Sortowanie wynik體: wg trafno禼i wg daty

Re: Szczepienie p/t昕cowi

czy znacie szczepionki p/t昕cowi? Kt髍a jest najbezpieczniejsza? Czy dziecko powinno dosta jakie odtrutki przed i po szczepieniu? Prosz, pom罂cie, bo strasznie boj si szczepienia, ale jeszcze bardziej t昕ca :( Szczepienie p. t昕cowi daje najwi阠ej powikla. Bro Bo縠 nie r骲 tego. A

Szczepienie - t昕ec!

Czy nasze przychodnie wykonuj bezp砤tne szczepienia przeciwko t昕cowi? Podejrzewam,ze wiele os骲 kt髍e pracowa硂 przy sprz眛aniu zalanych budynk體 mia bezpo秗edni kontakt z brudn wod.

Re: Szczepienie - t昕ec!

Wi阫szo舵 z nas mia砤 ostatnie szczepienie p- t昕cowi w szkole 秗edniej w 18 roku 縴cia, po 10 latach ka縟y powinien doszczepi si dawk przypominaj眂 i tak co 10 lat. W sytuacji zranienia podaje si zar體no dawk szczeponki oraz dla os骲 szczepionych dawniej ni 10 lat temu surowic p-t昕cow.

Re: Szczepienie - t昕ec!

> Czy nasze przychodnie wykonuj bezp砤tne szczepienia przeciwko t昕cowi? > Podejrzewam,ze wiele os骲 kt髍e pracowa硂 przy sprz眛aniu zalanych budynk體 > mia bezpo秗edni kontakt z brudn wod. Wykonuj. Id na fabryczn. Tylko nale縴 pami阾a, 縠 kontakt nie zranionej sk髍y z brudn

Re: Kiedy antybiotyk zaczyna dzialac?

Jecha. Je秎i ta osoba nie jest szczepiona na t昕ec przez 10 lat, to wzi辨 surowic anty t昕cow.... i co ci tam radz

szczepienie na t昕ec w 5 r.. a antybiotyk

Witam! Bartek ma na 10 dni zapisany Klacid - zapalenie zatok - we wtorek go ko馽zy a w 秗od mamy wcze秐iej rezerwowany termin obowi眤kowego szczepienia na t昕ec w 5 r. . Czy by禼ie szczepi硑, czy prze硂縴硑? Pani dr twierdzi, 縠 bez obaw mo縩a szczepi, ale ja wole jeszcze zasi阦n辨 Waszej rady

Re: choroby tarczycy a rt赕

si szczepi na t昕ca co 7-10 lat, ale tego nie robi. Czyli po硂wa Polski nie jest odporna na t chorob? Choruje par阯a禼ie os骲 rocznie w Polsce, g丑wnie osoby po 60 roku 縴cia, bo po zranieniu nie zastosowano profilaktyki przeciwt昕cowej. Pn, 25-01-2016 Forum: Choroby tarczycy i hashimoto - choroby tarczycy a rt赕

G硊pieje po szczepieniu na t昕ec

mam 18 G硊pieje po szczepieniu na t陑ec i jeszcze jakie choroby. Nie moge czyta ksi笨ki bo jestm rozkojarzony, czasami nie bardzo wiem co sie dzieje. Szybko sie denerwuje. znacie jakie spooby aby wr骳i do normy np antybiotyki lekarstwa ?

Re: Na co warto jeszcze zaszczepi ?

Szczepili秏y przeciw: b硂nica, t昕ec, 矿硉aczka (A i B), krztusiec, grypa typu B, polio, pneumokoki, rotawirus, MMR, meningokoki, ospa wietrzna,

szczepienie - B硂nica-T昕ec-Krztusiec - 5 latek

Dosta砤m wezwanie do szczepienia dla mojego 5-letniego synka na B硂nice-t昕ec-krztusiec.Czy wiecie mo縠 jaka to szcsepionka chodzi mi o nazw. Czy jest to odplatna szcepionka?? Kole縜nka kt髍a by砤 juz do szczepienia twierdzi 縠 szczepionka to B硂nica - t昕ec- krztusiec + HIB i zap砤ci砤 60 z

