Sortowanie wynik體: wg trafno禼i wg daty

Ci昕ar w砤禼iwy moczu

Jestem w trakcie bada kontrolnych. Odebra砤m dzi wyniki badania moczu, czekam jeszcze na wyniki badania krwi i potem do lekarza. W badaniu moczu wszystkie parametry s w normie opr骳z ci昕aru w砤禼iwego. Jest napisane, 縠 norma to 1,02 do 1,030. A ja mam 1,012. Czy kto wie, co to mo縠 oznacza

Niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

W砤秐ie odebra砤m wyniki bada mojego synka (3mc) i ci昕ar w砤禼iwy moczu jest poni縠j normy, a mianowicie 1,004. Czy kto wie co to oznacza? Nie wiem czy mam si martwi czy nie, a nie chce niepotrzebnie chodzi do lekarza, bo i tak tych wizyt jest masa. Ju mia砤m tak sytuacj z podwy縮zon

niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Witam, Po badaniu moczu okaza硂 si, 縠 wszystkie parametry s ok tylko obni縪ny ci昕ar w砤禼iwy moczu 1,012 wyczyta砤m, ze to mo縧iwy problem z zag阺zczaniem przez nerki moczu przejrza砤m stare wyniki i na przestrzeni 1,5 roku na 7 wynik體 3 w normie 4 obni縪ny ci昕ar (naprzemian- nie ma jakiej

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

a czy opr骳z niskiego ci昕aru w砤禼iwego moczu, masz jeszcze jakie inne problemy zdrowotne, czy tak sobie na si酬 wyszukujesz? -- http://images44.fotosik.pl/266/58ea10722a7ca480m.jpg

niski ci昕ar wla禼iwy moczu

Witam, zrobi砤m badanie moczu mojej 3,5 letniej c髍ce w zwi眤ku z tym, ze robi siusiu 3-4-5 razy dziennie, moim zdaniem do舵 rzadko. Wszystkie parametry wysz硑 dobre, ci昕ar moczu 1017. czy ten wynik jest w normie? Siusiu by硂 pobrane rano, po ca砮j nocy, c髍ka nie pila w nocy. Sprawdzilam

Re: Niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

To mnie troch uspokoi硑禼ie, bo jak sprawdza潮m w Internecie to by潮 mowa, 縠 taki ci昕ar mo縠oznacza problemy z nerkami:(

Re: Niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Taki ci昕ar u niemowl眛 wyst阷uje i nie jest powodem do niepokoju (konsultowane z nefrologiem).

Analiza moczu-ci昕ar w砤sciwy zbyt niski?

za niski, synek jest tylko na piersi, je do舵 cz阺to bo co 1,2 godziny, nigdy nie ma d硊縮zych przerw, no chyba 縠 w nocy. Badanie zosta硂 wykonane profilaktycznie przed szczepieniem kt髍e nas czeka (morfo. bez zastrzezen) Jak to jest z tym ci昕arem moczu???

Analiza moczu-ci昕ar w砤sciwy zbyt niski?

niski, synek jest tylko na piersi, je do舵 cz阺to bo co 1,2 godziny, nigdy nie ma d硊縮zych przerw, no chyba 縠 w nocy. Badanie zosta硂 wykonane profilaktycznie przed szczepieniem kt髍e nas czeka (moorfo. bez zastrzezen) Jak to jest z tym ci昕arem moczu???

badanie moczu niski ci昕ar w砤禼iwy

Witam, Na badaniu 12/07 wyszed mi niski ci昕ar w砤禼iwy moczu 1010 badanie to powt髍zy砤m dzisiaj bo si wystraszy砤m (u lekarza jeszcze nie by砤m, wizyt mam w przysz硑m tygodniu we czwartek) i znowu ci昕ar wyszed 1010. Dodam 縠 du縪 pij ale wczoraj stara砤m si pi mniej ni przed tym badaniem

Re: badanie moczu niski ci昕ar w砤禼iwy

ci昕ar w砤禼iwy moczu w granicach 1010 - 1012 g/l, niezale縩y od stopnia nawodnienia jest charakterystyczny dla przewlek砮j niewydolno禼i nerek czy przewlek硑ch nefropatiach 秗骴mi笨szowych . Nigdy w 縴ciu nie mia砤m tak ci昕ko jak teraz, 縴j ze 秝iadomo禼i 縠 Synek umrze z powodu tych nerek, to

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

dzi阫i dziewczyny w ci笨y w tym czasie nie by砤m badania dosy cz阺te- jakie drobne infekcje, z dwa razy robi砤m do alergologa w komplecie wynik體 dolegliwo禼i niestety mam ale ju od d硊縮zego czasu- ci眊砮 b髄e g硂wy, zm阠zenie, senno舵 do tego choruj na astm i mam bardzo niskie ci秐ienie krwi

Jaki prawid硂wy ci昕ar moczu?

