Sortowanie wynik體: wg trafno禼i wg daty

Re: Wraca nowe

"Sprawa prof. Dominiki Dudek mo縠 mie jeszcze jedno dno. Prywatne. M昕em lekarki jest prof. Dariusz Dudek, kardiolog, kt髍y zdaniem Zbigniewa Ziobry i jego rodziny przyczyni si do 秏ierci Jerzego Ziobry, ojca ministra sprawiedliwo禼i. Zar體no Ziobro, jak i wdowa po Jerzym Ziobrze od wielu lat

Sellin do wsp蟪dyskutant體,

w kawie na 砤w: "a czy wiecie pa駍two, 縠 縪na Kiszczaka ma 7000 PLN emerytury?" - niestety, nikt mu nie odpowiedzia, 縠 jego 縪na, po 秏ierci m昕a-Sellina, te b阣zie mia砤 85% jego emerytury, je秎i tak wybierze... PeeS - na szcz甓cie, po 秏ierci S砤woja "flaszki" G丑dzia, te genera砤, nikt

Re: Dziwna wizyta na dzia砪e

majaa napisa砤: > Uuu, kochana, najwyra糿iej nie masz poj阠ia, czego ludzie potrafi zazdro禼i;) > ... Nawet renty po zmar硑m m昕u. To, 縠 kobitka nagle wdow zosta砤, a dw骿ka m > a硑ch dzieci p蟪sierotami to dla s眘iadki by pryszcz, no bo "ile ona teraz gro > sza dostaje

Re: Zapobiegliwo舵 ...

pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li si ucz - 18 lat). Wa縩e! Je秎i wdowa nie spe硁ia warunku wieku (50 lat), ale osi眊nie ten wiek w okresie nie d硊縮zym ni pi赕 lat od 秏ierci

Re: Przed jakim 秎ubem? :-D

> o, i moja ciotka mia砤 podobnie - jak umar jej pierwszy m笨 to ksi眃z j wyspowiada i dopu禼i do komunii, bo 秏ier pierwszego m昕a de facto zdejmowa砤 z jej drugiego ma硓e駍twa ci昕ar cudzo硂縠nia. Ale to akurat jest oczywiste, wdowa/wdowiec mog zawiera 秎uby ko禼ielne.

w kulturze Polskiej nie kopie si le勘cego

sowieci z PO jak wida skopi ka縟ego nawet nieboszczyka ,a mo縠 dlatego 縠 ju si nie obroni. Dlatego wielkie brawa dla wdowy kt髍a po 秏ierci broni dobrego imienia m昕a !!! -- a casu ad casum

Re: Ile dajecie ksiedzu chodzacemu po koledzie?

To nie jest moja parafia, ja nie jestem katoliczk. Nasz dom jest 350 km od mamy. Ja mieszkam w Anglii i z t parafi nie mam 縜dnego kontaktu. Dla wdowy w szoku po nag砮j 秏ierci m昕a za砤twianie dodatkowego za秝iadczenia na odleg硂舵 od ksi阣za, kt髍ego te mo縠 ich nie kojarzy, bo bez przesady

Re: S硂wo sta硂 si cia砮m!

maria421 napisa砤: > Juras, to co napisales jest OBRZYDLIWE! > Kiszczaka mozesz oceniac jak chcesz, ale szydzic z zaloby wdowy po Kiszczaku to > potrafisz tutaj tylko Ty... Pani w 痑硂bie, robi眂a sobie sesj do Pudelka z umieraj眂ym m昕em, Pani w 痑硂bie m體i眂a o 秏ierci

Re: czoro dzieci ale z jednym ojcem ?