Re: szczepienie - B硂nica-T昕ec-Krztusiec - 5 lat

B硂nica, t昕ec, krztusiec -szczepionka DTaP - dawka przypominaj眂a Poliomyelitis -szczepionka OPV, doustna - dawka przypominaj眂a Obie s z tego co wiem bezp砤tne a na HIB to juz si chyba nie szczepi w tym wieku ko硂 2 roku 縴cia by砤 ostatnia dawka

gor眂zka doba po szczepieniu

M骿 ma硑 mia wczoraj szczepienie podstawowymi szczepionkami b硂nninca-t昕ec krzsztusiec. Dawka trzecia. dzi -doba po szczepieniu dosta gor眂zki 38,8. Co my秎icie-ile to mo縠 trwa. Dzwoni砤m do przychodni- to mo縠 byc po szczepieniu, ale nie musi- w razie w眛pliwo禼i przyje縟縜. Czy mia硑 wasze

Re: Szczepionki

Szczepi砤m m硂dszego syna darmowymi szczepionkami opr骳z tych na b硂nic, t昕ec i krztusiec. Na te wypisywa砤 mi recept pediatra i kupowa砤m w aptece szczepionk bezkom髍kow DTPa. Z racji obci笨enia ( straszy syn mia przed硊縜j眂 si 矿硉aczk oraz obni縪ne napi阠ie mi甓niowe i szed

Re: a Wy si szczepicie?

Szczepi砤m si 3 dawkami przeciwko 矿硉aczce typu B (chyba?) oraz niedawno przeciwko t昕cowi.

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

Witam,ja zaszczepi砤m dziecko normalnie...na wszystko,ale u nas nie by硂 nigdy jaki problem體 po sczepionkach,jak kto ma reakcje bardzo mocne to ju powinien porozmawia z lekarzem,tylko 縠 t昕ec jest powa縩 chorob i raczej zaleci szczepi.

szczepienie b硂nnica,t昕ec,

witam serdecznie mam pytanie o Wasze opinie gdyz wybieram sie na szczepienie z moja 20 miesieczna coreczka i dowiedzialam sie ze w przychodni mojej szczepia b硂nnica, t昕ec, ksztusiec, polio i hib wszystk oza jednym razem czy to poprawinie nie za duzo na raz???? cena to 134 zl dzeikuje za odp.

Zaj禼ie w ci笨 a szczepienie przeciw t昕cowi?

Witam, staramy si z m昕em o dziecko. Niestety m笨 skaleczy si wczoraj i zosta zaszczepiony przeciwko t昕cowi. Czy bezpieczne b阣zie pocz阠ie dziecka w tym czasie, czy nale縴 poczeka z tym jaki czas? Je縠li tak, to jaki? Czy takie szczepienie rzutuje na zdrowie plemnik體? Prosz o rad.

szczepienie b硂nnica t昕ec

Witam, moja czteroletnia c髍eczka ma byc szczepinoa przeciwko b硂nnicy i t昕cowi. Czy to szczepienie jest bolesne, czy sa jakie 秗odki znieczulaj眂e ma禼i ??

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

Ja nie szczepi na t昕ca, poniewa gdyby zaistnia砤 taka sytuacja,縠 dziecko by skaleczy硂 si i jest du縠 prawdopodobie駍two 縠 zachoruje na t昕ca, to wtedy jad do szpitala ,dostaje dziecko anatoksyn przeciwt昕cow i po sprawie,tak jak doro秎i,kt髍zy nie s szczepieni,albo byli w

Re: G硊pieje po szczepieniu na t昕ec

Pewno zbieg okoliczno禼i. Ale id do rodzinnego i powiedz o objawach, by mo縠 jeste jedn z niewielu os骲, kt髍a dotkn瓿y objawy uboczne. Ale to mija. -- Najtrudniej przyzna, 縠 nosi si w sobie diab砤 i umie chwyci go za gard硂 w momencie, gdy tylko si ruszy. Ryszard Kapu禼i駍ki

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

po roku to w og髄e masz fajnie bo tylko jedna dawka wszystkiego. Ja starszaka szczepi砤m przeszli秏y gehenn poszczepienn. M硂dszy po porodzie dosta euvax tylko ale i to odbi硂 si nam czkawk. Teraz zaszczepi na t昕ec w kwietniu bo mamy dom z podw髍kiem w sumie prawie na wsi. -- Ola mama

