Sortowanie wynik體: wg trafno禼i wg daty

Zwrotna darowizna pieni昕na a zachowek

Witam dosta砮m od dziadka pewn du勘 ilo舵 pieni阣zy wszystko zg硂szone do US ale okazuje si, 縠 od tego w przysz硂禼i b阣 musia( jestem pewny, 縠 b阣 musia)zap砤ci zachowek, czy przy darowi糿ie zwrotnej zniknie prawo ubiegania si o zachowek? Pozdrawiam

Darowizna pieni昕na

Kilka darmowych wersji umowy darowizny dost阷nych jest tutaj: http://zmianywpodatkach.info/pisma-i-druki-wzory/wzor-umowy-darowizny.html edytowalne darmowe wzory umowy darowizny

Re: Darowizna pieni昕na a dziedziczenie

po ludzku: przedmiotem darowizny by砤 kwota pieni昕na 100.000 z. Pan Zbigniew m骻: a. kwot przepi (i siostra nie mia砤by prawa udzia硊 w kacu) b. zainwestowa w akcje (i siostra nie mia砤by prawa udzia硊 w zyskach/stratach) c. pojecha na wycieczk dooko砤 秝iata (i siostra nie mia砤by prawa

Re: Darowizna pieni昕na a dziedziczenie

wydziedziczy/-) b阣zie mia砤 prawo 勘dania zachowku w kwocie pieni昕nej odpowiadaj眂ej po硂wie tego, co by odziedziczy砤, gdyby darowizny nie by硂 i gdyby normalnie dziedziczenie by硂 ustawowe. Ale od tego zn體 brat mo縠 odliczy to, co by sam dziedziczy, gdyby nie dosta darowizny (a przecie mia砨y nale縩y

Darowizna pieni昕na na rzecz c髍ki

Witam Czy przekazuj眂 jak倍 kwot pieni昕n na rzecz c髍ki p砤ci ona jaki podatek od darowizny i czy musi ona to zg硂si w US. Czy jesli c髍ka jest w zwi眤ku ma晨e駍kim to te pieni眃ze nale勘 po糿iej tylko do niej czy stanowi maj眛ek wsp髄ny ma晨onk體 ?

Darowizna pieni昕na a dziedziczenie

Bardzo prosze o wskazowke, sytuacja ma sie tak: W 2000 roku matka Zbigniewa sprzedala swoje wlasne mieszkanie, pieniadze ze sprzedazy przekazala synowi aktem notarialnym w darowiznie (nie bylo zapisu o wylaczeniu tej darowizny ze schedy spadkowej, powiedzmy ze bylo to 100tys zlotych dla

Re: Darowizna pieni昕na a dziedziczenie

No dobrze, ale ten punkt wydeje mi sie mowi wprost o tym, ze wszystkie darowizny na zstepnych musza wejsc w schede spadkowa, czyli wspolna pule, z ktorej dziedzicza spadkobiercy, czyz nie? Art. 1039. § 1. Je縠li w razie dziedziczenia ustawowego dzia spadku nast阷uje mi阣zy zst阷nymi albo

Darowizna pieni昕na

Witam moja mama wp砤ci砤 mi na konto pieni眃ze (wiecej ni 9 tys.), chc to zg硂sic do US jako darowizn (bo faktycznie ni jest) ale: na potwierdzeniu z banku nie mam tytu砮m wp砤ty napisu: darowizna, (no niestety mama chcia砤 dobrze ale wysz硂 jak wysz硂) pytanie: czy US mi to uzna? czy wg

Re: Darowizna pieni昕na a dziedziczenie

Mam bardzo podobna sytuacje do autora/ki watku, praktycznie taka sam problem (z tym, ze nie matka z darowizna, tylko ojciec). Jak sie zmienia ta sytuacja, jesli darowizna nie byla pieniezna? Ojciec w darowiznie dal synowi mieszkanie (bez wylaczenia z masy, bez dozywocia), syn mieszkanie od razu

darowizna 秗odk體 pieni昕nych czy nieruchomo禼i?

Witam serdecznie sta硑ch bywalc體:) Mam to szcz甓cie, 縠 rodzice s w stanie przekaza mi pieni眃ze na pierwsze w砤sne m. Zastanawiamy sie tylko, kt髍a z opcji b阣zie korzystniejsza (chodzi o podatki, op砤ty notarialne itp.): 1.rodzice przeka勘 w formie darowizny 秗odki pieni昕ne i sama zakupi

darowizna pieni昕na

Witam. Opisz w paru s硂wach sytuacj: wraz z ma晨onk mamy zamiar na pocz眛ku 2009r. kupic mieszkanie (za ok. 200 tys. z.) Pieni眃ze na mieszkanie pochodzi硑by w calo禼i od rodzic體 縪ny. W jakiej formie powinny by one przekazane? (przelew?, got體ka?, na czyje konto?, co z podatkami?). Mieszk

darowizna pieni昕na na zakup mieszkania

Rodzice chc nam podarowa pieni眃ze na zakup mieszkania. Do jakiej warto禼i darowizna pieni昕na jest zwolniona z podatku? No i czy unikn jaki koszt體 w zwi眤ku z tym 縠 dostan pieni眃ze na zakup mieszkania? Czy darowizna pieni昕na a zakup mieszkania za te pieni眃ze nie maj ze sob nic