Rozumiem, ze wdowy to gorszy rodzaj matek - nale縴 je sumienne ukara za 秏ier m昕a. --

Re: .....Ciekawostki kulturalne....

wsp髄nego z wielkim 秝iatem i odcina si od dawnej rodziny! Kamila picka po 秏ierci m昕a nie utrzymuje kontakt體 z jego c髍k Zuzann (60 l.). Ta jednak, maj眂 na uwadze, 縠 w ostatnich latach 縴cia m硂da 縪na by砤 dla pickiego wa縩 osob, wys砤砤 jej zaproszenie na wiecz髍 wspomnieniowy po秝i阠ony

Re: Ulotki zak砤du pogrzebowego w skrzynce poczto

Z takich planuj眂ych tak縠 tak spraw, jak w w眛ku, jest moja babcia, teraz ma 94 lata, wdow zosta砤, maj眂 63 lata i w sumie ten czas wtedy wykorzysta砤 na przygotowanie: jest kasa na pogrzeb, wybrane stroje, ba- z 8 lat temu dok砤dnie przerobi砤 gr骲 m昕a "na nowo", wpisa砤 swoje imi, nazwisko

Re: Czy ja zwariowa砤m?

Kto pyta jak d硊go si znamy.Wi阠 po kolei jestem wdow od 6 lat.Mieszkali秏y razem z synem i te禼iami w domeczku na wsi.Po ich 秏ierci a r體nie po 秏ierci mojego m昕a w 150 domu zostalam sama bo syn wyjecha za granic i tam ma rodzin, Nie musz m體i jak to jest mieszka w takiej dziurze

Vendetta nikczemnego Zbynka?

prof. Dominiki Dudek mo縠 mie jeszcze jedno dno. Prywatne. M昕em lekarki jest prof. Dariusz Dudek, kardiolog, kt髍y zdaniem Zbigniewa Ziobry i jego rodziny przyczyni si do 秏ierci Jerzego Ziobry, ojca ministra sprawiedliwo禼i. Zar體no Ziobro, jak i wdowa po Jerzym Ziobrze od wielu lat procesuj si

Re: Wdowy po g髍nikach, zazdro禼imy czy wsp蟪czuj

niejako dok砤da硑 si do tworzenia dochodu g髍nika (czy te m昕a pracuj眂ego legalnie w ka縟ym innym zawodzie), dlatego cz甓 tych sk砤dek i lata pracy powinny by przepisywane na niepracuj眂 縪n po 秏ierci m昕a (albo w drug stron - na niepracuj眂ego m昕a po 秏ierci 縪ny). Wtedy wdowa, kt髍a zaczyna

Re: czy matka ma obowi眤ek m體i prawde swoim dzi

Nie ma obowi眤ku je秎i to nie skutkuje jakimi problemami - jak w tym wypadku kiedy syn nie wie kto na prawd jest jego ojcem. moje znajome dowiedzia硑 si po 秏ierci matki, 縠 ich ojciec by jej drugim m昕em, za pierwszego wysz砤 w wieku 15 lat i bardzo szybko zosta砤 wdow. Nigdy nikomu o tym nie

Re: Co pozytywnego, czyli o nudnych dobro czyni

Moja, o dziwo, te禼iowa:) Bardzo wierz眂a, ale absolutnie nie dewotka. Pomaga starszym ludziom (maj眂 nota bene lat 82). Pomaga partnerce swojej szwagierki , kt髍a po jej 秏ierci zosta砤 sama. Ciekawe, ilu ludzi z jej pokolenia zaj瓿oby si wdow po siostrze m昕a.

Re: Wdowy po g髍nikach, zazdro禼imy czy wsp蟪czuj

Wsp蟪czuj ka縟ej wdowie, 秏ier m昕a albo dziecka to najgorsze koszmary, jakie jestem sobie w stanie wyobrazi. Natomiast rent po m昕u uwa縜m troch za prze縴tek, bardziej przyda砨y si program aktywizuj眂y te kobiety zawodowo (ale sensowny, a nie kurs w潮czania komputera albo podstawowego

Re: .....Ciekawostki kulturalne....

