Sortowanie wynik體: wg trafno禼i wg daty

Starania a szczepienie przeciw t昕cowi?

Nie wiem gdzie napisa i pr骲uj tu.W czerwcu planowa砤m zacz辨 starania jednak zapomnia砤m,縠 w砤snie w tym miesi眂u mam przyj辨 ostatni trzeci dawk szczepionki przeciw t昕cowi.Czy wiecie co na ten temat,czy mog si stara czy poczeka? -- Dwa wspania砮 硂buzy i Anio砮k

Re: Starania a szczepienie przeciw t昕cowi?

Mo縠sz te ola trzeci seri i stara si bezstresowo. I powt髍zy szczepienie po narodzinach.

Re: Starania a szczepienie przeciw t昕cowi?

No w砤秐ie nie wiem czy nie zrezygnuje z tego szczepienia bo odk砤da stara nie chc,poniewa planuj by dziecko urodzi硂 si na wiosn,a jak mi nie daj Bo縠 ka勘 odczeka 3 miesi眂e to kaplica!!! -- Dwa wspania砮 硂buzy i Anio砮k

Re: Starania a szczepienie przeciw t昕cowi?

Ja mia砤m w marcu trzeci seri na 矿硉aczk A+B, t昕ec i bonic. Moja ginka powiedzia砤, 縠 w zasadzie nie ma przeciwskaza co do stara, jednak skoro jest to 秝iadoma decyzja to radzi砤by odczeka 1 miesi眂, bo co by nie m體i jest to zaburzenie r體nowagi immunologicznej w organizmie. S to

znieczulenie lignokain,szczep.przeciw.t昕cowa

Witam drogie mamy,zwracam sie do was z pytaniem,odno秐ie tego,czy po znieczuleniu lignokain,i po szczepionce przeciw t昕cowej mo縩a nadal karmi piersi? Wczoraj mia砤m ma硑 wypadek,moja c髍cia prawie roczna jest mocno przywi眤ana do piersi,a 縠 lekarze nie do ko馽a potrafili mi odpowiedzie na

Re: Na co warto jeszcze zaszczepi ?

Szczepili秏y przeciw: b硂nica, t昕ec, 矿硉aczka (A i B), krztusiec, grypa typu B, polio, pneumokoki, rotawirus, MMR, meningokoki, ospa wietrzna,

W Polsce na szcz甓cie jest inaczej

W 6. roku 縴cia podaje si pierwsz dawk przypominaj眂 szczepionki przeciw b硂nicy, t昕cowi i krztu禼owi oraz przeciw polio. W 10. roku 縴cia podaje si dawk przypominaj眂 szczepionki przeciw odrze, 秝ince i r罂yczce. W 14. roku 縴cia podaje si drug dawk przypominaj眂 szczepionki przeciw

Re: WZW typu B - kto si szczepi?

A mia砤 jedno szczepienie czy wi阠ej? Ja chyba b阣 musia砤 3x przed operacj, ale czytam w necie teraz 縠 przed operacj powinno si zaszczepi tak縠 przeciw t昕cowi, co mnie zaskoczy硂, bo lekarz m體i tylko o 矿硉aczce.

Szczepienie przeciw b硂nicy i t昕cowi

M骿 13-letni syn zosta niepotrzebnie zaszczepiony przeciwko b硂nicy i t昕cowi - w marcu i grudniu 2007. Jakie mog by tego konsekwencje?

Zaj禼ie w ci笨 a szczepienie przeciw t昕cowi?

Witam, staramy si z m昕em o dziecko. Niestety m笨 skaleczy si wczoraj i zosta zaszczepiony przeciwko t昕cowi. Czy bezpieczne b阣zie pocz阠ie dziecka w tym czasie, czy nale縴 poczeka z tym jaki czas? Je縠li tak, to jaki? Czy takie szczepienie rzutuje na zdrowie plemnik體? Prosz o rad.

Re: Szczepienie przeciw b硂nicy i t昕cowi

To faktycznie jako bez sensu, jak do tego dosz硂 ciekaw jestem? My秎, 縠 to niczym specjalnie nie grozi.

szczepienie przeciw t昕cowi a ci笨a?

Witam Czy szczepienie przeciwko tezcowi moze zaszkodzic ciazy? Mialam wypadek i musialam sie zaszczepic a podejrzewam ze moge byc w ciazy. Pozdrawiam, Kurczaczek

Re: Niedoczynno禼 tarczycy i przytarczyc

W pa糳zierniku m骿 lekarz zleci mi szczepienie przeciw: T昕cowi, B硂nicy, Krztu禼owi. Ta szczepionka jest wa縩a 10 lat i po tym terminie mam przypomniec si o nast阷n. -- gamra

Re: choroby tarczycy a rt赕

W tamtym okresie z tego co wiem, wszystkie szczepionki w Polsce na 矿硉aczk zawiera硑 rt赕. Najpaskudniejszy jest/by korea駍ki Euvax. Syn mia inn, mog poszuka, je秎i to konieczne. U mnie Hashi wyst眕i硂 po szczepieniu w wieku 19 lat szczepionk b硂niczo-t昕cow. Ostatnie obowi眤kowe

Re: Ba秐iowa Tajlandia z Rainbow

by砤m na prze硂mie marca i lutego i nie szczepi砤m si. Ju wcze秐iej szczepilam sie przeciw wzw a i b oraz przeciw t昕cowi. Inne szczepienia nie. O tej porze roku i komary nie sa tam zbyt aktywne. My nie spotka硑秏y 縜dnego. Ale profilaktyka antymalaryczna nie zaszkodzi.

