Sortowanie wynik體: wg trafno禼i wg daty

Re: b髄 w podbrzuszu z lewej strony u m昕czyzny

Najrozs眃niej b阣zie, jak poka縠sz si lekarzowi. Mo縠sz zrobi przed badanie moczu, tak by na wizyt ju mie jakie badania. Mo縧iwe te, 縠 to jaki problem z jelitami. Czasami b髄 podbrzusza to objaw zapalenia prostaty. Id do lekarz, popro o przekaz na badania, bo leczenie na podstawie

b髄 w podbrzuszu z lewej strony u m昕czyzny

Witam Mam 42 lata. Od pewnego czasu pobolewa mnie lewa strona podbrzusza. Nie jest to silny b髄, mo縩a normalnie funkcjonowa, ale jak rano wstaj lub wtedy gdy ,,nic nie robi" odczuwam nieprzyjemny ucisk w lewej dolnej cz阺ci brzucha. Z nie pokojem zaobserwowa砮m te, 縠 od d硊縮zego

Re: chlamydia

wyst阷uj up砤wy (nasilone po 7-14 dniach po zaka縠niu), b髄 lub pieczenie przy oddawaniu moczu. Je秎i infekcja przeniesie si na przydatki, mog pojawi si b髄e w podbrzuszu i podczas wsp蟪縴cia albo krwawienia mi阣zy miesi眂zkami. Zdarza si tak縠 krwawienie z pochwy i krwawienie po stosunku. Zara縠ni

Re: Jak cz阺to musicie spu禼i z krzy縜?

Tak przy okazji tematu, pytanie do m昕czyzn - czy zdarza si wam odczuwa b髄 z powodu zbyt d硊giej wstrzemi昙liwo禼i? Ja jak jestem napompowany najpierw czuj takie nieprzyjemne ci秐ienie gdzie w podbrzuszu, jakby w nasieniowodach, Tak ja miewa砮m takie b髄e ,to chyba pachwiny ,po obu stronach

Re: ci笨a?? prosz o odp

Z tego co si orientuje, to jest mo縧iwy b髄 podbrzusza zwi眤any z zap硂dnieniem, a bardziej z zagnie縟縠niem si kom髍ki w macicy kt髍e mo縠 odby si do chyba 3 czy 4 dni po zap硂dnieniu . Rzeczywi禼ie jest du縠 prawdopodobie駍two zaj禼ia w ci笨 podczas stosunku przerywanego, gdy plemniki

Re: Jak cz阺to musicie spu禼i z krzy縜?

Tak przy okazji tematu, pytanie do m昕czyzn - czy zdarza si wam odczuwa b髄 z powodu zbyt d硊giej wstrzemi昙liwo禼i? Ja jak jestem napompowany najpierw czuj takie nieprzyjemne ci秐ienie gdzie w podbrzuszu, jakby w nasieniowodach, jaki czas p蠹niej b髄 - je秎i nie b阣 w stanie tego ogarn辨

Naczyniak w眛roby - mo縠 kto co wie?

Pisa砤m ju na forum zdrowie, ale przez miesi眂 nikt nie udzieli odpowiedzi, wi阠 wklejam tutaj. Jaki czas temu na usg wykryto u mnie naczyniaka w眛roby - 4 mm. Bada砤m si z powodu uporczywego, trwaj眂ego od kilku miesi阠y b髄u podbrzusza. Dzisiaj okaza硂 si, 縠 mam du勘 (17mm) torbiel w

Naczyniak w眛roby - gro糿e?

Kilka dni temu na usg wykryto u mnie naczyniaka w眛roby - 4 mm. Bada砤m si z powodu uporczywego, trwaj眂ego od kilku miesi阠y b髄u podbrzusza. Dzisiaj okaza硂 si, 縠 mam du勘 (17mm) torbiel w szyjce macicy. Kilka miesi阠y temu usuni阾o mi w陑e ch硂nny z pachwiny, bo "brzydko" wygl眃a

Re: WSZYSTKO O SPIRALI - pytajcie i radzcie

miesi眂 z musu (sko馽zy硑 mi si tabletki za granic) i si zorientowa砤m, 縠 pigu砤 zredukowa砤 moje libido do zera absolutnego, powodowa砤 nieko馽z眂e si problemy gastryczne i b髄e g硂wy. Prezerwatywa nie wchodzi砤 w gr, bo wol si kocha z m昕czyzn ni z plastikiem. Za硂縴砤m wi阠 spiralk i

Re: analiza moczu- pomocy!

poniewa jest w nim 秎uz. Zg硂 si do lekarza skoro cierpisz na b髄e podbrzusza- mo縠 wizyta u ginekologa?