Obrotna wdowa 25 maja 2014 roku Niemi wysz砤 ponownie za m笨, po秎ubi砤 milionera, jubilera Alberta DePrisco. Jak t硊maczy砤, taka by砤 wola Swayze'ego, kt髍y przed 秏ierci wym骻 na niej, by znalaz砤 sobie now mi硂舵 i by砤 szcz甓liwa. Sp髍 z rodzin aktora jest jednak wci笨 縴wy. Krewni

Re: Ma晨enstwa w bliskiej rodzinie

Ja znam kilka przypadk體, kiedy to brat ozeni si z wdow po swoim bracie. Powody pewnie by硑 r罂ne, z tego co mi babcia na秝ietla砤 to by硂 albo zado舵uczynienie za 秏ier m昕a, by wdowa nie musia砤 sie wyprowadzac, a dzieci nie cierpia硑 biedy, albo sprawy majatkowe. S眘iedzi mojej babci byli

Re: S硂wo sta硂 si cia砮m!

jurasberlinczyk49 napisa: > Mario, akurat ta wdowa nie zas硊guje na absolutnie 疉DNE wsp蟪czucie! To jest p > o prostu bezczelna, wredna, wyrachowana baba, kt髍a godna by砤 m昕a zbrodniarza > i kt髍a nawet na jego powolnej 秏ierci pr骲owa砤 i pr骲uje zbi kas i zwr骳i > na

Re: S硂wo sta硂 si cia砮m!

maria421 napisa砤: > astra18 napisa砤: > > > Pani w 痑硂bie, robi眂a sobie sesj do Pudelka z umieraj眂ym m昕em, Pani > w 痑硂 > > bie m體i眂a o 秏ierci Grzegorza pRzemyka - "sam si o to prosi, prowokow > a" - > > to jest obrzydliwe. > >

Re: Czy 5-latek powinien by 秝iadkiem 秏ierci si

okresie 縜硂by. I ca砮 szcz甓cie bo po prostu 縴cie toczy si dalej. A z mojego do秝iadczenia wynika, 縠 takie obowi眤ki cz阺to w砤秐ie pomagaj szybciej stan辨 na nogi i nie pogr笨a si w smutku. W mojej rodzinie i w秗骴 znajomych - pierwsz rzecz kt髍 robi wdowa po 秏ierci m昕a to gruntowne

Re: Wdowy po g髍nikach, zazdro禼imy czy wsp蟪czuj

Czekaj, czekaj... by砤m pewna 縠 w tej chwili sa juz takie same przepisy dla wszystkich wd體- jak w chwili 秏ierci m昕a mia硑 50 lat i wi阠ej albo je秎i w chwili osi眊ni阠ia pe硁oletno禼i najm硂dszego dziecka maj sko馽zone 50 lat to wtedy renta "wdowia" na siebie. Ale ok, wida by砤m w b酬dzie

Re: Vendetta nikczemnego Zbynka?

"? Niekt髍zy domy秎aj si, 縠 niekoniecznie... > > Sprawa prof. Dominiki Dudek mo縠 mie jeszcze jedno dno. Prywatne. M昕em lek > arki jest prof. Dariusz Dudek, kardiolog, kt髍y zdaniem Zbigniewa Ziobry i jego > rodziny przyczyni si do 秏ierci Jerzego Ziobry, ojca ministra sprawiedliwo禼

Re: Czy to normalne zachowanie?

ciotka 5 miesi阠y po 秏ierci swojego wieloletniego m昕a ponownie wysz砤 za m笨, za kogo, kogo dopiero pozna砤. Nawet si u秏iecha砤 na 秎ubie, o zgrozo. Ludzie gadali okropnie, a ona wysz砤 za m笨 z kilku przyczyn, tak縠 ekonomicznej. Po 秏ierci m昕a zosta砤 totalnie bez 秗odk體 do 縴cia z widmem

Re: Wdowy po g髍nikach, zazdro禼imy czy wsp蟪czuj

<<By砮 kiedy wdow wychowuj眂 dzieci? Nie? To si nie wypowiadaj w temacie co uczciwe, a co nie.>> Moja mama by砤, i owszem. I nie dosta砤 ani grosza na siebie. A zdrowa, leniwa baba- do roboty, a nie ci眊n辨 profity ze 秏ierci m昕a. Sk砤dki - m昕a niech id na dzieci- im si

Re: czy tata wdowiec tez sie moze wypowiedziec?