Re: w禼ieklizna czy nie?

Lekarz potrzebny na pewno,w砤秐ie to przerabiamy ,moje haszcze si gryz硑,m笨 ich rozdziela i suka niechc眂y zamiast psa dziabn瓿a m昕a ,szczepienie przeciw t昕cowi i antybiotyk ,te nie mieli秏y szczepienia bo mi schron nie dos砤 za秝iadczenia ,panika m笨 ze szpitala dzwoni do schronu ,lekarz

Re: Jednak krztusiec.

.Szczepionka przeciw krztu禼owi jest skojarzona ze szczepionk przeciw b硂nicy i t昕cowi i wyst阷uje jako szczepionka DTP

Szczepionkowe ludob骿stwo

-prof-marii-doroty-majewskiej-do.html" target="_blank" rel="nofollow">vaccgenocide.blogspot.com/2011/06/list-prof-marii-doroty-majewskiej-do.html Urywek tekstu du縠j wagi. "Polskie niemowl阾a w pierwszych 18 miesi眂ach 縴cia otrzymuj 16 obowi眤kowych szczepie przeciw 10 chorobom: gru糽icy, 矿硉aczce B, b硂nicy, krztu禼owi, t昕cowi

Re: ci笨a w Turcji-testy na r罂yczk

Hmm co inna przychodnia to inny test. Ja nie mia砤m testu na r罂yczk, ale w obu ci笨ach mia砤m szczepienie przeciw t昕cowi, w t硊maczeniu, 縠 trzeba i 縠 to wa縩e dla dziecka! I nie pomaga硂 t硊maczenie, 縠 komplet szczepie, tak縠 wszystkie dawki na t昕ec mia砤m w PL. W Tr z ka縟 przeprowadzk

Re: Skaleczenie brudnym narz阣ziem

T昕ec rozwija si w g酬bokich ranach, bo jest beztlenowcem. Zadrapania wystarczy przemy mo縧iwie gor眂 wod z myd砮m. Kiedy nie szczepiono przeciw t昕cowi, a krwawi眂e zadrapania by硑 na porz眃ku dziennym, zw砤szcza u dzieci szalej眂ych na podw髍ku. Czy縝y wychowa si w zupe硁ie sterylnych

Re: Prosz

medycznego uzasadnienia! Szczepienia na t昕ec: kiedy i czy warto “Jak mo縠 wywo砤 szczepionka przeciw t昕cowi odporno舵?, gdy zachorowanie naturalnie nie daje odporno禼i?” – NVIC “Szczepienie przeciw t昕cowi nie spos骲 uchroni od choroby, poniewa organizm cz硂wieka nie mo縩a

Re: Ugryzienie przez bezpa駍kiego (?) psa

Je秎i nie dosz硂 do przerwania ci眊硂禼i sk髍y szanse na z砤panie choroby odzwierz阠ej s niskie. Jednak dla w砤snego spokoju lepiej uda si do lekarza i pokaza mu miejsce ugryzienia, aby to on zadecydowa o ew. podaniu surowicy przeciw t昕cowej oraz szczepienia przeciw w禼iekli糿ie. Pami阾aj

szczepienia 5-latka

kt髍ymi szczepionkami szczepi硑禼ie 5-latk體 przeciw b硂nnicy,t昕cowi, krztu禼owi i polio. Czy decyduj眂 si na Tripacel i Imovax szczepi硑禼ie jednego dnia czy rozk砤da硑禼ie w czasie?

Re: Zdrowotne mity: wiecznie 縴we!

Od skaleczenia na palcu sz砤 mi przez ca砮 przedrami czerwona linia - co godzin wyd硊縜砤 si o oko硂 5 cm. W przychodni zalecili natychmiastowe szczepienie przeciw t昕cowi. Po kilku godzinach linia znik砤. Wi阠 pr阦a pr阣ze nier體na :-)

Re: Rusza sezon na szczepienia przeciw grypie

. Szczepienie przeciw ospie, r罂yczce, t昕cowi etc. jest dla Ciebie to縮ame ze szczepionk na gryp? Wypowiada砤m si tu ju w temacie szczepie dzieci, jest pakiet o kt髍y ka縟y rodzic powinien zadba, z tym nie ma polemiki. Wszystkie inne nie s konieczne, o mega obsesji rodzic體 nie wspomn. Nap阣 firm

Re: to wszystko prawda, dzis ambona jest

, 縠 inni si szczepi. Tak samo jest z innymi szczepionkami, w tym 秝ink, odr i r罂yczk. A tak縠 gru糽ic, b硂nic, krztu禼em, tyfusem, WZW typu B. Jak niech chcesz si szczepi przeciw t昕cowi - twoja sprawa, szkoda tylko 縠 ja b阣 wsp蟪p砤ci za leczenie, ale to 秏iertelna choroba, mo縠 nie

Re: to wszystko prawda, dzis ambona jest

, 縠 inni si szczepi. Tak samo jest z innymi szczepionkami, w tym 秝ink, odr i r罂yczk. A tak縠 gru糽ic, b硂nic, krztu禼em, tyfusem, WZW typu B. Jak niech chcesz si szczepi przeciw t昕cowi - twoja sprawa, szkoda tylko 縠 ja b阣 wsp蟪p砤ci za leczenie, ale to 秏iertelna choroba, mo縠 nie

