Sortowanie wynik體: wg trafno禼i wg daty

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

Witaj bezimienna jak badania i Twoje zdrowie - ja mam wszystkie wymienione przez ciebie objawy. Te nie mam poj阠ia co mi jest chodz od lekarza do lekarza i sugeruje tylko nerwic, a ja czuj 縠 to nie to. Swoj drog podobno t昕yczk leczy neurolog....mo縠 tam si jeszcze udaj

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

Witajcie. Wi tak jak mo縩a by硂 przypuszcza-t昕yczka to tylko ma硑 dodatek do tego co si okazuje. Bardzo wysoki poziom insuliny oraz podwy縮zony glukozy. Insulinooporno舵 i hiperinsulinemia. Wdro縪ne leczenie jak przy cukrzycy typu II, bo to jej pocz眛ki oraz najprawdopodobniej bolerioza. Na

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

Proponuj wej舵 na stron www.emg-neurolog.pl/tezyczka/ Dr Toru駍ka posiada wieloletnie do秝iadczenie. Polecam

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

No niestety, borelioza to choroba wielonarz眃owa. Atakuje w r罂nych obszarach, daj眂 cz阺to pozornie niezwi眤ane ze sob dolegliwo禼i. Standard leczenia boreliozy w Polsce jest taki, 縠 pomaga niewielu osobom. Reszta potrzebuje d硊縮zej terapii, ale tego NFZ niestety nie uznaje. Warto du縪 czyta

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

zrobi砤 wyniki tarczycowe 潮cznie z USG i preziwcia砤mi a-TPO oraz a-TG? wyeliminowa lub potwierdzi chocia縝y ten jeden czynnik.... C o zrobi砤 dla siebie przez ten czas? Zwi阫szy砤 chocia D3??

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

My秎, 縠 wiele os骲 nie jest 秝iadomych t昕yczki utajonej. Sobie bada nie robi砤m, ale dobry magnez pomaga mi na co dzie. Spokojniejsza jestem. :) Daj zna jak po wizycie :)

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

Witajcie. Bezimienny jak Twoje samopoczucie i badania.? Jak czytam Twoje wpisy to jakbym czyta砤 o sobie - mam wszystkie z wymienionych przez Ciebie objaw體 i jeszcze by si co uzbiera-lekarzy odwiedzi砤m ju kilkunastu, wszyscy sugeruj nerwic..ale ja czuj 縠 to nie to i nie chc si tru psych

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

borykaj眂 si kilka lat.... Pozostaje Ci 縴czy o wiele lepszego samopoczucia ni obecnie, dobre leczenie zmieni jako舵 Twojego 縴cia.

Leczenie t昕yczki.

Leczenie t昕yczki utajonej sprowadza si g丑wnie do indywidualnego przyjmowania magnezu oraz w砤禼iwej terapii psychologicznej. Zapotrzebowanie dobowe na magnez dla osoby doros砮j wynosi 6 mg/kg. masy cia砤. Korzystne jest kojarzenie preparat體 magnezowych z witamin B6 dzia砤j眂 w charakterze

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

No c罂. Zrobi zalecane badania. Jak nic nie wyka勘 trzeba b阣zie dalej szuka. Oby si硑 by硑 bo coraz to gorzej si czuje.

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

A napiszcie mi czy przy tym Tsh i舵 do endo czy nie ma sensu a przyczyny t昕yczki szuka gdzie indziej ?

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

Witaj muktprega:) Uci笨liwe dolegliwo禼i mam dobrych kilka lat ok 4-5. Po zrobieniu podstawowych bada, kt髍e wychodzi硑 oczywi禼ie w granicach normy uznano, 縠 ten bezustanny brak si to depresja a zaburzenia pracy serca i par innych dolegliwo禼i przypisano nerwicy. Bezowocnie leczy砤m si u

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

Bezimienna koniecznie zr骲 sobie badania w kierunku boreliozy, bakterii atypowych oraz tarczycy. Niedob髍 magnezu to mo縠 by tylko wierzcho砮k g髍y lodowej. Oczywi禼ie 縴cz ci 縠by tak nie by硂 :) Pozdr.