Odebra砤m dzis wyniki badania moczu mojej 5 miesiecznej corki. Czy te wyniki sa dobre.. ci昕ar moczu 1.005 ph 6.5 oraz wykryto liczne krysztaly szczawianu wapnia.. Prosz o rade...

zbyt niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

odebra砤m wyniki badania moczu mojego 1,5 rocznego synka; zaniepokoi mnie ci昕ar w砤禼iwy: >=1005; wiem, 縠 norma wynosi pow. 1016; dodam, 縠 ma硑 bardzo du縪 pije, szczeg髄nie w nocy, przez co du縪 siusia; czy to wystarczaj眂y pow骴, aby ci昕ar by tak niski? A mo縠 to jaka choroba? Z g髍y

Re: Ci昕ar moczu 1,005=niewydolno舵 nerek?

Nie wiem, czy dotyczy to r體nie dzieci w wieku Twojej c髍ki, ale, gdy moja ma砤 by砤 niemowl阠iem to pediatra m體i, 縠 niski ci昕ar w砤禼iwy moczu u takiego malucha jest normalny, bo nerki nie potrafi jeszcze zag阺zcza moczu. Ci昕ar wychodzi te niski, gdy przed badaniem spo縴je si du縪

Re: Ci昕ar moczu 1,005=niewydolno舵 nerek?

no w砤snie to dlatego taki niski ci昕ar moczu.Najlepiej powtorz badanie raz czy dwa,zobaczysz co b阣zie wychodzi硂.Ja jestem ju weteranka w robieniu dziecku bada moczu,mielismy raz zum.Jezeli ciala ketonowe sie pojawily raz to nie ma co panikowac,juz pewnie przeczytalas ze mog sie pojawia przy

Ci昕ar moczu 1,005=niewydolno舵 nerek?

Witam:-) C髍eczka 2,4 latka mia砤 ostatnio badany mocz i wyniki bardzo mnie zaniepokoi硑.Bardzo prosz o odpowied czy ci昕ar moczu 1,005 to ju objaw niewydolno禼i nerek i jakie nale縴 wykona badania aby to dalej zdiagnozowa.Dodam jeszcze 縠 w moczu by硑 te cia砤 ketonowe 15,0 mg/dl a

ci昕ar w砤禼iwy moczu

mam kolejne pytanie wiem ju 縠 wyniki moczu mojej c髍ki s dobre ale pono ma bardzo du縴 ci昕ar w砤禼iwy. Czy mog co zrobi w domu 縠by to poprawi? (wynik to 1026)

Re: Analiza moczu-ci昕ar w砤sciwy zbyt niski?

ci陑ar moim zdanie spowodowany jest cz阺tym karmieniem i sikaniem,taki maluszek cz阺to sika i ci陑ar taki st眃... najwa縩iejsze sa leukocyty a ich brak wi阠 jest dobrze

Re: Ci昕ar moczu 1,005=niewydolno舵 nerek?

Bardzo dzi阫uje Wszystkim za odpowied:-) Poszpera砤m w necie i znalaz砤m informacj 縠 poza niewydolno禼i nerek taki ci昕ar moczu mo縠 pojawi si gdy pobiera si mocz po spo縴ciu du縠j ilo禼i p硑nu co mnie troch uspokoi硂 bo ma砤 wypi砤 przed pobraniem 250 ml mleka.Jednak w dalszym ci眊u

Prosz o interpretacj bada. Erytrocyty wy硊g.

MOCZ Badanie og髄ne: barwa- 矿硉a przejrzysto舵- przejrzysty glukoza-ujemny bilirubina- ujemny cia砤 ketonowe- ujemny ci昕ar w砤禼iwy 1.021 Eryt./hemoglobina - Du縪 pH 5,5 Bia砶o- ujemny Azotyny- ujemny Leukocyty- ujemny OSAD W MOCZU nab硂nki p砤skie- pojedyncze Erytrocyty 秝ie縠- 0-4 Erytrocyty

Re: Ci昕ar moczu 1,005=niewydolno舵 nerek?

a ja (przy okazji analizowania w砤snych wynik體) trafi砤m gdzies na informacj 縠 zani縪ny ci昕ar moczu b阣zie je秎i badana osoba przyjmuje du縪 p硑n體.. a jak wynik c髍ci ma sie do og髄nych norm? dla dzieci s pewnie inne ni dla doros硑ch? czemu odrazu podejrzewasz niewydolno舵 nerek?

Niski ci昕ar w砤禼iwy moczu!!!!!!!!

