Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Amnesty International o ustawie inwigilacyjne

Nowy budżet też wpisuje się w te tendencje. Zobaczcie, komu najmocniej obcięto finanse: Sejm uchwalił też zmianę, która przewiduje zmniejszenie o blisko 39 mln zł wydatków m.in. Kancelarii Senatu, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Naczelnej Izbie Kontroli , Krajowej Radzie

Re: Upartyjniony TK

religijnych.uczuc.obraza napisał: > Nie, Rzepliński pisał ustawę o TK dla państwa i dla prezydenta. --------------------------------------------- ... Rzepliński ukrywał fakt prac nad takim projektem i dopiero wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zmusił go do ujawnienia tego faktu. A teraz

PO niech będą dzięki!

Sędziów Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowa Rada Sądownictwa i Krajowa Rada Prokuratury, ogólnokrajowe organy samorządów zawodowych: adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy, rady wydziałów prawa uczelni, jeżeli wydziały te posiadają uprawnienie do nadawania stopnia

Re: Sejm teraz!

z kandydatami PiS i LPR. Na tym nie koniec – Rzepliński z kilkoma sędziami sam napisał ustawę o Trybunale, którą potem zgłosił do Sejmu prezydent Bronisław Komorowski (63 l.), a uchwaliła PO! Co więcej, Rzepliński ukrywał fakt prac nad takim projektem i dopiero wyrok Naczelnego Sądu

Re: Rabin do TK!

Zgodnie z postanowieniami ustawowymi sędzią Trybunału Konstytucyjnego może być osoba, która posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego Pn, 12-10-2015 Forum: Człowiek, Etyka, Społeczeństwo - Rabin do TK!

Siwiec brał za to kasę

..w wysokości 77% wynagrodzenia sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. To był ekstras bo jak wiadomo pracę miał.

Rosół chroniony danymi biometrycznymi

Witam, Szkoła w Mysiadle chce pobierać linie papilarne od uczniów, którzy korzystają ze stołówki szkolnej. GIODO zabronił pobierania linii od pracowników, zostało to potwierdzone wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego ( wyrok z 6 września 2011 r. (sygn. akt I OSK 1476/10). Czy szkoła może

Re: Sejm teraz!

Naczelnego Sądu Administracyjnego zmusił go do ujawnienia tego faktu. A teraz jako sędzia TK ma oceniać czy ta sama ustawa jest zgodna z konstytucją! Nie wspominając, że na prezesa TK mianował go gajowy, bo córka Bronka i Prezesa to bliskie przyjaciółki z tej słynnej fundacji, co to Bronek w debacie jej

4 rocznica PODŁOŚCI Kmieciaka i Gapysa

Witam Niedawno minęła 4 rocznica uchwały Rady Gminy, aby z powodu PODŁEJ i MŚCIWEJ postawy wójta Kmieciaka i przy aktywnej współpracy przewodniczącego Rady Gminy - Stanisława Gapysa, przenieść z pracy w z Przysuchy, do Białobrzegów. Jak wynika z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu

Re: Trybunał, który stał się siedliskiem zamętu,

powstawały projekty nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym czy Najwyższej Izbie Kontroli), jak i na świecie (np. projekt zmian w funkcjonowaniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Tego rodzaju regulacje normują ważne szczegóły i kwestie techniczne, a ich

Prostownik

Na początek krótko: 1) Do początku listopada dziewięcioro z 15 sędziów TK to były osoby, za którymi PiS głosował w Sejmie. 2) Sporna "trójka", wybrana w październiku, to nie kandydaci "partyjni", tylko znakomici prawnicy (na czele z prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego), bez żadnych

Strażnik Konstytucji??

PO! Co więcej, Rzepliński ukrywał fakt prac nad takim projektem i dopiero wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zmusił go do ujawnienia tego faktu. A teraz jako sędzia TK ma oceniać czy ta sama ustawa jest zgodna z konstytucją! Ale jako wybitny jurysta sam z własnej nieprzymuszonej woli się

TK pisał sam dla siebie konstytucje pomagając PO

Rzepliński odpowiedział że nie udostępni bo to jest wewnętrzny dokument. To stowarzyszenie udało się do Naczelnego Sądu Administracyjnego a sąd stwierdził że Rzepliński ma obowiązek ukazać te dokumenty i obarczył go kosztami na rzecz tego stowarzyszenia. Z tej rozprawy mogliśmy się dowiedzieć od

Re: małżeństwo?