Darowizna pieni昕na - podatki

C髍ka sprzeda砤 mieszkanie.Kupuj眂y wp砤cili nale縩o舵 na wsp髄ne konto c髍ki z ojcem. Ca砤 kwota ze sprzeda縴 ma by darowizn c髍ki na rzecz ojca.Jak wype硁i SD-Z2? Czy te pieni眃ze maj by jeszcze raz przekazane na odr阞ne konto ojca?Czy c髍ka ma zawrze umow darowizny z ojcem na pi秏ie

Re: Darowizna pieni昕na - podatki

wi阠 sytuacja si ma tak je秎i c髍ka przekaza砤by pieni眃ze na konto ojca przelewem lub przekazem(z czego musi by dow骴 wp砤ty )wtedy wype硁ia si pit plus kserokopi dowod體 oraz ksero dowodu przelewu i zanosi si do skarb體ki i wtedy jest to kwota wolna od podatku W tym przypadku

Re: darowizna 秗odk體 pieni昕nych czy nieruchomo

Dziekuj za odp. Darowizna nieruchomo禼i oraz 秗odk體 pieni昕nych w najbli縮zej linii pokrewie駍twa od nowego roku zwolniona jest z podatku... Pod warunkiem przedsawienia w US deklaracji, o czym wspomnia砮, a w przypadku darowizny pieni昕nej, przedstawi trzeba wyci眊 z rach.bankowego. Chodzi

darowizna pieni昕na

Witam milutko Czy moze mi ktos powiedziec czy darowizna pieniezna podlega opodatkowaniu i ile ??? Mam zamiar darowac kwote mojej c髍ce na zakup mieszkania .Jak to wyglada ze strony urz阣u uskarbowego?? Prosze o powazne potraktowanie tematu...za co z g髍y dzi阫uje

Re: Darowizna pieni昕na

Rodzice chc mi przekaza w formie darowizmy troch pieni阣zy. Jak to najlepiej zrobi? Ile razy mo縩a dac darowizn? Chc, zeby to byla darowizna tylko dla mnie a nie dla mnie i m昕a. Co z podatkiem? Wiem, ze nie ma podatku w takich przypadkach ale czy to gdzie si wpisuje?

Re: darowizna pieni昕na

darowizn wyniesie Pana 4.418,00 z Wyj禼ie jest np. takie - rodzice daruj c髍ce ca潮 kwot, c髍ka kupuje mieszkanie z maj眛ku osobistego i p蠹niej daruje cz甓 nieruchomo禼i dla m昕a (bez podatku) z postanowieniem, 縠 nieruchomo舵 ta b阣zie stanowi砤 maj眛ek wsp髄ny ma晨onk體.

Re: Darowizna pieni昕na na rzecz c髍ki

Musi to zg硂si w U.S -wtedy mo縠 skorzysta ze zwolnienia od podatku. Darowizny nie wchodz w sk砤d maj眛ku wsp髄nego.

Re: darowizna pieni昕na

Darowac mozna kazda kwote bez opodatkowania do konca roku. Konieczne jest zgloszenie tego faktu w przeciagu miesiaca do skarbowki do ktorej nalezy obdarowujacy. Ksero dowodow obdarowujacego , obdarowanego jakis pit nie pamietam ktory, i potwierdzenie przelewu z banku - orginal.

Re: darowizna pieni昕na

We wczorajszej Wyborczej jest ca硑 artyku na ten temat. Corka kwot lub mienie ponad 9600 musi zglosic do US, ale nie zaplaci podatku. I pieniadze musza byc przelane na jej konto- nie z r阫i do r阫i.

czy darowizn pieni昕n trzeba przelewa na konto?

Mam pytanie, rodzice chc mi przekaza darowizn oko硂 9 tys. z ka縟e, czyli osobno mama i osobno tata, do tej pory w ci眊u 5 lat nie otrzymywa砤m od nich pieni阣zy, czy darowizn mog otrzyma do r阫i, i czy musze zg砤sza do US, chcemy tylko sporz眃zi umow mi阣zy sobi????czy konieczne

Re: zachowek..