Dziewczyny robi砤m c髍ce og髄ne badanie moczu wszystko jest ok tylko ci昕ar w砤禼iwy jest ni縮zy ni normy m體i czyli c髍ka ma 1,005 a normy to 1,023-1,035. Czekam na wasze opinie czy to mo縠 o czym 秝iadczy. Pozdrawiam

Re: Analiza moczu-ci昕ar w砤sciwy zbyt niski?

By砨y problem, je秎i robi砤 badanie po d硊gim wstrzymaniu picia/jedzenia (8 godzin, ci昕ar powinien wtedy wynosic ok. 1,020). Zak砤dam wi阠, 縠 dziecko pi硂 nied硊go przed pobraniem pr骲ki i wtedy nie masz si co przejmowac ma硑m cie縜rem. Po co robisz dziecku posiew?

Re: Analiza moczu-ci昕ar w砤sciwy zbyt niski?

pono u niemowl眛 to cz阺to si zdarza i nie 秝iadczy o chorobie- u naszego synka te wyszed za ma硑 ci昕ar w砤禼iwy. je秎i Ci to niepokoi, podejd do przychodni i poka wyniki lekarzowi. s tej jakie strony nefrolog體/urolog體 gdzie specjali禼i odpowiadaj na pytania internaut體. pozdrawiam

Re: niski ci昕ar wla禼iwy moczu

tak, ma硂 pila, -- Hanutka 30.03.2008:) www.hanutka.waw.pl Helenka 06.08.2010 :) www.kazanecki.waw.pl

Re: niski ci昕ar wla禼iwy moczu

No to nic dziwnego. Dawaj jej wiecej do picia, bo sisuianie tylko tyle razy na dzien wcale nei jest zdrowe -- zum.org.pl - Jedyna strona dla rodzic體 dzieci z wadami uk砤du moczowego

niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Witam, Zwracam si z takim problemem: w badaiu og髄nym moczu mojej 6 miesi阠znej c髍ki wychodzi niski ci昕ar w砤禼iwy tj. poni縠j 1.005 i ph 7 inne parametry s w normie. Badanie powtarza砤m ju 5 razy i zawsze wymienione wy縠j parametry s takie. Zrobi砤m c髍ce posiew moczu i usg ze wskazania

Re: niski ci昕ar wla禼iwy moczu

no wlasnie tez mysle, ze siusia za malo (dlatego zrobilam badanie moczu) ale juz brakuje mi pomysl體. Dostaje nagrody za zrobienie siusisu, napoje- nawet jakies soczki, kt髍e chce oby tylko wi阠ej siusiala. Nawet jak ja nie raz zasadzam tak, zeby sprobowala to mowi, ze nie moze zrobic wiecej

Re: niski ci昕ar wla禼iwy moczu

Jak naciskac bedziesz kamien to nic nie wysiusia. Tak obrazowo. Dziecko po to, by siusiac musi wczesniej odpowiednia ilosc wypic. Skoro nie pije = nie siusia. Jedno co mozesz zrobic by sprawdzic czy jest ok - zapisywac co pije i potem mierzyc to co wysiusia. Powinno mniej wiecej sie zgadzac. Jesl

Co oznacza obni縪ny ci昕ar moczu???

Moja c髍eczka ma lewostronny refluks II stopnia, odda砤m mocz do badania i posiew ja硂wy a w og髄nym leukocyty od 5 do 7, obni縪ny ci昕ar moczu i liczne bakterie?? u lekarza b阣o dopiero jutro. Dzi阫i za odp.

Re: Niski ci昕ar w砤禼iwy moczu!!!!!!!!

Witam, my秎e, 縠 nie masz si czym martwi.Oczywi禼ie niski ci昕ar w砤禼iwy moczu mo縠 秝iadczy o tym, i nerki trac zdolno舵 do zag阺zczania moczu, ale nie przy takim niskim ci昕arze moczu jaki poda砤 i nie u niemowl眛.Ci昕ar moczu b阣zie obni縪ny je秎i poprzedniego dnia wieczorem dziecko

niski ci昕ar w砤禼.moczu/ropomacicze-po operacji!!

. Stan nerek na USG by prawid硂wy (USG zrobione dzie przed operacj). W badaniach wyszed niski ci昕ar w砤禼iwy moczu: 1,05. Lekarz, kilka dni po zabiegu powt髍zy badania moczu - sprawdzali秏y co kilka dni i ci昕ar wynosi 1,05; 1,10; 1,15. Czyli niby mia硂 wrac do normy. Izka mia砤 byc na diecie

Ci昕ar w砤禼iwy moczu

Hej dziewczyny!!! Wczoraj by砤m z malutkim u nefrologa. Szczeg髄n uwag zwraca ona na ci昕ar moczu. Co prawda wiem 縠 na stronie refl.mocz. s umieszczone normy odno秐ie moczu, ale z czystej ciekawo禼i jaki ci昕ar najcz甓ciej maj wasze dzieci. dodam 縠 m骿 ma硑 za 3 dni sko馽zy rok. pono to

Re: Niski ci昕ar w砤禼iwy moczu!!!!!!!!

