Sortowanie wynik體: wg trafno禼i wg daty

Re: Niedotlenienie mi甓nia sercowego...

Uve swoim zwyczajem podstepnie sugeruje, ze jego "remedyja" jest w stanie rozpuscic Wasze kamienie. Wnioski pozostawiam Waszemu (zdrowemu) rozsadkowi.

Re: Niedotlenienie mi甓nia sercowego...

ja tez mam kamyczek 2 cm i core serce...a wypowiedzi uve nie pojmuje ni w zab....powedz jaka to metoda?

Re: Niedotlenienie mi甓nia sercowego...

sercowego . Moze co najwyzej ostre (zawal lub "unstable angina"). Do wykrywania potencjalnego niedotlenienia uzywa sie na przyklad monitorowanie ECG (24 godzinne z zapisem ST segmentu), stress test ( ETT ,czesto w polaczeniu z echo przezprzelykowym ) lub MIBI test. No i zloty standart "

Re: Niedotlenienie mi甓nia sercowego...

Go舵 portalu: anka napisa(a): > nie dawaj ludziom powod體 do ciekawo禼i co do Twojej metody, ja縠li nie masz > zamiaru niczego wi阠ej opisa to wy潮cz si!Sama mam kamienie, jeszcze bez > powa縩ych objaw體 i nie wiem co z operacj-jest konieczna czy nie? Stosuje sie do pani polecen

Re: Cinie - skutki uboczne

Mam raczej niedoci秐ienie, ale za to zdiagnozowane samoistne stany przedzawa硂we (znaczne niedotlenienie mi甓nia sercowego") :/

Re: Pobrali narz眃y, ale czy zrobili to legalnie?

taki mi阺ie sercowy (ze wzgl阣u na niedotlenienie) jest dawno martwy i nadaje si do utylizacji.

Re: Zator p硊c?

Z tym, 縠 Jackson nie zmar w wyniku powstania zatoru. Zatory powoduj niedotlenienie mi甓nia sercowego co skutkuje atakiem serca. A jak wiemy atak serca/zawa to nie to samo co zatrzymanie akcji serca. To dwa r罂ne stany zagra縜j眂e zdrowiu.

Re: B髄e w klatce piersiowej.

jestem po rozmowie z lekarzem,dosta砤m skierowanie do kardiologa zrobi砿i EKG i stwierdzi niedotlenienie mi甓nia sercowego spowodowane przyjmowaniem lek體,proponuje przerwanie leczenia,je秎i b髄e si nasil.Ale ja teraz czuj si lepiej i lekarz prowadz眂y ma podj辨 decyzj.Dodam jeszcz

Re: Zawr髏 g硂wy

Z tego co opisa砮 wygl眃a to na niedotlenienie mi甓nia sercowego(stres i przem阠zenie napewno maja zwi眤ek) Radze udac sie do lekarza a dora糿ie magnez i potas jako suplement oraz wi阠ej snu.

Re: straci砤 przytomno舵

przecie nie pyta: czy to mia硂 skutki uboczne, tylko: czy mog硂 mie. oczywi禼ie mog硂: cz阺to powtarzaj眂e si i d硊gie bezdechy mog powodowa niedotlenienie krwi, problemy z mi甓niem sercowym, niedotlenienie m髗gu. ale po jednym takim wydarzeniu raczej si tym nie przejmuj, no i naprawd z tego

Oporna anno

dziecko umiera. W naszym pieknym (zaszczepionym) pierwszym 秝iecie to rzadkosc, bo i odra zosta砤 wyparta przez szczepienia, ale w Azji i na odkowym Wschodzie si zdarza. - zapalenie p硊c spowodowane nadka縠niem bakteryjnym - zapalenie ucha 秗odkowego - zapalenie mi甓nia sercowego inka: - zapalenie

Lekarze nie porafi obni縴 ci秐ienia - co robi?

:00 jest zn體 189/106 (pulsu nie znam) !!!!!!!!!!!! EKG wykazuje odchy硑 do do硊 sugeruj眂e niedotlenienie mi甓nia sercowego Niby nie zawa, ale co nie tak. Po ca硑m dniu na izbie przyj赕 zdecydowali si na przerzucenie Jej na oddzia. Czy oni w og髄e wiedz co robi? Da si to wyregulowa jako? Z

Re: 13 m-cy - nie chce myc z阞體 - odpu禼ic??

przyz阞ia. Gromadz眂e si tam bakterie i ich toksyny przedostaj si do krwi, po czym mog powodowa min. zapalenie mi甓nia sercowego, zapalenia wsierdzia, zastawek, a nawet zawa serca, czyli chwilowe niedotlenienie kom髍ek mi甓nia sercowego. Opr骳z chor骲 serca, toksyny bakteryjne, pochodz眂e z