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18.09.2001 roku sygn. akt III SA 974/00 stwierdził, że wygaśnięcie obowiązku dostarczania środków utrzymania następuje dopiero gdy dziecko zostaje należycie przygotowane do samodzielnej egzystencji, co w szczególności w dzisiejszych czasach oznacza

Przemyscy Spadochroniarze !!!

mieszkają. W myśl prawa, niezbędnym warunkiem do kandydowania jest stałe zamieszkiwanie na terenie danej gminy, powiatu czy województwa. Pojawił się jednak problem, co to znaczy "stałe zamieszkiwanie". W kwietniu 2013 roku sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny. Chodziło o radnego jednej z gmin woj

Re: dyrektor Wielgus sądzi się z dzienniakarką

, nie przesądza o miejscu zamieszkania w rozumieniu prawa cywilnego, a jest jedynie czynnikiem ułatwiającym ocenę istnienia przesłanek z art. 25 k.c. Od przytoczonego wyroku została wniesiona przez radnego skarga kasacyjna. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny dnia 11 kwietnia 2012 r., po rozpoznaniu

Re: Kandydaci na radnych z Kielc mieszkają za mia

przesądza o miejscu zamieszkania w rozumieniu prawa cywilnego, a jest jedynie czynnikiem ułatwiającym ocenę istnienia przesłanek z art. 25 k.c. Od przytoczonego wyroku została wniesiona przez radnego skarga kasacyjna. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny dnia 11 kwietnia 2012 r., po rozpoznaniu sprawy w

Re: Domek holenderski a zgloszenie/pozwolenie

przedmiotem orzecznictwa sądowoadministracyjnego , które jednoznacznie uznaje ustawione na gruncie przyczepy kempingowe, nie spełniające w danej chwili swojej pierwotnej funkcji transportowo – komunikacyjnej, za obiekty budowlane (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2012 r., sygn

Prywata Kmieciaka, płaci za to ...GMINA

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Stahl, , , po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku S. G. o uzupełnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2011 r., sygn. akt II OSK

(Po)marcowe mistyfikacje 5

niezwiązane z pracą, bo z dzisiejszej perspektywy jego wyjazd nie przylega zupełnie do faktu, że prawie całe kierownictwo ≫Iskier≪, kiedy w nich zacząłem pracować, spoczywało w żydowskich rękach. Żydami byli dyrektor, dyrektor administracyjny, redaktor naczelny, zastępczyni redaktora naczelnego

Re: Rewolucja w spółdzielniach

uchwale Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów. W orzecznictwie istniał spór, jakie uprawnienia ma zarządca (w tym przypadku spółdzielnia mieszkaniowa) odnośnie części wspólnych w zarządzanej nieruchomości. Nie wiadomo było jak jednoznacznie zakwalifikować remonty i modernizacje tych

Re: kolesiostwo,zlodziejstwo,komunizm,etetyzm.

muszę do sądu administracyjnego a z tym już wiążą się opłaty, następnym szczeblem jest naczelnyadministracyjny a potem to już ... Strasburg.

Re: Budimex dostanie 22 miliony za drogę, której

prawem uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Jeśli komuś wystawiać rachunek to w pierwszym rzędzie wojewodom Dobrzyńskiemu i Paszkowskiemu, bo to oni te decyzje nielegalnie wydali. -- Jeśli w porannej gazecie nie ma mojego nekrologu, to znaczy że muszę się ubrać i pójść do pracy

Re: Nie jesteśmy terminatorami

opornik4 napisała: > @tigertiger > > 1. Postępowanie kontrolne jeszcze się nie zakończyło - ja spokojnie poczekam > na ostateczny wynik i wyrok Sądu Pracy. To poczekaj spokojnie.:) > Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej jednoznacznie stwierdził, że prof. Chazan praw > a nie

Re: Nieujawniony dochód

Sąd Administracyjny (wyrok z 26 września 2011 roku, II FSK/1138/10) portalprocesowy.pl/opinie-i-komentarze/art258,dochody-ukryte-przed-fiskusem-nie-przedawniaja-sie.html

Re: Kandydaci na radnych z Kielc mieszkają za mia

została wniesiona przez radnego skarga kasacyjna. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny dnia 11 kwietnia 2012 r., po rozpoznaniu sprawy w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego, oddalił skargę kasacyjną. (Wyrok nieprawomocny) Źródło: Orzecznictwo NSA

Kto nami rządzi???