Dawka przypominaj眂a- szczepienie

m骿 synek ko馽zy w tym roku 5 lat, niedawno dowiedzielismy si , 縠 musi by szczepiony tzw. dawka uzupe硁iaj眂a przeciw t昕cowi i co tam jeszcze ( nie pami阾am). Mieszkamy teraz poza granicami kraju i tutejszy pediatra twierdzi 縠 dziecko ma wszystkie obowi眤kowe szczepienia. Czy kt髍as z Mam

Re: wyniki

A czy kto wie o co chodzi z tym za秝iadczeniem o szczepieniu przeciw t昕cowi?

Re: Ugryzienie przez psa.

Je秎i nie by砤 szczepiona przeciw t昕cowi, to chyba powinna to zrobi. Dzisiejsze szczepionki przeciw w禼iekli糿ie maj na og蟪 dwuletni skuteczno舵 - ale trzeba szczepi psy co roku, bo takie s przepisy.

Re: Pyt. do rodzic體 kt髍zy nie szczepili dzieci

kazali nam si zg硂si 2 tygodnie p蠹niej. Zamierza砤m si nie zgodzi na 縴w doustn szczepionk przeciw polio w 6 roku 縴cia (i w razie potrzeby dop砤ci za inn), ale okaza硂 si, 縠 nasza przychodnia i tak szczepi zabit. Nie szczepi nic poza obowi眤kowymi, ale ja d硊go karmi i nie wysy砤m do

Re: Pytanie do antyszczepionkowc體:

> A jaki jest lek odpowiadajacy szczepionce???? > Bo zdaje sie, ze szczepi sie glownie przeciw wirusom. Gru糽ica, t昕ec, b硂nica, koklusz, modne ostatnio pneumo i meningokoki, plus cholera i d縰ma. Zaiste, zaniedbywalne pierdo硑. C罂, kolejny raz zb砤糿i砤 si niewiedz. A wystarczy硂

Re: Tajlandia-Kambod縜-Wietnam z Rainbow Tours

Wprawdzie do wyjazdu mam jeszcze troch czasu ale zastanawia mnie kwestia szczepie. Mamy podstawowe- 矿硉aczka typu B + t昕ec. Szczepili禼ie si przed tym wyjazdem na cokolwiek? Chcia砤m w砤秐ie zam體i co przeciw komarom i jak przeczyta砤m na stronie muggi o mo縧iwych chorobach to zacz瓿am si

Re: Nowodworska s硊縝a zdrowia

縜dnej szczepionki przeciw t昕cowi bo niby po co ? Chirurg do kt髍ego trafia dziecko nast阷nego dnia tak縠 nie uwa縜 by dziecko musia硂 mie szczepienie a nawet nie dostaje antybiotyku jedyne co to ok砤dy z sody. Wizyty s u tego chirurga co 2 dob, uwa縜 縠 wszystko jest dobrze, a rana ju okropnie

Re: Szczepienie dziecka w wieku 6-8 tygodni

Witam, nie rozumiem co Pani ma na my秎i pisz眂 "2 wk硊cia", "3 wk硊cia" - czy szczepienia obowi眤kowe czy zalecane. W 6-8 tyg.. dziecko powinno by zaszczepione przeciw b硂nicy, t昕cowi i krztu禼owi, Haemophilus influenzae, WZW B. Ze szczepie zalecanych warto w tym wieku

Re: szczepienia

Rozmawia砤m z dwoma lekarzami,jeden by za szczepieniem,drugi wr阠z przeciwnie.Bardziej przekonuj眂y by ten,kt髍y odradzi.Najwi阫szy interes w szczepieniach maj firmy farmaceutyczne.Gdybym mia砤 wyb髍,zaszczepi砤 bym tylko przeciw 矿硉aczce i t昕cowi.

Re: czy pediatra wypisa砤 dorb recept na szczep

dla mnie jest ok. lekarka ma racj. pentaxim to szczeiionka przeciw b硂nicy , t昕cowi , krztu禼cowi, polio i hib. natomiast Twoje dziecko teraz ma szczepienie typu MMR, czyli odra-秝inka-r髗yczka. i ono jest bezp砤tne. na rotarix dziecko ju za du縠. natomiast przy takiej dawce szczepionek ja

Re: kiedy nie szczepic dziecka?

poszczepienn. Oczywi禼ie ostateczna decyzja zale縴 od pediatry, kt髍y ZNA dziecko. A przy okazji- szczepienia nie ko馽z si w momencie uko馽zenia 18/19 lat. My wszyscy jeste秏y zaszczepieni ( na mniej wi阠ej 8-10 lat) szczepionk przeciw T昕cowi, B硂nicy, Krztu禼owi ( dla doros硑ch) i Polio. Nie podaj nazwy

Re: Rana k硊ta , gw蠹d

lodowy92 napisa: > Witam 2,5 3 dni temu przebilem sobie palec na wylot gwozdziem , ile taka rana > bedzie sie goic? abym mogl sprawnie chodzic znow By砮 u lekarza ? Kiedy ostatnio szczepi砮 si przeciw t昕cowi ?

Re: o?

