Sortowanie wynik體: wg trafno禼i wg daty

punktowe drgawki mi甓ni - od czego?

obserwuje od dluzszego czasu ze mam nieraz dragwki miesniowe, w roznych punktach ciala, np na reke, na udzie.....co to moze oznaczac?? zle kr眤enie?

Jaki to rodzaj dopalacza?

Hej, Znam jeden dopalacz po swojemu nazwa砤m go arrow in the throat od efektu dzia砤nia. Po kr髏kim czasie jego za縴cia nast阷uje lekki b髄 gard砤 i ch赕 gadania, a w du縴ch st昕eniach wywo硊je drgawki mi甓ni i tak jakby lekki wstrz眘 m髗gu, agresj. Nie wiem co to za 'lek' i na co ale czy mo縠

Re: punktowe drgawki mi甓ni - od czego?

A masz inne objawy opr骳z drgania, np. mrowienie, skurcze, b髄 mi甓ni? Dzieje si tak przez ca硑 dzie, czy czasami masz spok骿 z tym drganiem? S to mi甓nie w ca硑m ciele? Pozdrawiam

Re: punktowe drgawki mi甓ni - od czego?

raczej na calym ciele ale przewaznie na rekach, nogach....Mam takze bole lydek od dluzszego czasu, ide robic badania, mam nadzieje ze to nie PVD...

Re: punktowe drgawki mi甓ni - od czego?

Najcz甓ciej 秝iadczy to o niedoborze magnezu albo innych zaburzeniach elektrolitowych. Ale dla pewno禼i id do lekarza pierwszego kontaktu, pewnie skieruje Ci do neurologa.

Re: punktowe drgawki mi甓ni - od czego?

A masz inne objawy opr骳z drgania, np. mrowienie, skurcze, b髄 mi甓ni? Dzieje si tak przez ca硑 dzie, czy czasami masz spok骿 z tym drganiem? S to mi甓nie w ca硑m ciele? Odpowiedz: nieraz nie mam po kilka dni,m nieraz caly tydzien, ale tak nie regularnie, moze 3-4 razy mi cos zadgra po kilka

Re: punktowe drgawki mi甓ni - od czego?

roku. W ca硂禼i nazwa brzmi Benign Fasciculation Syndrom - objaw 砤godnych fascykulacji - czyli w砤秐ie drgania punktowych grup mi甓ni. Termin jest ten w Polsce bardzo ma硂 znany, nawet przez lekarzy neurolog體 :| Je縠li znasz angielski poczytaj sobie na stronce www.aboutbfs.com, na forum jest tam

Re: punktowe drgawki mi甓ni - od czego?

manros ty tez jestes kandydat do testowania na borelioze. Gdybys mial same fascykulacje to jeszcze bym ci moze darowal i uznal, ze to nieszkodliwy objaw, ale jak mowisz, ze masz tez mrowienia to borelka robi sie bardziej prawdopodobna. Obecnie zalecamy zrobic Western blota na borelioze w obu kla

Okre秎enie choroby

lekkie b髄e mi甓ni (mo縠 to nie boli, ale takie nieprzyjemne uczucie) - dr縠nie mi甓ni (etapowo, w sumie rzadko. Ale 21 lipca w nocy kiedy w sumie to wszystko si zacz瓿o mia砮m te drgawki), - takie og髄ne zm阠zenie, nie mam zbyt wielu si, - brak koncentracji, - no i najwa縩iejsze apatyczno舵

eklampsja

縴ciu chorej, rozpoczynaj si trwaj眂e do 2 min drgawki kloniczne mi甓ni twarzy, tu硂wia i ko馽zyn. Po ust眕ieniu drgawek utrzymuje si brak przytomno禼i, chora zapada w 秔i眂zk z objawami pobudzenia i wzmo縪nej wra縧iwo禼i na bod糲e zewn阾rzne.Leczenie profilaktyczne eklampsji polega na zwalczaniu

pom髗cie przy diagnozie autoagresja postepuje

reumatolodzy na to nie reagowali bo nie mam wysokiego ob i CRP, czu砮m si coraz gorzej ledwo chodzilem, dochodzi硑 kolejne objawy z rana drgawki jakie,stany pod gor眂zkowe, b髄e staw體 i mi甓ni os砤bienie arytmie problemy gastryczne. Cz阺omocz w du縴ch ilo禼iach ca硑 organizm zacz背 siada, a lekarze tylko

Straznik Miejski Alonso - uwaga!

cukrzycy (...). Jakie s objawy niedocukrzenia, czyli hipoglikemii S nimi: dr縠nie mi甓ni, uczucie g硂du, ziewanie i senno舵, oci昕a硂舵 my秎enia, zawroty g硂wy, nerwowo舵, obfite poty, os砤bienie, zaburzenia pami阠i i nielogiczne zachowanie si, agresywno舵 bez powodu, zaburzenia widzenia , utrata

Re: Nie poznaj w砤snego dziecka...