Było już sporo wątków szukających odpowiedzi na to pytanie. Prof. Ewa Łętowska - była sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i była Rzeczniczka Praw Obywatelskich na pytanie prowadzącego rozmowę w Radiu TOK FM czy w takim razie: "Polską rządzą partacze?" - odpowiedziała

Re: dyrektor Wielgus sądzi się z dzienniakarką

została wniesiona przez radnego skarga kasacyjna. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny dnia 11 kwietnia 2012 r., po rozpoznaniu sprawy w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego, oddalił skargę kasacyjną. (Wyrok nieprawomocny) Źródło: Orzecznictwo NSA

Re: ma zwrócić odszkodowanie Biedronce

o sprawie nic na razie jeszcze nie wiem, ale ta redakcyjna indolencja - od wyroku sądu pracy odwoływać się do NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO !!!!!!! Czyżbym przespał jakieś konstytucyjne zmiany w prawie!?!?! Pani Małgorzato Rakoszewska jeśli chce się Pani tytułować dziennikarzem (słowa "

GW w zamian za wspieranie rządu dostaje zlecenia?

Sąd Administracyjny. Od samego początku oferta konsorcjum budziła zastrzeżenia konkurencji i lokalnej opozycji. ZTM podpisał 18 grudnia br. umowę na budowę 1,6 tys. wiat przystankowych w stolicy z konsorcjum firm AMS i Stroer. AMS to agencja reklamowa należąca do grupy medialnej Agora. Jak

Re: współwlasność

;„Zgoda współwłaścicieli na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (poza wypadkami, gdy dla danej czynności wymagana jest forma szczególna) musi być niewątpliwa, a brak sprzeciwu współwłaścicieli przez kilka lat nie oznacza jeszcze aprobaty” (tak: Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek

Nie będzie autostrad !

Naczelny POkraka zawalił sprawę... gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,8998852,_DGP___P_O__problem_w_GDDKiA.html Każda podpisana przez p.o. dyrektora GDDKiA Lecha Witeckiego decyzja, może zostać podważona przed sądami: cywilnym, pracy lub administracyjnym - wynika z opinii sejmowych prawników

Re: Pracodawca od siedmiu boleści :(

W mojej firmie było podobnie. Ze "starej" dostałam świadectwo pracy i rozpoczęłam pracę w "nowej". wygląda na to że Twoi szefowie schrzanili sprawę. poszperałam i znalazłam takie orzeczenie: Również Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z dnia 3 września 1998 r., sygn. akt II SA

Re: rewolucja w spółdzielniach

spółdzielni mieszkaniowych. Kolejny raz dał temu wyraz Naczelny Sąd Administracyjny, który Uchwałą 7 Sędziów w dniu 13-11-2012 (sygn. II OPS 2/12) dał wykładnię przepisów prawa. Wynika z niej smutny wniosek, że nie ma w Polsce bodaj jednego jednoznacznego przykładu wykonywania art. 27 ust. 2 ustawy o

Re: Odcisk palca w PUP zagrożony. Choć "wielu się

uprawnione do sprawdzania tego rejestru - wyjaśnia Małgorzata Kałużyńska - Jasak, rzeczniczka GIODO, i powołuje się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z września ubiegłego roku. Co więcej: okazuje się, że z takiej metody kontroli czasu pracy urzędników korzystają inne instytucje. - To m.in. branża

Re: Jakie macie zdanie na temat TSM Tarnobrzeg.

. Wychodzi na to, że prezes przyniósł podrobione kwity i wcisnął je notariuszowi albo całe towarzystwo doskonale wiedziało, że notarialnie podpisuje się pod kantem. Prawo. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, gdy ujrzał wyrok z rzeszowskiego oddziału NSA w sprawie tej nieszczęsnej działki

Prawo nie jest dla PSL

wojewody uznał za niezgodną z prawem. Mało tego, uznał, że urzędnicy wojewody nie mają stosownych pełnomocnictw do przeprowadzenia takich kontroli. Pierwszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przyznał rację staroście. Dalej, wojewoda świętokrzyska skierowała sprawę do Naczelnego Sądu

Wyrok w sprawie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

wojewody uznał za niezgodną z prawem. Mało tego, uznał, że urzędnicy wojewody nie mają stosownych pełnomocnictw do przeprowadzenia takich kontroli. Pierwszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przyznał rację staroście. Dalej, wojewoda świętokrzyska skierowała sprawę do Naczelnego Sądu

20 tys. zł grzywny - dla właścicieli kamienicy ...