Za kr髏ka 砤wa oskar縪nych

Mo縠 nale縴 zacz辨 od ko馽a czyli od przyczyny 秏ierci p硑waka. Ostra niewydolno舵 kr笨eniowo-oddechowa w przebiegu niedokrwienia mi甓nia sercowego u osoby z cechami przewlek砮j niedomogi kr笨enia. Czyli dla laik體 ta osoba nie utopi砤 si!!!! Mia砤 w skutek nadmiernego wysi砶u i niedotlenienia a

Re: Problem z psem

Dawno mnie tu nie by硂, ale od pa糳ziernika pies czu si znakomicie. Niestety wszystko wr骳i硂. Pies jest po prze秝ietleniu RTG i po EKG. Wysz硂 mu powi阫szone serducho, niedotlenienie mi甓nia sercowego, jakie problemy w zapisie EKG. Dostali秏y jakie tabletki ( nie pami阾am nazwy,pisz z

Problemy z sercem a ci笨a

za砤mki w odprowadzeniach V2-V3. W przesz硂禼i miewa砤m w opisie zaburzenia repolaryzacji kom髍, 秎adow niedomykalno舵 mitraln, niedotlenienie mi甓nia sercowego...itd.. 痑den lekarz nie przej背 si tym zbytnio,jako 縠 przyczyn wszystkich dolegliwo禼i mog砤 by nerwica, przyjmowa砤m tylko lek na

Probemy z sercem a ci笨a

za砤mki w odprowadzeniach V2-V3. W przesz硂禼i miewa砤m w opisie zaburzenia repolaryzacji kom髍, 秎adow niedomykalno舵 mitraln, niedotlenienie mi甓nia sercowego...itd.. 痑den lekarz nie przej背 si tym zbytnio,jako 縠 przyczyn wszystkich dolegliwo禼i mog砤 by nerwica, przyjmowa砤m tylko lek na

Re: dla odmiany czy rozw骴 zniszczy Wam zdrowie

,硑sienie plackowate,jakie niedotlenienie mi甓nia sercowego ( ? ) , schud砤m w ci眊u nieca砮go miesi眂a 15 kilo... mo縩a by mno縴 :) ale ju raczej jest dobrze,mam problemy z przytyciem i co dzieje sie ze mn kiedy si lekko zdenerwuj.. jako dziwnie dretwieja mi usta i j陑yk :):)

Re: Mia縟zyca czy nerwica ? HELP

Powodem Twoich dolegliwo禼i jest niedotlenienie mi甓nia sercowego spowodowane nieprawidlowym oddychaniem.Nale縴 oddycha przeponowo.Dochodzi do tego zanieczyszczenie organizmu toksynami spo縴wanymi w nieodpowiednim po縴wieniu.Takie s potem objawy.Dochodzi do tego stres.Te ma wp硑w

Jerzy Kulej w ci昕kim stanie

ze 秝ie縴m rozleg硑m zawa砮m mi甓nia sercowego powik砤nym nag硑m zatrzymaniem kr笨enia. Co do rokowa i dalszych los體 pacjenta mo縩a b阣zie wypowiedzie si w ci眊u kilku najbli縮zych dni - powiedzia. Profesor doda, 縠 nie ka縟y zawa jest powik砤ny nag硑m zatrzymaniem kr笨enia. W nocy z soboty na

dr阾wienie r眐 i j陑yka -jaka przyczyna????????

Bardzo prosz o pomoc. Pisz w imieniu mojej mamy, kt髍a ma 55 lat. Ma dyskopati, niedotlenienie mi甓nia sercowego i leczy si na niedoczynno舵 tarczycy. Bardzo dokucza jej dr阾wienie r眐 oraz tzw. dr阾wienie j陑yka. M體i, 縠 na ko馽u j陑yka kilka razy w miesi眂u wyskakuje jej pot.pype (b眀el

Dr阾wienie r眐-jaka przyczyna?

Bardzo prosz o pomoc. Pisz w imieniu mojej mamy, kt髍a ma 55 lat. Ma dyskopati, niedotlenienie mi甓nia sercowego i leczy si na niedoczynno舵 tarczycy. Bardzo dokucza jej dr阾wienie r眐 oraz tzw. dr阾wienie j陑yka. M體i, 縠 na ko馽u j陑yka kilka razy w miesi眂u wyskakuje jej pot.pype (b眀el

Re: up!!:(

B髄 w prawym boku promieniuj眂y do plec體 to kojarzy mi si z woreczkiem 矿砪iowym. Ja mia砤m raz taki b髄 ale by on na tyle ostry i nieprzyjemny, ze wyl眃owa砤m w szpitalu z podejrzeniem niedotlenienia mi甓nia sercowego. Okaza硂 si, 縠 to od woreczka pe硁ego niewielkich kamieni. Ale powod體

Re: Moze ktos to wie.