Jak to? Miko砤ja szczepili przeciw t昕cowi. Baaardzo charakterystyczny w眛ek.

Szczepionkowe ludob骿stwo

Szczepionkowe ludob骿stwo Bill Gates o konieczno禼i redukcji populacji przy pomocy szczepie i “leczenia” AIDS 06 stycznia 2013 roku ukaza砤 si publikacja dr Christofera Shade na temat metabolizmu i skutk體 obecno禼i rt阠i w 縴wym organizmie Wg FDA aluminium znajduje si w

Re: p蟪pasiec - jakie jest ryzyko zara縠nia dziec

I jeszcze jedno: moje dzieci maj zostac zaszczepione przeciw t昕cowi w najbli縮zych dniach - czy to ze ja przechodze chorob wirusowa, mog眂 ich zarazi - nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia?

Re: jak liczy msc dziecka?

Mlodemu idzie 4 miesi眂 (zaczety nie sko馽zony) - mozna tak powidzie innymi s硂wy ma 3 skonczone, a dokladnie 3 miesiace i 3 tygodnie. > np. kiedy pojsc na szczepienie czteromiesieczne? Masz na mysli przeciw blonicy, krztuscowi i i t昕cowi? W Polsce szczepi sie na prze硂mie 3 i 4 miesiaca

Re: Polio dla pi阠iolatka jest doustne czy domi甓

a przeciw b硂nicy, t昕cowi i krztu禼owi co dziecko dosta硂? Nie mo縩a da DTP z polio w jednym domi甓niowo? pogubi砤m si troch bo mi w przychodni powiedzia硑, 縠 dwa wk硊cia czyli DTPi polio domi甓niowe-sprawdzam plan szczepie i jak byk doustnie.....no chyba 縠 lepiej da domi甓niowo to nie

Re: szczepienia acelularne ze free? -poczytajcie

a jaka wam szczepili szczepionka przeciw polio i przeciw hib i w jakim odst阷ie czasowym do b硂nnicy+t昕ec+ksztusiec

Re: szczepionka p. Heinego-Medina

to jest nic, bo jak pisze bosmanowa nie zaszczepi砤 dziecka tak縠 przeciw b硂nicy, krztu禼owi, zapaleniu opon m髗gowych, zapaleniu w眛roby typu B, gru糽icy i t昕cowi. Teraz wystarczy, 縠 dzieci skaleczy si na placu zabaw, zapapra ran i nieszcz甓cie gotowe - ale t昕ec to wymys koncern體

Re: szczepienia

my szczepi硑秏y si normalnie tak jak w kalendarzu szczepie- ani neurolog ani pediatra nie widzieli 縜dnych przeciwwskaza. Po trzeciej potr骿nej szczepionce(b硂n.t昕ec.krztu.polio)w 6 miesi眂u nast眕i u c髍ki ma硑 regres w rozwoju ale po oko硂 2 tygodniach wszystko wr骳i硂 do normy, przez ten

Re: Szczepionka przeciw w禼iekli糿ie

jeste禼ie pewne 縠 te zastrzyki o jakich piszecie (po ugryzieniu) to "szczepienie" przeciw w禼iekli糿ie..?? czy mo縠 zastrzyki przeciw m. in. t昕cowi... emka.. rzucaj si, bo widz, 縠 na zdrowie to ci wychodzi.. ale mnie twoje "okoliczno禼i" nie przekonuj do znajomo禼i tematu....

Szczepienie 5-latka.Pytanie do Pani doktor

ale zastanawiam si co b阣zie je秎i termin szczepienia przeciw B硂nnicy-T昕cowi-Krztu禼owi i Polio zbiegnie si z dniem przyj阠ia przez syna szczepionki Broncho-Vaxom? Czy mo縠 przyj辨 to i to tego samego dnia? Ile dni musia硂 by by przerwy mi阣zy podaniem tych szczepionek-je秎i taka potrzeba

niepotrzebna i nieprzydatna ustawa o stanie kl阺ki

縴wio硂wej powinna zosta natychmiast zniesiona - po co nam w systemie prawnym niepotrzebne i nieprzydatne buble prawne /spadek po rz眃ach Millera do kosza/, kto zarz眃zi, przeprowadzi i zap砤ci za szczepienia ludno禼i na terenach zalanych przeciw; t昕cowi, durowi i wzw typu A - na razie g丑wny

Dr Mrukowicz mija si z prawd

"Aleksandra Szy吵o: Panie doktorze, ile obowi眤kowych szczepionek podawanych w Polsce dzieciom zawiera rt赕? Dr Jacek Mrukowicz: Dziecko do pi眛ego roku 縴cia dostaje jedn tak szczepionk. To jest ta przeciwko b硂nicy, t昕cowi i krztu禼owi produkowana przez firm Biomed. P蠹niej s jeszcze

Re: co ze szczepieniami u dziecka z CMV?