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

Przeczyta砤m. Faktycznie objawy bardzo podobne:) Wizyta ju jutro. Mam badzieje, 縠 to b酬dne ko硂 w ko馽u si sko馽zy. W jakich badaniach mia砤 odchylenia od normy? Boj si tej wizyty. Boj si tego,ze wszystkie wyniki b阣 ok i ten koszmar nigdy si nie sko馽zy.

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

Tyle zmarnowanego czasu.Tyle ci昕kich dni. W sumie to lat. Nie wspomne o prywatnych wizytach u psychiatry i lekach, kt髍e za縴wa砤m bez rezultat體. Niech sobie to b阣zie cokolwiek, aby jak najszybciej zdiagnozowa i w ko馽u zacz辨 nale縴cie leczy! Zapomnia砤m wy縠j doda, 縠 do tych wszystkich

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

Witajcie. Ju po wizycie. By砤 ona bardzo kr髏ka, 3 mo縠 4 min. Pani doktor zerkn瓿a na wyniki bada, kt髍e mia砤m do tej pory zrobione. Powiedzia砤 na podstawie tsh i ft4, 縠 tarczyca jest zdrowa. Zleci砤 badanie PRL oraz krzyw cukrow. Na dodatni pr骲 t昕yczkow powiedzia砤, 縠 to zb阣ne badan

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

Bezimienna79, by砤 u reumatologa? Przecie b髄e staw體, o kt髍ych piszesz, to podstawa do wizyty u tego specjalisty. Mia砤m takie same objawy jak ty (plus kilka innych) i do tego potworne b髄e mi甓niowe. Po wielomiesi阠znej tu砤czce po lekarzach r罂nych specjalno禼i dopiero reumatolog mnie zdiagno

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

Przeczytaj prosz 8 w眛ek z moj xywk (przez zawirowania na forach nie mo縩a poda linku jednej wypowiedzi) znajdziesz podobne do swoich objawy, doko馽z koniecznie diagnostyk tarczycy N, 04-10-2015 Forum: T昕yczka utajona. - Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

Przeczytaj prosz 8 w眛ek z moj xywk (przez zawirowania na forach nie mo縩a poda linku jednej wypowiedzi) znajdziesz podobne do swoich objawy, doko馽z koniecznie diagnostyk tarczycy N, 04-10-2015 Forum: T昕yczka utajona. - Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

Driszti witaj:) w kierunku boleriozy robi砤m jaki czas temu-test Elisa. Wynik wyszed ujemny , ale jak wiadomo nie s one zbyt wiarygodne. Podstawowe badania tarczycowe mam zrobione bez zbytnich odchyle. We wtorek mam wizyt u Pani endykronolog z Wroc砤wia. Jedyne odchylenia 2 badaniach jakie doty

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

Nie by砤m jeszcze nigdzie. Pr骲 t昕yczkow zrobi砤m prywatnie a potem te badania, o kt髍ych wy縠j pisa砤m. Dopiero zaczynam w阣r體ki po lekarzach. Do tej pory wszystko przypisywano nerwicy i depresji. Ma硂 mam wolnego czasu a i wizyty zazwyczaj prywatne, na kt髍e jaki czas trzeba czeka. Najch阾

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

Jak na razie internista przepisa mi 3 x dziennie magne B6 oraz 4 kropelki Vigantolu:/ wiem , 縠 to nie s wystarczaj眂e dawki ale czekam na wizyte u endokrynologa we wtorek 6.10. Id do dr Tuchendler. Jest ordynatorem w szpitalu wojskowym we Wroc砤wiu. Mam nadziej, 縠 mnie pokieruje odpowiednio b

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

Puk puk i ja do潮cz do grupy. Obserwuj od kilkunastu dni. Szkoda, 縠 tak rzadko s wpisy. Ja badanie t昕yczkowe zrobi砤m ponad 2 tyg temu. Oczywi禼ie silnie dodatnia. Jestem w trakcie robienia bada i przed wizyt u doktor Tuchendler. Czy kto z obecnych tutaj konsultowa swoje wyniki u Niej?

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

>Tak, na usg nic niepokoj眂ego opr骳z guza kt髍y mam ju od roku, ale 砤godna zmiana to jest mimo wszystko napisz prosz o USG, szczeg髄nie wielko舵 p砤t體.