Je縠li babcia (sporz眃zaj眂a testament) jeszcze 縴je to problem mo縠 rozwi眤a si sam - dziecko-p蟪sierota przestanie by dzieckiem w chwili realizacji testamentu i wtedy przestaniesz mie skrupu硑. Pami阾aj, 縠 na zachowek zalicza si r罂ne darowizny od testatora dla uprawnionego do zachowku

Darowizna pieni昕na i dziecko

Czy mo縩a darowa pieni眃ze rodzicom i ich miesi阠znemu dziecku? Chodzi o kwot woln od podatku. Np. cz硂wiek chce darowa pieni眃ze swojej c髍ce, jej m昕owi (zi阠iowi) i swojemu wnukowi (ich dziecku) - czyli 3x9637pln wolnej kwoty Pozdrawiam

Re: darowizna 秗odk體 pieni昕nych czy nieruchomo

Po秗ednik okaza si sie Pani, wi阠 przepraszam za meskie formy;) Pozdrawiam i przy okazji sk砤dam najlepsze 縴czenia iateczne

Re: darowizna 秗odk體 pieni昕nych czy nieruchomo

Przecie to s dwie sprawy - darowizna i zakup.Wszystko jedno kto darowuje.Rodzice mog kupi i w tym samym akcie notarialnym darowa.

Re: darowizna 秗odk體 pieni昕nych czy nieruchomo

Nie ma mo縧iwo禼i aby nabyc nieruchomo禼( w jakikolwiek spos骲) i nie zap砤ci NIC!!! pytanie brzmia硂 jak jest korzystniej to zrobi na co odpowiedzia砤m, pozdrawiam

Re: darowizna 秗odk體 pieni昕nych czy nieruchomo

A ty czytasz to, co ludzie odpowiadaj czy tylko tak sobie zadajesz pytania...? Gdyby by硑 tylko rozwi眤ania polegaj眂e na tym, aby podatk體 unikn辨, przecie nikt by ich nie p砤ci!!!

Re: darowizna 秗odk體 pieni昕nych czy nieruchomo

W tym wypadku ma Pan racj, bo albo Rodzice zakupia i zap砤c, albo ja. Ale mi chodzi o porad co zrobi, skoro rodzice mieszkania nie posiadaj. Korzystniej aby przekazali mi 秗odki pieni昕ne i sama zakupi czy oni maj zakupi mieszkanie?

Re: darowizna 秗odk體 pieni昕nych czy nieruchomo

Rodzice daruj Ci pieni眃ze, spisujecie umow darowizny na pi秏ie, rodzice przelewaj Ci pieni眃ze na konto, idziesz do US wype硁iasz taki druk SD-Z1 i to wszystko, jesli podaruj Ci nieruchomo舵 to zap砤cisz dodatkowo za darowizne nieruchomo禼i. Pozdrawiam po秗ednik z poznania

Re: darowizna 秗odk體 pieni昕nych czy nieruchomo

To fakt, nie zadawa砤bym pyta, gdybym wyrywa砤 si do p砤cenia podatk體. Zawsze lepiej naiwnie pyta, ni post阷owa:) Co trzeba, oczywi禼ie zap砤c. Jednak Panowie wybacz, ale nadgorliwa nie b阣 je秎i chodzi o US. Pozdrawiam i dzi阫uj za odpowiedzi

Re: darowizna pieni昕na na zakup mieszkania

mam pytanko uzupe硁iaj眂e: w jakiej formie musi by dokonana ta darowizna? czy forma pisemna jest wymagana? Czy trzeba j jako rejestrowa? Kr甓l si z powa縜niem, Ser

Re: darowizna pieni昕na na zakup mieszkania

Witaj, sernikz napisa: > mam pytanko uzupe硁iaj眂e: w jakiej formie musi by dokonana ta darowizna? czy > forma pisemna jest wymagana? Forma pisemna jest absolutnie wystarczaj眂a. >Czy trzeba j jako rejestrowa? Co do zasady na kwoty wolne od podatku - nie. Ba, nawet swego

Re: darowizna pieni昕na na zakup mieszkania

Aha jeszcze jedno, je秎i za te darowane pieni眃ze kupi mieszkanie, to czy zap砤c podatek w zwi眤ku z zakupem tego mieszkania? Czy w zwi眤ku z tym, 縠 dosta砤m te pieni眃ze na zakup mieszkania to podatek mnie ju nie obowi眤uje?