II i III dawk szczepie ( szczepionka przeciwko b硂nicy, t昕cowi, krztu禼owi acelularna, wirusowemu zapaleniu w眛roby typu B ) zaszczepiony dopiero w體czas gdy wynik CMV z moczu by ujemny. Jeste秏y na podstawie skierowania od rodzinnego lekarza zarejestrowani w przyszpitalnej poradni chor骲

Re: Szczepienie w ciazy na ksztusiec i blonice

szczepionki przeciw krztu禼owi (czy raczej kombinowanej przeciwko b硂nicy, t昕cowi i krztu禼owi), to nie ma 縜dnych powod體, 縠by uwa縜, 縠by szkodzi砤 kobietom w ci笨y, czy samej ci笨y. Poniewa jednak danych jest stosunkowo niewiele, zaleca si dwa r罂ne podej禼ia, w zale縩o禼i od sytuacji

Szczepionka 5 w 1

Przedwczoraj szczepi砤m synka Infanrix IPV + Hib (przeciw b硂nicy, t昕cowi, krztu禼owi i in.) - czy to normalne, 縠 od wczoraj strasznie mu je糳zi w brzuszku i ma硑 puszcza du縪 b眂zk體? Nie wiem, czy znowu zjad砤m co, co mu mog硂 zaszkodzi, czy to ta szczepionka... Wczoraj nie by硂 kupki

Re: t昕ec

.m., PENTAXIM te tyle samo i DTaP Szczepionka SSI tak samo. Wniosek jak dla mnie. Trzeba szczepi tym co jest na t昕ec, bo dla ka縟ego du縠go i ma砮go taka sama dawka jest. Szczepionka przeciw t昕cowi tetanus toxoid vaccinum J07AM Dzia砤nie: Jedyn form szczepionki przeciw t昕cowi jest toksoid (anatoksyna

Re: Szczepienie

Ale bzdura. Ma obowi眤ek zaszczepi dziecko przeciw b硂nicy, t昕cowi i ksztu禼owi, bo jest na to w砤秐ie termin i zg硂si砤 si do szczepienia. To, 縠 chcesz odroczy szczepienie na MMR, to Twoja decyzja i ona musi j uszanowa. Oczywi禼ie, 縠 mo縩a szczepi p蠹niej, niekt髍e dzieci maj

du縜 nagroda !!!!

to dosta du縜 nagrod !!! mam nadzieje 縠 nasz rodak by w kraju szczepiony przeciw t昕cowi !!! Cho tak na spotkaniu z dziewczyn - pytanie z kim spa砮 ? Pogryz mnie ten co napad na bank ! Troche nie pasuje ! Ale mo縠 laska poleci na to ? POWODZENIA !

Re: D硊gi lot czarterem (10-12h)

Poszukaj szczepie w innym miejscu, ja p砤ci砤m za swoje co ok. 500z za 矿硉aczke A i B, polio, t昕ec i krztusiec. Je縠li 1000z to za 2 osoby to ok :) My秎, 縠 warto si zaszczepi, po przyj阠iu 3 szczepionek przeciw wirusowemu zapaleniu masz odporno舵 na ca砮 縴cie. Mog da jeszcze jedn

Re: nie chc zaszczepi dziecka

Je秎i boisz si powik砤, bo Twoje dziecko ma problemy neurologiczne, to wybierz si do neurologa i popro o szczepionk tylko przeciw b硂nicy i t昕cowi - s takie. I musi Ci wystawi za秝iadczenie, 縠 dziecko nie mo縠 by zaszczepione tradycyjn szczepionk ze wzgl阣u na... Szkoda, 縠 lekarze

Re: Wychodzi, 縠 przeciwwskaza nie ma

zaleci mi szczepienie przeciw grypie, ile nie odradzi, kiedy spyta砤m. No ale zaszczepi musia砤bym si w sierpniu. Nast阷ne okienko czasowe otworzy mi si gdzie w marcu, mo縠 w lutym. Tak, ja od prof. Brydak te oczu oderwa nie mog, 秝ietna jest.

Re: Poczeka, czy i舵 do innego lekarza?

Czy by砤 szczepiona przeciw t昕cowi ( szczepionka na 5 lat ) ? je縠li zadrapanie by硂 spowodowane jaim zabrudzonym np. drutem mog硂 doj禼 do zaka縠nia

Re: Zuzio wielo髎emkowa

odp砤tne. S to szczepionki acelularne (DTPa). Tradycyjne, bezp砤tne szczepionki (DTP) przeciw b硂nicy t昕cowi i krztu禼owi zawieraj pe硁okom髍kowe zarazki krztu禼a. Szczepionki acelularne za - krztusiec bezkom髍kowy. Dzi阫i temu rzadziej wyst阷uj po nich reakcje poszczepienne, np. wysoka temperatura

Szczepionka Infanrix

Czy kt髍a z mam szczepi砤 swoje dwumiesi阠zne niemowle t szepionk? Jest to 5-cio sk砤dnikowa szczepionka, kt髍 si szczepi zamiast podstawowej - przeciw blonicy, t昕cowi i krztu禼owi. Jest p砤tna i podobno lepsza. Prosz Was o opini.