Szczepienie p/t昕cowi

nadziej 縠 trafi na lekarzy kt髍zy b阣 po mojej stronie. Ale b阣 chcia砤 zaszczepi dzieci p/t昕cowi, poniewa tak nakazuje mi rozs眃ek. I tu moje pytanie: czy znacie szczepionki p/t昕cowi? Kt髍a jest najbezpieczniejsza? Czy dziecko powinno dosta jakie odtrutki przed i po szczepieniu? Prosz

Szczepienia -t昕ec

stwierdzi砤 , ze mam zaszczepi w przychodni (jutro- sobota ) , jak nie zaszczepi DT to mam przyjecha do nich i zaszczepi sam t昕ec. Osobi禼ie nie chcia砤bym szczepi , bo siostra ma砮go poci眊a nosem , a poza tym W OGOLE nie mia砤m zamiaru szczepi p髃i co . Poniewa , w秗骴 Was s osoby kt髍e nie

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

Ja w temacie. U nas by硑 powa縩e powik砤nia po szczepieniu na polio,wi阠ej nie szczepilismy.C髍ka(11lat) ma w efekcie dwie dawki t昕ca (DT)a synek (4 lata) na razie jedn bo koszmarnie j zni髎 (m.in.przez ponad dwa miesi眂e bardzo przeszkadza zacz瓿y mu szwy ubraniowe wi阠 walczyli秏y o

Re: Nie szczepi砤m c髍ki.

Antyszczepionkowcy nie wierz w polio, t昕ec i wzw b, polio wg nich ju nie ma, ewentualnie s zachorowania po szczepieniu, na t昕ec s leki a wzwb to taka niegro糿a choroba. (cytuj" ty naprawd w to wierzysz? t昕ec?polio?phi)

Starania a szczepienie przeciw t昕cowi?

Nie wiem gdzie napisa i pr骲uj tu.W czerwcu planowa砤m zacz辨 starania jednak zapomnia砤m,縠 w砤snie w tym miesi眂u mam przyj辨 ostatni trzeci dawk szczepionki przeciw t昕cowi.Czy wiecie co na ten temat,czy mog si stara czy poczeka? -- Dwa wspania砮 硂buzy i Anio砮k

Re: Szczepienie - t昕ec!

> Jak si skaleczy, to si chyba anatoksyn podaje ze szczepionk. > Sam szczepionk podaje si profilaktycznie. No tak niby, ale tezec bez rany jest zjawiskiem nieznanym...

Re: Szczepienie - t昕ec!

Jak si skaleczy, to si chyba anatoksyn podaje ze szczepionk. Sam szczepionk podaje si profilaktycznie. -- tak wielu mesjaszy wie wszystko o wszystkim, no to czemu ich wizje sk丑caj wyznawc體 tak?

Re: Szczepienie w 6. roku 縴cia-czy konieczne?

Witam, co do wytycznych odno秐ie szczepie i ich skuteczno禼i opieramy si na wytycznych Ameryka駍kiej Akademii Pediatrii. Rzeczywi禼ie tak jest, 縠 podanie IV dawki szczepienia przeciwko b硂nicy, t昕cowi i krztu禼owi przed ko馽em 4 r.. nie zwalnia ze szczepienia w 6 r.. Pozdrawiam serdecznie

Re: co grozi za odmowe szczepienia

Grozi ci, 縠 dziecko zachoruje na b硂nic, t昕ec lub krztusiec. I 縠 b阣zie wtedy krzycze jeszcze bardziej i d硊縠j ni 2 godziny. A tak powa縩ie (cho to wy縠j r體nie by硂 powa縩ie) to zale縴 to chyba od gminy / powiatu, bo czyta砤m kiedy, 縠 burmistrz jakiego nadmorskiego miasta wprowadzi

Szczepienie przeciwko t昕cowi a planowana ci笨a

Prosz o rad - planujemy dziecko, ale zanim zajd w ci笨 chcialabym si zaszczepi przeciwko t昕cowi (bylam szczepiona 16 lat temu). Nie wiem, jaki okres powinien uplyn辨 mi阣zy przyj阠iem szczepionki a rozpocz阠iem stara o dziecko. Lekarz poradzil mi, 縠bym wzi阬a chocia dwie z trzech

Re: Legitymacja szkolna z peselem

Sw骿 znam na pami赕,ale dla c髍ki numer mia砤m w ksi笨eczce zdrowia(bo chodzi硂 jeszcze o szczepienia na t昕ec ).