Pytanie

stosunku zacz瓿a odczuwa b髄e podbrzusza, pieczenie i bez przerwy chcia硂 si jej sika, a nast阷nego dnia obudzi砤 si chora (gor眂zka, b髄 mi甓ni i staw體, suche, bol眂e gard硂, katar), to czy jest to mo縧iwe, 縠 bakterie, kt髍e "otrzyma砤" w czasie stosunku szybko si rozprzestrzeni硑 w

Re: uplawy z krwia

wybieraj m昕czyzn z kolczykiem? Bo potrafi znie舵 b髄 i ju raz kupi bi縰teri.

Re: Jak sobie radzicie bez seksu?

Dok砤dnie eeela- g丑wnie frustruj眂y jest brak blisko禼i je秎i obok Ciebie le縴 m昕czyzna kt髍ego pragniesz, a jemu nie seks w g硂wie ;/ Jak sobie przypomn, to a mnie 禼iska w 縪潮dku. U mnie do tego wyst眕i problem z regularnym miesi眂zkowaniem, okres co 6 tyg. B髄 podbrzusza z podniecenia

Wykrywanie raka

miesi眂zkowaniu. USG przezpochwowe nale縴 robi raz w roku. 5. Cytologia To podstawowe badanie wykrywaj眂e raka szyjki macicy. Kiedy je robi? Ka縟a kobieta aktywna seksualnie powinna je wykona raz na rok (lekarz mo縠 zaleci kr髏sze terminy). Badanie nale縴 zrobi, gdy pojawiaj si b髄e w podbrzuszu, nietypowe

Re: jeszcze tylko trzy dni

I jeszcze ja :) objawy teoretycznie s oczywi禼ie te najbardziej subiektywne tj: od jajeczkowania pobolewa mnie jajnik (k硊cie) i fatalnie boli mnie krzy : ( ci眊le chce mi si pi...a od 3 dni nie moge si piersi dotkn辨 - bol, a sutki wr阠z piek...no i b髄 w podbrzuszu jak na @ ale za

jajniki

od miesi眂a miewam b髄e w dolnej cz甓ci plec體 przechodz眂e a do dolnego podbrzusza, b髄e tak si nasili硑 縠 nie jestem w stanie wytrzyma bez tabletek przeciwb髄owych, pocz眛kowo mysla砤m 縠 to nerki ale wpo wykonaniu odpowiednich bada lekarz to wykluczy, kaza zg硂si mi si do ginekologa

Re: co oznacza g阺ty 秎uz... ?

G阺ty, nieprzezroczysty 秎uz wyst阷uje zar體no przed okresem jak i po-to normalne zjawisko, jest to czas uznawany za niep硂dny 9oczywi禼ie tylko uznawany,bo w praktyce jest inaczej;) Nie martw si-b髄 piersi, podbrzusza i g阺ty 秎uz oznaczaj,縠 z Tob wszystko jak najbardziej w porz眃ku

Re: do wiolasb:

pytanko, pisa砤 縠 ci笨a zacz瓿a ci sie b髄ami podbrzusza... ja jestem dopiero w 22dc a od 18 mam b髄e lekkie podbrzusza, mocno nabrzmia砮 piersi i do wzd阾e podbrzusze. Czy kt髍ac tak mia砤?? to s isnte objawy okresu, ale ja mam cykle 30 dniowe i objawy tego typu mia砤m zawsze jakie 3-4 dni przed

Re: Prostata

A ja nie rozumiem tego, dlaczego faceci doprowadzaj w og髄e do choroby, jest przecie tyle sposob體 na profilaktyk prostaty i niedopuszczenie do choroby, ale przyznam, 縠 "m眃ry Polak po szkodzie". Ja oko硂 rok temu sam mia砮m objawy zapalenia prostaty, czyli b髄e w podbrzuszu, w

Re: ko馽owki nazwisk - ma砤 pro禸a

majtkami i r罂nych rzeczy nawtyka w jej r罂ne otwory (opisane szczeg蟪owo); a ona j阠za砤 z b髄u (spod tych majtek w ustach). A potem ona jego potraktowa砤 elektrowstrz眘em, przyku砤 do 丑縦a i dwie godziny tatuowa砤 na podbrzuszu kompromituj眂y napis. A on nawet nie 秏ia j阫n辨. A najlepiej, to jak

Jak to mozliwe ?sam si zapali.

plecy, podbrzusze, uda i przyrodzenie to jedna wielka rana. - Cierpi okropnie - st阫a ca硑 czas z b髄u pan Mieczys砤w. www.se.com.pl/se/index.jsp?place=mainLead&news_cat_id=40&news_id=184262&scroll_article_id=184262&layout=1&page=text&list_position=1

Ci笨a to nie choroba...

Tak si zastanawiam, poniewa ci眊le czytam posty krytykuj眂e kobiety w ci笨y, kt髍e domagaj si swoich praw, a jak wiadomo wykre秎ono je z Ustawy o pomocy spo砮cznej w 2004 jako uprzywilejowane. Teraz nawet w kolejce na badania czy w jad眂ym autobusie jest traktowana na r體no ze zdrowym m昕czyzn

Czterolatek-zaka縠nie dr骻 moczowych (?)