Re: Syna nie zaszczepi砤 na odr. Sanepid ukara.

spotka硂 rodzin zmar砮go dwa dni po podaniu mu szczepionki przeciw b硂nicy i t昕cowi TD-Pur Novartis, 18-letniego Tomasza Gaickiego . NOP r體nie nie zosta zarejestrowany mimo skargi z硂縪nej przez jego ojca do stacji sanitarno-epidemiologicznej, a rodzina ma problemy z uzyskaniem obiektywnej opinii

Re: Szczepienia

Prosz sie na mnie nie gniewa, ale gdy czytam 縠 zastanawiacie sie nad szczepieniem dziecka przeciw t昕cowi to robi mi si s砤bo. Prosz sobie poczyta co to jest TEN T石EC i czym grozi nie- szczepienie a dopiero potem powiedzie NIE B蔇 SZCZEPI. Moje dziecko gdy mia硂 3 latka wbi硂 sobie w

Do friend-Bzdury piszesz!ad.T昕ec

w odchody innych pos體,ludzi i inne rzeczy (fekalia,padlin). Czy konieczna jest profilaktyka przeciwt昕cowa? Tak, je縠li od ostatniego szczepienia przeciw t昕cowi min瓿o 5 lat. Po oczyszczeniu lub zszyciu rany trzeba przyj辨 zastrzyk przeciwt昕cowy. T昕ec jest chorob o ci昕kim, cz阺to

37 tydzie i urgryzienie przez psa

Mam pytanie jak w temacie. Ugryz mnie pies( szczepiony-podobno) i od lekarza dosta砤m szczepionk przeciw t昕cowi i rad 縠by ran przemywa wod utlenion oraz zapewnienie, 縠 wszystko powinno by dobrze.Czy rzeczywi禼ie to wystarczy i jak to wszystko ma si do porodu. Z g髍y dzi阫uj za

Re: Pomocy!GWOZDZ W NODZE!

Koniecznie id do chirurga 縠by ci to wyczy禼i, jesli nie by砤 szczepiona przeciw t昕cowi o tym powiedz, bo przez cos takiego jak zardzewia硑 gw蠹d 砤two go z砤pa.

Re: szczepienia

tygrysiatko1 napisa砤: > nie ma leku na t昕ec, kt髍y w razie z砤pania jest 秏iertelny... jedynie chroni > szczepionka... popatrz ilu dzieciom nic si nie sta硂 od szczepionek... dla mni > e nie szczepienie to proszenie si o nieszcz甓cie i idiotyzm... Powiedz to rodzicom dziecka np. z

Re: Szczepienia ???

Iberia ma racj 縠 ju za p蠹no o tym my秎e I ma racj 縠 縜dne nie s wymagane Ale, zalecane s szczepienia przeciw 矿硉aczce typu A i B i t昕cowi. W przypadku d硊giego (nie wakacyjnego) pobytu, szczeg髄nie na po硊dniu Egiptu, zalecane s szczepienia przeciw b硂nicy, durowi brzusznemu

Re: Szczepionka przeciw tezcowi w ciazy.

Meryana, ja tak縠 mia砤m szczepienie w ci笨y, nawet dwie dawki. Nie pami阾am dok砤dnie tc, bo tak jak Ty d硊go z tym zwleka砤m, t硊macz眂 ginowi, 縠 mia砤m ca潮 seri szczepie przeciw t昕cowi. To szczepienie, kt髍e powinna mie jest z my秎 o dziecku, kt髍e jest nara縪ne na zachorowanie w

Dr Mrukowicz do rodzic體, kt髍zy odmawiaj szcz...

tylko kwesti czasu powr髏 秏iertelnych pandemii - ja jeszcze pami阾am akcj szczepie przeciw Czarnej Ospie, gdy we Wroc砤wiu wybuch砤 ta gro糿a epidemia. Owszem by硑 wtedy ofiary, ale niewielkie w por體naniu. Podobnie by硂 te w Polsce z pandemi choroby Heinego-Medina, kt髍a poczyni砤 niesamowite

szczepienie 5-latki z mpdz i epi

witam, mam pytanie czy jest szczepionka skojarzona przeciw b硂nicy, t昕cowi , krztu禼owi, polio i pneumokokom. C髍eczka wcze秐iej by砤 szczepiona wg. kalendarza, w trzecim roku 縴cia pojawi硑 si problemy neurologiczne, teraz przysz硂 nam wezwanie na szczepienie, wizyt u neurologa mamy w kwietniu

Re: Szczepionka przeciwt昕cowa w bardzo wczesnej

Ja niby te mia砤bym wzi辨 nast阷n dawk za miesi眂 i nast阷n za p蟪 roku. Je秎i b阣 w ci笨y to te nie b阣 si dalej szczepi. Trudno, nie uzyskam odporno禼i przeciw t昕cowi na 10 lat.

Re: T昕ec

DPT (przeciw b > onicy, kokluszowi, t昕cowi) s jak 1 - 1750, podczas gdy mo縧iwo舵 秏ierci z po > wodu zachorowania na koklusz jest jak 1 - 5 000 000. To ja ju wol mie przez 1 dzie obola潮 r阫, ni ryzykowa niedotlenieniem m髗gu. S硑sza砤 kiedy dziecko z "pianiem koguta

Czy Szczepienia rzeczywi禼ie pomagaj?

post阷owania, gdy nie wymaga ani wysi砶u, ani aktywno禼i. Przy uodpornieniu czynnym aplikuje si os砤bione zarazki, aby organizm na ich bazie wytworzy przeciwcia砤. T form stosuje si we wszystkich szczepieniach profilaktycznych, jak na przyk砤d przeciwko chorobie Heinego-Medina, ospie, t昕cowi itd.. W

Re: Odporno舵 na t昕ca. Pilne pytanie!!!