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

Z "tarczycowych" nie masz 縜dnego badania poza TSH - hormonem przysadki m髗gowej. Potrzebne Ft4 oraz Ft3 - to s badania hormon體 tarczycowych no i USG - do kompletu. Magnez 0,77 mmol/l (0,70-1,1) s眃z, 縠 magnezu masz nadal spore niedobory, bo badania z krwi zawy縜j jego poziom, a w tkankach no

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

Dzi阫uj za zainteresowanie i odzew z Waszej strony. Moje samopoczucie od dawna jest z砮, ale systematycznie si pogarsza i dochodz coraz to nowe dolegliwo禼i. Zacz瓿am wi阠 szuka w internecie. Do tej pory bez 縜dnego rezultatu ponad 2 lata leczy砤m nerwic l阫ow oraz depresj. Leki nic nie

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

O jak mi硂, 縠 szybko odpowiedzia砤. W takim razie b阣 cz甓ciej tu zagl眃a.?? To , 縠 mam t昕yczke jest pewne ale teraz trzeba doj舵 co j wywo硊je. Ja og髄nie mam bardzo du縪 dolegliwo禼i. Dretwienia, mrowienia ko馽zyn, B髄e mi甓ni i staw體, niemal codzienne b髄e g硂wy z uczuciem ci昕ko禼i i -ja

Re: Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

TSH ewidentnie wskazuje na niedoczynno舵. Robi砤 usg? -- forum.gazeta.pl/forum/f,246288,Tezyczka_utajona_.html

Po roku leczenia t昕yczki ..... czyli cd

Nadal suplementuje si magnezem i wapniem. Jest niby lepiej, ale niestety objawy wracaj, raz jest lepiej raz jest gorzej. Przyczyny nadal nie znam cho ostatnie badania tarczycy da硑 mi do my秎enia. Tsh po roku 2,7 ft3 3,21 ft4 1,23 czyli procentowo ft3 50,42% ft4 38,96% i nie wiem co robi odpu禼i

Re: Pom罂cie bo ci眊le l眃uje na sor.

Laura, a Ty jeste z Wawa ?. Kto Leczy Tobie t昕yczk.? Rzeczywi禼ie patrz眂 na Twoje dawki , bior ma硂 mg. Piszesz ca硑 czas o rzucie, ale tarczycy czy t昕yczki ?. Z gard砮m wszystko ok, laryngolodzy ogl眃ali, nie ma si do czego przyczepi. Dok砤dnie czuje si tak jak to opisa砤, jota w jote.

Re: Czy to t昕yczka utajona?

Witam, po 4 latach najr罂niejszych bada i bezradno禼i lekarzy zwyk硑 lekarz rodzinny zdiagnozowa u mnie t昕yczk , pr骲a wysz砤 dodatnio, od dw骳h tygodni bior witaminy, teraz bede robi usg tarczycy, prosz napisz czy ci pomog硂 leczenie witaminami, i co u ciebie bo mnie tak trz阺ie ze juz

Re: t昕yczka ?

.Pami阾am o odpowiednim przyjmowaniu suplement體. Jak dalej b阣zie niskie ft3 to zwi阫sze sobie novo 1/4 . A czy znajoma leczy t t昕yczk , ja ciesz si 縠 pojecha砤m do Warszawy ba砤m sie 縠 to t昕yczka jawna 縠 dostan jakiego ataku pani doktor mnie uspokoi砤 縠 to t昕yczka utajona , w razie czego

Re: dobry specjalista od ?昕yczki -neurolog/

Witam, czy uda硂 si Pani znale兼 neurologa we Wroc砤wiu, kt髍y leczy t昕yczk? R體nie poszukuj bez skutku...