Jotka bardzo Ci dziekuj uspokoi砤m si. A tak w og髄e to c髍ka ma 3 miesiace. Pozdr jotka_aa napisa砤: > Witam, my秎e, 縠 nie masz si czym martwi.Oczywi禼ie niski ci昕ar w砤禼iwy > moczu mo縠 秝iadczy o tym, i nerki trac zdolno舵 do zag阺zczania moczu, ale > nie przy takim niskim

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Moja c髍ka mia砤 ( ma ? ) zawsez b. niski ci陑ar w砤禼iwy moczu . Warto禼i oscylowa硂 wok蟪 1000 . Wynik 1010 by uznawany przez mojego pediatr za zadawalaj眂y :) Niski ci昕ar moczu jest objawem np. mocz體ki prostej ale warto禼i przy tej chorobie s poni縠j 1000. Wszystko zale縴 jeszcze od tego

b. niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Witam, dzisiejszy wynik bad og髄nego moczu wskaza u mojej c髍eczki ci昕ar gatunkowy: 1000; pH oboj阾ny; dodatkowo poj. sluz; leukocyky 2-4. Bardzo si martwie tym ci昕arem gatunkowym.. czy ktos sie spotka z takim wynikiem?? C髍ka ma 5 miesi阠y, karmiona jest piersi, od tygodnia pije

Ci昕ar w砤禼iwy moczu

Moja 3-letnia c髍ka jest w trakcie leczenia furagin stanu zapalnego,pisa砤m w po禼ie"prosz zerknijcie".No i po 2 dniach badali秏y mocz, wynik mam dzisiaj i erytrocyty wysz硑 ju tylko pojedy馽ze, ufff ale martwi mnie ci昕ar w砤禼iwy 1.005 i ph. 7.0 niewiem czy mam mie powody do

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

wydaje mi si 縠 niski ci昕ar w砤禼iwy jest wtedy gdy dziecko du縪 pije i mocz jest bardzo rozc阠zony...? A ona ma taki sam ci昕ar jak du縪 pije i jak ma硂 pije, wi阠 ju sama nie wiem. A w rodzinie mamy chorych na nerki dlatego tak si martwi, czy wszystko w porz眃ku.

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

M骿 synek jak by niemowl阠iem to zawsze mia niski ci昕ar moczu. Ale on nie jest dobrym por體naniem, bo mia refluks. Wyr髎 na szcz阠ie z tego. Teraz pije za ma硂 i ci昕ar mamy dla odmiany za du縴, np 1027, 1028. -- Pozdrawiamy Magda i Pawe砮k (07.11.2003)

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Mala ma niski ci昕ar bo ma硂 pije i mocz jest nierozcie馽zony, jak si uporasz z problemem karmienia to zobaczysz ,縠 to si zmieni a mo縠 nie chce ssa dlatego 縠 ma alergi pokarmow. Dzieci tak cz阺to reaguj w takich sytuacjach

Re: Ci昕ar w砤禼iwy moczu

Hmmm u nas nefrolog m體i 縠 jest to bardzo ale to bardzo wa縩y parametr. Okre秎a on zdolno舵 zag阺zczania moczu oraz m體i jak tak naprawd pracuj neki. Mamy zrobione z 180 bada og髄nych moczu (ma硑 ma rok a badania robimy 2 razy w tygodniu) i zawsze babka podkre秎a ci昕ar w砤禼iwy. Pozdrawiam

Duzy ci昕ar i kryszta砶i w moczu

Hej wszystkim, Ma砱osi ju po raz kolejny wychodz bardzo dziwne wyniki badania moczu - tylko przekroczony ci昕ar w砤禼iwy (1030 przy normie do 1022) i spora ilo舵 kryszta砶體 moczanowych. Wygl眃a to jak klasyczne, d硊gotrwa砮 odwodnienie, ale... Ma砤 jest na diecie p硑nnej, bo nie akceptuje

Re: Ci昕ar w砤禼iwy moczu

Zazwyczaj trudno jest uzyska kwa秐y odczyn w tak rozcie馽zonym moczu (bo to prawie woda i odczyn te neutralny). Ci昕ar ostatnio mieli禼ie du縪 wy縮zy, wi阠 tym bym si nie przejmowa砤. Na razie tak zostawcie, najwa縩iejsze jest swierdzenie, czy te erytrocyty by硑 spraw incydentaln, czy

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

U nas od pocz眛ku ci昕ar moczu 1000 -1005 pH 6 i nafrolog na to nic nie m體i. 痚czywi禼ie dieta niemowl阠ia sk砤da si przedewszystkim z p硑n體 wi阠 mo縠 to dlatego??? Ale teraz m骿 synek je inne posi砶i bardziej g阺te, a ci昕ar dalej niski. Tyle, 縠 my mamy wade nerki i moczowodu wi阠 pewnie tu

Re: Co oznacza obni縪ny ci昕ar moczu???