Wiesz jest du縪 w眛k體 zak砤danych przez kobiety, wdowy, a m昕czy糿i raczej nie daj sami sobie wsparcia, tylko ka縟y cierpi w samotno禼i. Jest do舵 aktywne forum na netkobiety ''ier m昕a jak sobie poradzi? Spr骲uj mo縠 Ci przyjm jak swojego :) ...a mo縠 panowi do dzie砤 sami stw髍zcie tak

Re: .....Ciekawostki kulturalne....

Uchodzili za ma晨e駍two idealne. Cho Lisa mog砤by umiera z zazdro禼i o ekranowe partnerki i zakochane w Patricku fanki, Swayze przyznawa, 縠 to on w tym zwi眤ku czu si niepewnie. - Przez lata by砮m zazdrosnym m昕em; martwi砮m si, 縠 Lisa mog砤by mnie zostawi dla innego m昕czyzny –

Re: Renta a 秎ub

przys硊giwa硂by zmar砮mu. To jest renta rodzinna. Je秎i osoba b阣眂a wdow ma np.46 lat to nie dostanie renty po zmar硑m m昕u, je秎i ponownie wyjdzie za m笨, mecenas m體i nie do ko馽a prawd, powiedzia o rencie rodzinnej, kt髍a nie jest jednoznaczna z rent po pierwszym m昕u. -- Tradycja to d眀, kt髍y tysi眂

Re: Kto z okazji 秝i眛 ola swoj rodzin?

Od kilku lat jestem wdow, kilka blok體 dalej mieszka kuzyn z rodzin, na s眘iednim osiedlu drugi kuzyn. I od 秏ierci m昕a, a potem mamy sp阣zam te 秝i阾a sama z dzieckiem. Obecnie jestem chora, mocno przezi阞iona z temperatur i z trudem organizuj 秝i阾a dziecku. Pies z kulaw nog nie zajrzy i

Re: ub w r罂owych okularach

縴ciowe do秝iadczenie, jak mog wygl眃a finanse ma晨e駍kie) zawsze mia砤m zask髍niaki, o kt髍ych m笨 nie wiedzia. (Tzn wiedzia, ale go to nie interesowa硂, uznaj眂, 縠 to moja sprawa.) Po 秏ierci te禼iowej wysz硑 niemi砮 sprawy dotycz眂e jej finans體.Ponad to mia砤m w pami阠i dosy 秝iez spraw, gdy o

Re: malzenstwo = poswiecenie

nie umie. Ja te to umiem. Jednak nie wszystkie niepracuj眂e panie s w wdowami. Twierdze, 縠 dla wielu pracuj眂ych pa 秏ier m昕a tez oznacza砤by koniec bloga... (sarkazm) -- Nie, nie jestem z frondy, jestem internautk niezale縩.

Re: Imigranci - czego naprawd si boicie?

przyjmowa kobiet pod gro糱 tortur i 秏ierci obu stron), zakazu wyj禼ia z domu bez burki i mahrama. Kobiety gin瓿y torturowane przez talib體 bo np. wiatr ods硂ni kawa砮k r阫i. Nie wspominaj眂 o tych, kt髍e zgin瓿y z g硂du- wdowy, opuszczone kobiety itp- bo wyj禼ie na ulic bez ch硂pa oznacza硂 wyrok

Re: Bez lito禼i o "Elisabethtown"

m昕u, o tym, jak si poznali, wdowa opowiada spro秐a historyjk o przygodzie , kt髍a spotka砤 j, w pierwszych dniach po 秏ierci m昕a, a zgromadzeni go禼ie, rodzina, przyjaciele, w wi阫szo禼i p阫aj ze 秏iechu, potem wdowa stepuje, ta馽zy przed wielkim zdj阠iem zmar砮go m昕a, wywo硊j眂 aplauz sali