Re: darowizna pieni昕na na zakup mieszkania

Witaj Olgo, ka縟a osoba z I-szej grupy podatkowej (tu m.in. rodzice, dziadkowie, rodze駍two) mo縠 Ci podarowa raz na 5 lat kwot 9.637,-z bez okre秎ania celu darowizny. Jest to kwota wolna od podatku. Takich darowizn mo縠sz sobie uzbiera tyle ile tylko zdo砤sz. Takie darowizny (bez

Re: darowizna pieni昕na na zakup mieszkania

czynno禼i cywilnoprawnych nale縩y od umowy sprzeda縴 (2%) w zasadzie p砤ci si zawsze (chyba, 縠 kupisz lokal od osoby, kt髍a odprowadza VAT od sprzeda縴, typu np. developer), a to, 縠 dosta砤 pieni眃ze z darowizn nie ma z tym podatkiem 縜dnego zwi眤ku. Pami阾aj o tym (negocjuj眂 warunki umowy), 縠 to

Re: O pierdu砤ch -- Odc. 257 :-)))

Wr阠z przeciwnie. Jest to darowizna bezzwrotna, najcz甓ciej pieni昕na. Np. grant na przeprowadzenie bada naukowych, grant na jaki cel, grant dla jakiej organizacji etc. -- Wywabiam plamy na schody i piore po mordzie Wysadzam skrzynki balkonowe

Re: Darczy馽a - powinien obchodzi go "los" daru?

Jak si komu daje drobiazg/ drobn sum, to monitorowanie wydatku uwa縜m za niekonieczne. Natomiast na du縠 darowizny np. pieni昕ne, kt髍e zg砤szane s do US sporz眃zane s umowy gdzie mo縩a wykaza, 縠 darowizna jest przekazana na okre秎ony cel .Wcale nie musi by tam zastrze縪ne 縠

Re: e mama wie wszystko - allegro

Troch nie rozumiem twojego toku my秎enia. Jak to nie dostali pieni阣zy? A po縴czka by砤 niepieni昕na? Tu nie mo縩a m體i o darowi糿ie, bo darowizna jest w swoim charakterze bezp砤tna. Natomiast hurtownia otrzyma砤 wcze秐iej pieni眃ze, nazywa硂 si to po縴czk i pewnie by硂, co nie zmienia faktu

Jak na razie Amis o to idzie!

Wy潮czaj niewygodne im kraje via embarga ze 秝iatowego krwioobiegu gospodarczego, jak im si tylko podoba. Jak im ca砶iem odbija, to blokuj darowizny pieni昕ne na rzecz Asange, tja, ile to roboty, proste jak drut i przep硑w kasy zablokowany.

Re: 'Sponsoring' w zwi眤ku nieformalnym

SD-3(4). Jak udokumentowa otrzyman darowizn? Zg硂szeniu darowizny na druku SD-Z2 towarzyszy obowi眤ek udokumentowania warto禼i otrzymanej darowizny. Je縠li przedmiotem darowizny by硑 秗odki pieni昕ne niezb阣ne jest udokumentowanie faktu ich otrzymania na rachunek bankowy b眃 otrzymania

Re: Koby砶a na kr髏kie dystanse?

m骻 on rozporz眃za, ale w polskim prawie tak nie jest. Spadkobierca obejmuje ca硑 spadek i jedynie jest obowi眤any sp砤ci uprawnionych do zachowku, ale na og蟪 b阣zie to w formie pieni昕nej. A uprawniony mo縠 skorzysta ze swojego prawa ale nie musi, nie ma potrzeby, 縠by si go zrzeka. Je縠li

Re: Kupno mieszkania dla Brata

przy takim skomplikowaniu sprawy lepiej zrobi darowizn pieni昕n. Mi阣zy bra鎚i nie b阣zie podatku dochodowego, Darowizna powinna by dokonana przelewem i zg硂szona przez Twojego brata do US. Dla Twojego spokoju warto napisa w tytule przelewu : "darowizna na zakup mieszkania".

Re: Bezradna matka z czw髍k dzieci na 30 metrach

Szkoda tych dzieci ale obsypywanie tej rodziny prezentami ,darowiznami , za砤twienie mieszkania, mo縠 jaka darowizna pieni昕na do tego ... mam wra縠nie ,縠 do niczego dobrego nie doprowadzi a tylko przyzwyczai ich wszystkich ,縠 jak nie ma to zawsze kto ma im da. Jak ju kto napisa W蔇K im

Re: Do prawniczek - darowizna

Nie nie wychodzui na jedno, obowi眂ek zgoszenia tj odpisu aktu darowizny nieruchomo禼i ma notraiusz i to on tego pilnuje, natomiast obowi眤ek zg硂sznia darowizny pieni昕nej na druku nale縴 do obdarowanego, oczywi禼ie musi by poprzedzona przelewem na konto , nie mo縩a zrobi tego "z raczki do

Re: Pomys硑 finansowe PO: czyste szale駍two!

秝iadczenie pieni昕ne pobierane przez zwi眤ek publicznoprawny (pa駍two, jednostka samorz眃u terytorialnego) bez konkretnego, bezpo秗edniego 秝iadczenia wzajemnego. Zebrane podatki s wykorzystywane na potrzeby realizacji zada publicznych. Wsp蟪cze秐ie pieni眃ze z podatk體 trafiaj do skarbu pa駍twa

Zaliczenie darowizny na spadek (II. grupa) ?