Temperatura niska, 秝iadczy o os砤bieniu. Radzi砤bym p骿舵 do lekarza, objawy podobne mia砤m i okaza硂, 縠 mia砤m silne niedotlenienie mi甓nia sercowego. Id do lekarza, nie czekaj jak zakr阠i Ci si w g硂wie i upadniesz... A mo縠 to anemia ??? Nie bed tu nic sugerowa, po badaniach oka縠 si czy

Re: Szczepienia dzieci z wadami serca

niedotlenienie, prowokuj眂 zaburzenia rytmu serca. U dzieci z wadami wrodzonymi serca ryzyko ci昕kiego przebiegu i powik砤 zaka縠 jest wi阫sze ni u zdrowych dzieci. Zazwyczaj odradza si szczepienia ochronne u niemowl眛, kt髍e w okresie noworodkowym i wczesnoniemowl阠ym przeby硑 zapalenie mi甓nia

Re: pytanie??

lekooporna, polekowe uszkodzenie mi甓nia sercowego, refluks 縪潮dkowo-jelitowy, niewydolno舵 szpiku kostnego. Mimo takiej litanii chor骲, potwierdzonych wszystkimi mo縧iwymi badaniami, rent dostaj za ka縟ym razem na 2 lata, a na ka縟ej komisji pada pytanie czy na prawd nie mog砤bym pracowa. Wzi眞szy

Re: Oczyszczanie watroby/woreczka zolciowego

z pogotowia stwierdzi砤 niedotlenienie mi甓nia sercowego, ale w szpitalu stwierdzili, ze to woreczek. Od tego czasu niemal wykluczy砤m ze swojego menu sma縪ne potrawy i potrawy wzdymaj眂e i jest raczej O.K. Jednak ze wzgl阣u, 縠 ostatniej zimy tru砤m si trzykrotnie antybiotykiem i bior steryd

Re: zesp蟪 Garlanda – na czym polega ta c

fizjologi) gwa硉ownie zaznacza si niedotlenienie mi甓nia sercowego. Mi阺ie zwi阫sza odruchowo sw prac (tachykardia - noworodek nie jest w stanie pot阦owa rzutu minutowego inaczej ni przez zwi阫szenie liczby uderze, przyspieszenie akcji). Nasila to jeszcze zapotrzebowanie na tlen i substancje

Diagnoza a dziwna choroba p硊c

ma wrodzon wad serca, co doprowadzi硂 do powstania t阾niaka aorty,niedokrwienioa mi甓nia sercowego, na skutek ucisku na t阾nic wie馽ow. Lekarz chcia zwo砤 konsultacjie z pulmunologiem i kardiologiem. Na obietnicach sie sko馽zylo. Dzi postawi diagnoz: na skutek d硊gotrwa砮go stosowania

Re: od czego macie czkawke???

jedno - czkawka trwaj眂a kilka godzin jest niebezpieczna dla 縴cia. Mo縠 doj舵 do niedotlenienia mi甓nia sercowego. A tak prywatnie powiem wam, 縠 nic mnie tak nie wkurza jak czkaj眂y cz硂wiek. Zupe硁ie jakby mi na z硂舵 robi. Wiem, 縠 to nie jego wina, ale a mnie trz阺ie. :)) A na koniec prosty

Prywatna kardiologia w Sieradzu

pracowniach kardiologii inwazyjnej. Lekarze b硑skawicznie udra縩iaj pacjentom zapchane naczynia. W ten spos骲 unika si najgro糿iejszego powik砤nia zawa硊 - martwicy mi甓nia sercowego spowodowanej niedotlenieniem. W dzi s cztery pracownie, gdzie kardiolodzy ratuj zawa硂wc體. Wkr髏ce b阣zie kolejna. W

Re: jakie suplementy bierzecie

縴cia nawet przez 硓y. 痑dna praca i pieni眃ze nie s warte po秝i阠enia zdrowia i rodziny.Mam cukrzyc , arytmi , dn moczanow , niedotlenienie mi甓nia sercowego ,niedoczynno舵 tarczycy , usuni阾o mi macic i jajniki bo mia砤m guzy , guz z piersi ,naro秎 ze stawu skokowego i kolanowego . Dzi阫i