Właściciele mogą odwołać się od decyzji do WSA (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu), a potem do NSA (Naczelny Sad Administracyjny w Warszawie). Zapewne to zrobią, jednak nie muszą. Te 20tys.zł to dla nich drobiazg. Za niedawna reklamę swojego banku musieliby zapłacić więcej, a mieli ją za

z dedykacją dla Kmieciaka i Gapysa

Wiatm Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem sygn. akt: II OSK 1896/11 nie tylko UCHYLIŁ wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2011 r. sygn. akt VIII SA/Wa 1046/10 w sprawie ze skargi Sławomira Gajewskiego na uchwałę Rady Gminy Odrzywół z dnia 28

HANIEBNA uchwała Rady Gminy Odrzywół

także tolerowanie sytuacji, że w aktach brak było ....protokołu z obrad sesji na której podjęto tę HANIEBNĄ UCHWAŁĘ. Widać, ze naruszenie mojego prawa było tak wielkie, ze w dniu 08 listopada 2011r. (we wtorek) Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem sygn. akt: II OSK 1896/11 UCHYLIŁ wyrok

Re: No i wylazło szydło z worka.

PROSZĘ BARDZO OTO KTO zaczynał wojnę jeszcze w 2009r. Tandem Wardziński - Grzelak i to całkiem w innej sprawie Rada Miejska Ciechanowa udzieliła pełnomocnictwa radcy prawnemu Robertowi Grzelakowi do złożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu

Pismo do Prokuratury Generalnej

Krystyny Chojnackiej, która po 21. latach walki z urzędnikami, gdy sądy administracyjne przyznawały jej rację, targnęła się na swoje życie. Jednocześnie przypomnę, iż opiekuję się owdowiałą, blisko osiemdziesięcioletnią mamą, częściowo sparaliżowaną po wylewie podpajęczynkowym oraz siostrą, która po

Re: W 2011 nie licz na etat w budżetówce

"O pracę nie muszą się obawiać zatrudnieni w kancelariach Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także pracownicy Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, IPN czy PIP. Tych

Wniosek do Ministra Sprawiedliwości

). Moja sprawa zbiega się z tragiczną historią Świętej Pamięci Pani Krystyny Chojnackiej, która po 21. latach walki z urzędnikami, gdy sądy administracyjne przyznawały jej rację, targnęła się na swoje życie. Wobec stojącej na czele zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze korupcyjnym Pani Bożeny

Re: 'Nulla me terrent'

Czterech ludzi pracy przy dzisiejszej siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego, przy ul. Konstytucji. Dawny budynek zarządu Ballestremów. O to chodziło ?

Re: Regresing, regresing, regresing.

-98,orzeczenie_sn_izba_administracyjna_pracy_i_ubezpieczen_spolecznych_iii/ Oto fragment: "Tezy Lekarz medycyny nie może godzić się na wykorzystywanie swojego nazwiska i tytułu przy wykonywaniu przez spółkę cywilną, której jest wspólnikiem, działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług

Czy lubelski wiceminister-reformator odejdzie?

banalny - praca w MS jest na chwilę i zawsze się kończy. natomiast teraz idziemy na cieplutką i lukratywną posadę w NSA. Każdy,kto jest minimalnie zorientowany wie, że nie ma lepszej pozycji zarówno pod względem finansowym, jak i komfortu pracy niż w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. jedna wokanda

Re: UZASADNIENIENIE wyroku NSA i podłość p. Kmiec

podstawy. W kwestii uzasadnienia uchwały rady gminy o wyrażeniu zgody na zmianę bądź rozwiązanie stosunku pracy radnego wypowiadał się już Naczelny Sąd Administracyjny (por. np. wyroki NSA z dnia 27 sierpnia 2010 r., II OSK 1074/10; z dnia 9 maja 2006 r., II OSK 194/06; z dnia 2 lutego 2010 r., II OSK 1940

HANIEBNA uchwała Rady Gminy Odrzywół

....protokołu z obrad sesji na której podjęto tę HANIEBNĄ UCHWAŁĘ. Widać, ze naruszenie mojego prawa było tak wielkie, ze w dniu 08 listopada 2011r. (we wtorek) Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem sygn. akt: II OSK 1896/11 UCHYLIŁ wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7

Re: Nie słuchali ostrzeżeń, miasto straciło milio

NIEPRZYJEMNOŚĆ rozmawiać z tym indywiduum, gdy wydawał decyzję puszczającą ruch ciężarowy na sąsiedniej nieruchomości w odległości 1,5 od ściany mojego domu. Bezczelnie śmiał mi się w twarz! Jego decyzja została obalona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ale wywrotki i maszyny budowlane sobie

Pani pełnomocnik z niedoczynnością :)

Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o kłopotach z koncentracją wystarczy by uprawdopodobnić, że pełnomocnik nie zawinił w uchybieniu terminu do złożenia skargi Tak wynika z postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 października 2011 (sygnatura akt II FZ 584/11). Dyrektor Izby