Nam zawsze nefrolog m體i, 縠 ci昕ar moczu mo縩a por體nywa u dziecka, kt髍e ju nie pije i nie sika w nocy. Mocz w p阠herzu jest wtedy po ca砮j nocy odpowiednio zag阺zczony i ci昕ar jest wtedy brany pod uwag. Do dw骳h lat, dok眃 c髍ka sika砤 w pampersy w nocy mia砤 ci昕ar w granicach 1005.

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

To prawda, 縠 z powodu diety mocz ma taki a nie inny c.w., bo jednak to same p硑nne jedzonko. Ale napisa砤m ci o swoich w眛pliwo禼iach dlatego, 縠 pisa砤 o niech阠i ma砮j do ssania, a pomimo tego ten ci昕ar si nie podni髎. U mojej Julki mocz r體nie jest wodnisty, ale ona siusia bardzo du縪

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Gdzie na forum jest m骿 post dotycz眂y w砤秐ie niskiego c.w. moczu, poniewa mam podobny problem. Podobny, gdy ci昕ar r體nie jest zwykle ok. 1005-1010, ale moja Julka bardzo du縪 pije. Robi砤m jej szereg bada, aby wykluczy choroby nerek, no i jest ok. Ale wcze秐iej konsultowa砤m si drog

Re: niski ci昕ar w砤禼.moczu/ropomacicze-po opera

Tak te chyba zrobi. Musz zrobi mojej mi禼e jakie aktualne badania krwi i moczu, poniewa w tamtej klinice nawet nie widz potrzeby powtarzania bada. Teraz opieraja si na badaniu ci昕aru w砤舵. moczu - no i nawet lekarka nie widzia砤 potrzeby obejrzenia ma砮j po operacji. Dla mnie troch

Re: cz阺te b髄e i krew w moczu i 7latki

hej Ewela, my jeste秏y z okolic Bydgoszczy do nefrolog jedziemy 24 lutego-jeste秏y um體ieni pa駍twowo przez naszego lekarza kt髍y zajmowa si c髍k w szpitalu, napewno napisz co i jak dzi odebra砤m pierwszy z 6 wynik體 moczu i mocz m阾ny, leukocyty i co tam jeszcze, ci昕ar moczu te

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

U takich maluch體 to normalne, 縠 ci昕ar jest niski. Dzieci w tym wieku maj przecie diet sk砤daj眂 si g丑wnie z p硑n體. Ph 7 to jeszcze niezasadowe, ale oboj阾ne czyli jednak bli縠j zasadowego ni kwa秐ego, to te mo縠 by zwi眤ane z diet bo, w ko馽u dziecko je tylko mleko :) Je秎i posiewy

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Tak te sobie my秎a砤m,縠 te parametry takie przez diet mleczn i p硑nn (pier), ale pewno禼i nie mam.Cho zacz瓿am jej rozszerza diet jaie 4 tygodnie temu to ci昕ar nadal taki sam. Na razie tego "innego" jedzonka jest ma硂, wi阠 mo縠 nie by zmian w parametrach moczu. A je秎i

Prosz o interpretacj wynik體-Pani Doktor

Barwa moczu Bursztynowy norma:jasny 矿硉y, 矿硉y Przejrzysto舵 Przejrzysty przejrzysty Ci昕ar w砤禼iwy 1.025 1.015-1.025 p

Re: badanie moczu niski ci昕ar w砤禼iwy

przeczytaj zacytowane zdanie dok砤dnie i od samego pocz眛ku. z naciskiem na sta硑 ci昕ar w砤禼iwy. u ciebie nie jest on STA, tylko zmienny. rzeczywi禼ie, warto by wybra砤 si do psychologa, bo sama si nakr阠asz. -- http://images44.fotosik.pl/266/58ea10722a7ca480m.jpg ka縟ego dnia ro秐ie

Re: badanie moczu niski ci昕ar w砤禼iwy

Ja mam ca潮 ci笨 niski, poni縠j normy - a to 1007, a to 1008, czy 1005. Taka moja uroda, reszta wynik體 w normie, po prostu pij, jak smok. Nikt z racji tych wynik體 nie raczy podnie舵 縜dnego alarmu, ja te nie widz powodu.

Re: badanie moczu niski ci昕ar w砤禼iwy

kobieto, skorzystaj z gugla, chocia w podstawowej kwestii!! mediweb.pl/medicaltest/wyswietl.php?id=154 -- http://images44.fotosik.pl/266/58ea10722a7ca480m.jpg ka縟ego dnia ro秐ie ilo舵 ludzi mog眂ych poca硂wa mnie w to co powy縠j.