Jak jest z zaliczeniem darowizn pieni昕nych dokonanych za 縴cia spadkodawcy na rzecz rodze駍twa i zst阷nych rodze駍twa spadkodawcy? Czy przy podziale spadku te darowizny (dokonane w okresie ostatnich 5 lat) zaliczaj si na poczet spadku, czy nie zaliczaj?

O. Rydzyk buduje w sieci

Nie przewiduj dawania datk體 na budow 縜dnego ko禼io砤.A rydzykowe imperium jest dla mnie wyj眛kowo wstr阾ne. Mam lepsze cele na przekazywanie darowizn pieni昕nych:chorzy ludzie, zwierz阾a opuszczone i zaniedbane.

PODZIELMY SI! 100 tys.z? ietny program!!!

W dzisiejszych czasach ci昕ko jest zarobi jak i ci昕ko znale兼 ludzi gotowych nam pom骳. Program podzielmy si jest programem ludzi wyci眊aj眂ych do nas pomocn d硂 w postaci pieni昕nej darowizny. To program uczciwych ludzi znaj眂ych realia 縴cia. Ka縟y nowy uczestnik programu do潮cza do naszej

Re: Zaliczenie darowizny na spadek (II. grupa) ?

hmm.... ""fizyczne" wyprowadzenie 秗odk體 poprzez przelewy z rachunku (o czym ju chory w體czas spadkodawca nie wiedzia)" - to mi si nie podoba. Ale.... nie moja sprawa. Poza tym od darowizny, tak縠 pieni昕nej nale縴 si podatek. Czy sprawa zosta砤 zg硂szona do US? Czy zosta

Re: warunkowa umowa darowizny nieruchomo禼i?

A wi阠ej szczeg蟪體? Generalnie darowizny nie mo縩a uzale縩i od warunku czy terminu, ale istnieje darowizna z poleceniem - darczy馽a zobowi眤uje obdarowanego do okre秎onego zachowania, np. przeznaczenia darowizny pieni昕nej na okreslony cel. -- Kiedy okazja zapuka do twoich drzwi, zapro j na

darowizna od 縪ny dla m昕a- czy potrzebna?

000 chc kupi mieszkanie (wsp體砤sno禼 po 1/2 mieszkania dla ka縟ego). Z powy縮zego wynkia 縠 wk砤d pieni陑ny 縪ny b阣zie wy縮zy. Czy 縠by US si nie czepia (chodzi o niep砤cenie podatku) 縪na powinna przekaza darowizn m昕owi 20 000 z tak aby formalny wk砤d pieni昕ny ka縟ego z ma晨onk體 by

Re: darowizna

do mieszkania, natomiast mog dochodzi praw do zachowku. Zachowek jest 秝iadczeniem pieni昕nym, a wi阠 nie zwi眤anym z mieszkaniem a tylko z jego warto禼i. > 2.) Czy darowizn mo縩a cofn辨??i w jakim przypadku?? Mo縩a cofn辨, i to zar體no darczy馽a przed 秏ierci, jak i spadkobiercy po jego

Szlachetna paczka w Mysiadle!

.), Marcina (8l.), Bartka (6l.) i Przemka (3l.) Informacje o potrzebnych produktach i przekazywaniu darowizn pieni昕nych mo縩a znale兼 na stronie www.bambinek.pl Wi阠ej szczeg蟪體 o akcji Szlachetna paczka na stronie www.szlachetnapaczka.pl Zbi髍ka trwa do 6 grudnia. Zapro禼ie znajomych i wsp蟪pracownik體 do

SZLACHETNA PACZKA W IWICZNEJ!

.), Marcina (8l.), Bartka (6l.) i Przemka (3l.) Informacje o potrzebnych produktach i przekazywaniu darowizn pieni昕nych mo縩a znale兼 na stronie www.bambinek.pl Wi阠ej szczeg蟪體 o akcji Szlachetna paczka na stronie www.szlachetnapaczka.pl Zbi髍ka trwa do 6 grudnia. Zapro禼ie znajomych i wsp蟪pracownik體 do

Szlachetna paczka w Piasecznie!

.), Marcina (8l.), Bartka (6l.) i Przemka (3l.) Informacje o potrzebnych produktach i przekazywaniu darowizn pieni昕nych mo縩a znale兼 na stronie www.bambinek.pl Wi阠ej szczeg蟪體 o akcji Szlachetna paczka na stronie www.szlachetnapaczka.pl Zbi髍ka trwa do 6 grudnia. Zapro禼ie znajomych i wsp蟪pracownik體

Re: darowizna czy sprzeda

nie b阣zie podatku od darowizny. Pisemnej umowy darowizny pieni昕nej nie musi by.