Witam, Panie Doktorze! Bardzo prosz o pomoc, Panie Doktorze! Byli秏y wczoraj u homeopaty, ale dzi sytuacja sie zmieni砤 i chcia砤bym sie wspom骳 Pana rad. 1. Opis og髄ny pacjenta (dziewczynka/ ch硂piec, kobieta/ m昕czyzna, wiek, budowa cia砤) Ch硂piec, 4 lata, szczup硑, wysoki jak na sw骿 wiek

Re: Streptococcus agalactiae - pokona砤m go

Zmartwiona po pierwsze to zmie lekarza, ju nie chodzi nawet o bakterie (bo m骿 te za wiele mi nie pom骻, ale przynajmniej nie m體i mi 縠 wymy秎am) a o to krwawienie i b髄e w podbrzuszu. Je縠li dotychczas Twoje cykle by硑 w miar regularne, a je縠li nawet nie by硑 to takie objawy s niepokoj眂e

Re: WSZYSTKO O MINISISTON - pytajcie i radzcie

jest, opr骳z lekki3ego b髄u w podbrzuszu i senno禼i, jednak nie zwalam winy tutaj na ten lek, gdy jestem 3 tyg po usuni阠iu ob髆ar砮j ci笨y i nie by砤m jeszcze u ginekologa wi阠 b髄e mog w砤秐ie st眃 pochodzi. Ale zobaczymy co b阣zie dlaej, pozdrawiam i oczekuje dalszych odpowiedzi o

Do scanera

Proponuj wizyt u urologa. Od mniejszej ilo禼i seksu nikt nie umar. Czytaj眂 Cie dochodz do wniosku, 縠 gro m昕czyzn po rozstaniu z partnerka (i przerwaniem regularnego wsp蟪縴cia) powinno zwija si z b髄u trzymajac si za podbrzusze. -- "Klas jest przestrzega etykiety, ale lekcewa縴

L'oreal

siod砤 str眂aj眂, tak 縠 niejeden szwanku doznawszy miesi眂e d硊gie kurowa si musia z b髄em si w砤snym paraj眂. Kupcy tedy ska酬 on omijali z daleka, mu硑 bowiem kopytami w ziemi si wrywszy, a na razy bat體 niebaczne, sta硑 uparcie - jak skamienia砮. Lasy okoliczne pe硁e te by硑 rzezimieszk體

Re: Mi阣zy nami kobietkami....

- lekkie 鎤iczenia na pewno ci pomog. Je秎i jednak czujesz 縠 nie mo縠sz 鎤iczy - nie wstyd si poinformowa o tym nauczyciela, 縠 masz okres - na pewno zrozumie. Oto kilka sposob體 z砤godzenia b髄體 miesi眂zkowych: - delikatnie masuj podbrzusze r阫 aby je rozgrza - we kr髏k k眕iel w ciep砮j wodzie

Re: Mi阣zy nami kobietkami....

- lekkie 鎤iczenia na pewno ci pomog. Je秎i jednak czujesz 縠 nie mo縠sz 鎤iczy - nie wstyd si poinformowa o tym nauczyciela, 縠 masz okres - na pewno zrozumie. Oto kilka sposob體 z砤godzenia b髄體 miesi眂zkowych: - delikatnie masuj podbrzusze r阫 aby je rozgrza - we kr髏k k眕iel w ciep砮j wodzie

Poranna gehenna

Chyl czo砤 przed kobiec comiesi阠zna gehenn. Jak widz zwijaj眂a si z b髄u 縪n, gdy faszeruje si najmocniejszymi pigu砤mi przeciwb髄owymi serce mi si kraja. Ale siedz sobie tak ostatnio i sobie my秎... Ja w sumie mam nie lepiej. Codziennie o poranku, jak wstaje i czuje jak mi ma硂 nie

To nie tak sloggi

sloggi napisa: > Proponuj wizyt u urologa. > Od mniejszej ilo禼i seksu nikt nie umar. > Czytaj眂 Cie dochodz do wniosku, 縠 gro m昕czyzn po rozstaniu z partnerka (i > przerwaniem regularnego wsp蟪縴cia) powinno zwija si z b髄u trzymajac si za > podbrzusze. To si

Niskie FT3 - prosz o interpretacj

- problemy z widzeniem po zmierzchu natomiast w dzie wszystko jest takie "nierealne" niby widz ale obraz do mnie nie dociera, mam lodowate d硂nie i stopy, ci眊le mi zimno, a czasami miewam opady temperatury cia砤 do 35'C do tego niestrawno禼i, bezsenno舵 i b髄e mi甓ni oraz podbrzusza

antykonantykoncepcja hormonalna a anemia

Dziewczyny, pomocy! 2 tygodnie temu zacz瓿am bra tabletki Yasminelle w pierwszy dzie okresu. Przez dwa dni umiera砤m tak, jak mi si zdarza硂 ju wcze秐iej podczas miesi眂zki - bardzo silne uczucie "nap阠znienia", b髄e brzucha, piersi, g硂wy, czasem tak silne skurcze w podbrzuszu

O facecie, co "mia ogie w gaciach"...