Witajcie,

wieku, mam doros砮 dzieci i mieszkam sama. Jestem niezale縩a finansowo, mam prac, kt髍 lubi. Mieszkam w niewielkim miasteczku na Dolnym 眘ku. Wydawa硂by si, 縠 niczego mi nie brakuje. Nadszed chyba ju ten czas kiedy zacz瓿am po 秏ierci m昕a my秎e o tym aby spr骲owa by z kim. Mo縠 na

Re: S硂wo sta硂 si cia砮m!

maria421 napisa砤: > jurasberlinczyk49 napisa: > > > Mario, akurat ta wdowa nie zas硊guje na absolutnie 疉DNE wsp蟪czucie! To > jest p > > o prostu bezczelna, wredna, wyrachowana baba, kt髍a godna by砤 m昕a zbrod > niarza > > i kt髍a nawet na jego

Wdowa po Niemenie

Nawet po 秏ierci wdowa nie wybaczy m昕owi tamtej kochanki. Dlaczego? Ze wzgl阣u na klas tej縠 i na mi硂舵 o jakiej wdowa mog砤 tylko pomarzy. No i na kas te. -- mi砮go dnia!

Re: Bezdomny ex

:) Po 秏ierci m昕a firma zacz瓿a domaga sie jego historii jego choroby i okaza硂 si, 縠 facet leczy si na serce(?). wi阠 pani wdowa na poczet ubezpieczenia zorganizowa砤 i godn styp i nawet co na raty pokupowali z wnusiami, a tu zonk:) Z 縜dnymi wnusiami. Kobieta ma c髍k nastolatk; p蠹ne

Re:niezlosliwy rak-dluzsze zycie

wdowa nie mia砤 problem體 z sercem przed 秏ierci m昕a??? Jakby tak ka縟a wdowa/wdowiec chorowali na serce po 秏ierci ma晨onka, to by Polska by砤 krajem ludzi chorych na serce .... :( >

rozlicznie ze zmar硊m ma晨onkiem

Prosz o odpowied jak rozliczy wdow po 秏ierci m昕a. M笨 zmar we wrze秐iu 2012r prowadzi jednoosobow dzia砤lno舵 gospodarcz. Czy za rok 2012 rozlicza si ma jako samotna matka czy jedak inaczej- z m昕em ? --

Re: Bedziesz zyla jak kr髄owa...

Z ca砮go artyku硊 najbardziej podoba mi si komentarz osoby, kt髍a podpisa砤 si bodaj縠 "wdowa po g髍niku". Te wdowa, te ze 眘ka, dw骿ka dzieci odchowana, tylko kobieta ca砮 doros砮 縴cie aktywna zawodowo. Po 秏ierci m昕a nie musi 縠bra u dzieci by j utrzymywa硑. Ka縟y ma takie

Renta nie dla ka縟ej wdowy

A czy wdowa ktora w trakcie 秏ierci m昕a byla niezdolna do pracy nie mia砤 wieku 50 lat - a mine硂 ju ponad 5 lat od 秏ierci m昕a mo縠 dostac rent rodzinn na sta砮 jak uzyska wiek 50 lat - w dalszym ci眊u jest niezdolna do pracy??

Czy te si z tym spotykacie....

"tyrpa硂" ale fakt jest faktem. Przesz砤m 2 zwi眤ki po 秏ierci m昕a i oba spowodowa硑 wykruszenie si wielu znajomo禼i p砪i 縠駍kiej. 痚 jak....縠 niby wdowa mo縠 kogo mie ....to one chyba czuj si gorsze? :D 痚 wdowa....nie ma ju prawa? Nawet kiedy powali砤 mnie choroba to koledzy byli

Re: Emerytura po zmarlym mezu

Po 秏ierci ma晨onka /kt髍y by na emeryturze/ zona sk砤da wniosek o ustalenie prawa do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u i otrzymuje 85% wysoko禼i emerytury m昕a. www.zus.pl/default.asp?p=4&id=404 cytuj: Prawo do renty rodzinnej przys硊guje wdowie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub

Re: Jestem wdow?