Re: novothyral 2 razy dziennie

W sumie to nie wiem bo teraz gorzej si czuj ,ale to chyba przez tarczyc , bior codziennie leki na t昕yczk lecz j dopiero ponad 4 miesi眂e ,ale latem czu砤m sie ju w miar o.k ,na pewno nie mam a tak strasznego znu縠nia i tego dziwnego uczucia jak bym mia砤 dosta padaczk .My秎 縠 jest

Re: nawroty objaw體 w trakcie leczenia

Podobno tak mo縠 by przy leczeniu t昕yczki: najpierw poprawa, potem powr髏 objaw體. Nie bierzesz za ma硂 magnezu? S硑sza砤m o 6mg na 1 kg masy cia砤. Cierpliwo禼i, b阣zie lepiej na pewno!

Re: Regresing, t昕yczka, t昕yczka.

bobisko.. czy jak ci tam.. Zamiast negowa oczywiste prawdy wystarczy przeczyta ze zrozumieniem. Wiem, 縠 w twoim wypadku jest to trudne, wi阠 po prostu zapytaj o to kogo m眃rzejszego od siebie. "T昕yczka to choroba, w przebiegu kt髍ej dochodzi m.in. do mrowienia lub dr阾wienia twarzy i ko馽zyn

Re: Biegunki po magnezie

chce jecha do neurologa Krzysztof Dziewiatowski bo wyczyta砤m 縠 leczy t昕yczk .Pozdrawiam.

Re: I ja chyba mam t t昕yczk

T昕yczka cz阺to wsp蟪towarzyszy innym chorobom. Dlatego warto po秝i阠i, czas i pieni眃ze 縠by ju na pocz眛ku dobrze si zdiagnozowa i rozpocz辨 w砤禼iwie leczenie.

Re: Pro禸a o pomoc - z砮 wyniki, bezsenno舵, l阫i

poziom magnezu kr笨眂ego we krwi nie odzwierciedla jego ilo禼i w tkankach. Objawem przedawkowania s lu縩e stolce. Uwa縜m, 縠 powinna go za縴wa, aby si uspokoi. Po uzupe硁ieniu wszystkich niedobor體 ewentualna t昕yczka te sobie p骿dzie. Szkoda ka縟ego dnia w z硑m samopoczuciu. --

gastrolog i neurolog z tr骿miasta

w tamtym roku ale ze wzgl阣u na nadczynno禼 polekow musia砤m zrezygnowa,musz si zaj辨 jelitami i t昕yczka ,tylko jak tu wyj舵 z t昕yczki je秎i by by砤 jak sie ma biegunki. I tu mam pytanie do dziewczyn z Tr骿miasta o dobrego gastrologa kt髍y leczy celiaki i neurologa od t昕yczki. U mnie w

Re: Ca砶owite usuni阠ie tarczycy a te縴czka

; Zastanawiam si czy to nie objawy T昕yczki? my秎, 縠 troch za kr髏ko po operacji, aby m體i o t昕yczce. > Czy ju mam sobie zrobi badania: > - wit. D3, koniecznie > - Wap, jak b阣ziesz jad砤 prawdziwe jogurty, to nie b阣ziesz mia砤 jego braku. > - Magnez? wszyscy mamy go za ma硂

Re: Biegunki po magnezie

dzi阫i za odpowiedz ,po badaniu je秎i wyjdzie mi t昕yczka to dam zna jak wizyta u doktora wyczyta砤m na forum 縠 leczy on t昕yczk , moja kosmetyczka od 4 lat ma t昕yczk i nie mo縠 si wyleczy bo neurolog z mojego miasta leczy j tylko wit d 3 i wapniem w ma硑ch dawkach,i w og髄e zero magnezu

Re: I ja chyba mam t t昕yczk

>Pewien endokrynolog mi powiedzia 縠 tezyczka b阣zie > mi towarzyszy do ko馽a 縴cia Nie daj sobie wcisn辨 takiego kitu!! Bo to jest bzdura, sama mia砤m objawy t昕yczki z kt髍ej wysz砤m, ale jeszcze raz prosz zr骲 dla siebie badania tarczycy. U mnie t昕yczka jako powik砤nie z powodu

Re: zawroty g硂wy, dr阾wienie ko馽zyn- tarczyca?