Walery L. (40 l.), kt髍y zdo砤 ugasi p硂n眂e krocze rowerzysty. M昕czyzna wyl眃owa w szpitalu z ci昕kimi poparzeniami. Jego plecy, podbrzusze, uda i przyrodzenie to jedna wielka rana. - Cierpi okropnie - st阫a ca硑 czas z b髄u pan Mieczys砤w. Tajemnic samozap硂nu spodni wyja秐i policja

Re: rz阺istek

moczu oraz b髄e w podbrzuszu. W leczeniu stosuje si pochodne imidazolowe: metronidazol lub tynidazol. Zaleca si r體noczesne leczenie partnera seksualnego. Leczenie polega na przyj阠iu w/w lek體 przez partnera i partnerk w dawce jednorazowej 2 gram體. Alternatywnym schematem jest metronidazol 2 x 500

Sklejona 禼iana macicy po porodzie-kt髍a tak ma?

pobolewa硂 mnie podbrzusze. Teraz nie ma dnia 縠by mnie nie co nie ku硂 jakby od pochwy (podobno wi眤ad砤). Generalnie gin twierdzi, ze sporo kobiet drug ci笨e znosi gorzej zw砤szcza jak ma w domu ma砮 dziecko i zero odpoczynku (dziwnie to zabrzmia硂 z ust m昕czyzny bo m骿 m笨 twierdzi, 縠 przesadzam i

Re: ilu partner體?

po秗odku. Dzia砤 jak tabletka przeciwb髄owa Zdaniem wielu m昕czyzn seks jest najlepszym lekarstwem na b髄 g硂wy. Mo縠 dlatego tak trudno im zrozumie typow kobiec wym體k: „nie dzisiaj, kochanie, boli mnie g硂wa”. Ale nowe badania naukowc體 dowiod硑, 縠 kobiety maj troch racji. Owszem

lekcja 8

, jak b阣ziesz swego m昕czyzn obdarza b阣zie u禼isk Twych warg dooko砤 jego pulsuj眂ego organu. Mo縠sz r體nie, o ile jest to wykonalne, pobudza j陑ykiem podbrzusze penisa. Pe砮n relaks mozliwy jest jedynie wtedy, gdy nieograniczenie ufasz swemu ch硂pcu. Bo to on w tym momencie przejmuje pa砮czk. On

Re: SIERPNIOWE MAMUSIE......

Miniaxv - Ty dla mnie jestes jak melisa, neospazmina i hydroksyzyna razem wzi阾e...nie dosy, 縠 te masz niem昕a, g硊piejesz jak ja, podobnie jak ja nie masz op砤conej po硂znej i tego znieczulenia...Ju my秎a砤m, 縠 jedyna jestem taka bezpa駍ka...Te mnie k硊je w podbrzuszu i leciutki b髄

kopiuje dla ciebie :)

si do z砤godzenia wielu objaw體 zwi眤anych z miesi眂zkowaniem: przedmiesi眂zkowe b髄e g硂wy, depresje, b髄e podbrzusza, dra縧iwo舵 i obrz阫i. godzi objawy menopauzy i wspomaga czynno禼i macicy, przez co mo縠 by stosowany w leczeniu bezp硂dno禼i. ZDROWIE M石CZYZN: •Olej lniany korzystnie

Do wszystkich mam w drugiej lub kolejnej c笨y!

powiedzia砤m, ze nie dam rady zrobi mu kanapek do pracy (robi na wiecz髍 dnia poprzedniego-taki mamy system) bo bardzo boli mnie podbrzusze i musz si po硂縴. I tak si zastanawiam czy to moje hormony maj hopla i czy aby nie przesadzam, czy mo縠 m昕czyznom drugie dziecko 'powszednieje'. Wczoraj sta si

lekcja 1

.): jaja, orzechy, klejnoty; jak je zwa tak je zwa, lecz nie zapomnijmy o ich znaczeniu. J眃ra s niezwykle czu砮 na b髄, tak wi阠 przewa縩ie nie s one obiektem jakich szczeg髄nych pieszczot. A tak nie powinno by! Mo縩a znacznie wzmocni doznania m昕czyzny odpowiednio zajmuj眂 si jego drogocennymi

od 2 tyg. problem skorny u malego dziecka

1. Opis og髄ny pacjenta (dziewczynka/ ch硂piec, kobieta/ m昕czyzna, wiek, budowa cia砤) Dziewczynka 15 miesiecy, bardzo drobniutka jak na swoj wiek, jasna cera, wlosy ciemny blond. 2. Szczeg蟪owy opis dolegliwo禼i. Od ok 10 dni pojawily sie na skorze krostki jasno roznowe, wystaj眂e, g砤dkie

Re: clo a alkohol...