Re: choroby tarczycy a rt赕

to choroba brudnego szpitala i weneryczna. T昕ec bardzo szybko leczy si antybiotykami, podobnie t昕ec, je秎i jest dobrze zdiagnozowany (a nie jest, bo lekarze nie spodziewaj si krztu禼a u szczepionych os骲). Na 秝ink, osp, r罂yczk chorowa硂 si w dzieci駍twie i by硂 OK. Ja wol t昕ca ni

Re: Starania a szczepienie przeciw t昕cowi?

Mo縠sz te ola trzeci seri i stara si bezstresowo. I powt髍zy szczepienie po narodzinach.

Re: Szczepienia -t昕ec

Nie ma jakiejkowiek innej metody zapobiegania przed rozwojem t昕ca ni szczepienia. Fakt, 縠 nie w ka縟ym przypadku si rozwija nie powinien zmyli czujno禼i. Wa縩e jest to, 縠 nie istnieje metoda leczenia t昕ca. W pe硁i rozwini阾y powoduje 秏ier. Tak縠 lokalizacja, jak jest twarz, nale縴 do

Re: Szczepienia -t昕ec

ewentualnym t昕cem. Rozumiem , 縠 je秎i kiedykolwiek trafimy gdzie z jak倍 rana mog nie wyrazi zgody na zaszczepienie dziecka. Chcia砤m wiedzie czy jako mo縩a zabezpieczy dziecko przed t昕cem je秎i nie by硂 szczepione , bo ostatecznie gorsze chyba jest rozbicie kolana na podw髍ku gdzie szanse na

Re: b阣 nowe obowi眤kowe szczepienia

pediatra moich dzieci m體i, 縠 doro秎i radz sobie z pneumokokami, bo w czasie 縴cia wytwarzaj przeciwcia砤. dla mnie przez zabiegiem wa縩iejsze by硂by cho鎎y szczepienie na WZW. to wa縩e szczepienie, nosicielstwo pospolite, a ludzie o tym szczepieniu zapominaj. podobnie jak z t昕cem, bardzo

szczepienie b硂nnica,t昕ec, ksztusiec, polio i hib

witam serdecznie mam pytanie o Wasze opinie gdyz wybieram sie na szczepienie z moja 20 miesieczna coreczka i dowiedzialam sie ze w przychodni mojej szczepia b硂nnica, t昕ec, ksztusiec, polio i hib wszystk oza jednym razem czy to poprawinie nie za duzo na raz???? cena to 134 zl dzeikuje za odp.

Re: Starania a szczepienie przeciw t昕cowi?

No w砤秐ie nie wiem czy nie zrezygnuje z tego szczepienia bo odk砤da stara nie chc,poniewa planuj by dziecko urodzi硂 si na wiosn,a jak mi nie daj Bo縠 ka勘 odczeka 3 miesi眂e to kaplica!!! -- Dwa wspania砮 硂buzy i Anio砮k

Re: Starania a szczepienie przeciw t昕cowi?

Ja mia砤m w marcu trzeci seri na 矿硉aczk A+B, t昕ec i bonic. Moja ginka powiedzia砤, 縠 w zasadzie nie ma przeciwskaza co do stara, jednak skoro jest to 秝iadoma decyzja to radzi砤by odczeka 1 miesi眂, bo co by nie m體i jest to zaburzenie r體nowagi immunologicznej w organizmie. S to

Re: Szczepienie przec.b硂nicy i t昕cowi a hashi

Nie chc by z硑m doradc, ale w moim wypadku po ok.4 tyg. od podania szczepionki p/t昕cowi zacz瓿y pojawia si pierwsze symptomy Hashi. B酬dnie interpretowane przez wiele miesi阠y powala硑 mnie jak k硂d. U mojego m昕a za po szczepieniu p/矿硉aczce.

Re: Za秝iadczenie o szczepieniu przeciwko t昕cowi

oj, nie mam poj阠ia... ale powinni禼ie dosta swoje karty szczepie ze szko硑 ju w lutym, albo nawet i wczesniej. ja dosta砤m zaraz po szczepieniu przeciwko t昕cowi. najlepiej b阣zie jak zadzwonisz jutro do swojej szko i si zapytasz co z tymi kartami :)

Re: Za秝iadczenie o szczepieniu przeciwko t昕cowi

kart szczepie dosta砤 z liceum od piel阦niarki, a przynajmniej powinna dosta =) no chyba 縠 sama j przenios砤 do o秗odka zdrowia... a gdzie by砤 szczepiona przeciwko t昕cowi? je秎i w szkole to twoja karta jest w szkole, je秎i w o秗odku to twoja karta jest w o秗odku zdrowia :)