"ludzi szczepienia przeciw t昕cowi nale勘 do szczepie obowi眤kowych, bezp砤tnych. Aby uchroni osob doros潮 przed zachorowaniem, konieczne jest powtarzanie podawania dawek tej szczepionki w odpowiednich odst阷ach czasu w ci眊u ca砮go 縴cia, nie rzadziej ni co 10 lat." czyli je秎i

Re: Uwierzy硑by禼ie bez sprawdzenia?

by砤 male駅a, po prostu jeden kie wbi si nieco g酬biej. Nie wiem czy zastrzyk p/t昕cowy jest konieczny w sytuacji, gdy wszystkie dzieci s szczepione profilaktycznie przeciw tej chorobie.

Re: co si mog硂 sta i co b阣zie dalej

wiu...zaczn od szczepie nawet zaleca sie szczepienia w II i III trymestrze: przeciw t昕cowi - je秎i od ostatniego szczepienia min瓿o wi阠ej ni 10 lat lub ci昕arna nie by砤 w przesz硂禼i szczepiona przeciw t昕cowi przeciw grypie - najskuteczniejsz metod unikni阠ia choroby i zapobiegni阠ia

Re: Moguo byc gorzi

podczas szlifowania tarcza ulega znacznemu rozgrzaniu i staje si sterylna. Ran zakwalifikowa砨ym do rodzaju nieudolne pr骲y amputacji ko馽zyny i poczeka na rozw骿 wypadk體. Antytoksyn zawsze mo縩a poda, a niemal wszyscy byli秏y w przesz硂禼i szczepieni przeciw t昕cowi

Re: Powik砤nie po szczepieniu:(

Ja boj si w砤秐ie szczepionki przeciw odrze. Konrad jest dzieckie z tzw obci笨eniem neurologicznym i nie powinien by szczepiony "縴wymi" szczepionkami. Szczepionk przeciw b硂nnicy, t昕cowi ksztu禼owi mia zmienion na Infanrix. Tutaj nie ma bezpiecznego zamiennika. -- Monika Ola (28

Re: Ugryz mnie pies, czy nie jest a p蠹no na wiz

nogu mi背em poharatane wpad砮m kiedy do wetka powiedzia砮m Andrzej popatrz oczywi禼ie nie boj si wiadomo czego Andrzej powiedzia no faktycznie wiadomo 縠 jak ugryzie w砤sny pies wa縩iejsze s szczepienia przeciw t昕cowi

odra,t昕ec...

wbi砤m sobie gw蠹d w stop. Nie powiedzia砤m mamie, kt髍a zobaczy砤 dopiero spuchni阾, sin nog po mojej wieczornej k眕ieli. Pojecha硑秏y do szpitala, tam stwierdzili t昕ec, dali zastrzyk w ty砮k z anatoksyny i przemyli rivanolem. Wniosek? Szczepienie przeciw t昕cowi nie chroni przed nim, a

Re: Pikieta przeciwko obowi眤kowym szczepieniom

t昕cowi. Bo akurat ten brak mo縩a uzupe硁i jednorazowo antytoksyn (nie anatoksyn bo to co innego). G丑wnym problemem tego dziecka by brak jakichkolwiek podstawowych szczepie p-ko chorobom zaka糿ym wieku dzieci阠ego (odra, 秝inka, r罂yczka, b硂nica, krztusiec, WZW typu B). W tej sytuacji ka縟a rana na

Re: ma舵 Emla

To prawda. Niekt髍e zastrzyki bol mniej inne bardziej. Np. szczepienie przeciw t昕cowi jest bolesne samo w sobie, nawet je秎i znieczuli si sk髍. Ale z Eml zawsze tego b髄u jest troch mniej. bognarek

Re: toksyczne szczepienia

nie jestem antyszczepionkowcem, uwa縜m, 縠 s potrzebne, ale nie przeciw wszystkiemu, np. krztusiec- skoro i tak dzieci choruj, to po co szczepi???? t昕ec- ok, b硂nica, ale uwa縜m, 縠 przeciwko gru糽icy zamiast w 1. dobie mozna by zaszczepi np. roczne dziecko, chyba 縠 np. kto z rodziny

Re: Zanacie pediatr kt髍y nie namawia na szczepi

pochodz z ma砮j miejscowo禼i - ostatnie szczepienie synek mia w 6-7 na WZW, z racji ONM neurolodzy kazali odroczy szczepienia - teraz dosta砤m wezwanie na kolejn dawk przeciw b硂nica, t昕ec itp. Powiedzia砤m 縠 nie pozwol narazie szczepi ze wzg na niskie napi阠ie - zgodnie z zaleceniami

Re: szczepienia

Nie wiem czy co si nie zmieni硂 ale szczepiono w szko砤ch , przychodzi砤 piel阦niarka i szczepi砤 i wysy砤li te powiadomienia do domu. Dziwi sie osobi禼ie je縠li kto nie szczepi si przeciw t昕cowi i innych obowi眤kowym szczepionkom. Miesi眂 temu u nas w miasteczku prawie zmar硂 dziecko 1

Re: rehabilitacja asymetria mi甓niowa...