nerwowe, bezsenno舵, zm阠zenie, depresja, b髄e w obr阞ie podbrzusza, zwi阫szenie masy cia砤, powi阫szenie jajnik體, tworzenie si torbieli, ci笨a wielop硂dowa, napi阠ie sutk體, wypadanie w硂s體 (mo縠 wyst眕i w przypadku d硊gotrwa砮go stosowania, ust阷uje po odstawieniu leku), pokrzywka, alergiczne

Re: problemy z prostata u mezczyzn a wplyw na zyc

, podbrzusza, spojenia 硂nowego, j眃er. Widoczna domieszka krwi w moczu czyli krwiomocz, stany gor眂zkowe, b髄e brzucha, b髄e okolic l阣紈iowych, os砤bienie, b阣 wyrazem do潮czaj眂ych si powik砤 – zaka縠nia dr骻 moczowych, kamicy p阠herza, upo秎edzenia czynno禼i nerek A teraz najwa縩iejsze dla

Re: je秎i kogo urazi砤m...(wierz, 縠 nie:))

si poka縠, 縠 ja si pomyli砤m w terminach, 縠 usg do niczego... Ale wieczorem w pi眛ek si zacz瓿o. B髄 plec體, b髄 podbrzusza, piersi wr骳i硑 do normalno禼i. Zacz瓿o si plamienie. W sobot te troch, dzisiaj jeszcze wi阠ej. Chc 縠by ju by硂 po wszystkim - mimo i boj si zabiegu. Jednak

smutno mi i straszno...

TAK... Ola jest osob bardzo wra縧iw i nerwow, po przyjsciu do domu ca硑 czas p砤ka砤, wkr髏ce zacze硑 sie b髄e podbrzusza (relacja S砤wka, jej m陑a). W砤秐ie dowiedzia砤m sie, ze jest w szpitalu, bo w nocy mia砤 krwotok. Pocieszcie mnie, bo zwariuj...

Re: Do舵 tego!!!!!!!!!!!Praca mnie denerwuje

mog i dbaj o mnie, a pracuj z m昕czyznami. To jak zachowuje sie Tw骿 szef i jego 縪na, no niestety ale swiadczy tylko o nich samych (czytaj: 糽e). nie dziwi sie, ze Tw骿 m笨 chce zeby posz砤 juz na zwolnienie, je秎i masz b髄e podbrzusza to powinnas wiecej wypoczywa, zbiera si硑, w takiej

Re: Zapylanie

Po pierwszym dziecku mielismy tragiczna sytuacj finansow. O kolejnych potomkach nie my秎eli秏y. W 2000r. m笨 stan背 na nogi. Decyzja -rozmna縜my sie. Miesiac p蠹niej s upragnione dwie kreski. Nastepnego dnia silny b髄 w podbrzuszu. Lekarz twierdzi, 縠 zagrazajace poronienie, ja czuje, ze to

Re: badania przed cia勘 ?

, czyli cz阺te oddawanie moczu po潮czone z pieczeniem i b髄ami podbrzusza - najczesciej jednk zaka縠nie przebiega bezobjawowo Wielu badaczy podkre秎a, 縠 oko硂 5% noworodk體 zaka縜 si chlamydiami w okresie oko硂porodowym od matki. Niejasne s jednak wcale nierzadkie zaka縠nia u dziewczynek lub

Re: perfekcyjny oralny - jak sie nauczy ?

poruszy i jedyn pieszczot, jak b阣ziesz swego m昕czyzn obdarza b阣zie u禼isk Twych warg dooko砤 jego pulsuj眂ego organu. Mo縠sz r體nie, o ile jest to wykonalne, pobudza j陑ykiem podbrzusze penisa. Pe砮n relaks mozliwy jest jedynie wtedy, gdy nieograniczenie ufasz swemu ch硂pcu. Bo to on w tym

czesc I

p砪iowych. -B髄 w okolicy brzucha i podbrzusza. -B髄, zranienie, podra縩ienie lub inne uczucie dyskomfortu w czasie stosunku lub krwawienie po stosunku. -Nawracaj眂e zaka縠nia dro縟縜kowe. Pami阾aj, 縠 wiele ludzi zaka縪nych chorobami przenoszonymi drog p砪iow nie odczuwa w og髄e objaw體. Potrzeba

Re: nasi zabawni m昕owie :)

No to i ja co napisz. Przed ci笨 mia砤m problemy z jajnikami i cz阺to uskar縜砤m si na ich b髄. Pewnego dnia, m骿 M昕czyzna trzyma si za podbrzusze i m體i: Ale mnie bol jajniki. Na co ja odpowiadam :Kochanie przecie ty nie masz jajnik體. On ( z oburzeniem): Jak to nie mam ?! Ja: Faceci

Re: Borelioza na 75%

mo縠 by od boreliozy. Powiedzia砤m, zgodnie z prawd, 縠 u m昕czyzn s cz阺to b髄e j眃er, problemy z gruczo砮m krokowym i zaka縠niami cewki i p阠herza, ale nie s硑sza砤m nic o problemach tego typu u ma硑ch ch硂pc體, tzn. sa tylko problemy urologiczne typu zaka縠nia. No i pad砤 wreszcie sugestia