Re: Palikot chce sko馽zy z konieczno禼i informo

A czym mam udokumentowa darowizn pieni昕n je秎i dosta砮m od rodzic體 5000 z got體k, przy czym umow darowizny zawar砮m ustnie?

Re: sprzeda nieruchomo禼i-podatek

pieni昕nych. W tej sytuacji umowa mog砤by by nawet i ustna. Je秎i termin 6 miesi阠y na zg硂szenie darowizny do US nie zostanie dotrzymany, od darowizny b阣zie si jednak nale縜 podatek r體nie. Je秎i zostanie dotrzymany - od podatku b阣zie zwolnienie. Od sprzeda縴 podatek b阣zie zawsze. Cena musi by

Re: Prawie dwa razy wi阫szy podatek od nieruchomo

jest za tym, 縠by ten podatek podnie舵." A co stoi na przeszkodzie 縠by przekaza砤 na gmin jak倍 darowizn pieni昕n skoro tak j boli jej zbyt niski podatek?

Re: Pomoc Kacprowi choremu na autyzm

Informacje ze strony Fundacji Dzieciom "Zd笨y z Pomoc": Informujemy, 縠 nasza Fundacja nie prowadzi zbi髍ek pieni昕nych od drzwi do drzwi, ani nie sprzedaje w ten spos骲 縜dnych przedmiot體. W ostatnim czasie docieraj do nas informacje o przedstawicielach firmy Centurion

Pomoc dla Olgi -zbi髍ka w Kosciele 21.07.2013

.olgakostka.pl Przeka darowizn na leczenie Olgi: Fundacja Dzieciom Zd笨y z pomoc Ul. mia駍ka 5, 01-665 Warszawa Konto nr: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 Koniecznie w tytule przelewu: 20793, Kostka Olga- darowizna na pomoc i ochron zdrowia Przekaz pieni昕ny za pomoc PayPal: karol-kostka@wp.pl

PIT darczy馽y

Mo縠 kto z Was wie, czy rodzice,od ktorych dostan darowizn pieni昕n b阣 musieli to napisa w rocznym zeznaniu podatkowym?

1 PLN dziennie

. telewizyjnych 砤mi眂ych w dodatku unijn zasad wolnej konkurencji, nieopodatkowane darowizny na rzecz ko禼io砤 o nieograniczonej wysoko禼i (w przeciwie駍twie do limitowanych darowizn na rzecz instytucji 秝ieckich) - prawdopodobnie w cz甓ci to ukrywany doch骴 darczy馽體. Nast阷nie wliczamy takie pozycje jak

Re: Jaki jest cel wizy mojej siostry u mamy?

od tej darowizny - wi阠 tym bardziej uniewa縩ienie jest praktycznie niemo縧iwe twa siostra , po 秏ierci twej mamy mo縠 wytoczy ewentualnie spraw o zachowek, je秎i spadek po mamie b阣zie znacz眂o ma硑. czy twa siostra dosta砤 darowizn pieni昕n przelewem na konto?je秎i nie, i dosta潮 t kas do

Re: Czyje mieszkanie? Uchylona zasada surogacji?

cz阺to trudne, a niekiedy ze wzgl阣u na up硑w czasu niemo縧iwe. Najtrudniej jest udowodni darowizny w postaci 秗odk體 pieni昕nych, kt髍e by硑 przekazywane z r阫i do r阫i, bez 縜dnych pokwitowa. Siostra ma umow darowizny w formie aktu notarlialnego, umow sprzeda縴 tego darowanego mieszkania to nie

Re: Ju nied硊go Pierwszy Dobrodziej RP

Nie chce mi si dok砤dnie analizowa, tego niby sprawozdania finansowego.. Ale na pierwszy rzut oka, wida 縠 Caritas, ten "tw骿"Caritas, obraca dziesi眛kami milion體 pln. Przychody to albo dotacje z bud縠tu albo prace zlecone przez bud縠t albo wp砤ty od klient體 Caritasu albo darowizny

wystarczy spelnic nastepujace warunki

spadku - termin na zawiadomienie naczelnika liczy si od dnia uprawomocnienia si orzeczenia s眃u stwierdzaj眂ego nabycie spadku. - darowizny pieni昕ne trzeba przekazywa obdarowanemu na konto bankowe lub przekazem pocztowym. To wa縩e, je秎i te nie zostan spe硁ione, darowizna b阣zie opodatkowana na

zarabianie pasywne

finansowych bez ryzykownych inwestycji i nara縜nia si na straty. Program opiera si na idei zespo硂wych darowizn pieni昕nych realizowanych wg systemu BHC i jest realizowany przez polsk firm Apolandia. Program Darczy馽y posiada niezb阣ne zezwolenia na prowadzenie takiej dzia砤lno禼i (to nie jest piramida