, niestrawno舵, nudno禼i, wymioty, zaburzenia funkcji w眛roby, b髄e staw體, b髄e mi甓ni, kurcze mi甓ni, nasilona sk硂nno舵 do krwawie, wybroczyny podsk髍ne, palpitacje, zesp蟪 Churg-Straussa, os砤bienie lub zm阠zenie, z砮 samopoczucie, obrz阫, reakcje nadwra縧iwo禼i, w tym reakcje anafilaktyczne, obrz阫

Pierwszy napad padaczki w ci笨y w wieku 27 lat

Mam nadziej 縠 mo縠cie mi pom骳. Chodzi o moj 縪n. Od ok. 2 lat wyst阷uje u niej skurcz mi甓nia okr昕nego oka. W po硂wie sierpnia zasz砤 w ci笨. Na pocz眛ku pa糳ziernika otrzymali秏y diagnoz w badaniu USG 縠 p丑d mo縠 mie powa縩e wady genetyczne. Nast阷nie by硂 3 tygodnie stresu i diagnoza

Re: niedow砤d ko馽zyn-bartoneloza,chlamydioza,myk

Tak mia砮m robione koinfekcje 3 mc po wlewach i wysz硂 mi tylko myco i chlam w igg - BB wychodzi砤 w眛pliwie w igg jeszcze ale teraz ju nie wychodzil. Co do tera糿iejszego stanu to mam te trz阺眂e si mi甓nie jak jaki wysi砮k wi阫szy lub jak si stresuje to si nazywa fachowo - Fascykulacja pi

Re: fnh w眛roby

. Moje objawy to : sw阣zenie, czasami pieczenie i wzd阠ia (gdy co zjad砤m ciezkostrawnego) oraz takie drgawki wewn阾rzne (mo縧iwe, 縠 spowodowane tym, 縠 guz ju troch krwawi). Je秎i chodzi o operacj to ci阠ie tzw."u秏iech rekina" (jak przy przeszczepie w眛roby) , wypisali mnie po tygodniu ale przez

Re: jak odstawi XANAX??

ci秐ienia krwi i przyspieszenie akcji serca, dr縠nia mi甓ni, wzrost napi阠ia mi甓niowego, nadmierne pocenie, nadwra縧iwo舵 na bod糲e, zaburzenia widzenia, b髄e brzucha, biegunka, nudno禼i, wymioty; najci昕szymi, rzadziej wyst阷uj眂ymi objawami odstawiania benzodiazepin s zaburzenia 秝iadomo禼i, objawy

Re: moje wyniki i zn體 czuj sie gorzej ni przed

epizody by硑 aby na pewno przezi阞iebiem/gryp. Niby wszystko mnie bola硂 ale tak jako inaczej. No i rok temu w listopadzie zaczynaj眂 euthyrox mia砤m w砤秐ie b髄e mi甓ni, ko禼i, bola硂 mnie chyba wszystko, oczy chwil te no i nie mog砤m wsta z 丑縦a to na pewno nie by砤 grypa. Musia砤m podnie舵 dawk

Re: czy kto ma jakie informacje nt FNH

. Moje objawy to : sw阣zenie, czasami pieczenie i wzd阠ia (gdy co zjad砤m ciezkostrawnego) oraz takie drgawki wewn阾rzne (mo縧iwe, 縠 spowodowane tym, 縠 guz ju troch krwawi). Je秎i chodzi o operacj to ci阠ie tzw."u秏iech rekina" (jak przy przeszczepie w眛roby) , wypisali mnie po tygodniu ale przez

Re: W przedszkolu 秗edniowiecze dos硂wnie...

postaci ropni, ropowicy, p硂nicy, p阠herzycy gronkowcowej, rzadko mo縠 doj舵 do zaka縠 uog髄nionych (sepsa). Powik砤nia ze strony m髗gu obejmuj zapalenie m罂d縦u (nag砮 zaburzenia r體nowagi, trudno禼i w chodzeniu, niezborno舵 ruchowa), zapalenie opon m髗gowo-rdzeniowych i m髗gu oraz drgawki. Zapalenie

Re: W陑硑 ch硂nne powi阫szone

w砤禼iwego wszystko wskazuje na bb+bartonele, moje typowe objawy chyba BARTO to drgawki i mimowolne skurcze mi甓ni,zw砤szcza n骻,w陑硑-b髄e usznotwarzowe,mrowienia i pieczenia plec體 g髍nych i nadgarstk體,sztywne podeszwy i ca硑 szereg typowych dla neuroboreliozy, chyba czas co robi bo zauwa縴砮m 縠

Magnez - kompendium.

objawy s delikatne, nie u wszystkich takie same: skurcze 硑dek, n骻, b髄e st髉 albo "tiki" mi甓ni, powiek. Inne mo縧iwe ju powa縩iejsze objawy to utrata apetytu, zawroty g硂wy, wymioty, zm阠zenie i os砤bienie. Kiedy niedob髍 magnezu si zwi阫sza, wyst阷uje dr阾wienie, mrowienie, drgawki, nawet

Re: Enervita dr Czarkowski - prawca czy fa硈z?

pozytywne skutki: lepsze samopoczucie wypocenie si-oszczyszczenie ztoxyn b髄e mi甓ni si na jaki czas zmniejszaj stawy tu poprawa jest mniejsza ale jest(rozgrzewane pewnie lepiej pracuja) drgawki "parkinsona" niewiele ale zmniejszaj si

Re: "like a deer caught in the headlights"

Dajcie ju spok骿. Przy秔ieszonego oddechu si nauczy砤m. J阠zenia si nauczy砤m. Wicia si i spazm體 si nauczy砤m. Miarowego kurczenia mi甓ni Kegla te. A tu jeszcze drgawki padaczkowe. Przecie stary mi nie daruje...

Re: Dzisiejsze wyniki a przyczyna ko砤tania serca

, skurcze, a nawet pora縠nie mi甓ni uk砤d kr笨enia – zaburzenia pracy serca, przyspieszenie pracy serca.