Mam znajom w podobnej sytuacji. Ona uwa縜, 縠 jest wdow, chocia rozw骴 by z 10 lat przed 秏ierci by砮go m昕a.

Re: terapeuta seksualny/ asystent...cos w tym sty

Witam wszystkich forowicz體 tego w眛ku. Po przeczytaniu ca硂禼i rozmowy i dorzuc swoje "pi赕 groszy". jestem wdow od kilku lat. Mam za sob udane 20 lat wsp髄nego 縴cia. Niestety 秏ier mojego m昕a uczyni砤 mnie samotn. Mieszkam sama, mam c髍k, kt髍a u硂縴砤 ju sobie 縴cie. To tyle o mnie

Re: 縪na podr罂nika

siedzia砤, ale "wspiera砤" i niezmiernie by砤 dumna z osi眊ni赕 m昕a. A po jego 秏ierci znalaz砤 niewywo砤ny film, a nim przer罂ne fotki erotyczno-pornograficzne przedstawiaj眂e "s硑nnego podr罂nika" z egzotycznymi laskami ;-) No chyba, 縠 obydwoje ma晨onkowie maj t sam pasj, jak El縝ieta Dzikowska i

縴czenia 秝i眛eczne dla wdowy

(mieszkam w ma硑m miasteczku wi阠 o 秏ierci jej m昕a dowiedzia砤m si z nekrologu i od wszystkowiedz眂ych s眘iadek) bo czu砤m tak potrzeb. Od czasu pogrzebu nie kontaktowa砤m si z ni. Nie ukrywam, 縠 nie potrafi砤m odnale兼 si w takiej sytuacji. Nie by砤m z ni a na tyle z縴ta by zadzwoni (nigdy tego

Re: czy to jest fair?

Prawo do renty rodzinnej przys硊guje wdowie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u, kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li ucz si - 18 lat 縴cia lub

Re: Jestem wdow?

A gdyby Kajda wysz砤 w tym czasie za m笨 ponownie to czy by砤by te wdow w momencie 秏ierci by砮go m昕a czy jednak m昕atk?:)

Re: niepokalana ok, ale panna?

c.laus napisa(a): > Poj阠ia panna, dziewica, m昕atka znaczy硑 w czasach Jezusa co innego. Jednak Maria umieraj眂 by 縪na /wdow J髗efa. Wiec stan faktyczny w dniu jej 秏ierci to m昕atka lub wdowa. > Rozumujesz obecnymi kategoriami, czyli dla Ciebie m昕atka to pani, kt髍a by砤 w

Re: Wsp蟪czesna Rosja

Wdowa po otrutym polonem agencie KGB Aleksandrze Litwinience, Marina, m體i砤 podczas publicznego 秎edztwa w Londynie o niech阠i jej m昕a wobec prezydenta Rosji W砤dimira Putina. Zeznawa砤 te na temat pracy Litwinienki dla s硊縝 brytyjskich. Wed硊g relacji Mariny Litwinienko w latach 90. jej m昕a

d硊g te禼iowej w zus i us

Witam Chcia砤bym przedstawi sytuacj mojej rodziny i prosi o ocen i pomoc. Moja te禼iowa jest wdow ,ma 2 syn體 ,drugi ,razem z naszymi dzie鎚i -mieszkamy oddzielnie. Te禼iowa ma w砤sn ,ma潮 dzia砤lno舵 gospodarcz . Prowadzi go sama ,niestety jej sytuacja ,bardzo si skomplikowa砤. Od

Re: Przed jakim 秎ubem? :-D

o, i moja ciotka mia砤 podobnie - jak umar jej pierwszy m笨 to ksi眃z j wyspo > wiada i dopu禼i do komunii, bo 秏ier pierwszego m昕a de facto zdejmowa砤 z j > ej drugiego ma硓e駍twa ci昕ar cudzo硂縠nia. Jakie "podobnie"? Kobieta zosta砤 wdow w rozumieniu przepis體 ko禼ielnych, co w