Obca trzecia wnosi op砤ty za w砤禼iciela lokalu

jest to darowizna od kt髍ej nale縴 zap砤ci podatek. Kto Pa駍twa zdaniem powinien zap砤ci podatek? a) w砤禼iciel lokalu. b) wsp髄nota. A mo縠 istnieje jeszcze inny spos骲 za砤twienia tej sprawy - nale縴 zwr骳i 秗odki pieni昕ne osobie wp砤caj眂ej, po potr眂eniu koszt體 obs硊gi bankowej. Ten temat

Re: Obca trzecia wnosi op砤ty za w砤禼iciela loka

;pe硁omocnika" B1 - mo縠 to by: darowizna, po縴czka, 砤p體ka, ukryta op砤ta czynszu za najem mieszkania. Do wyj眛k體 mo縩a zaliczy wp砤ty os骲 najbli縮zych: brat, siostra, matka, ojciec ... Rozumiem, 縠 dla kilku oburzonych uczestnik體 tego forum nie jest to problem. Nale縴 to przyj辨 jako obraz stanu

Re: A byli zameldowani przez 12 miesi阠y?

miesi阠y z硂縴 w swoim urz阣zie skarbowym druk SD-Z2, w kt髍ym piszesz, ile i od kogo otrzyma砤 darowizn. I ju. I nic nie p砤cisz. Je秎i tego druku w terminie nie z硂縴sz, to p砤cisz normalny podatek od darowizny 秗odk體 pieni昕nych od rodzic體. Dlatego warto o tym druku pami阾a. Natomiast rodzice

Re: darowizna mama-c髍ka podatek od wzbogacenia

Mo縠 mama sprzeda mieszkanie i obdarowa Ci "kask" unikniesz wszelkich podatk體 ! Nie zapomnij zg硂si darowizny pieni昕nej w Urz阣zie Skarbowym .

czy otrzyman darowizn moge dysponowa dowolnie?

witam, mam pytanie, jaki czas temu dosta砤m darowizn pieni昕n. Jestem m昕atk, mamy wsp髄not maj眛kow. Planuje za te pieni眃ze kupi dzia砶 a z przyczyn ludzkich (m笨 40 lat :-)), nie wiem czy kiedy mu nie odbije i znajdzie sobie m硂dsz *tak, 縴cie* nie chc aby dzia砶a by砤 wsp髄na

Re: odliczenie

Odliczenie przys硊guje pod warunkiem, 縠 wysoko舵 darowizny jest udokumentowana dowodem wp砤ty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej ni pieni昕na dokumentem, z kt髍ego wynika warto舵 tej darowizny, oraz o秝iadczeniem obdarowanego o jej przyj阠iu.

Re: darowizna mieszkania w 2008 r.- podatek?

Z tego co si orientuj, je縠li te禼iowa przeka縠 synowi mieszkanie w formie darowizny prze 5 lat nie b阣ziecie mogli sprzeda tego mieszkania, wi阠 pro禼iej chyba by硂by sprzeda mieszkanie i przekaza darowizn w formie pieni昕nej ale wtedy b阣ziecie musieli zap砤ci podatek.

Re: Zachowek, co powinnam zrobi ??

Poszpera砤m troch po forach prawniczych i siostra ma prawo do zachowku nawet do 10 lat wstecz od 秏ierci darczy馽y. I niewa縩e czy chodzi o darowizn pieni昕n czy dzia砶.Wpisz w googlach zachowek darowizna i poczytaj.I jeszcze jedno od wszelkiej pomocy finansowej powy縠j 1000 ze stony matki

Re: Fundacja pomocy zad硊縪nym .

Poniewa to ja wywo砤砮m burze wi阠 informuje ,縠 stowarzyszenie rejestrowane jest organizacj non profit, przynale縩o舵 jest dobrowolna,sk砤dki s DOBROWOLNE,stow. mo縠 uzyskiwa dotacje,prowadzi dzia.gospodarcz,otrzymywa darowizny od os骲 fizycznych i od instytucji oraz organozowa zbiurki

Re: Podatek - pytanie po starej znajomosci ....