Wtam. natder napisz do mnie na poczt azilla@vp.pl. Tez lecz sie na t昕yczk w W-wie. pozdrawiam

Re: Mam t昕yczk. Co dalej?

w moim przypadku stwierdzono 縠 t昕yczka jest spowodowana brakiem wit D, my秎a砤m, 縠 wystarczy mi jej uzupe硁ianie. Teraz zn體 t硊macz sobie, 縠 na pewno jaka bakteria lub paso縴t wtargn瓿y do mojego organizmu. A mo縠 to ju hipochondria? Czy Ty tez pr骲owa砤 pocz眛kowo leczy si tylko

T昕yczka - dobry lekarz w Krakowie

秝iadczy tylko o braku wiedzy i bezsilno禼i lekarzy, u kt髍ych by砮m. Czy kto zna w Krakowie b眃 okolicy dobrego lekarza, wiedz眂ego co to t昕yczka utajona i potrafi眂ego skutecznie to leczy?? Marcin

Re: Prosz o pomoc , pierwszy dzie leczenia

To leczenie mam od Dr. Toru駍kiej, powiedzia砤 po pr骲ie t昕yczkowej 縠 nie jest to jaka bardzo silna t昕yczka, ale ewidentne jest. Dlaczego a tyle wapnia ? Wap mam w normie.

Re: Neuroborelioza=po 7 latach od ugryzienia diag

napisa砤m, 縠 pani Toru駍ka jest kiepskim neurologiem i nie zna si na leczeniu t昕yczki? Nie. "Zas硊g" w dziedzinie neurologii jej nie odbieram, wi阠 nie naskakuj na mnie. Napisa砤m tylko, 縠 K.T. ma niewielkie do秝iadczenie w leczeniu boreliozy, bo pacjent體 z borelioz leczy od niedawna, nie nale縴

Re: Nowa na forum

witaj, mam przeleczon borelioz + koinfekcje (leczenie na prze硂mie 2010/2011), a tak縠 ostatnio (dopiero teraz) neurolog badaniem potwierdzi砤 u mnie t昕yczk. Czy u ciebie te chodzi o t昕yczk opart na niedoborze magnezu? Z czasu choroby pami阾am ten dokuczliwy objaw permanentnego mrowienia

Re: Interpretacja wynik體

Pindzia, przypominam, 縠 pomi阣zy 4 a 16 r. 縴cia leczono mnie na epilepsj wi阠 neurologa odwiedza砤m do舵 regularnie i oczywi禼ie badano mnie neurologicznie. Na pewno mia砤m objaw Lusta bo bardzo dobrze pami阾am, 縠 nie cierpia砤m tego badania. Pozosta硑ch dw骳h objaw體 t昕yczki nigdy u mnie nie

Re: Magnez i 縠lazo - jakie suplementy najlepsze?

Magnez stosuje si profilaktycznie lub leczniczo. 400 to dawka lecznicza w砤禼iwa przy leczeniu t昕yczki. Na forum cz阺to si zapomina. -- http://www.inteligentny-projekt.pl/old/ inteligentny-projekt.pl http://www.kazdystudent.pl/ kazdystudent.pl

Re: novothyral 2 razy dziennie

zwi阫szy r體nie euthyrox o 6.25,niby nie powinno si zwi阫sza r體nocze秐ie euthoryxu i novo ,mo縜 opcja o 13:00 by砤 by lepsza ale b阣zie ci昕ko bo dodatkowo bior jeszcze debutir i sanprobi 2x dzenie na jelita i lecz t昕yczk.Pozdrawiam

Azitrox-skutki uboczne

Czy kto z Was odczuwa b眃 odczuwa jakie skutki uboczne w trakcie leczenia Azitroxem? Chodzi mi g丑wnie o osoby z t昕yczk/lub niedoborem magnezu...

Re: Hashimoto-obserwujemy. Prosz o interpretacj

Dzi阫uj za rady:) magnez 硑kam jedn tabl. W dzie i dwie na noc, razem ok. 390 mg. Ale fakt o wapniu zapomnia砤m. Pani dr od t昕yczki zaleca砤 1000mg, ale skupi砤m si bardziej na hashi ni na t昕yczce. W砤禼iwie sama nie wiem kt髍e objawy mog硑by by od t昕yczki a kt髍e od tarczycy. Tym bardziej

Re: T昕yczka-Renta?