Pracodawca nie ma prawa: NSA(sygn. I OSK 249/09)

Pracodawca nie może brać odcisków palców Danych biometrycznych nie wolno wykorzystywać do kontroli czasu pracy Pracodawca nie ma prawa pobierać odcisków palców od zatrudnionych, nawet za ich zgodą. Jest to obejście przepisów kodeksu pracy – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I

Re: whistleblowing

ukryty_wafel napisał: > "Zaliczyć można do nich orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 > listopada 2000 r. (sygn. akt II SA 1860/2000), w którym Sąd ten uznał, iż ? > 2;Danymi osobowymi w rozumieniu ustawy są informacje, pozwalające na określenie > tożsamości

Re: Wielka przegrana sądowa burmistrza Tyczyna !!

Artykuł z Nowin. Tyczyn, Rzeszów . Zwolniony dyrektor gimnazjum wygrał z burmistrzem Burmistrz Kazimierz Szczepański bezprawnie zwolnił Bogusława Krzanowskiego z funkcji dyrektora Publicznego Gimnazjum w Tyczynie. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, który utrzymał w mocy wyrok

Kolejny wygrany proces Burmistrza Jędrasiaka

sądowe przeciwko ekipie, która zainstalowała się w samorządzie warszawskim po poprzednich wyborach, zakończone sukcesem p. Jędrasiaka. Jesienią ubiegłego roku Andrzej Jędrasiak (podobnie jak Burmistrz Włodzimierz Całka) wygrał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym proces wytoczony z powodu próby

M. Kmieciak - szkodnik. Podłość M. Kmieciaka

red. <sok> (Antoni Sokołowski) lecz Marian Kmieciak. Ten sam Marian Kmieciak, który z ZEMSTY nie oszczędza nawet rodziny swojego konkurenta w wyborach (odwołał żonę BEZZASADNIE i ZEMSTY- wyrok Sądu Pracy w Przysusze), który został nazwany SZKODNIKIEM przez Naczelny Sąd Administracyjny. Ale

Re: "Prostytutki nie moga zadac rownych praw"....

przedmiotem umowy w stosunku pracy czy umowy cywilnoprawnej. Dodatkowo Naczelny Sąd Administracyjny wyraził zdanie o sprzeczności tego procederu z zasadami współżycia społecznego oraz moralnością. Tym niemniej dochody uzyskiwane z prostytucji de facto podlegają organom skarbowym państwa z tym, że artykuł 2

Re: W Częstochowie pusto na salach sądowych

praktyki, może zarobić 4-5 tys. zł. Po 20 latach zarabia z reguły ponad 6 tys. zł, a jeśli jest jeszcze przełożonym - nawet ponad 7 tys. zł. Różnice w zarobkach dotyczą także miejsca zatrudnienia. Więcej niż w sądach rejonowych zarabia się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. gazetapraca

Re: a skad ta rewelka ?????

.in. oddelegowani sędziowie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kończący w grudniu kadencję prezes TK Bohdan Zdziennicki postulował, by większą wagę przykładać do charakteru kandydata: czy ma umiejętność pracy zespołowej, "cnotę dzielności etycznej", szacunek dla osób o innych poglądach

Re: Ilu Polaków zamordowali zydzi w czasie wojny?

oskarżyciel w procesie przed Wojskowym Sądem Garnizonowy w Warszawie podprokurator ppor. Henryk Podlaski zażądał kary śmierci dla ppłk Lucjana Szymańskiego. W okresie 1945–1946 naczelnik Wydziału II Naczelnej Prokuratury Wojskowej. W okresie 1946-48 zastępca Naczelnego Prokuratora Wojskowego ds

Re: Co tam Irving.

niż ten jaki zajmują Kielce. Praca w komisji dawała profity. Współprzewodniczący otrzymywali do 70 proc. pensji prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, a członkowie - do 70 proc. wynagrodzenia sędziego. Komisja liczy 12 członków, po sześciu ze strony Kościoła i rządu. ================= Obawiam

TSM jedna wielka rodzina

je notariuszowi albo całe towarzystwo doskonale wiedziało, że notarialnie podpisuje się pod kantem. Prawo. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, gdy ujrzał wyrok z rzeszowskiego oddziału NSA w sprawie tej nieszczęsnej działki, omal nie dostał zapaści. Jego złość musiała być duża, bo

Może ten wyrok pomoże.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. 1995 r., Nr 74, poz. 368 ze zm.) skargę Jana I. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 8 czerwca 2000 r. w przedmiocie uchylenia

Re: buuuachacha :)))) niezła ściema - tyle NSA

okradać NSA. Piszesz z adresu NSA (Naczelny Sąd Administracyjny) i w pracy nie powinieneś przeglądać forów i na nie pisać. Czy Twoje stanowisko jest oficjalnym stanowiskiem NSA w tej sprawie?