Artykul na temat Tetralogii Fallota

to by t硂czy potrzebn ilo舵 krwi. Na skutek zwi阫szonego obci笨enia prac, mi阺ie sercowy staje si coraz grubszy (jest to trzecia sk砤dowa tetralogii). Czwarta sk砤dowa to przemieszczona aorta (czyli t阾nica g丑wna, prowadz眂a krew z serca do ca砮go cia砤). W tetralogii Fallota aorta &bdquo

Re: niewydolno舵 serca

przeciwarytmicznymi s spowodowane uszkodzeniem o秗odk體 wywo硊j眂ych impulsy nerwowe w sercu-tzw.kom髍ki nerwowomi甓niowe tworz眂e wez硑 zatokowy i przedsionkowo-komorowy a od nich odchodz jeszcze p阠zki w丑kien rozprowadzaj眂ych te impulsy do przyleg硑ch kom髍ek mi甓nia sercowego-uszkodzenie tych kom髍ek nerwowo

Re: jak odczytac wynik z badania krwi?

czerwonych) we krwi. Niski poziom hematokrytu mo縠 oznacza anemi. * Krwinki czerwone (RBC) , s odpowiedzialne za dostarczanie do organizmu tlenu. Ilo舵 krwinek czerwonych spada m.in. w przypadku anemii. Zbyt ma砤 ilo舵 krwinek mo縠 powodowa niedotlenienie, a w jego wyniku np. zawa mi甓nia sercowego

Palenie papieros體 -To rowniez U縔WKA!!!!!!!!!!!!!

wiod眂ego m.in. do zawa硊 mi甓nia sercowego. Owrzodzenie 縪潮dka. Palenie powoduje zmniejszenie odporno禼i organizmu ludzkiego na bakterie powoduj眂e owrzodzenie 縪潮dka. Upo秎edza r體nie zdolno舵 縪潮dka do neutralizowania kwas體 縪潮dkowych wydzielaj眂ych si po jedzeniu, co powoduje uszkodzenie 禼ian

Czy s jeszcze prawdziwi lekarze?Pom罂!!!

pobudze przedwczesnych · 2 tachykardie, do max. cz阺to禼i 126/min · 1 pojedynczych przedwczesnych pobudze komorowych Bez patologii odcinka ST. Nie zaobserwowano zaburze rytmu ani epizod體 niedokrwienia mi甓nia sercowego. Badanie USG serca da硂 wynik prawid硂wy. Natomiast w badaniu TK

Re: Prosze o porade (neurologa)

pojedynczych przedwczesnych pobudze komorowych Bez patologii odcinka ST. Nie zaobserwowano zaburze rytmu ani epizod體 niedokrwienia mi甓nia sercowego. Badanie USG serca da硂 wynik prawid硂wy. Natomiast w badaniu TK g硂wy stwierdzono nieznaczne ognisko hipodenzyjne w okolicy odnogi tylnej torebki

K砤mstwa, kt髍ymi karmi was Bevin1 - Terri Schiavo

rozbie縩e. Fakt, 縠 mia砤 niski poziom potasu ale taki poziom potasu nie powoduje zawa硊 jak to wsz阣zie pisz (zawa to zatkanie jednego z naczy wie馽owych i niedotlenienie cz甓ci mi甓nia sercowego) tylko b髄e mi甓niowe i ewentualne zaburzenia rytmu serca. Samoistny rozruch akcji serca przy jego

Re: Post-scriptum (o 砤p體kach)

powodu zawa硊 mi甓nia sercowego. W tej sprawie zapad wyrok ) skazuj眂y. W innej prokurator oskar縴 lekarza o to, 縠 nie poinformowa ) pacjenta o wyst阷uj眂ych, gro糿ych dla jego 縴cia, zaburzeniach uk砤du kr笨enia ) ) i nie zaproponowa pozostania na oddziale. Chory wszed piechot na II pi阾ro

Post-scriptum (o 砤p體kach)

wszcz阠ia post阷owania z uwagi na bezzasadno舵. W 1999 r. tylko 15 proc. uznano za nieuzasadnione. Na przyk砤d jedna ze spraw dotyczy砤 post阷owania lekarzy pogotowia ratunkowego, kt髍zy trzykrotnie badali chorego, jednak ani razu nie wykonali mu EKG. Chory zmar z powodu zawa硊 mi甓nia sercowego. W

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Zdj阠ia - niedotlenienie mi甓nia sercowego

Bestsellery

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialno禼i za tre舵 wypowiedzi zamieszczanych przez u縴tkowników Forum. Osoby zamieszczaj眂e wypowiedzi naruszaj眂e prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog ponie舵 z tego tytu硊 odpowiedzialno舵 karn lub cywiln.

Regulamin