Odroczenie szczepie

Witam! Chcia砤m zapyta czy kto mo縠 odraczal dziecku szczepienia? W jaki spos骲 uda硂 si za砤twi odroczenie? Moja c髍ka ma zdiagnozowany autyzm dzieci阠y. Niedawno sko馽zy砤 6 lat i zacz瓿y przychodzi ponaglenia z przychodni odno秐ie zg硂szenia si na szczepienie b硂nnica, t昕ec, krztusiec

Re: Szczepienia -t昕ec

A mocno sobie rozci瓿o? I czy zwykle paprz mu si takie rany? Przychodnie cz阺to lubi przesadzi ze szczepieniami... Moim skromnym zdaniem, jakby nie by硂, je秎i faktycznie dziecko jest nara縪ne na jak倍 infekcj, to sanepid powinien 砤skawie to wzi辨 pod uwag, chyba 縠 kasa tak im za秎epi砤

Re: spuchni阾a r阫a po zagojeniu rany

do lekarza i to na sygnale moze powsta zaka縠nie czy by砮 szczepiony przeciwko t昕cowi

Re: Szczepienie przec.b硂nicy i t昕cowi a hashi

Wysz硂 tak,縠 szczepili mnie dopiero przedwczoraj przeciwko samemu t昕cowi (na tym koniec :]),rodzinny stwierdzi,縠 mi tarczycy to nie zniszczy,mam przesta si 'zamartwia'. Z innej strony od kilku dni bol mnie stawy/mi甓nie ,niestety 5 dni temu wyczerpa si Euthyrox, dr wypisze recept (po

Re: Szczepienie w 6. roku 縴cia-czy konieczne?

wytworzonych przez organizm przeciwko b硂nnicy, t昕cowi i krztu舵cowi? Je秎i poziom jest odpowiednio wysoki, po choler szczepi? dowa w dziecko rt赕 i aluminium przy okazji?

Re: Szczepienie przec.b硂nicy i t昕cowi a hashi

Krychas2, ja w砤秐ie zrezygnowa砤m z wyjazdu do Indii... Nie wiem, czy dobrze zrobi砤m.. Nie bardzo chcia砤m tam jecha, ale jedzie m骿 facet i chcia砤m do niego do潮czy za miesi眂. Tam to 矿硉aczka a i b raczej konieczna + polio, dur brzuszny, t昕ec + b硂nica. Te cztery ostatnie niby

Re: s miejsca na 秝iecie, gdzie za szczepienie..

brak szczepienia na t昕ec (te nie odnawiam) mo縠 byc bardzo tragiczny-daleki znajomy zmar-przyczyna-skaleczenie od rowerka syna, po tygodniu ju go nie by硂-t昕ec+ powik砤nia po nim; dzieci szczepi si w砤snie z uwagi na wieksze zagrozenie skaleczeniami i urazami

Re: skaleczenie a mo縧iwo舵 zara縠nia

T昕ec jutro do lekarza i szczepienie przeciwko t昕cowi

Re: WZW typu B - kto si szczepi?

A mia砤 jedno szczepienie czy wi阠ej? Ja chyba b阣 musia砤 3x przed operacj, ale czytam w necie teraz 縠 przed operacj powinno si zaszczepi tak縠 przeciw t昕cowi, co mnie zaskoczy硂, bo lekarz m體i tylko o 矿硉aczce.

Szczepienie b硂nica t昕ec w 6 r..

Drogie e-Mamy Moja c髍cia dosta砤 wezwanie na szczepienie przypominaj眂e b硂nica, t昕ec w 6 r.. C髍ka ma 5,5 lat wi阠 ju najwy縮za pora na to szczepienie, ale jednocze秐ie lekarka zalecia砤 jej wzi辨 jak najszybciej szczepionk uodporniaj眂 Ribomunyl, poniewa ma砤 ci眊le 砤pie infekcje

Re: szczepienie na t昕ec, jak zapobiec powiklanio

Moim skromnym zdaniem odpowiedzialny neurolog nie powinien si zgodzi na szczepienie na cokolwiek. Na t昕ec nie trzeba szczepi, bo mo縩a to zrobi ju po fakcie, to znaczy po skaleczeniu. W kwestii odleg砮j wsi - zawsze mo縠sz zabra szczepionk ze sob, je秎i gdziesz wyje縟縜sz, i ewentualnie