Szczepienia mamy za sob, wi阠 mo縠 pos硊筷 si cz甓ciowo cytatem, bo pami赕 zawodzi:) Tradycyjne, bezp砤tne szczepionki przeciw b硂nicy t昕cowi i krztu禼owi zawieraj pe硁okom髍kowe zarazki krztu禼a. Szczepionki acelularne za - krztusiec bezkom髍kowy. Dzi阫i temu rzadziej wyst阷uj po nich

Re: Znacie lekarza przeciwnika szczepien na 秎眘k

choroba cz阺to ko馽zy砤 si 秏ierci, obecnie praktycznie nie wyst阷uje dzi阫i szczepieniom ochronnym (w Polsce stosowane s szczepienia szczepionkami skojarzonymi Di-Per-Te, kt髍e s硊勘 tak縠 do uodparniania przeciw b硂nicy i t昕cowi)." -- szcz甓liwa mama Oliwki ( 08.03.2005) i Jasia ( 21.05.2007)

Przypominaj眂e szczepienie na polio i krztusiec...

natchn背 mnie w眛ek o szczepieniu i odtrutce na szczepionk przeciw 秝ince. A jest co na polio i krztusiec, b硂nice i t昕ec? Podaje si po czy przed, co i w jakiej potencji, jak d硊go? Moja 5latka b阣zie mia砤 wkr髏ce dawk przypominaj眂. Nigdy nie mia砤 縜dnych odczyn體 i komplikacji po

Re: T昕ec

. Pani Majewska? Co do t昕ca - przyjmuj眂 Twoj argumentacj, nie ma tak縠 po co szczepi np. przeciwko odkleszczowemu zapaleniu m髗gu. Te nie przenosi si z cz硂wieka na cz硂wieka. Powiedz to np. le秐ikom. > Mo縧iwo禼i wyst眕ienia reakcji ubocznych po podaniu szczepionki DPT (przeciw b > onicy

Re: Kleszcze, nieprzyjemne prze縴cia.

Ja mia砤m ostatnio kleszcza,z砤pa砤m na placu zabaw,na szcz甓cie moja c髍ka nie mia砤,musia砤m te jecha do chirurga,profilaktycznie wzi瓿am antybiotyk i dosta砤m szczepienie przeciw t昕cowi.Jest taki preparat dla dzieci z ziaji na komary i kleszcze,nie wiem na ile skuteczny ale ja ma潮 tym psikam

przeklejone przez moderatora

. por體nanie statystyk (u縴waj眂 skr髏u my秎owego) o szczepionych i nieszczepionych. a nie pos硊giwanie si wynikami jednej z tych grup, straszenie liczbami, kt髍e bez por體nania ze statystykami odnosz眂ymi si do drugiej grupy nie maj 縜dnego znaczenia w merytorycznej dyskusji (na zasadzie: "po tym leku

Ci笨a a szczepienia!!!

Czy kt髍a z Pa orientuje si jak si ma szczepienie przeciw t昕cowi do ci笨y? Czy jest gro糿e w czasie ci笨y? Czy, i jak d硊go nale縴 odczeka przed zaj禼iem w ci笨 ?

Re: Sanepid: rodzice nie chc szczepi dzieci z n

szczepionek jest prawdopodobie駍two wyst眕ienia powik砤, czasami eufemistycznie zwanych efektami ubocznymi. Mo縧iwo禼i wyst眕ienia reakcji ubocznych po podaniu szczepionki DPT (przeciw b硂nicy, kokluszowi, t昕cowi) s jak 1 - 1750, podczas gdy mo縧iwo舵 秏ierci z powodu zachorowania na koklusz jest jak 1 - 5

Szczepienia????

Ja znowu o tych szczepienach...C髍cia skonczone 3 miesi眂e w szpitalu po poroszie WZWtypu B i gruzlicy,w 2 miesiacu WZWtypu B,b硂nicy,t昕cowi,ksztuscowi.Teraz czeka j szczepienie przeciw b硂nicy,t昕cowi,ksztuscowi,polimyelitis(1dawka) s to 2 uk硊cia w r眂zke i nuzke jak poprzednio:(co c髍cia

Re: Do tych co nie szczepi...

Teraz w PL z tych popularnych to tylko szczepionka przeciw b硂nicy, t昕cowi i krztu禼owi zawiera tiomersal. Co nie ma znaczenia, bo on i tak nie szkodzi.

Re: Nie truj dziecka szczepionkami.Dyrdyma硑 czy

chorych na stwardnienie rozsiane i 3126 os骲 zdrowych. Okaza硂 si, 縠 szczepienie przeciw t昕cowi obni縜硂 o 33 proc. ryzyko zachorowania na stwardnienie rozsiane. Zdaniem autor體 najnowszej publikacji sugeruje to, 縠 szczepienie przeciw t昕cowi mo縠 zapobiega lub op蠹nia rozw骿 SM. Potwierdzeniem dla

czy to objaw po szczepieniu?

serdzecznie witam. m骿 synek pi赕 dni temu by szczepiony przeciw b硂nicy, krztu禼owi, t昕cowi i polio. gor眂zkowa wysoko-39,1st. na drugi dzie pojawi si kaszel a po trzech dniach katar. czy poza temperatur pozosta砮 objawy mog r體nie wyst眕i po szczepieniu?

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Zdj阠ia - szczepienia przeciw t昕cowi

Zdj阠ia - szczepienia przeciw t昕cowi

Bestsellery

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialno禼i za tre舵 wypowiedzi zamieszczanych przez u縴tkowników Forum. Osoby zamieszczaj眂e wypowiedzi naruszaj眂e prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog ponie舵 z tego tytu硊 odpowiedzialno舵 karn lub cywiln.

Regulamin