d硊gie)

M骿 m笨 ma (mia?) przyjaciela od czas體 przedszkolnych. Gdy pozna砤m przysz砮go m昕a, zaprzyja糿ili秏y si "grupowo" z 縪n tego przyjaciela, a p蠹niej zaprzyja糿ili秏y si rodzinnie. Wsp髄nie wyje縟縜li秏y, nasz syn przyja糿i si z ich dzie鎚i. Wszystko by硂 ok - fajni ludzie, mili

Re: 琹i ludzie

moja by砤 縪na brata mojego m昕a. BY砤 bo kontakt zosta drastycznie urwany. Zawsze z砤,naburmuszona a wszelkie wyciaganie 砤p z propozycjami z mojej strony (typu proszenie na 秝iadka,na chrzestn,na wsp髄ny wyjazd ) by硑 na nie to pogonia砿 i mam w duszy j i jej rodzin. Na plus jest to ,縠 mam

Re: Nie cierpi dwunazwiskowych kobiet

doda砤m nazwisko m昕a, by nauczyciele w szkole czy przedszkolu nie pytali mnie, kto zacz, a do rodowego jestem przyzwyczajona. M昕a nazwisko jest kr髏kie, na marginesie, 縪na mojego brata te ma dwa nazwiska, a do tego ma d硊uugie imi. -- Das Leben ist kein Ponyhof

Pan Prezydent 秔. powiedzia ;)))

http://www.youtube.com/watch?v=BG5ROxQF2gM&feature=related ...Rodzina to m笨 i 縪na, bez rozwodu ... -- "szczeg髄nie znienawidzonego prezydenta, by砮go dzi, nie縴j眂ego, .p. mojego brata" > Prezes Jaros砤w K. http://tinyurl.com/mf8pjw Forum ze Dworum/ http://tiny.pl/bvp9 Freedom @ nie

zdj阠ia

um體iona z jedn cioci, 縪n brata mojego taty i tam mo縠 co bym wyszpera砤, ale jako nie mam czasu do niej pojecha, tym bardziej, 縠 ona te w dalszym ci眊u jest zaj阾 kobiet i nie mo縠my si 'zgra' . Natomiast zdj阠ia rodzinne mojego m昕a sp硑n瓿y podczas jednej z powodzi, bo jego szanowny brat

Cudowne odwiedziny braciszka m昕a

......., bo nie zgodzi砤m si na wyjazd mojego m昕a z nim do Anglii tak po prostu, na dwa miesi眂e, aby sobie ,,pokorzystali z 縴cia’’. I by硂 jeszcze kilka przykrych incydent體. Zawsze ja jednak jestem be, fe, i co tylko najgorsze. Przy mnie powiedzia do m昕a, 縠 wybra sobie najgorsz bab na

Re: Kogo by禼ie poprosili o bycie chrzestnym?

nam wypada硂 wzi辨 na chrzestnego, brata mojego m昕a albo jego 縪n. Jednak z wielu przyczyn zmienili秏y zdanie. Wybrali秏y moja kole縜nk i brata ciotecznego mojego m昕a (ma晨e駍two). Nie obchodz mnie 縜le i pretensje(nawet mi nie jest przykro). To nasze dziecko i wybrali秏y mu chrzestnych takich

Re: przyjaco砶a m昕a :(

podejrzenia w stosunku do m昕a i jego przyjaci蟪ki, je秎i oboje nie 縴cz sobie twojej obecno禼i podczas tego niewinnego pono spotkania. Ja nie chcia砤bym, by m骿 przyjaciel przyjecha do mnie bez 縪ny- nie dlatego, 縠 co mog硂by si wydarzy, ale dlatego, 縠 wiem, 縠 dla niej ta sytuacja by砤by co najmniej

Re: Tylko dla doros硑ch

powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego"». Synowie Lewiego uczynili wed硊g rozkazu Moj縠sza, i zabito w tym dniu oko硂 trzech tysi阠y m昕體. Wj 32, 27-28 Moj縠sz : "Jak mogli禼ie zachowa przy 縴ciu wszystkie kobiety

Czy jego krewny te jest automatycznie skazany?

W razie skazania m昕a, 縪ny, brata, siostry lub wuja? Jak daleko si阦a odpowiedzialno舵 rodzinna? A mo縠 pasierb syna 縪ny mojego stryja cos zmalowa i strac samoch骴?

Re: Czy chorujecie na zawo砤nie?

Tu nie chodzi o pann m硂d, tylko o 縪n brata mojego m昕a, to chyba szwagierka tak? gubi si w tych nazwach. A wesele jest kuzyna m昕a, wi阠 pa駍two m硂dzi nie maj z tym nic wsp髄nego.