Re: szczepienie na t昕ec w 5 r.. a antybiotyk

ja prze硂縴砤m, mimo wezwa ze strony przychodni. Ale u nas nie zgadza si na razie kardiolog czego pediatra nie przyjmuje do wiadomo禼i

T昕ec-szczepienie

martwie sie czy nie trzeba by硂 nalegac na to szczepienie...Jak my秎icie? Mo縠 moje obawy s na wyrost? -- Niewa縩a jest d硊go舵 縴cia ale jego jako舵... Pozdrawiam cieplutko Beata

Re: Nie szczepi砤m c髍ki.

Tak a propos : skoro jej nie szczepi砤, to na ile tam uczelni w Polsce jej nie przyjm. Zw砤szcza z tym t昕cem. -- ------------------------------------------------------------- "a przecie mo縩a pozosta cz硂wiekiem nawet je秎i jest si nauczycielem" by Grave_digger

Re: szczepienie na t昕ec w 5 r.. a antybiotyk

ja bym na pewno od硂縴砤 - szczepienie obci笨aj眂e, a synek os砤biony po chorobie. pozdrawiam -- Je秎i starzenie si polega na tym, 縠 coraz wi阠ej rzeczy ma si w D.U.P.I.E, to ja jestem m硂da, ale jak縠 stara ;)/by mua

Niepokoj眂e objawy po szczepieniu 5-latka

Witam. Wczoraj szczepi砮m c髍k przeciwko b硂nicy, t昕cowi i krztu禼owi (szczepienie 5 latka). Dzi c髍ka skar縴 si na b髄e - najpierw bola砤 j lewa r阫a, lewa noga, g硂wa, a teraz lewe ucho. Ma nieznacznie podwy縮zona temperatur. Czy kto spotka si z takimi objawami po szczepieniu

co grozi za odmowe szczepienia

zosta硂 nam ostatnie szczepienie (b硂nica, t昕ec i krztusiec na 18 m-cy), na poprzednie dwie dawki tej szczepionki dziecko 糽e reagowa硂. By ok 2 godzinny krzyk, nie p砤cz tylko krzyk jakby ja obdzierano ze sk髍y. Rozmawia砤m o tym z lekarzem, powiedzia ze niekt髍e dzieci tak reaguja na bia砶o w

Re: Debata w sejmie "obowi眤ek szczepie w Po

To jest temat dobry do ka縟ego w眛ku. To temat 縴cia i zdrowia nas wszystkich Polak體. To temat z kt髍ym spotykam sie codziennie. To chocia縝y ostatnio zapyta砤 sie mnie kole縜nka " co mam zrobi , dosta砤m wezwanie z przychodni na szczepienia b硂nic t昕ec krztusiec" a ja jej na to - zignoruj

W Polsce na szcz甓cie jest inaczej

b硂nicy i t昕cowi, a w 19. roku 縴cia trzeci dawk przypominaj眂 tej szczepionki. www

Re: Chyba mam problem - jak zwykle przyrosty

U nas by砤 krew i biegunka dzie po szczepionce blonnica t昕ec krztusiec, ale lekarka nie by砤 pewna czy to reakcja poszczepienna czy na szczepienie nie na硂縴砤 si infekcja.

szczepienie b硂nica-t昕ec-krztusiec

czy po tym szczepieniu moga wyst眕i jakie skutki uboczne? m骿 3,5 miesi阠zny dzidziu by szczepiony tydzie temu, a dzi kaszle, ma katar. mo縧iwe, 縠 po tym?

Re: a Wy si szczepicie?

Tak, doszczepiam si. W ci眊u oststnich paru lat m.in. na gru糽ic, t昕ec i wzw B. Na odr bylam szczepiona jako dziecko. Doros硑ch kt髍zy nie chorowali ani nie byli w dzieci駍twie szczepieni na odr szczepi si MMR. Przechorowanie r罂yczki i 秝inki w tym nie przeszkadza. -- doradca po kursie

Re: tripacel czy infanrix po 5 roku zycia?

alinalen napisa砤: > ja szczepi砤m boostrix polio, To jest ta 4w1? Ja chc najpierw zaszczepi przeciwko b硂nicy, t昕cowi i krztu禼owi, a za jaki czas domi甓niowo polio.