Nie ma (na razie) reakcji UWM na kłótnie artystów

art. 29 ust. 2 ustawy jest odpowiednikiem podstawy wznowienia z art. 145 § 1 pkt 5 KPA. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 stycznia 2007 r., sygn. akt I OSK 1537/06 (niepublikowany) podniósł bowiem, że praca naukowa mająca znamiona przestępstwa z art. 115 ust. 1 ustawy o prawie

Re: Kolejna ustawa-bubel tego Rządu.

możliwości odwołania się. Zastrzeżenia NSA Sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny i w swojej opinii również negatywnie odniósł się do ustawy. W specjalnej notce napisano: "W toku prac ustawodawczych doszło do naruszenia zasad poprawnej legislacji (art. 2 Konstytucji) i legalizmu działania władz

Na UWM były podejrzenia o plagiat, teraz o koru...

jest odpowiednikiem podstawy wznowienia z art. 145 § 1 pkt 5 KPA. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 stycznia 2007 r., sygn. akt I OSK 1537/06 (niepublikowany) podniósł bowiem, że praca naukowa mająca znamiona przestępstwa z art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Re: radzę przeczytać i przemyśleć

Pracodawca nie może się domagać przed sądem uznania, że stosunek pracy istnieje. Roszczenie takie przysługuje wyłącznie pracownikom oraz inspektorom pracy. Nakaz rozwiązania stosunku pracy przed przejściem na emeryturę nie narusza konstytucji. Zawarte w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu

coś Ci się pomyliło

Jeśli twierdzisz, że Sędzia nie może się pomylić, to znaczy, że uważasz, iż wszystkich sędziów z wizytacji, wydziałów odwoławczych Sądów Okręgowych, wszystkich Sędziów Sądó Apelacyjnych i Sądu Najwyższecgo oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego należy wyrzucić z pracy a te Sądy pozamykać

Re: Kolejne opłaty za deszczówkę

tylko otrzymają dokument, złożą skargę kasacyjną w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Tymczasem treść orzeczenia poznańskiego SA można przeczytać na stronie orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/668C376D3A .

Umowa o pracę napisana...

" Utworzenie Trybunału Konstytucyjnego w PRL w 1982 r. nie było związane z realizacją ideologii komunistycznej. Stanowiło koncesję władzy, znajdującej się w problemach, na rzecz poszanowania praw i wolności jednostki. Do podobnych reform możemy zaliczyć utworzenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w 1980 r

Re: prostytucja

nie napiszemy, ze zgodne z prawem ale że po prostu niekaralne :D "Prostytucja nie została w Polsce zalegalizowana jako forma działalności świadczonej na rzecz innych osób. Nie może być więc przedmiotem umowy w stosunku pracy czy umowy cywilnoprawnej . Dodatkowo Naczelny Sąd Administracyjny

Re: UZASADNIENIENIE wyroku NSA i podłość p. Kmiec

roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Stahl ( spr. ) Sędziowie Sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak Sędzia del. WSA Elżbieta Kremer Protokolant Elżbieta Maik po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2011 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze

Re: Praca w Archidoc-u

kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA zajmował się już podobną sprawą 11 stycznia 2011 r. Orzekł wówczas, że "otrzymywać" i "postawić do dyspozycji" to dwa różne pojęcia. Po to, by opodatkować przychód z nieodpłatnych świadczeń, muszą być one faktycznie otrzymane. Nie

Re: Czy sędzia Kluz może być sędzią?

że burmistrz zwolnił go bezprawnie. Szczepański odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale pod koniec kwietnia NSA utrzymał wyrok w mocy. - Otrzymałem właśnie uzasadnienie wyroku NSA. Zażądam od burmistrza natychmiastowego przywrócenia do pracy, 100 tysięcy złotych odszkodowania za

burmistrz za swoje błędy zapłaci naszymi pieniędzm

zwolnił go bezprawnie. Szczepański odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale pod koniec kwietnia NSA utrzymał wyrok w mocy. - Otrzymałem właśnie uzasadnienie wyroku NSA. Zażądam od burmistrza natychmiastowego przywrócenia do pracy, 100 tysięcy złotych odszkodowania za bezprawne zwolnienie

Interwencja w NSA!