A czemu nie bierzesz magnezu i witaminy D3? Nie mam t昕yczki, ale znam dobrze w眛ek nadter - magnez, wap i D3 bardzo si 潮cz, je秎i bierzesz takie ilo禼i wapnia bez magnezu i D3 to tylko pog酬biasz swoj chorob! Czy kto Ci prowadzi? Mo縠 warto wsi倍 w poci眊 i pojecha do Warszawy do dr

Re: Czy to t昕yczka utajona?

My秎, 縠 to mo縠 by t昕yczka i my秎, 縠 mo縠sz mie problem tarczycowy bo to zazwyczaj idzie w parze. TSH w tzw. normie o niczym nie 秝iadczy. Na problemach tarczycowych lekarze znaj si tak jak na t昕yczce - nawet bardzo do秝iadczeni neurolodzy nie potrafi jej zdiagnozowa. Mnie leczono na

Re: Szukam dobrego endo prywatnie- Koszalin lub L

ja te ze S硊pska jestem ,wiem 縠 du縪 pacjent體 z naszego miasta leczy si w L阞orku u doktora Koss, bo niestety do jedynej pani doktor w naszym mie禼ie ci昕ko si dosta ale mo縠 to lepiej ja leczy砤m si kilka lat i nie by砤m zadowolona ,coraz wi阠ej os骲 nawet jej sta硑ch pacjent體 rezygnuje

Re: Biegunki po magnezie

u nowego gastrologa zobaczymy co powie.A znasz jakiego neurologa w Gda駍ku co leczy t昕yczk .Pozdrowienia

Re: Silne os砤bienie przy hashimoto

pacjent體 ,otwiera rejestracj dla nowych pacjent體 w styczniu.Z Gda駍ka to wiem 縠 dziewczyny polecaj jeszcze pani dr Racho . czupakabra27 to jak ja mam wap zjonizowany poni縠j normy to czy to jest ju t昕yczka jawna ,czy to tak samo sie leczy jak t昕yczk utajon ,boj si ataku tej t昕yczki ,czuje

Re: Bardzo prosze o pomoc

T昕yczka jest typowym objawem zdewastowanego organizmu w skutek b酬d體 縴wieniowych. Zajmuj si przyczynowym leczeniem takich przypadk體. maniekpi@interia.pl tel.533 919 695.

nawroty objaw體 w trakcie leczenia

mimo brania zalecanych dawek Mg wszystko wam wraca硂? Strasznie mnie to przybi硂 bo zacz瓿am si zastanawia czy oby na pewno to tylko t昕yczka skoro leczenie nie do ko馽a pomaga... Dodam, 縠 odstawi砤m kaw (kt髍ej pi砤m ogromne ilo禼i przez ostatnich kilka lat)...

Re: niejasne wyniki bada - prosz o opinie

Nie trzeba mie wynik體 nie w normie aby mie t昕yczk. Krew nie odzwierciedla rzeczywistych zasob體 magnezu. Akurat w przypadku magnezu badanie go we krwi jest bardzo ma硂 miarodajne. Magnez wa縩y jest dla mi甓ni, a nikt nie bada ile magnezu jest w mi甓niach. T昕yczk leczy si oddzielnie

Re: I ja chyba mam t t昕yczk

lekarzach, kt髍zy zgodnie potwierdzali nerwic i nerwic leczono, ale leczenie nie przynosi硂 efekt體, wi阠 zacze砤m swoje objawy wpisywa w internet i wtedy pojawi砤 mi si nazwa T石YCZKA. Jeszcze tego samego dnia zrobi砤m sobie prywatnie pr骲 t昕yczkow. kt髍a wysz砤 bardzo dodatnia. Nast阷nie wszelkie

Re: Prosz o pomoc , pierwszy dzie leczenia

L阫i i napady paniki z hiperwentylacj s jednym z objaw體 t昕yczki.ow Ale r體nie dobrze mo縠 to by objaw nerwicy. T昕yczk leczy si dwutorowo - farmakologia w celu uzupe硁ienia objaw體 + psychoterapia. Radzi砤bym nie ignorowa tego drugiego tropu. D3 sugerowa砤bym 7000j. codziennie. Magnezu 6