Re: co dla przeciwniczek szczepie

To si nie szczep. Zw砤szcza przeciwko t昕cowi. Szybko ci po縠gnamy. Bez 縜lu, przyznaj.

Re: Od sp9tcu

Jak to nie jest szkodliwe? M骿 brat po szczepieniu na t昕ec wyl眃owa na tydzie w szpitalu.

Re: szczepienie - B硂nica-T昕ec-Krztusiec - 5 lat

B硂nica, t昕ec, krztusiec -szczepionka DTaP - dawka przypominaj眂a Poliomyelitis -szczepionka OPV, - dawka przypominaj眂a - doustna - bezp砤tna albo zastrzyk (ale wtedy trzeba zap砤ci za szczepionk, ja p砤ci砤m 50,00z). Tak by硂 u mnie w przychodni.

Re: co grozi za odmowe szczepienia

M骿 starszy syn mia krzyk m髗gowy po pierwszej dawce szczepionki infanrix dtpa (czyli te bezkom髍kowej). Nast阷ne dwie dawki szczepili秏y samo DT, czyli szczepionk bezkrztu禼ow. W wieku p蟪tora roku i 6 lat dosta znowu szczepionki zawieraj眂e krztusiec, te acelularny, nie by硂 縜dnych

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

szczepi砤m, moja lekarka powiedzia砤, 縠 nie jest to szczepienie obci笨aj眂e organizm.

Szczepienie przeciw b硂nicy i t昕cowi

M骿 13-letni syn zosta niepotrzebnie zaszczepiony przeciwko b硂nicy i t昕cowi - w marcu i grudniu 2007. Jakie mog by tego konsekwencje?

Re: a Wy si szczepicie?

Nie doszczepiam. Kilkana禼ie lat temu zaszczczepi砤m si na t昕ec, bo skaleczy砤m si no縠m w opuszek palca i tak mi lecia砤 krew, 縠 a mnie na pogotowie zawie糽i. Przesz砤m to szczepienie okropnie. Przez ponad tydzie mia砤m bezw砤dn r阫 i gor眂zk. Zastanawiam si nad odr, bo nie by砤m

wczesna ci笨a a szczepienie na t昕ec

Witam! To m骿 pierwszy post tu na forum. Mam powa縩 w眛pliwo舵, licz na podpowied lub chocia podtrzymanie na duchu :) To jest m骿 8cs, pech chcia, 縠 w dniu oko硂owulacyjnym (niedziel) oparzy砤m si wrz眛kiem i dosta砤m AT na t昕ec i argosulfan do smarowania. Dzi dodatkowo mam podwy縮zon

Re: O szczepieniach doros硑ch raz jeszcze

Mi lekarz po porodzie c髍ki zaleci szczepienie na odr, 秝ink, r罂yczk, blonnice, t昕ec krztusiec. Ten ostatni jest zalecany wszystkim ci昕arnym. Tak sobie my秎e (ale to moje dywagacje), ze jezeli przesz砤 秝ink, to szczepienie 3w1 to b阣zie to samo co kontakt z wirusem przenoszonym przez np

Re: szczepienie b硂nnica,t昕ec,

Ja szczepi砤m King Infanrixem kosztowa te ok. 130 z. Te na wszystkie te choroby. Czy teraz bym tak zrobi砤? Chyba nie, bo naczyta砤m si o tych szepionkach skojarzonych, 縠 s gorzej znoszone przez maluchy (bo to w ko馽u na tak wiele chor骲). Uwaga tylko na te bezp砤tne szepionki na

szczepienia

Gdzie w Tarnobrzegu mozna wykonac profilaktyczne szczepienia np na t昕ec dla doros硑ch

Re: szczepienie b硂nnica,t昕ec,

Witam, my wlasnie jestesmy po 3 dawkach szczepionki skojarzonej Infanrix IPV + Hib i jestem zadowolona tzn nie bylo u mojego synka zadych reakcji ubocznych, nawet temperatury czy opuchnietej nozki. Fakt jest to koszt ok 130 zl za jedna szczepionke, ale z tego co slyszalam to po tych darmowych roz

A co ze szczepieniem na t昕ec?

Mam w眛pliwo舵 czy ma砮go nie powinnam zaszczepi chocia na t昕ec. Ja z tych nieszczepi眂ych.... Jakie jest wasze zdanie? Co wy zrobi硑禼ie?