Re: Borelioza- diagnoza "na oko"

pojawi sie rumie w阣ruj眂y oraz wszystkie objawy wczesnego zaka縠nia- gor眂zka, bezsenno舵, potliwo舵, okropne b髄e g硂wy i mi甓ni, drgawki. Zacz背 od razu bra leki i juz w trakcie kuracji wyniki wysz硑 pozytywne. Po 2 tygodniach od pierwszego ataku, przyszed drugi, ale juz znacznie s砤bszy.

Re: Pigu砶a "po" dost阷na bez recepty - a

Skutki uboczne "tabletki po": Bardzo cz阺to: b髄e brzucha, zaburzenia miesi眂zkowania. Cz阺to: zaburzenia nastroju, b髄e i zawroty g硂wy, md硂禼i, wymioty, niestrawno舵, skurcze mi甓ni, b髄e plec體, bolesne miesi眂zkowanie, nadmiernie nasilone krwawienie miesi眂zkowe, krwawienie mi阣zymiesi眂zkowe

Re: Pytanie do medyk體

ze s硂wnika j, polskiego: spazmofilia (ANnp) napady drgawek, skurcze mi甓ni wyst阷uj眂e wskutek wzmo縪nej pobudliwo禼i nerwowo-mi甓niowej; t昕yczka; tetania

Przewlek砮 zm阠zenie i b髄 mi甓nie wszelkich narz

jakbym mia obt硊czone kolano itp. Ale inne ko禼i po suplementach w miar ok , natomiast nie mog tego powiedzie o mi甓niach , wszystkie mi甓nie cia砤 pobolewaj i maj permanetne zakwaszenie ( wszystko jedno czy biegam 50metr體 czy 300metr體, nie m體i眂 wi阠ej jest to samo) Bol mnie wszystkie

Re: Nie da si mnie wyleczy?

prostu badaj sobie regularnie wapn i juz Mi wap we krwi wychodzi w normie. A drgawki t昕yczkowe i skurcze mi甓ni przesz硑 po ok. dw骳h tygodniach suplementacji wapnia, tak縠 chyba ten wynik we krwi nie by wystarczaj眂o wiarygodny. A u Ciebie jak teraz z tym? Nie wiem czy dobrze pami阾am ale wydaje mi

Re: W眛ek wyleczonych

oczu i uszu, zamulenie w g硂wie, mg砤 umys硂wa, uczucie pe硁ej g硂wy, wysypki, m阾y w oczach, straszne l阫i, napady paniki, napady pot體, problemy ze snem, b髄e k硊j眂e w g硂wie, dr阾wienie r眐 i n骻, b髄e w r阫ach i nogach, dr縠nie powieki, drgawki mi甓ni, b髄e w stopach, pi阾ach, napady duszno禼i

Re: Najdziwniejsze rzeczy kt髍e je wasz pies na l

po zjedzeniu czekolady: wymioty, biegunka, wzmo縪ne oddawanie moczu, dr縠nie mi甓ni, przyspieszony oddech, arytmia, drgawki, zapa舵, a w ko馽u nawe 秏ier. Tyle si o tym tr眀i, a ludzie dalej swoje :(

Drgawki a dreszcze!

dreszczy, a nie drgawek wg. opini lekarza tamtego, ktory widzial naocznie i zbadal dziecko zaraz po ustapieniu. I teraz roznica miedzy dreszczami, a drgawkami: Dreszcze: Dreszcze – drobnofaliste dr縠nie cia砤 wywo砤ne nieskoorodynowanymi skurczami mi甓ni, pojawiaj眂e si zwykle podczas szybkiego

Re: Hashimoto...uci笨liwe objawy....

mentalnymi. Nerwowe wyczerpanie, tiki i drgawki, dreszcze, podenerwowanie, nadwra縧iwo舵, skurcze mi甓ni, niepok骿, l阫i, niezdecydowanie, dezorientacja i arytmia serca – wszystkie one ustaj pod wp硑wem wzrostu spo縴cia magnezu. Pospolitym objawem niedoboru magnezu jest ostra reakcja mi甓ni na

Re: Psychoza

, drgania powiek, wra縧iwo舵 na zmiany pogody, skurcze mi甓ni, dr阾wienie ko馽zyn, drgawki, bezsenno舵, pocenie si w nocy, koszmarne sny, os砤bienie, puchni阠ie dzi眘e, pr骳hnica z阞體, wypadanie w硂s體, 砤manie si paznokci, przerwy w oddychaniu, astma itd." Ja nie mam bardziej mani a ten magnez

Re: Co ma robi rodzina w przypadku waszego napad

Ja mam dzieci w wieku 6 i 2,5. M骿 syn ma wyt硊maczone tak, 縠 mama ma drgawki, bo m髗g si myli i wysy砤 z砮 informacje do mi甓ni (troch pom骻 serial "By硂 sobie 縴cie"), Krzy wie, 縠 ma si nie ba i poczeka, a mi przejdzie - czasem sam z siebie przynosi mi poduszk, ale generalnie ma mnie

Re: dawki wenlafaksyny

Oj, ci昕ko by硂. Dwa dni le縜砤m strasznie s砤ba, mia砤m bardzo niskie ci秐ienie, zawroty g硂wy, wiotkosc mi甓ni, takie dziwne uczucie jakby pr眃 mnie przeszywa co kilka minut, drgawki. Min眑 tydzien zanim si dobrze poczu砤m i ca砶owicie oczy禼i砤m. Wenlafaksyna jest bardzo trudna do odstawienia.