Naczelnego Sądu Administracyjnego 00 – 011 Warszawa ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 Ruch Polityczno – Społeczny „NOWA POLSKA” wyraża zaniepokojenie rozstrzygnięciem, jakie zapadło 17.02.2011 r. w sprawie bezrobotnego z Katowic Romana Sieronia w związku ze złożoną skargą kasacyjną

(Po)marcowe mistyfikacje 5.

dzisiejszej perspektywy jego wyjazd nie przylega zupełnie do faktu, że prawie całe kierownictwo ?Iskier?, kiedy w nich zacząłem pracować, spoczywało w żydowskich rękach. Żydami byli dyrektor, dyrektor administracyjny, redaktor naczelny, zastępczyni redaktora naczelnego, kierownik newralgicznej redakcji

Re: zyrynowski kontra rabin

Prokuratury Okręgowej WPO nr I w Warszawie (w stopniu podporucznika LWP). Wiosną 1945 r. jako oskarżyciel w procesie przed Wojskowym Sądem Garnizonowy w Warszawie podprokurator ppor. Henryk Podlaski zażądał kary śmierci dla ppłk Lucjana Szymańskiego. W okresie 1945–1946 naczelnik Wydziału II Naczelnej

Re: z dzisiejszej "RZ"

mieszkaniowej, który złożył wniosek o przekształcenie lokatorskiego prawa do mieszkania we własnościowe, mogą domagać się takiej zmiany W postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nie mają zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, lecz prawo o postępowaniu przed sądami

Co robili miłośnicy bagien przez 15 lat???!!!

Przygotowania do tej inwestycji trwają od 1992 roku i przeszły przez wszystkie etapy drogi administracyjnej, łącznie z Naczelnym Sądem Administracyjnym. Gdzie przez ten czas byli działacze ekologiczni? Mieli czas na oprotestowanie, lobbowanie i działania propagandowe umożliwiające zatrzymanie tej

Ustawa o cenzurze w PRL weszła w zycie 1.10.1981

Nie mylisz się slonski to cenzura GW się myli. Ustawa o cenzurze weszła w PRL w zycie 1 października 1981. Redakcje miały prawo zaznaczać ingerencje cenzorskie znakiem i zaskarżać je do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ale cenzorzy (również w PRL) nigdy nie byli zbyt lotni ani obeznani w

Re: Czy stać Gminę na dalsze utrzymywanie Kmieci

przyjąć do widomości moje argumenty i objaśnienia .... ponownie PRZEGRAŁ w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Jakby, tego było mało, no to ODWOŁAŁ się jeszcze do Naczelnego Sądu Adm. i ... ponownie PRZEGRAŁ. 6. Tak samo było, gdy "zmienił" sobie statut Wspólnoty. Ponowna procedura, z tym

Re: Ach, te terminy!

ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a. w związku z art. 59 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.).

cz. 2 tych kłamstw.

będzie musiała zapłacić Polska firmie ,,J &S Energy,, – to kwota z odsetkami wcześniejszej kary nałożonej przez jedną z rządowych agencji na ową firmę, którą nakazał zwrócić Naczelny Sąd Administracyjny. - PZU – Eureko = 4,8 mld. Pln. - Polska Telefonia Cyfrowa – ,,Vivendi,, =1,25 mld

Re: Stało się. Filmów w Łagowie nie będzie

) przypada w sobotę (nieobjętą ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.), to dzień ten należy uznać za równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a. w związku z art. 59 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie

Chociaż trochę przyzwoitości !!!

byś wiedział ,że gdyby Starosta Szponar przejął bezprawnie PKS to już dawno byłoby to stwierdzone np. przez Naczelny Sąd Administracyjny, a wszystkie skargi skierowane przez cwaniaczków którzy chcieli się uwłaszczyć się na majątku PKS zostały już dawno przez ten Sąd odrzucone. Zdenerwowało to

Re: Prezes Lenard likwiduje piecyki gazowe

córce państwa Sito – Ewie. Wychodzi na to, że prezes przyniósł podrobione kwity i wcisnął je notariuszowi albo całe towarzystwo doskonale wiedziało, że notarialnie podpisuje się pod kantem. Prawo. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, gdy ujrzał wyrok z rzeszowskiego oddziału

Społeczny nadzór nad "trzecią władzą"!