Re: Nietypowe objawy Hashimoto

Muktprega1, bardzo dzi阫uj za odpowied :-) Nawet nie wiecie jak bardzo jestem Wam wszystkim wdzi阠zna za okazan mi pomoc. Lekarze traktuj mnie jak hipochondryka. Gdyby nie to forum, to nadal leczyliby mnie lekami na nadci秐ienie, kt髍ych w og髄e nie potrzebowa砤m. Mam problemy z r體nowag

Re: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej

Dzi阫ujemy :) Ja tak jak pisa砤m - zrobi sobie to badania jak b阣 bardziej "縴wa", endokrynolog podpowiada 縠by na razie da spok骿 i zaj辨 si hormonami a jak ureguluj i objawy nie znikn背 to zajm si t昕yczk. Mo縠 i co w tym jest, bo z tego co czyta砤m wiele os骲 mia砤 podobne objawy przed

Re: Mam t昕yczk. Co dalej?

T昕yczk leczy si dwutorowo - farmakologia + psychoterapia (潮cznie z lekami na depresj/nerwic). Samo leczenie farmakologiczne nie pomaga. Ja korzystam z psychoterapii od ponad p蟪 roku, bardzo sobie chwal. Nauczy砤m si radzi sobie z emocjami i stresem. Polecam. -- forum

Re: BARDZO prosz o interpretacj wynik體

Hiperwentylacja jest oznak t昕yczki utajonej! P骿d prywatnie na pr骲 t昕yczkow, z leczeniem ju ogarniemy jako na forum, zreszt skoro nawet s硑nna dr Toru駍ka pakuje w t昕yczkowych pacjent體 psychotropy to mo縩a ju tylko p砤ka nad stanem Polskiej medycyny... P.S. Z tym Slowmagiem to 8

Re: Jak nie urok...:(

Biedactwo z ciebie, nie ma co, jak nie tarczyca, t昕yczka czy oczy, to lamblie. Ech!, Ale mo縠 w ko馽u si wyja秐i czemu samo tarczycowe leczenie nie dawa硂 dot眃 rezultat體, jakie ja na przyk砤d bym si ciebie spodziewa砤. -- http://www.inteligentny-projekt.pl/old/ inteligentny

W眛ek ewahum

si czu砤m. Chodzi砤m po r罂nych lekarzach, kt髍zy zgodnie potwierdzali nerwic i nerwic leczono, ale leczenie nie przynosi硂 efekt體, wi阠 zacze砤m swoje objawy wpisywa w internet i wtedy pojawi砤 mi si nazwa T石YCZKA. Jeszcze tego samego dnia zrobi砤m sobie prywatnie pr骲 t昕yczkow. kt髍a

Re: Ci眊硑 b髄 od miesi眂a....hashimoto?

Ale ja nie napisa砤m, 縠 to nie od tarczycy. T昕yczka jest powik砤niem niedoczynno禼i tarczycy, wynikaj眂ym ze s砤bego wch砤niania magnezu. Tak podobnie jak jest jak anemi, niedoborem b12, niedob髍 d3. W niedoczynno禼i wiele rzeczy 糽e si wch砤nia. Trzeba leczy t昕yczk, ale i tarczycy si

Re: czy to niedoczynno舵 tarczycy???

Przeczyta砤m wszystko o t昕yczce i jak widz wcale to wszystko nie jest takie proste, g丑wnie dlatego, 縠 nie ma odpowiednich lekarzy, kt髍zy potrafi zaj辨 si tym problemem. Mo縠 ma kto namiary na neurologa w Krakowie, kt髍y wie co to t昕yczka. Je縠li nie znajd lekarza to b阣 prosi was o

Re: Silne os砤bienie przy hashimoto

endo powiedzia, 縠 tarczyca wyr體nana, to fT3 chyba nie mog硂 by poni縠j normy? Gdyby mog砤 od razu przeliczy wyniki na procenty :) I napisa jak leczysz t昕yczk, czy bada砤 poziom witaminy D3, ferrytyny i witaminy B12.