Re: Zaj阠ie CUN, czy kto to mia?

. Wczoraj dowiedzia砤m si,縠 to miopatia po prostu. Chemdog, mia砮 miogenne uszkodzenia,縠 robili Ci wycinek mi甓nia? SLA chyba ka縟y si boi z zanikiem mi甓ni. Ja mam jeszcze dodatkowo mniejszy k潮b kciuka w jednej r阠e, ale to ta co mi tak dowala i b髄 w nadgarstku taki 縠 masakra, jakbym tam miejsca

Re: pr骲a t昕yczkowa - dodatnia

Mia砤m na my秎i drgawki i skurcze mi甓ni twarzy. Faktycznie chyba 糽e si wyrazi砤m.

Re: drgawki u niemowlaka

M骿 synek mia drgawki w czasie zasypiania, trwa硂 to ok. 20 sekund 秗ednio. Oczywi禼ie by砤 wizyta u neurologa i EEG, kt髍e nie wykaza硂 縜dnych anomalii. Lekarz zdiagnozowa te drgawki jako mioklonie przysenne - takie skurcze mi甓ni, pojawiaj眂e si w czasie przechodzenia do fazy snu g酬bokiego

Re: Drgawki a dreszcze!

s bardziej z硂縪ne i charakterystyczne, wystarczy 縠 lekarz zada trzy pytania i b阣zie wiedzia z czym ma do czynienia. > Drgawki:Drgawki (konwulsje) – mimowolne skurcze mi甓ni, kt髍e wyst阷uj w > niekt髍ych chorobach takich jak: padaczka, t昕ec czy te cukrzyca. Wyst阷uj t > ak縠

Re:

Jeszcze mi przysz硂 do g硂wy, 縠 to mo縠 by od substancji psychoaktywnych, np. od kawy, kt髍a jak wiadomo w nadmiarze opr骳z pobudzenia powoduje wyp硊kiwanie magnezu z organizmu a to daje objawy pobudzenia\drgawki mi甓ni, zaburzenia elektrolityczne (ksi昕yc powoduje odp硑wy m髍z itd.). Ksi昕yc

Re: Sarin

biegunka, a b髄 bezlito秐ie oplata ju brzuch. Po chwili dochodzi do tego jeszcze dr縠nie mi甓ni, kt髍e przeradza si w drgawki, a w ko馽u - pora縠nie mi甓ni, 秔i眂zka i 秏ier. Narodzi si w 1939 roku. Mia 秝i阠i triumfy na polach bitewnych drugiej wojny 秝iatowej, ale jego ojcowie wystraszyli si, 縠

Re: do data_waznosci

tzn ja mia砮m badania i by砮m na lekach jak pracowa砮m. Ale ola砮m to i poszed砮m do pracy co mi zaszkodzi硂 jak wida:/ jako dzieciak nie mia砮m drgawek a teraz normalne toniczno kloniczne czyli wykr阠anie mi甓ni, drgawki itd.. :/

Re: piwny brzuch...

Przepraszam. My秎a砮m, 縠 ta rada niekt髍ych dodatkowo zach阠i do zdrowego stylu 縴cia, w imi idei: mniej nat昕ania mi甓ni, wi阠ej mi硂禼i - wyjdzie Ci na zdrowie ^^ Podczas stosunku seksualnego rzadko zdarzaj si kontuzje mi甓ni czy urazy kr阦os硊pa, b阣眂e czym nagminnym u mi硂秐ik體 sztang i

Re: Mit o padaczce

Nie odchyla si 縜dnej g硂wy przy napadzie epi (bo cz阺to si nie da przy tak silnym napi阠iu mi甓ni), tylko jak pisano wcze秐iej chroni g硂w i cia硂 przed uderzeniami, a p蠹niej na bok. Paradoksalnie napad epilepsji, kt髍y najcz甓ciej kojarzy si z drgawkami takowych nie posiada, tylko zawsze

Padaczka u 17miesi阠znej dziewczynki-pytanie

przytomno禼i. Jakie jest prawdopodobie駍two ich wyst眕ienia? Czy da si przewidzie, czy te napady b阣 tylko dotyczy uk砤du ruchu i mi甓ni, czy te b阣 si przeradza w napady z utrat 秝iadomo禼i i drgawkami?

Re: Pytanie o jonogram raz jeszcze

bardzo trudno - pr阣zej dostaniesz biegunki ni go przedawkujesz. Nie napisa砤 dot眃 na czym te drgawki polegaj. Czy s to mimowolne skurcze mi甓ni? Czy dr縠nia mi甓ni? Czy s gwa硉owne i silne? Czy w ich trakcie zgina si np ca砤 ko馽zyna? Czy dotycz tylko ko馽zyn, czy innych okolic cia砤 te? Czy

Re: Kryzys

ja czasem bra砤m tabletki uspokajaj眂e ale najcz甓ciej dopadaja mnie drgawki r罂nych partii mi甓ni, g丑wnie g髍nej po硂wy cia砤. Czuj wtedy du縠 napi阠ie w mi甓niach i te drgawki jakby strzepywa硑 to znich. Potem jestem bardzo zm阠zona. Nie lubi tych stan體.

Re: drgawki ?