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

a tak apropo bo ktos tu wczesniej napisal,nie mapojedynczej szczepionki na t陑ec??s硑szalam ze kiedys na pewno by砤.

Re: pytanie do zwolenniczek szczepien

Ja mam. Doszczepiam si na t昕ec, bo jestem cz阺tym go禼iem w stajni, a prac mam urazogenn, musia砤bym upa舵 na g硂w, 縠by ryzykowa. Na gryp sie nie szczepi. -- Piersi nie obwisaj kiedy si starzejemy, one si relaksuj.

Re: szczepienie w 6 tygodniu

), nast阷nie Hib, a w nast阷nej kolejno禼i b阣zie b硂nica-t昕ec-krztusiec (Infanrix DTPa). Moim zdaniem najwa縩iejsze jest nie przeci笨anie ma砮go organizmu zbyt du勘 ilo禼i szczepionek na raz i dok砤dne sprawdzanie sk砤d體 szczepionek. Poza tym 縜dnych szczepie dodatkowych.

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

o ile dobrze pamietam jest dostepna szczepionka na tezec,ale konserwowana jest rtecia musialabys to sprawdzic, bo nie jestem na 100% pewna

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

moi obaj synkowie bardzo 糽e znosili szczepienia np. potworny niepok骿, brak snu przez ponad dob, histeryczny krzyk trwaj眂y kilka godzin, gwa硉owne marzni阠ie itp. ale szczepi砤m. korzy禼i mimo wszystko przewy縮zaj skutki uboczne, kt髍e zosta硑 zniwelowane przez odpowiednie preparaty

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

a jak to robicie ze szczepicie na co chcecie???Ja nie znalaz砤m w 硂dzi lekarza,kt髍y zaszczepi砨y na co chce,wiec nie szczepie w cale ,c髍ka ma trzy lata,mia砤 powa縩e powik砤nia po pierwszej dtp

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

Ja pisa砤m, bo swego czasu nie mog砤m znale兼 zadnej, byc moze ta, o kt髍ej piszesz by砤 i jest tylko, ze ja na ni nie trafi砤m. A jesli z rtecia to i tak odpada.

Re: T昕ec-szczepienie

mojemu czterolatkowi na chirurgi podali po tym jak przewr骳i si i przegryz nz wylot doln warg.by jakie 2,5 roku po szczepieniu -- trzechbudrys體 www.niegrzecznedzieci.prv.pl/

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

Ja po konsultacjach z homeopatk id do przychodni i lekko obra縪nej naszej pediatrze m體i,縠 chcia砤m zaszczepi to i to.Przy naszych zaleg硂禼iach jest szcz甓liwa ,縠 chc zaszczepi cokolwiek:P. Ju si przyzwyczai砤 i nawet nie dyskutuje:)).

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

Ja tez mam problem, bo boje sie szczepi i powiedzia砤m sobie 縠 nie b阣e szczepi,ale faktycznie jestem na etapie rozmy秎a o szczepieniu na t陑ec synka 6 lat,kt髍y mia powik砤nia poszczepienne (oczywi禼ie zdiagnozowane przeze mnie po latach podczas

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

jak po roku jedna dawka wszystkiego???? Ja nie moge p骿舵 do nasei poradni bo nie bylam tam dwa lata,a co co szczepien to dostalam skierowanie do poradni konsultacyjnej,oczywiscie nie poszlam,wiec nie zaszczepi mi tu jej nanic,a karta szczepien jest nadal w tej poradni.A czy lekarz homeopata-pediat

Re: Pogryzienie przez (w禼iek砮go) kota

Przerabia砤m niedawno z gryzoniem. R阫a jak balon do 硂kcia, noc, pogotowie, antybiotyk, szczepienie p/t昕cowi, skierowanie do sanepidu. Pani z Sanepidu pokiwa砤 g硂w, wypisa砤 jaki papier i powiedzia砤, 縠 troch przeginaj na pogotowiu z tym wysy砤niem do Sanepidu w przypadku domowych

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Zdj阠ia - szczepienie na t昕ec

Zdj阠ia - szczepienie na t昕ec

Bestsellery

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialno禼i za tre舵 wypowiedzi zamieszczanych przez u縴tkowników Forum. Osoby zamieszczaj眂e wypowiedzi naruszaj眂e prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog ponie舵 z tego tytu硊 odpowiedzialno舵 karn lub cywiln.

Regulamin