Niski ci昕ar moczu

W odst阷ie tygodniowym m骿 15 mies.synek mia przeprowadzone 2 razy badanie moczu, za kazdym razem wyszed niepokoj眂o niski ci昕ar moczu. Mo縠 to oznacza jedynie zbyt wysok poda p硑n體(wersja optymistyczna), lub, pesymistycznie, chorob nerek. Badanie mam powt髍zyc za dwa tygodnie i zg硂si

Re: Prosz o interpretacj wynik體-Pani Doktor

Badanie og髄ne moczu (A01) Barwa 矿硉y Przejrzysto舵 klarowny Odczyn pH 5,0 Ci昕ar w砤禼iwy 1,025 Bia砶o nieobecny Glukoza nieobecny Urobilinogen w normie Bilirubina nieobecna Cia砤 ketonowe nieobecne Erytrocyty nieobecna Azotyny nieobecne Leukocyty 25 /?l Mikroskopowy osad moczu (A19

ci昕ar w砤禼iwy moczu a ci笨a

Jaki jest ci昕ar w砤禼iwy moczu, jak si jest w ci笨y? Bo jest to podobno jeden z niezawodnych objaw體 ci笨y. Dzi阫i za odp.

Re: niski ci昕ar w砤禼.moczu/ropomacicze-po opera

. Okaza硂 si, 縠 ma ropomacicze twarte z trzema > duzymi cystami. Stan nerek na USG by prawid硂wy (USG zrobione dzie > przed operacj). W badaniach wyszed niski ci昕ar w砤禼iwy moczu: > 1,05. Lekarz, kilka dni po zabiegu powt髍zy badania moczu - > sprawdzali秏y co kilka dni i ci昕ar

Re: Co oznacza obni縪ny ci昕ar moczu???

Witam. U nas ci昕ar d硊go do ok. 10 miesi眂a 縴cia wynosi 1000 no raz si zda縴硂 1005, nikt nie robi z tego szumu - ale my na cycusiu do dzi! Od 2 miesi阠y wr骳i硂 wszystko do mormy i mam硑 ma cie縜r moczu 1015, wi阠 jest ok. Leukocyty w waszym wniku jeszcze w normie, ale ja bym zrobi砤

Re: Leukocyty i krew w moczu

Przejrzysto舵 Lekko m阾ny Barwa 矿硉y Ci昕ar w砤禼iwy 1,010 g/ml 1,015 1,030 L pH 7,0 5,0 7,0 N Glukoza nieobecna mg/dl Ketony nieobecne mg/dl Urobilinogen w normie mg/dl 0,0 1,0 Bilirubina nieobecna Bia砶o obecne Azotyny nieobecne Erytrocyty obecne Leukocyty obecne

niski ci昕ar w砤sciwy moczu

Moj 2,5 letni sym ma ci昕ar 1,005 kg/l.Badanie powt髍zone drugi raz.Pije ok.1 litra p硑now dziennie.Czy to oznacza klopot z nerkami?

Co ozn. niski ci昕ar moczu - 1001?

Dziewczyny, zadzwoni砤 w砤秐ie kole縜nka, 縠 jej c髍eczka ma b. niski ci昕ar w砤禼iwy moczu - 1001, a do tego bardzo du縪 siusia. Dziecko ma dziesi眛y miesi眂. Co to mo縠 oznacza? Pozdrawiam;-)

Re: interpretacja wynik體 badania moczu

Mam nowe wyniki badania ogolnego moczu: Kolor: 矿硉y Przejrzystosc: przejrzysty Glukoza: ujemny Bilirubina: ujemny Cia砤 ketonowe: ujemny Ci昕ar wlasciwy: 1.010 Erytrocyty: ujemny Ph: 8 Bialko: ujemny Urobilinogen: w normie Azotyny: ujemny Leukocyty: ujemny Pytanie: czy taki zasadowy mocz moze sie

Re: Prosze o odpowiedz - mocz ph 7. ci昕ar - 1005

zwracaj uwag na to ile dziecko pije je秎i pije duzo to ci昕ar ma prawo taki by ,ph 7 odczyn zasadowy podawaj witamic C,縠by zakwasi mocz .w zasadowym 秗odowisku namna縥 si bakterie a w kwa秐ym nie ,wi阠 trzeba mocz zakwaszac podaj眂 witamin C lub rutinoskorbin .jesli brzuszek b阣zie bola

Re: Co ozn. niski ci昕ar moczu - 1001?