Re: Pro禸a o pomoc - z砮 wyniki, bezsenno舵, l阫i

wit d3 i mg) , a mo縠 obu? Ach no i kwestia diety! Czytaj眂 o t昕yczce na forum dokopa砤m si do w眛ku natader(za ewentualny b潮d w pisowni najmocniej przepraszam ;) i ona tam w砤秐ie pisa砤, 縠 po suplementacji Ca+Mg+D3 lepiej tolerowa砤 warzywa i owoce , o kt髍ych wczesniej mog砤 zapomnie

Re: I ja chyba mam t t昕yczk

No c罂, ja mam bardzo ograniczone zaufanie do endokrynolog體. U nas leczy si wg bardzo przestarza硑ch standard體. Przede wszystkim endo lecz na podst. TSH, kt髍e tak naprawd nie jest miarodajnym wyznacznikiem sytuacji hormonalnej organizmu. Mo縠sz sie sprzecza - albo wrzuci wyniki bada a my

Re: czy to niedoczynno舵 tarczycy???

W takim razie wymu pr骲 te縴czkow na neurologu, poni縠j masz posty Natderki, kt髍a przetar砤 szlak w sprawie t昕yczki: forum.gazeta.pl/forum/w,24712,144724172,144724172,Tezyczka_dzieki_Natder_Objawy_.html forum.gazeta.pl/forum/f,246288,Tezyczka_utajona_.html W Polsce specjalistk od t昕yczki

Re: Czy to t昕yczka?

Choroby tarczycy cz阺to id w parze z t昕yczk a ta z kolei prowadzi pod r阫 nerwic. Pr骲a t昕yczkowa jak najbardziej wskazana, potwierdzi albo wykluczy schorzenie. Leczenie nerwicy polecam z ca砮go serca, sama korzystam z pomocy psychoterapeuty od kilku miesi阠y - jestem innym cz硂wiekiem

Pom罂cie bo ci眊le l眃uje na sor.

, stwierdzona t昕yczka utajona magnezowa. Z t, s砤bo禼i jest tak 糽e, ze l眃owa砤m w szpitalu, bo m笨 nie by wstanie zaci眊n辨 mnie do 砤zienki. Nigdzie sama nie jestem wstanie wyj舵, ani nic przy sobie zrobi. Tylko le縠. Kropl體ki nie pomagaj. Czuje si jakbym mia砤 za godzin umrze. Wszystkie badania

Re: Regresing, regresing, regresing.

. On, malarz pokojowy po podstaw體ce po rocznej szkole regresingu(zjazdy w weekendy) Leszka d硂 lepiej wie ni wszyscy lekarze czym jest t昕yczka i jak j leczy. Ulatowski jeste w砤禼iwym reprezentantem regreser體, brawo!!!

Re: Obrz阫 powieki i parestezje buzi

I mnie skojarzy硂 si z t昕yczk dlatego przedwczoraj przekopa砤m ju forum t昕yczkowe. Macie na my秎i t昕yczk jawn czy utajon? Bo mnie bardziej pasuje ta utajona. Jest sens robi t pr骲 t昕yczkow czy p髃i co zaj辨 si suplementacj? By砤m przecie kilka razy u neurologa, pracowa砤m na

Re: POMOCY - sunia b阣zie rodzi

T昕yczka to raczej po porodzie. Stara, to rzeczywi禼ie jeste naiwna (bez obrazy) skoro da砤 faszerowa psa lekami, bez zrobienia mu wymazu z ucha (da硂by to dok砤dny obraz, co i czym leczy)

Re: Informacja prawna podana przez Leszka d硂

), co powoduje zaburzenie r體nowagi fizjologicznej (homeostazy) niezb阣nej do zachowania zdrowia. Dalsze nieprzerwane kontynuowanie oddechu „regresingowego” powoduje pojawienie si zasadowicy (alkalozy) oddechowej, a nast阷nie ostrych stan體 chorobowych jak t昕yczka, spazmofilia

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Zdj阠ia - t昕yczka leczenie

Bestsellery

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialno禼i za tre舵 wypowiedzi zamieszczanych przez u縴tkowników Forum. Osoby zamieszczaj眂e wypowiedzi naruszaj眂e prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog ponie舵 z tego tytu硊 odpowiedzialno舵 karn lub cywiln.

Regulamin