, ojczym, macocha, rodze駍two. Przekazane w spadku lub darowi糿ie sk砤dniki maj眛ku od tych os骲 trzeba zg硂si w urz阣zie skarbowym (chyba 縠 ich warto舵 nie przekracza 9637 z) na specjalnym formularzu. Na zg硂szenie jest sze舵 miesi阠y. Bez niego zwolnienia nie b阣zie. Darowizna pieni昕na, je秎i ma by

Re: kupno mieszkania razem z ojcem...

darowizn od swojego ojca w wysoko禼i kwoty pieni阣zy odpowiadaj眂ej twojemu przysz砮mu udzia硂wi w mieszkaniu? To najpierw niech tw骿 ojciec przeleje t kwot na twoje konto tytu硊j眂 "darowizna". Potem (w ci眊u 6 miesi阠y) ty sk砤dasz w swoim US druk SD-Z2. To wa縩e, bo jak przegapisz ten

Re: Smutne pytanie

zasob體 pieni昕nych przeznaczonych na darowizn. A potem zg硂si darowizn i zaplacic od tego podatek. Jako 縠 sprawa dotyczy przeszlo禼i - b阣 musieli (prawdopodobnie) zap砤ci karne odsetki. Tak czy inaczej, lepiej zaplacic fiskusowi, ni sp砤ca w po硂wie m昕a-nieroba.

Re: weryfikacja

dowiesz si w jakiej formie nast阷owa硂 przekazywanie w砤sno禼i (dziedziczenie, darowizna, kupno, ..) ani te czy przekazaniu w砤sno禼i towarzyszy砤 wymiana 秗odk體 pieni昕nych, a je秎i towarzyszy砤 to w jakiej ilo禼i i formie (got體ka czy kredyt). -- Vive la Reine! d_d

Re: Bo jest...

piard przy prawdziwych tuzach. Otrzymane darowizny pieni昕ne za rok 2010: 1 882 659,26 z. Kasa si kr阠i, nie? -- Lektura zn體 aktualna Pa駍two prawa Us硊gi dla ludno禼i

darowizna, podzia maj眛ku...

Anna zakupi w trakcie trwania ma晨e駍twa mieszkanie na zakup kt髍ego przeznaczone zostan 秗odki ze sprzeda縴 mieszkania Jana oraz z owej sumy pieni昕nej pochodz眂ej z darowizny od matki Jana. Czy w przypadku rozwodu Jana i Anny i podzia硊 maj眛ku wszystkie prawa do ca硂禼i nowo zakupionego mieszkania

Re: najszcz甓liwsza na 秝iecie

- musza zaplacic podatek). A jesli darowizna jest pieni昕na nie mo縠 odbywa si z reki do r阫i (nawet przy 秝iadkach), musi za po秗ednictwem np. banku. -- Pawe Moje dziecko powiedzia硂 :)

Re: Zadanie dla Supermana

maila, 縠 by砤 na miejscu, ale nie mia砤 odwagi podej舵 gdy jest bardzo nie秏ia砤. I na tym sprawy stan瓿y. Jak wida z powy縮zego bardziej od darowizn pieni昕nych przyda砤by si jej fachowa pomoc kogo od opieki spo砮cznej, kto wesprze, da par rad, pokieruje i przypilnuje ich realizacji.

Podatek od darowizny - ju nic nie wiem.

trzeba opodatkowa i w ka縟ym urz阣zie skarbowym m笨 dosta inn informacj. A poszed z PIT-em z ko砤 硂wieckiego, w kt髍ym w jednej pozycji wyszczeg髄nione s wszystkie wyp砤cone mu darowizny pieni昕ne. Czy mo縠 wiecie, jak rozliczy si z tego? Na jakim picie? Pozdrawiam.

Re: Darowizna

a czy mo縧iwe jest roszczenie zachowku (wcze秐iejsza darowizna pieni昕na dla siostry) od os骲 kt髍e w przypadku otwarcia spadku nie wchodz do masy spadkowej ( w tym wypadku jest tylko dw骳h syn體).Czy mo縩a zachowku za勘da od siostry darczy馽y ? dzi阫uj

Re: darowizna czy sprzeda

. Podatku nie b阣zie je秎i darowizna pieni昕na zostanie przelana na konto lub dostraczona przekazem pocztowym i zg硂szona do U.S w odpowiednim terminie.

Re: ko禼i蟪kowi ile si da..

darowizn na rzecz instytucji 秝ieckich) - prawdopodobnie w cz甓ci to ukrywany doch骴 darczy馽體. Nast阷nie wliczamy takie pozycje jak nauka religii w szko砤ch i przedszkolach ok.1,5 mld ; biznes cmentarny, chrzty, 秎uby i pierwsze komunie, zbi髍ki pieni昕ne na najr罂niejsze cele,… i wiele innych. Do

darowizna od rodzic體

Chcia砤m zapyta jak maksymaln kwot, zwolnion od podatku mog przekaza mi Rodzice? Czy taka darowizna pieni昕na zawsze musi by przekazana z konta na konto ?

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Zdj阠ia - darowizna pieni昕na

Bestsellery

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialno禼i za tre舵 wypowiedzi zamieszczanych przez u縴tkowników Forum. Osoby zamieszczaj眂e wypowiedzi naruszaj眂e prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog ponie舵 z tego tytu硊 odpowiedzialno舵 karn lub cywiln.

Regulamin