Tez mialam drgawki na pocz眛ku biotraksonu, ale przesz硑. Teraz drgaj czasem tylko pojedyncze mi甓nie. I r體nie przestraszy砤m si tych drgawek.

Re: Objawy HPU/KPU...

Dolegliwo禼i spowodowane bezpo秗ednio niedoborem pirydoksalu 5-fosforanu (B6), cynku i manganu. - Upo秎edzenie rozwoju mi甓ni, skurcze mi甓ni, drgawki epileptyczne, drgawki - Problemy ze stawami _ nadmierna ruchomo舵 staw體, niestabilno舵 miednicy - Dolegliwo禼i 縪潮dka i jelit (nietolerancja

Re: wzmozone napiecie miesniowe raz jeszcze

Przy otrz眘aniu dziecko kr阠i g丑wk, czy zachowuje si... jakby zjad硂 cytryn ;) A drgawki to mimowolne skurcze mi甓ni, tak bardziej obrazowo - jak w epilepsji.

Re: Opadaj眂a powieka

drgawki, dreszcze, podenerwowanie, nadwra縧iwo舵, skurcze mi甓ni, niepok骿, l阫i, niezdecydowanie, dezorientacja i arytmia serca – wszystkie one ustaj pod wp硑wem wzrostu spo縴cia magnezu. Pospolitym objawem niedoboru magnezu jest ostra reakcja mi甓ni na niespodziewany g硂秐y d紈i阫. Sen przy

Re: epi czy nie?

dwa w miesi眂u. Nigdy wcze秐iej nie bra innych lek體, te s jego pierwszymi. Mamy natomiast zamiar jecha w czerwcu do kliniki dla epileptyk體. Dodam r體nie 縠 jego ataki nie wygl眃aj na typowe, nie ma 縜dnych drgawek, jednak traci 秝iadomo舵, oddech, oraz wysztywnia mu mi甓nie, sama ju nie wiem

Re: ma砤 z砤 marycha

Hadarim w Izraelu. Badaniu poddano 19 os骲 w wieku od 69 do 101 lat. Osoby te cierpia硑 na spowodowany r罂nymi schorzeniami brak apetytu, przewlek砮 b髄e, drgawki i skurcze mi甓ni. Trzy razy na dob w ci眊u roku otrzymywa硑 禼i秎e okre秎on dawk leczniczej marihuany pod postaci proszku, olejku, opar體

Re: Ostrze縠nie przed Baclofenem !! Truje !

objawy takie jak: · pobudzenie · hipertermia · dr縠nia mi甓niowe · drgawki kloniczne mi甓ni nale縴 natychmiast skontaktowa si z lekarzem, gdy ich przyczyn mo縠 by niebezpieczny dla 縴cia tak zwany „zesp蟪 serotoninowy”. Nie nale縴 nagle przerywa leczenia, poniewa

Re: nie mam jeszcze wynik體

, arytmia, nadci秐ienie t阾nicze, zahamowanie wzrostu, depresja, sk硂nno舵 do p砤czu, pogorszenie koncentracji, poranne zm阠zenie, nawet po wielu godzinach snu, wra縠nie oci昕a硂禼i, b髄e g硂wy, zawroty g硂wy, utrata r體nowagi, drgania powiek, wra縧iwo舵 na zmiany pogody, skurcze mi甓ni, dr阾wienie ko馽zyn

Re: W hotelowym zaciszu ;-)

silky0 napisa砤: > ... a mo縠 przydusi硑 j jajeczka i po prostu nie mog砤 z砤pa oddechu? ;-) Hm, skoro to pulsowanie to by硑 drgawki podduszonej kobiety, to znaczy, 縠 Panu si wszystko pomyli硂. To prawda, 縠 podduszana kobieta silnie zaciska mi甓nie co daje przyjemne uczucie m昕czy糿ie

Re: dzia砤nia uboczne baclofenu

秝iadomo禼i, 秔i眂zka, zahamowanie oddechu. Mog te wyst眕i inne objawy jak: stany spl眛ania, omamy, pobudzenie, zaburzenia akomodacji, brak odruchu 紃enic, hipotonia mi甓ni, drgawki kloniczne, zahamowanie lub brak odruch體, drgawki, rozszerzenie naczy obwodowych, niedoci秐ienie, bradykardia, obni縠nie

Re: Jaki magnez dla 11-letniej dziewczynki?

, poranne zm阠zenie, nawet po wielu godzinach snu, wra縠nie oci > 昕a硂禼i, b髄e g硂wy, zawroty g硂wy, utrata r體nowagi, drgania powiek, wra縧iwo > 舵 na zmiany pogody, skurcze mi甓ni, dr阾wienie ko馽zyn, drgawki, bezsenno舵, p > ocenie si w nocy, koszmarne sny, os砤bienie, puchni阠ie dzi眘e

Re: Dr縠nia mi甓ni..

A czy wysz硑 Wam jakiekolwiek badania neurologiczne nieprawid硂wo przy tych objawach? Co w rezonansie? Robi硑禼ie SPECT? Mnie dw骳h neurolog體 po og髄nym badaniu, kt髍e wysz硂 ok, objawy neurologiczne (dr縠nia, drgawki mi甓ni, dr阾wienia, mrowienia, os砤bienie si硑 mi甓niowej, odczuwania zimna

Re: Szukaj domu w ciele cz硂wieka, a gdy ju go.