To mo縠 oznacza, 縠 dziecko du縪 pije, mocz roz禼ie馽zony st眃 taki niski ci昕ar. Niemowlak z regu硑 przyjmuje du縪 p硑n體 (przypuszczam, 縠 dziecko kole縜nki jest na piersi ?). Moim zdaniem to nic takiego, ale oczywi禼ie przy okazji niech zapyta pediatr.

Re: ci昕ar w砤禼iwy moczu a ci笨a

Najcz甓ciej wzrasta jego ci昕ar, ale to nie jest 縜den objaw ci笨y bo w wielu chorobach uk砤du moczowego te waga moczu wzrasta. -- Fasolka

Re: Co ozn. niski ci昕ar moczu - 1001?

wtedy wi阠ej wypi砤? Azotany wskazuj najcz甓ciej na obecno舵 e.coli w moczu, ale je縠li potem nie nast眕i砤 infekcja, to nie ma si czym przejmowa - czasami w jednej pr骲ce s, a w nast阷nej ju nie. > Troch nie idzie w parze niski ci昕ar w砤禼iwy (kt髍y m骻砨y 秝iadczy o > du縠j ilo禼i

Prosze o odpowiedz - mocz ph 7. ci昕ar - 1005

Witam jestem mama 6 letniej panny , niepokoi mnie wynik moczu og髄nego, ph - 7, i ci昕ar - 1005, po powt髍ce ci陑ar - 1010, ale ph - 7 nadal, nic po zatym, jak mia砤 4 miesi眂e le縜砤 w szpitalu na zapalenie uk砤du moczowego,ostatnio bola硂 j w dole brzucha 縠 chodzic nie da砤 rady , obawia砤m

Re: Wyniki krwi UmpyLumpy, prosimy o konsultacje

Profil nerkowy wygl眃a dobrze. Mocznik i fosfor w dolnych granicach, kreatynina cho w g髍nej te w normie, a sama o niczym jednoznacznie nie 秝iadczy. Troch dziwi mnie brak badania sika je秎i to kierunek nerkowy, ze wzgl阣u na ci昕ar moczu. Z砤pa砤bym dla pewno禼i. Widz natomiast, 縠 trombocyty

Re: Prosz o interpretacj wynik體-Pani Doktor

Pani Doktor dzi powt髍zy砤m wyniki i s nastepuj眂e: Bilirubina ca砶owita w surowicy 0,52mg/d norma 0.0-1.3 Badanie moczu: Barwa 矿硉y Przejrzysto舵 niezupe硁y PH 5.5 norma5.0-8.0 Ci昕ar wlasciwy1.025 norma 1.005-1.030 Bia砶o ujemne Glukoza ujemna Urobilinogen 0.2 E.U./d norma<

Re: niski ci昕ar w砤sciwy moczu

M骿 9 miesi阠zny synek od zawsze ma ci昕ar 1.000 . Nefrolog nie widzi w tym nic z砮go, ale mnie to zastanawia.

Re: niski ci昕ar w砤sciwy moczu

Mo縠 to oznacza, 縠 synek po prostu du縪 pije i mocz jest "rozcie馽zony". A z jakiego powodu by硂 robione badanie moczu, czy dziecko mia硂 jakie problemy?

Re: Co ozn. niski ci昕ar moczu - 1001?

Podpisuj si pod "przedpisark" ;-), ale mam kilka pyta: - to wysz硂 w jednym badaniu, czy w wielu? (jaki by najwy縮zy ci昕ar) - ile dziecko pije i co to znaczy, 縠 du縪 sika (tzn. ile)? - czy pozosta砮 wyniki badania s w normie? Generalnie taki wynik 秝iadczy o du縠j ilo禼i

Leukocyty w ci笨y Pomo縞ie mi sie uspokoi :(

odebralam wyniki i niepokoi mnie wynik moczu .. badanie moczu odczyn (ph) 5,5 ci昕ar wla禼iey (g/ml) > 1.025 bia砶o (mg/dl) - neg cukier (g/dl) - neg Urobilinogen - norm 0,1mg/dl Bilirubina - neg Nitrite - neg leukocyty +25WBC/ul Erytrocyty - neg Ketony - neg OSAD MOCZU nab硂nki p砤skie - do舵

Re: Co ozn. niski ci昕ar moczu - 1001?

pierwszy wyszed niski ci昕ar w砤禼iwy (1005), a do tego leukocyty w moczu (5-10), za co win zosta砤 obarczona biegunka (leukocyty) i kropl體ki (odno秐ie ci昕aru). W ub. tygodniu w badanich wyszed ci昕ar 1001, potem 1005 i dzi - 1010 i ca硑 czas leukocyty na tym samym poziomie. Reszta - norma

Re: og髄ne badanie moczu-podwy縮zony ci昕ar w砤禼

jesli nie ma innych odchyle w badaniu to mocz jest zag阺zczony byc moze ma硑 ma硂 pi ?