Lekcja 髎ma

, jak b阣ziesz swego m昕czyzn obdarza b阣zie u禼isk Twych warg dooko砤 jego pulsuj眂ego organu. Mo縠sz r體nie, o ile jest to wykonalne, pobudza j陑ykiem podbrzusze penisa. Pe砮n relaks mozliwy jest jedynie wtedy, gdy nieograniczenie ufasz swemu ch硂pcu. Bo to on w tym momencie przejmuje pa砮czk

Re: Jakie s Wasze wra縠nia zwi眤ane z pigu砶ami?

okropne objawy jakie mia砤m przed miesi眂zk w stylu b髄e staw體, piersi, podbrzusza. .. Rodzina te si cieszy po na 1-2 dni przed miesi眂zk by砤m wyj眛kowo wstr阾n osob. u縴wa砤m te innych metod antykoncepcyjnych (poza tzw. prokreacyjn ruletk czyli tzw. metodami naturalnymi, kt髍e wg mnie z

Re: odcinek alternatywny...

Kiedy zobaczy te ma砮 delikatnie skr阠one w硂ski na jego lekko z硂tawych plecach zn體 to poczu... Poczu jak nocny motyl rozpo禼iera skrzyd砤 i otrz眘a krople rosy gdzie g酬boko w nim... i tak w podbrzuszu Enrique napi阠ie powoli ogarnia硂 po縪g ca砮 cia硂, a Henryk schowa si ca砶owicie

Re: Czy was tez czasami bola jadra? powaga

. Dotyczy to zw砤szcza sytuacji, gdy worek nie jest du縴, jaja znajduj si wysoko, s s砤bo widoczne i wydaj si ma砮. Podczas erekcji cz阺to „chowaj si” w przestrzeni podbrzusza. Dzi阫i tym 鎤iczeniom twoje j眃ra b阣 lepiej widoczne i sprawi wra縠nie wi阫szych. Poprawiaj te

Re: ````````````sierpie c.d.````````````

omega-3 i omega-6 oraz fitoestrogen體 (lignany) olej lniany mo縠 korzystnie wp硑wa na cykl miesi眂zkowy reguluj眂 proporcje hormon體 w organizmie. Taka regulacja przyczynia si do z砤godzenia wielu objaw體 zwi眤anych z miesi眂zkowaniem: przedmiesi眂zkowe b髄e g硂wy, depresje, b髄e podbrzusza

Re: ***Mamy listopadowe***

rad?! Teraz bardzo mnie boli podbrzusze - nied硊go takie skurcze b阣 dla mnie chlebem powszednim - tak, 縠 nie poczuj godziny ZERO! Monika A/P wci笨 nie daje znaku - nale縴 my秎e, 縠 jednak sobotnie b髄e przynios硑 jej upragnionego Stacha! Do trzech razy sztuka - po縴jemy, zobaczymy. Aniu

Lekcja pierwsza

podbrzusza! Zauwa縴cie pewnie miejsce z潮czenia si tych dw骳h p蟪elips. Je縠li partner Wasz nie jest obrzezany, to miejsce to powinno by punktem zawieszenia napletka. Ten niewielki obszar zwany w阣zide砶iem jest najczulszym z najczulszych miejsc na ciele m昕czyzny. Mo縩a doprowadzi go do szczytu samym

Mo縠 sie to komu przyda :-)

czynnikami wyzwalaj眂ymi chorob s: stres depresja stany l阫owe niepowodzenia 縴ciowe uraz psychiczny spowodowany traumatycznym doznaniem Dolegliwo禼i obserwowane s zazwyczaj u os骲 pomi阣zy 30, a 40 rokiem 縴cia. Co istotne wyst阷uj cz甓ciej u kobiet ni u m昕czyzn. Wynikaj one z nieprawid硂wego

Re: Rz阺istek pochwowy...

okolicy krocza, podra縩ienie sromu i pochwy. Gdy do infekcji dr骻 p砪iowych dochodzi zara縠nie dr骻 moczowych, mo縠 wyst眕i pieczenie, cz阺tomocz, parcie na mocz, a nawet bolesne oddawanie moczu oraz b髄e w podbrzuszu. Bezobjawowe nosicielstwo Rz阺istek pochwowy mo縠 bytowa w spos骲 bezobjawowy np. w

Na dobre i na z砮-nowe odcinki

kr髏kiej rozmowie z atrakcyjn piel阦niark, prze縴wa ostry b髄 podbrzusza. Latoszek ma 縜l do Leny, 縠 wci笨 jest uwik砤na w opiek nad Bartoszem. Mimo wszystko proponuje wsp髄nie uczci urodziny Mejera. Lena nie mo縠 jednak spotka si wieczorem z ukochanym - obieca砤 odwie兼 by砮go narzeczonego na