Uzbrojony .... Powszechne w Afryce, w Azji i w Ameryce ci駍kiej doros砮 tasiemce Taenia solium 縴j wewn眛rz ludzkiego uk砤du pokarmowego. To w nim sk砤daj jaja, kt髍e p蠹niej cz硂wiek wydala wraz z ka砮m. Czasami tasiemiec mo縠 縠rowa jednak w mi甓niach, a tak縠 w narz眃ach wewn阾rznych

Re: Po terapii samopoczucie

to w ka縟 (przez3-4 kolejne tygodnie) 秗od wieczorem (wtedy zawsze robi砮m sobie zastrzyk) mia砮m drgawki, b髄e mi甓ni i g硂wy. Inne "dodatki" wynika硑 z wyja硂wienia organizmu (problemy ze stawami, bardzo niski poziom witamin i soli mineralnych w organi糾ie). Bra砮m wapno, potas, vitaral

Nie wiem czy to Drgawki gor眂zkowe czy Padaczka??

utrata przytomno禼i spi阠ie mi甓ni chwilowy brak oddech a potem rozluznienie bez piany w ustach. Mia砤 robione EEG i wysz硑 zmiany ja jestem przera縪na bo nie wiem czy to s Drgawki Gor眂zkowe czy Padaczka i wszystkie te ataki by硑 kr髏kie tylko temperatura gor眂zki by砤 inna PROSZ O POMOC W

Re: Informacja prawna podana przez Leszka d硂

regreser25 Pomimo objaw體 t昕yczki takich, jak skurcz mi甓ni twarzy, palc體, r眐 i st髉, dr阾wienie ust, skurcz krtani, drgawki, nerwowo舵, depresja, psychoza, ot阷ienie, omdlenie, halucynacje, katalepsja, uczucie palenia na j陑yku, mrowienie ust, b髄 pozosta硑ch mi甓ni oraz zaburzenia rytmu serca

Re: prosze o rade co to mo縠 by ???

Rozlu糿iajace si mi甓nie powoduj takie drgawki. Czasem nic si sni nie musi :) -- http://www.suwaczki.com/tickers/n59y3e5e4p6rrlma.png

Pytanie o wit. B12

" ktore pojawiaj sie nie wiadomo sk眃, dr縠nie mi甓ni i s砤bo舵... wszyscy zwalaj to na moja "nerwic" (tak naj砤twiej), a ja teraz juz niekoniecznie i zdecydowana jestem szuka przyczyny, tylko nie wiem jaki jest w砤禼iwy trop... -- Julia (26.09.2001) Alicja (09.09.2005) Natalka (03

Re: Pomocy

, bezsenno舵, koszmary nocne, nerwowo舵, depresja, odk砤danie si wapnia w tkankach mi阫kich (zwapnienia) - kamica nerkowa, kamienie woreczka 矿砪iowego, dr縠nie lub skurcze mi甓ni (tiki nerwowe), brak czucia w palcach (dr阾wienie), nieregularna praca serca

Re: dzia砤nia uboczne baclofenu

, senno舵, dr縠nie cia砤, os砤bienie czujno禼i, dziwne odczucia na sk髍ze takie jak mrowienie i k硊cie, os砤bione odczuwanie dotyku, bardzo szybkie bicie serca, uczucie szybkich, mocnych lub nieregularnych uderze serca , wymioty, sucho舵 jamy ustnej, nadmierne pocenie si, kurcze mi甓ni, uczucie

Re: Dzi阫uj za wsparcie :-)

, 秔i眂zka, zahamowanie oddechu. Mog te wyst眕i inne objawy jak: stany spl眛ania, omamy, pobudzenie, zaburzenia akomodacji, brak odruchu 紃enic, hipotonia mi甓ni, drgawki kloniczne, zahamowanie lub brak odruch體, drgawki, rozszerzenie naczy obwodowych, niedoci秐ienie, bradykardia, obni縠nie temperatury

Pogadamy o tym za rok.

Bo na razie mowimy o tym,co bylo. kiedy potentat mi阺ny za ok 5 mld $ by przej阾y? ja nie wiem,a ty wiesz?Jak wiesz napisz o tym wiecej,a najlepiej wklej link. p.s. Chiny wprawie dwa lata temu zaplanowali zainwestowac w Eurpoie centralno-wschodniej 10 mlrd baksow i zadnych innych planow oni

Re: hmmmm....

Widoczne objawy padaczki, czyli drgawki, s odruchow reakcj wielu mi甓ni cia砤 spowodowan zak丑ceniem funkcjonowania m髗gu. Ogniska tej choroby s umiejscowione w p砤tach skroniowych m髗gu. Prawie zawsze przy ataku padaczki dochodzi do utraty przytomno禼i. Przyczyn ataku mo縠 by niedotlenienie

Re: drganie dziecka podczas karmienia piersi:(

Mog by to dr縠nia przysenne, czyli dr縠nie mi甓ni podczas zasypiania. Zjawisko do舵 cz阺te u dzieci - ja te widzia砤m co takiego u mojej ma砮j. Niemniej jednak potwierdzi to mo縠 tylko neurolog, wi阠 b dobrze, 縠 um體i砤 si ju na wizyt. Drgawki padaczkowe trwaj z regu硑 d硊縠j ni te

Re: OBJAWY TEZYCZKI

m骿 brat mia t昕yczk w wiekku kilku lat, objawia硂 si to b髄ami mi甓ni n骻 硑dek, tyle pamietam, drgawek nie mia

Re: EPI bez drgawek??- mial ktos?