Re: Mordy UPA na Wo硑niu

wysz砤 za m笨 i na pocz眛ku to w砤秐ie by硂 tre禼i tej legendy mojego dzieci駍twa - ta wierno舵 pierwszej mi硂禼i przez ca砮 縴cie. Kiedy j pozna砤m, by砤m pe硁a podziwu, jak pogodna jest, jak weso硂 i z humorem m體i o tym utraconym m昕u, jakby siedzia w pokoju obok. Ona sobie nie postanowi砤, 縠 ju

Re: mama-wdowa w ci笨y/okolice Szczecina-w potrze

dokladnie, poczekamy co powie Ola...i bedziemy myslec:) Moze ktos od mojego brata by jechal tam sluzbowo -- szcz甓liwa 縪na swojego m昕a :) http://www.e- gify.strefa.pl/gify/okazjonalne/slub/slub24.gif Propozycja dla Ciebie

Re: Znalaz潮m siebie

w naszy domu, czuje jaka rado舵. Postanowi砤m nie zaprosi mojego brata, w砤sciwie g丑wnie chodzi o jego 縪n, mam zamiar sp阣zi 秝i阾a rodzinnie ale przedewszystkim mi硂, nie秏ia硂 powiedzia砤m o tym m陑owi, m笨 mimo 縠 do tej pory twierdzi 縠 przesadzam, przytakn背. Chyba szala przechyli砤 si

Re: A jakimi te禼iowymi s Wasze matki?

Ja te oceniam bie勘ce stosunki m昕a z moj mam na bardzo dobre, zdecydowanie jemu bardziej dogadza, a mnie krytykuje, 縠 za ma硂 o niego dbam i nie doceniam :) Za to twierdzi, 縠 dla 縪ny mojego brata b阣zie okropn przys硂wiow te禼iow - troch nawet to si sprawdza w jej stosunku do

Problem m昕owo-te禼iowo-mieszkaniowy... Dorad糲ie!

najlepiej 縠by秏y my tam poszli mieszka. Dorzuce jeszcze, ze m笨 ma sztarszego brata, kt髍y od 10 lat mieszka za granica, niedawno kupi tam z 縪n dom i nie maj zamiaru wraca do Polski. Wracaj眂 do domu - tekst o tym, 縠 ich nie stac na mieszkanie w tym domu by wymy秎ony chyba na poczekaniu, poniewa

Prezenty - oce馽ie czy dobrze zrobi砤m

Nie wiem czy dobrze robi.Chodzi o sytuacj w rodzinie moje,go m昕a,kt髍y ma 2 starszych braci.Oczywi禼ie wszyscy maj 縪ny i dzieci.Najstarszy brat ma dwoje dzieci,秗edni brat troje.Dawno,dawno temu ustalili秏y,縠 prezenty na wszelkie 秝i阾a dostaj tylko dzieci.Ja w zwi眤ku z tym zawsze ka縟emu z

Re: znacie kogo o takim samym imieniu i nazwisku

dop髃i nie wysz砤m za m笨 ja i mojego brata 縪na nazywa硑秏y si tak samo z imienia i nazwiska, a do tego jeszcze m骿 brat a jej m笨 i jej brat maj tak samo na imi

Re: ...bo co ludzie powiedz

z硑mi emocjami. Z drugiej strony przypomina mi si film Woody Allena, gdzie g丑wny bohater podejmuje decyzj o zabiciu kochanki aby reanimowa bliski utraty uk砤d z 縪n. -- Id i my秎 i nie wiem co my秎e My秎i jak uderzenia bata... Brat nie ma ju mi硂禼i dla mnie i mojego brata To zabija mnie od

Re: .. Odwalcie si od Laty, niech si pan* trzym

;Klasycznie pudelkowaty artykulik"? Co to takiego? > Szczerze m體i眂 nie bardzo widz zwi眤ek. To ju Tw骿 problem. > Co w takim razie nale縜硂by powiedzie o "m昕u swojej 縪ny", > kt髍y kumpluje si z "ma潮 dziewczynk"? Mo縠sz napisa wprost, o kogo chodzi? -- "

Re: urqu, kt髍y... nienawidzi kobiet tak rado秐ie

si rzuci硂, z jednej strony pot阷iasz jak倍 縪n 縠 walczy o przetrwanie, a z drugiej usprawiedliwiasz puszczaj眂e si kurwiszony, co rogi przyprawiaj w砤snym m昕om chwal眂 si tym na forum i szlochasz nad ich l阫iem przed blisko禼i i trudnym dzieci駍twem. Ma硂 to wiarygodne. > > -- Id

Re: Kompromis

poznawczy: obwinia 縪n/m昕a, dzwoni do wr罂bit體 i obwinia sw骿 znak zodiaku, obwinia rz眃 i polityk體 itd. itd. -- Id i my秎 i nie wiem co my秎e My秎i jak uderzenia bata... Brat nie ma ju mi硂禼i dla mnie i mojego brata To zabija mnie od 秗odka, wp阣za w kompleks,

Re: Ograniczone szanse

.:) -- Id i my秎 i nie wiem co my秎e My秎i jak uderzenia bata... Brat nie ma ju mi硂禼i dla mnie i mojego brata To zabija mnie od 秗odka, wp阣za w kompleks,