.02.2011 r. wraz z przyjaciółmi z Obywatelskiego Ruchu Obrony Bezrobotnych uczestniczyłem w rozprawie kasacyjnej w Naczelnym Sądzie Administarcyjnym w Warszawie dotyczącej bezrobotnego członka i działacza Ruchu z Katowic Romana Sieronia. Skargę kaacyjną złożył Wojewoda Śląski na postanowienie Wojewódzkiego

Re: Płatność podatku od nieruchomości w 2014 r.

wielostanowiskowego zależy wysokość zobowiązania podatkowego. Zgodnie bowiem z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2012 r. (II FPS 4/11) jeżeli garaż stanowi wyodrębniony lokal, to nie dzieli on losu budynku mieszkalnego, w którym się znajduje, tylko podlega opodatkowaniu według stawki właściwej dla

Praca Maroko Studia POMOCYYYY :(

Witam jestem studentem pierwszego roku "Wszyszej Szkoły Administracyjnej " mam problem zwiozany z pracą na temat Maroka . Móg by mi ktoś pomuc w rozwiozaniu tych pytań 1. Oficjalna nazwa państwa. 2. Konstytucja: nazwa i data lub daty (przy konstytucji niejednolitej bądź niepisanej

Re: PROSZE O POMOC...

przyczynia się do ochrony i przywracania należnych praw właścicielom (wnoszenie uwag, poprawek, projektów do ustaw i ich nowelizacji) oraz wnoszenie odwołań i skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zarówno Zarząd ZWN, jak i pracownicy (administratorzy) bezpośrednio zaangażowani w prace administracyjne

Re: Stało się. Filmów w Łagowie nie będzie

równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a. w związku z art. 59 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.).

Re: Stało się. Filmów w Łagowie nie będzie

ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a. w związku z art. 59 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.).

Re: whistleblowing

orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2000 r. (sygn. akt II SA 1860/2000), w którym Sąd ten uznał, iż „Danymi osobowymi w rozumieniu ustawy są informacje, pozwalające na określenie tożsamości osoby, czyli: imię, nazwisko, adres, numer PESEL i NIP. Pozostałe dane, jak np. dane

Re: w dzisiejszej "RZ" - 20.07.2005

podmiotom Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną Rady Miasta w Zduńskiej Woli od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Jeśli wbrew umowie przedwstępnej właściciel sprzeda nieruchomość komu innemu, a w księdze wieczystej było wpisane zastrzeżenie o tej

Re: Jak dobry glina odchodzi z pracy

administracyjnymi - postuluje w piśmie do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chodzi np. o możliwość ponownego rozpoznawania lub wznawiania pewnych spraw po wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zrealizowano ją jedynie w procedurze karnej, ale niestety dotychczas nie przewidziano ani w

Re: PRACA W KIELCACH !!!

Do baksrabbit:ten wątek ma też na celu pokazanie że w Kielcach powstają nowe miejsca pracy ,trzeba się tylko dobrze zakręcić.Np. w przyszłym roku ma powstać oddział Naczelnego Sądu Administracyjnego -będą poszukiwać 150 osób oraz Izba Celna -też około 150 osób.

Re: w dziesiejszej "RZ"

Trudno skorzystać z kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego, głównie w sprawach podatkowych. Przyczyną są sztywne zasady, jakie należy zachować podczas pisania skargi

RazorSQL

RazorSQL łączy w sobie zestaw narzędzi związanych z SQL, przeglądarkę baz danych i funkcje typowo administracyjne. Program zapewnia szereg zaawansowanych narzędzi do pracy z SQL (w tym wizualne). Pozwala przeszukiwać bazy danych, edytować je, zarządzać i programować. RazorSQL był testowany na ponad

WorkTime

administracyjnych.

WorkTime pomoże Ci podnieść wydajność pracy w zakresie osobistym oraz firmowym.

CafeFirma System

oddziałów firmy, to są na tyle rozbudowane i dopracowane, że z powodzeniem stanowią konkurencję nawet dla najdroższych systemów tego typu. Oprócz większości funkcji archiwizacji i wystawiania dokumentacji i profesjonalnym narzędziom administracyjnym, CafeFirma System współpracuje z najróżniejszymi

Adobe LiveCycle Data Services ES

generowania PDFów (RIA-to-PDF), synchronizacja danych i wiele innych.

Adobe LiveCycle Data Services ES umożliwia projektowanie i wdrażanie rozbudowanych aplikacji przy jednoczesnej redukcji pracy administracyjnej.

SpyBHORemover

administracyjnym.

SpyBHORemover, usuwa wszelkie BHO z komputera automatycznie, oferuje też heurestyczną analizę, ma też możliwość wykonania skanów online. Jednym słowem – świetnie sprawdzi się dla wszystkich użytkowników IE, którzy narzekają na dziwną pracę ich przeglądarki.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - praca naczelny sąd administracyjny

Bestsellery

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Regulamin