ja jako dziecko te mia砮m tylko "omdlenia" mimo, 縠 to by砤 ju epi.. a po przerwie jak wr骳i硂 w okresie dojrzewania to ju toniczno-kloniczne: drgawki, 禼isk mi甓ni (w.g. obserwator體 wr阠z wykr阠anie r眐), mimowolne oddanie moczu... ehh szkoda gada:/

Re: Objawy t昕yczki utajonej.

w obr阞ie mi甓ni k酬bu kciuka z silnym jego przywiedzeniem, co nadaje d硂ni kszta硉 „r阫i po硂縩ika”. Napadowi t昕yczki jawnej towarzyszy cz阺to niepok骿, silny l阫, pobudzenie psychiczne, hiperwentylacja. Niekiedy dochodzi nawet do utraty przytomno禼i z towarzysz眂ymi drgawkami. S to

Komentarze pod zalinkowanym artykulem,Ewa..

podtwierdzaja twoi slowa. przyglup proamerykanski,wespol z borrtem,siegneli dna : gigigolo p蟪 godziny temu Rosjanie, trzymajcie za twarz polskie przetw髍stwo mi阺ne i inne, bo tutaj przekr阾 na przekr阠ie. my ju 縭emy s髄 techniczn, od秝ie縪n padlin i inne wysoko przetworzone. was te si

Szukam lecz眂ych si z Okolic Tr骿miasta

. Czu砮m si lepiej ale nie tak aby powiedzie ze jest oki . Postanowi砮m wi阠 spr骲owa metody ILADS zaraz po zako馽zeniu lecznia u zakaznika . W chwili obecnej po 10 tygodniach lecznia ta metod z obajw體 kt髍e mi zosta硑 to najgorsze s b髄e mi甓ni i staw體 a czasami kr阦os硊pa . Chcialbym nawi眤a

Re: Torbiel splotu naczyni體kowego u 3-miesi阠zne

Boje si bo jak na pocz眛ku > ch阾nie le縜 na brzuszku tak teraz si rozleniwi i p砤cze a jak nie p砤cze to > nawet nie my秎i podnie舵 g丑wk. To nie jest zwi眤ane z torbiel. Nam neurochirurg kaza zg砤sza natychmiastowo nast阷uj眂e objawy: drgawki, dr縠nia mi甓ni, tiki, objawy

Re: Pytanie o jonogram raz jeszcze

Dobra. Dzi jestem ciut przytomniejsza, ale za to znowu mnie "z砤pa硑" drgania mi甓ni-zupe硁ie znienacka. Poniewa nie wiem czy to moja schiza czy te jakie wahania jon體 i nie wiem co robi dalej zaczynam panikowa... przeanalizowa砤m badania zrobione w zes硑m tygodniu w szpitalach i

Re: I znowu mnie dorwa硂...

) -spowolnione ruchy, mowa, czas reakcji (czasem jak rozmawiam mam wra縠nie 縠 wys砤wiem si jak jaki przyg硊p, brakuje mi s硂wa. Innymi razy nie ma kompletnie problem體) -os砤bienie mi甓ni -suche oczy -zauwa縜lnie ch硂dniejsza sk髍a -nadmiernie sucha lub szorstka sk髍a Opr骳z tego mam jeszcze b髄e w klatce

Re: Niepokoj眂e drgawki po za秐i阠iu

innej cz甓ci) i przestaje - to ok., je秎i b阣zie dr縜砤 nadal, to b阣ziemy mieli zmartwienie. Tak brzmia硑 jej s硂wa. Na szcz甓cie w przypadku Miko砤ja, po przytrzymaniu r眂zki nie czu drga mi甓ni. Sprawd jak to u Twojego. Kiedy szuka砤m informacji na ten temat i okaza硂 si, 縠 sporo dzieci

Re: Listy. Nie zniech阠a si, ratowa 縴cie

Niestety jako osoba maj眂a troch wiedzy na temat budowy i dzia砤nia AED musz przyzna, 縠 za硂ga pogotowia mia砤 troch racji. Oprogramowanie AED ma zdolno舵 analizy i wykrywania akcji serca, jednak縠 ruchy mi甓ni i drgawki mog spowodowa zak丑cenie sygna硊 elektrycznego i w konsekwencji

Re: Hashimotka prosi o interpretacj wynik體!

krwi, trudno禼i z zasypianiem, bezsenno舵, koszmary nocne, nerwowo舵, depresja, odk砤danie si wapnia w tkankach mi阫kich (zwapnienia) - kamica nerkowa, kamienie woreczka 矿砪iowego, dr縠nie lub skurcze mi甓ni (tiki nerwowe), brak czucia w palcach

Re: dr Dobrowolski - Szpital Kliniczny w Sosnowcu

mi阣zym髗gowe 4,75 mm, a po miesi眂u 5,2 mm. Alan mia 4 mm i po miesi眂u bez zmian), ma te wad wzroku + 1,75 i mia problemy z napi阠iem mi甓ni. Jedno oczko mu tez czasem drga硂, ale nie by to oczopl眘. Mia nawet drgawki n罂ek czy r眂zek. I wyszed z tego bez problemu. Zalecone mia 鎤iczenia w zwi眤ku z

Re: Jaki magnez dla 11-letniej dziewczynki?