Re: no w砤秐ie

dok砤dnie mam tak samo- moja te禼iowa wyra糿ie faworyzuje synka siostry m昕a, zareagowa砤bym pewnie bardziej emocjonalnie gdybym sama nie by砤 faworyzowana przez moj babci- matk mojej mamy- z kuzynk po latach wyj倍ni硑秏y sobie pewne sprawy i naprawd wreszcie rozumiem moj cioci- 縪n brata

Odpowiadam wszystkim

to chyba jest przypad硂舵 netu, brak mowy cia砤, brak wyrazu twarzy, tylko suche literki bez emocji. Chocia znajduj si osoby, kt髍e , jak pisa砤m wy縠j czytaj mi阣zy wierszami ;) Kobieta owa to 縪na mojego brata, kt髍a w rodzinie jest postrzegana w砤秐ie jako paso縴t ;) Dzieci w 秝ietlicy, bo

Re: Odpowiedzi kontrowersyjne

. -- 痮na pierze, gotuje, sprz眛a, robi zakupy i opiekuje si dzie鎚i, m笨 wbija gwo糳zie, pilnuje domostwa przed nied紈iedziami i zombie oraz zdobywa 縴wno舵 na polowaniu.

M骿 m笨 sponsoruje doros砮go brata

, kilka dom體 dalej, mieszka brat mojego m昕a z rodzin, tj ze swoj 縪n, 2 dzieci, oraz te禼iami. Z racji tego bliskiego zamieszkania, 縴jemy 縴ciem brata. Bo dop髃i 縴砤 ich mama (czyli moja te禼iowa) brat jako sobie radzi, teraz ju wiemy, 縠 utrzymywa砤 go mama, bo wraz z jej 秏ierci brat zacz背

Re: Podzia maj眛ku-jak to zrobi i si nie pozab

? S硊sznie nie zgadzasz si na sp砤t jego dzia砮k, c罂 za horrendalny pomys? Powiem teraz, jak to wygl眃a硂 w przypadku mojego brata. Rozwi骴 si z 縪n, zosta wsp髄ny dom, z kredytem na hipotece. Podzia by taki; rzeczoznawca okre秎a aktualn warto禼 domu, od tej warto禼i odejmuje si kredyt, kt髍y

Re: "Obmacywanie"

,po勘dania,znak 縠 kr阠 swojego M. Zobaczysz jak przestanie ci tyka,mocno b阣ziesz zaniepokojona,wiadomo b阣zie,縠 tyka gdzie indziej...Fakt przy dzieciakach troch nie bardzo,ale ja z 砮zk w oku wspominam brata mojego ojca jak wiecznie trzyma r阫 w dekoldzie cioci a swojej 縪nie:) I jako ich 3 ju doros硑ch

Odchodzenie

kim bo je糳zi na samochodach ci昕arowych.Z dziesi赕 lat temu umar Ludwik Soba駍ki zwany Borsukiem.Za komuny pracowa w radomskich Silikatach a potem gdy zak砤dy pad硑 u swego brata na stawach.Sprawa by砤 taka,縠 mieli oni d硊gi i zabrano im w ko馽u te stawy.Brat z 縪n i dzie鎚i wyprowadzili si do

Re: To ja nam眂i砤m

Moja te禼iowa ma 2 syn體. Jeden z nich to m骿 m笨. Drugi ma 縪n, kt髍a przez kilkana禼ie lat sprzeciwia砤 si obecno禼i te禼iowej na Wigilii. Teraz matka tej kobiety jest schorowana i przebywa u c髍ki i jej m昕a (czyli brata mojego m昕a). Teraz te禼iowa wybiera Wigili u nich, mojemu m昕owi

Dlaczego? A dlatego, 縠 ...

... Twoja Julka ma m昕a i zapewne przyj瓿a jego "optyk". Moja kuzynka te wierzy we wszystko co m笨 powie, a On? On po prostu sieje w domu terror polityczny. W domu mojego brata kr髄uje Radio Maryja, bo 縪na jego jest zaczadzona o. Dyrektorem i te sieje w domu faszyzm. U jednych i

Re: wesele w sferze

Ja dla 縪ny mojego brata jestem szwagrem, ale ona nie jest dla mnie szwagierk tylko bratow, dla mnie szwagrem b阣zie m笨 mojej siostry lub brat mojej 縪ny, a szwagierk b阣zie dla mnie siostra 縪ny. Moja zona b阣zie dla siostry i brata bratow, za oni dla niej szwagrami. I teraz zagadka. Czy

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Zdj阠ia - 縪na brata mojego m昕a

Bestsellery

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialno禼i za tre舵 wypowiedzi zamieszczanych przez u縴tkowników Forum. Osoby zamieszczaj眂e wypowiedzi naruszaj眂e prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog ponie舵 z tego tytu硊 odpowiedzialno舵 karn lub cywiln.

Regulamin