Re: starania przy s砤bym nasieniu?? help

(teoria,zestawy 鎤icze): Podbrzusze m昕czyzny Kenneth Purvis t硊maczenie: Halina Thylwe wydanie 2 1998 ISBN: 83-86821-57-4 Tylko o panach - dla kobiet i m昕czyzn. Jest to ksi笨ka o wszystkim, co dotyczy seksualno禼i m昕czyzn. O potencji, wydolno禼i, zaburzeniach i mo縧iwo禼iach. O tym czego si boimy i o tym co

Re: czy po usuni阠iu 縴lak體 powr髗ka komu si u

-przysiady,brzuszki,ruch bioder,rowerek st髉 i n骻 na ziemi-bardzo wa縩e poprawia bardzo kr眤enie w obszarze genitali體!!, polecam lektur niezwyk砮j ksi眤ki(teoria,zestawy 鎤icze): Podbrzusze m昕czyzny Kenneth Purvis t硊maczenie: Halina Thylwe wydanie 2 1998 ISBN: 83-86821-57-4 Ksi笨ka znanego androloga i seksuologa

Re: co bior faceci na s砤ba ruchliwo舵 nasienia?

-przysiady,brzuszki,ruch bioder,rowerek st髉 i n骻 na ziemi-bardzo wa縩e poprawia bardzo kr眤enie w obszarze genitali體!!, polecam lektur niezwyk砮j ksi眤ki(teoria,zestawy 鎤icze): Podbrzusze m昕czyzny Kenneth Purvis t硊maczenie: Halina Thylwe wydanie 2 1998 ISBN: 83-86821-57-4 Ksi笨ka znanego androloga i seksuologa

Re: do JUSTY i nie tylko--witaminy co zazywacie

olej lniany mo縠 korzystnie wp硑wa na cykl miesi眂zkowy reguluj眂 proporcje hormon體 w organizmie kobiety. Taka regulacja przyczynia si do z砤godzenia wielu objaw體 zwi眤anych z bolesnym miesi眂zkowaniem w tym: przed miesi眂zkowe b髄e g硂wy, depresje, b髄e podbrzusza, dra縧iwo舵 i obrz阫i

ew. pomoc info

(teoria,zestawy 鎤icze): Podbrzusze m昕czyzny Kenneth Purvis t硊maczenie: Halina Thylwe wydanie 2 1998 ISBN: 83-86821-57-4 Tylko o panach - dla kobiet i m昕czyzn. Jest to ksi笨ka o wszystkim, co dotyczy seksualno禼i m昕czyzn. O potencji, wydolno禼i, zaburzeniach i mo縧iwo禼iach. O tym czego si boimy i o tym co

Re: sos- m昕czyzna cierpi - zapalenie p阠herza

B髄 podbrzusza moze byc te od prostaty - np. zapalenie. Ale te od silnego uderzenia w brzuch czy j眃ra. Niech zrobi morfologi, OB i CRP, badanie moczu.

Re: jak rozgrza faceta...tylko LODY

. Uwielbiam pie禼i podbrzusza! Zauwa縴cie pewnie miejsce z潮czenia si tych dw骳h p蟪elips. Je縠li partner Wasz nie jest obrzezany, to miejsce to powinno by punktem zawieszenia napletka. Ten niewielki obszar zwany w阣zide砶iem jest najczulszym z najczulszych miejsc na ciele m昕czyzny. Mo縩a doprowadzi

Re: czeste siusianie

psychiki | Dieta | Leczenie Dolegliwo禼i gastryczne takie jak zaparcia, biegunka, wzd阠ia czy b髄e brzucha s bardzo powszechne i wszystkim bez wyj眛ku dobrze znane. Towarzysz cz硂wiekowi przez ca砮 縴cie od wieku niemowl阠ego do p蠹nej staro禼i. Najcz甓ciej trwaj kr髏ko, ust阷uj samoistnie i jest

Re: b髄e w podbrzuszu

no to jak poczujesz b髄 to lekko zmien pozycj:-) -- "...zwi眤ek z m昕czyzn ma by wzbogaceniem 縴cia,a nie jedynym jego sensem".

Re: winna pigu砶a?

zahamowanie jajeczkowania. Upraszczaj眂, mo縩a powiedzie, 縠 wtedy nie mamy naturalnego cyklu p砪iowego. W konsekwencji nie odczuwamy wi阠 b髄u w podbrzuszu i innych przykrych przedmiesi眂zkowych dolegliwo禼i. Dowiedziono, 縠 kobiety, kt髍e stosuj hormonaln antykoncepcj, 砤twiej nastrajaj si erotycznie

sos- m昕czyzna cierpi - zapalenie p阠herza

"teoretycznie" facet zwija si w nocy z b髄u, dosta antybiotyk, drugi mocniejszy, przeciwb髄owy ketonal, boli go podbrzusze, wcze秐iej niby nerki, usg nie wykaza硂 縜dnych zmian, wszyscy specjali禼i na wypoczynku zimowym co to mo縠 by, jakie dodatkowe badania wykona? -- zaburzenia

warto wiedzie

przesz砤by nad ca潮 spraw do porz眃ku dziennego, gdy nie fakt, 縠 coraz bardziej bola硂 j podbrzusze i zdecydowa砤 si na p骿禼ie do lekarza. Internista zasugerowa wizyt u ginekologa, a ten, po badaniu, stwierdzi wprost: - Nie mo縠 pani uprawia tak intensywnego seksu, bo to si mo縠 na zdrowiu odbi