Re: og髄ne badanie moczu-podwy縮zony ci昕ar w砤禼

Wg.mojej wiedzy,ci昕ar zbli縜j眂y si do 1,000,jest niebezpieczny. niedawno u mojej c髍ki by 1,030 i by硂 ok.

Re: og髄ne badanie moczu-podwy縮zony ci昕ar w砤禼

prawidlowy ciezar wlasciwy moczu zawiera sie miedzy 1010 a 1025. -- http://lb4m.lilypie.com/S4sdp1.png

Re: og髄ne badanie moczu-podwy縮zony ci昕ar w砤禼

Czy ten ciezar wyszedl jednorazowo? Czy mocz byl pobierany po np. calej nocy? Jak jest zywione dziecko? -- http://zum.org.pl/img/banners/zum-234x60.jpg Forum dla Rodzic體 dzieci z wadami dr骻 moczowych POMO MOJEMU DZIECKU

Re: og髄ne badanie moczu-podwy縮zony ci昕ar w砤禼

Mozna kontrolnei po jakims czasie ponowic badanie, choc ja bym sie specjalnie nie przejmowala, o ile pozostale parametry sa ok, a mocz byl pobierany po nocy. Oznacza to bowiem wieksze zageszczenie moczu, co jest normalne. -- http://zum.org.pl/img/banners/zum-234x60.jpg Forum dla Rodzic體 dzieci z

Re: og髄ne badanie moczu-podwy縮zony ci昕ar w砤禼

Synek zawsze mia zlecany posiew,to jego pierwsze badanie og髄ne wi阠 te pierwszy wynik.Mocz by pobierany po nocy.Karmiony jest od sylwestra bebikiem(wcze秐iej pier) + zupka + deserek -- http://www.suwaczek.pl/cache/6f8131a621.png http://www.suwaczek.pl/cache/fb4063a0ce.png <<<<.>>>>

Re: og髄ne badanie moczu-podwy縮zony ci昕ar w砤禼

na wyniku mam napisane 縠 powinien si mie禼i mi阣zy 1,002-1,006 -- http://www.suwaczek.pl/cache/6f8131a621.png http://www.suwaczek.pl/cache/fb4063a0ce.png <<<<.>>>>

og髄ne badanie moczu-podwy縮zony ci昕ar w砤禼iwy

W og髄nym badaniu moczu mojego 7 miesi阠znego synka wysz硂 縠 ci陑ar w砤禼iwy wynosi 1,020g/ml.Pani doktor prosz napisa co to oznacza?Dodam jeszcze 縠 synek urodzi si z powi阫szon miedniczk nerkow i powi阫szenie utrzymuje si do dzi mimo 縠 inne badania(cystografia,scyntygrafia)nie wykaza硑

Re: ci昕ar w砤禼iwy moczu

No w砤秐ie male駍two za ma硂 pije, mocz jest zag阺zczony i nereczki si wtedy bardzo m阠z.

Re: ci昕ar w砤禼iwy moczu

M骿 Emil dot眃 mia zaniski ci昕ar 1000-1005, ale ostatnio wysz硂 1020 i lekarka powiedzia砤 縠 jest wko馽u OK. Mo縠 twoja dzidzia ma硂 pije? Pozdrawiam Sylwia mama Emilka

Re: Ci昕ar moczu 1,005=niewydolno舵 nerek?

z jakiego powodu by硂 robione badanie og moczu czy by砤 infekcja gor眂zka czy dziecko du縪 pi硂 czy ma硂 czy mocz poranny czy po nocy? Jakie badania z krwi i przede wszystkim co sie dzieje z dzieckiem bo sam taki wynik o niewydolno禼i nerek nie 秝iadczy.

Re: Jaki prawid硂wy ci昕ar moczu?

zum.org.pl/2.2.5.html - niby od 1008, ale wystarczy ze dziecko wiecej pije i juz masz bardziej rozcienczony mocz... Bardziej przejelabym sie tymi krysztalami wapnia, bo w tym wieku to nie za bardzo mi sie one podobaja, chyba, ze dziekco ma bardzo urozmaicona diete, ale patrzac na wiek to chyba nie

Re: zbyt niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Co to znaczy "bardzo duzo pije"? -- http://zum.org.pl/img/banners/zum-234x60.jpg Forum dla Rodzic體 dzieci z wadami dr骻 moczowych Ocen przedszkole Twojej pociechy

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Zdj阠ia - ci昕ar moczu

Zdj阠ia - ci昕ar moczu

Bestsellery

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialno禼i za tre舵 wypowiedzi zamieszczanych przez u縴tkowników Forum. Osoby zamieszczaj眂e wypowiedzi naruszaj眂e prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog ponie舵 z tego tytu硊 odpowiedzialno舵 karn lub cywiln.

Regulamin