, wra縠nie oci昕a硂禼i, b髄e g硂wy, zawroty g硂wy, utrata r體nowagi, drgania powiek, wra縧iwo舵 na zmiany pogody, skurcze mi甓ni, dr阾wienie ko馽zyn, drgawki, bezsenno舵, pocenie si w nocy, koszmarne sny, os砤bienie, puchni阠ie dzi眘e, pr骳hnica z阞體, wypadanie w硂s體, 砤manie si paznokci, przerwy w

Re: Kaszel i a zrywa na wymioty-co radzicie?

st昕enia glukozy we krwi. U dzieci objawy pobudzenia, koszmary nocne, drgawki, nudno禼i i wymioty, niekiedy 矿硉aczka, skurcz mi甓ni g砤dkich oskrzeli, obrz阫 b硂ny 秎uzowej przewod體 nosowych, rzadko zmniejszenie liczby krwinek bia硑ch lub p硑tek krwi. Uwaga! Podczas d硊gotrwa砮go leczenia nale縴

Re: Istne wariactwo!!!

ok砤dzinowym 縪潮dka i przeciw czynnikowi Castle'a jak ju troch dojdziesz do siebie. Jakie masz wyniki magnezu, potasu, sodu, wapnia? Przy problemach z nadnerczami wariuj elektrolity, ci秐ienie szaleje, s problemy z mi甓niami. Twoje drgawki przypominaj mi t昕yczk. Jakie masz wyniki przeciwcia atpo i atg

Re: Regresing - ostrze縠nie i opinie

przytomno禼i z towarzysz眂ymi drgawkami. S to wprawdzie sytuacje rzadkie, ale niebezpieczne dla pacjenta i zawsze wymagaj眂e r罂nicowania z padaczk. Innym objawem mog眂ym stanowi zagro縠nie 縴cia chorego podczas napadu t昕yczkowego jest kurcz mi甓ni g硂秐i. W okresach pomi阣zy napadami t昕yczki pacjenci

Re: Powik砤nia po leczeniu sterydami-c.d.

-cukrzyca posterydowa -jaskra -zaniki mi甓ni obrz阫i -choroby serca -hipokaliemia -zasadowica hipokaliemiczna -zastoinowa niewydolno舵 serca zakrzepy miopatia posterydowa -zmniejszenie masy mi甓niowej patologiczne z砤mania ko禼i d硊gich choroba wrzodowa -zapalenie trzustkizaniki sk髍y -wzmo縪na

Re: dlaczego kobiety smieja sie z kulturyst體

Dlatego 縠: -jedza paskudne rzeczy, od縴wki, kurczaki indyki, jak si przy takim zje golonk, sa砤tk, ciacho batonika czy co niebia砶owego to dostaj drgawek z w禼iek硂禼i. -mi甓nie maj du縠 za to s砤be, o kiepskich stawach i 禼i阦nach nie wspomn, a jak biora sterydy to lamia si im ko禼i do舵

Zatrucie powietrze w samolotach.

na b髄e g硂wy, podra縩ienie 秎uz體ek i md硂禼i, niekt髍zy uskar縜j si na bezsenno舵 i drgawki mi甓ni – m體i Andreas Sitek z AG Gesundheit, wydzia硊 ochrony zdrowia zwi眤ku zawodowego personelu lotniczego. Z informacji, jakimi dysponuje DW, w niemieckich liniach lotniczych odnotowano prawie

Re: Szczepienie przeciwko ospie wietrznej

odpowiednich mi甓ni twarzy, zapalenie m罂d縦u. Mog wyst眕i powik砤nia ze strony innych uk砤d體, np.: zapalenie mi甓nia sercowego, wsierdzia i osierdzia, zapalenie w眛roby, nerek, zapalenie staw體. Przypadki ospowego zapalenia p硊c, kt髍e rzadko wyst阷uj u dzieci, stwierdza si u 20-30% os骲 doros硑ch. Gdy

Re: pora縠nia przysenne- zaburzenia snu u dzieci

nie wiem czy o tym m體imy ale m骿 m笨 ma w nocy podczas snu takie "jakby"drgawki czy dr縠nia mi甓ni, do舵 intensywne, nawet kilka razy ale nie zawsze, takie jakby drgawki z zimna czasem s do舵 silne, jest zdrowy nie ma 縜nych zaburze a to moze rzeczywi禼ie efekt bogatego 縴cia

Re: Jestem wyczerpana-pomocy!

g阺to .W poniedzia砮k ju by硂 po pchlim problemie.Teraz problemem jest to ,縠 wcale nie ma mi甓ni to kupka ko禼i w futerku.Trzeba go intensywnie od縴wia aby nabra masy wtedy nie b阣zie reagowa drgawkami na antybiotyk.:( -- IPN -Instytucji Pieprzenia Nieprzytomnego zygzakiem by prawieemeryt.

Re: fenoterol a ewentualne skutki uboczne u nowor

Fenoterol ratuje ci笨, ale trzeba sie liczy z tym, 縠 mo縠 powodowa zaburzenia napi阠ia mie秐iowego, dr縠nie mi甓ni (nie myli z drgawkami) dlatego, ze wp硑wa na proporcje sodu i potasu w mi甓niach rozwijaj眂ego sie dziecka. Lekarze aplikujac leki wybieraj po prostu mniejsze z硂, jezeli

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialno禼i za tre舵 wypowiedzi zamieszczanych przez u縴tkowników Forum. Osoby zamieszczaj眂e wypowiedzi naruszaj眂e prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog ponie舵 z tego tytu硊 odpowiedzialno舵 karn lub cywiln.

Regulamin