KU POCIESZENIU

ci笨y. Powiadamiam m昕a. Cieszymy sie razem. B髄 piersi i inne symptomy ci笨y (dla innych uci笨liwe) ciesz mnie bezgranicznie, bo wiem, 縠 m骿 organizm krzyczy do mnie: ZN覹 B蔇ZIESZ MAM! Bo縠 jak ja sie ciesz. Ju przegrzebuj ubranka po starszym synku. Jednak po kilku dniach zaczynam czu

Re: Piszemy powie舵.

. Woda owija砤 si wok蟪 niego dra縩i眂 delikatnie sutki umyka砤 w g阺twin w硂sk體 na wyczekuj眂ym podbrzuszu. Napi阠ie nie opuszcza硂 go ani przez chwil. Cudowne ssanie gor眂e i wilgotne a do b髄u, prowadzi硂 秝iadomo舵 na skaj czego co ju kiedy prze縴. Dochodzi dziko i gwa硉ownie t阺kni眂

Re: opowiesci ze szczesliwym zakonczeniem

ko馽u zapada decyzja, 縠 si staramy. Zaraz po tym m笨 wyje縟縜 na p蟪 roku (jest marynarzem). Sama robi test. Kiedy widz dwie kreseczki ogarnia mnie olbrzymia rado舵, mog krzycze ca砮mu 秝iatu, 縠 jestem w ci笨y. Powiadamiam m昕a. Cieszymy sie razem. B髄 piersi, poranne md硂禼i i inne

Re: b髄e w podbrzuszu

mozna czuc cos takiego jak penisek wali g硂wka o tylna scianke pochwy,pyta砤m kiedys lekarza;-) -- "...zwi眤ek z m昕czyzn ma by wzbogaceniem 縴cia,a nie jedynym jego sensem".

Pozwol ze powtorze: Kuba nie moze

podstawy, tusz przy podbrzuszu. Zacisnij lagodnie uscisk i przesuwaj dlon w kierunku glowy penisa. Taki ruch przypominajacy dojenie powoduje przesuwanie krwi i rozciaganie pracia. Gdy zacisnietymi palcami dotrzesz do glowy penisa, zatrzymaj ruch (nie najezdzaj na zoladz). Chwyc przy podstawie druga

Kochani M昕czy糿i!

Czy to prawda, 縠 pieszczoty itp. nie zako馽zone wytryskiem powoduj u Was b髄 podbrzusza i j眃er? Czy to tylko ma硑 szanta, by zmala nasz op髍? Mi砮go dnia wszystkim.

Re: b髄e w podbrzuszu

poczyta砤m na necie o tej chorobie. No to teraz dopiero zacz瓿am si ba. Kurcze musz zapisa si do ginekolog. Niestety terminy s na za 2 mioesi眂e. Super 2 miesi眂e b阣 si teraz denerwowa. A czy u m昕czyzny mozna zrobi takie badanie. M骿 ch硂pak ma opiek medyczn z pracy, wi阠 砤twiej

Odwa縩i wygrywaj! Gdynia zaprasza m昕czyzn na ...

To dobrze, 縠 jest taka akcja. 痚 kto my秎i nie tylko o kobietach i raku piersi. Przez prawie 10 lat opiekowa砤m si m昕em, umieraj眂ym na t chorob. Wykryt, bo zmusi砤m go by poszed do lekarza. Za p蠹no, bo przez lata i on i jego rodzice lekcewa縴li b髄e w podbrzuszu. Mia 19 lat, gdy wykryto

Re: Czego m昕czyzna nie m體i kobiecie

jak mi lekarka powiedzia砤 縠 mam najprawdopodobniej raka j眃er i wys砤砤 mnie na badania to powiem szczerze ze wielkiego wra縠nia na mnie to nie zrobi硂 - rodzina za to omal nie osiwia砤. Tylko dlatego ze by砮m m硂dy i g硊pi. Pamietam tylko okropny b髄 z ty硊 plec體 i w podbrzuszu. P蟪 roku

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Zdj阠ia - b髄e podbrzusza u m昕czyzn

Bestsellery

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialno禼i za tre舵 wypowiedzi zamieszczanych przez u縴tkowników Forum. Osoby zamieszczaj眂e wypowiedzi naruszaj眂e prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog ponie舵 z tego tytu硊 odpowiedzialno舵 karn lub cywiln.

Regulamin