Re: cos waznego

rozwiedzionej (wdowie), kt髍a w chwili 秏ierci m昕a nie pozostawa砤 z nim we wsp髄no禼i ma晨e駍kiej, je縠li - opr骳z spe硁ienia warunk體 wymaganych od wdowy - w chwili 秏ierci m昕a mia砤 prawo do aliment體 z jego strony ustalone wyrokiem s眃owym lub ugod s眃ow Pt, 09-05-2014 Forum: Rodziny WIELODZIETNE z wyboru. - cos waznego

Nagietek - powiedz mi ja to jest?

nie jedyn wd體k ;) i widz 縠 r體nie masz podej禼ie i opinie jak spotkane przeze mnie wdowy, 縠 po 秏ierci m昕a... one od縴硑. Owszem przesz硑 縜硂by, traumy i smutek ale jak ju si otrz眂hn瓿y z pierwszego szoku to... rozkwit硑. We糾y moj mam jest wdow ju 9 lat i m體i 縠 owszem by czas 縠

Wdowa po Niemenie chcia砤 50 tys. z. Bieg硑: n...

Z za縠nowaniem i smutkiem obserwuj poczynania 縪ny Czes砤wa Niemena. Chyba 縜dna wdowa nie wyrz眃zi砤 swojemu m昕owi tyle z砮go po jego 秏ierci co Ma砱orzata Niemen. Chciwo舵 i paskudny charakter tej 縜硂snej kobiety na d硊go po硂勘 si cieniem na tw髍czo禼i wybitnego artysty.

Re: Jesie i d硊gie wieczory - Anita Ekberg

wyst眕i砤 o rozw骴. Nagle m笨 znik, ale najpierw sprzeda wszystko co si tylko da硂 ... Bezskutecznie szuka砤 go aby przeprowadzi rozw骴. Dopiero po latach dosz砤 ja wiadomo舵 o jego 秏ierci w Nowym Jorku, tak wiec nieoczekiwanie zosta砤 wdow. Wielka mi硂舵 Anity Ekberg to Gianni Agnelli

Re: Seksbomby PRL-u, dla przypomnienia

Wdowa po Dygacie ier m昕a sprawi砤, 縠 w 縴ciu Kaliny nic ju nie by硂 takie jak przedtem. Chocia nadal stara砤 si integrowa przyjaci蟪, zachowa u nich pami赕, podtrzymywa dotychczasowe wsp髄ne zwyczaje, to jednak widoczne by硂, 縠 wdowie駍two zupe硁ie odmieni硂 jej 縴cie. Przede wszystkim

Re: Armia poleg砤 pod Smole駍kiem

B砤sik tylko wiedzia o planowanym zamachu? edztwa nie by硂? Teraz o tym wdowa zaczyna m體i? Za硂筷 si, 縠 wystartuje w jakich wyborach. Kim trzeba by, by 秏ier w砤snego m昕a do tego wykorzystywa i to w taki spos骲. Rzyga mi si chce na my秎 o tych politycznych prostytutkach.

Re: 痑硊j, 縠 przeczyta砤m, ogl眃n瓿a

dziewczyny, kt髍a opiekowa砤 si umieraj眂ym na raka 縪潮dka m昕em - w jednym w眛ku od diagnozy do 秏ierci i powiem wam, 縠 nie mog przesta o tym mysle, historia jakich wiele, ale kt髍a mo縠 si przydarzy ka縟emu z nas; jej realizm, szczero舵 i potrzeba wygadania si tej dziewczyny wstrz眘n瓿y mn do

Re: Bedziesz zyla jak kr髄owa...

Przepisy, o kt髍ych m體i Ewa, to ustawa o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych z dnia 17 grudnia 1998 roku, kt髍a w 縴cie wesz砤 w pocz眛kiem 1999 roku. W du縴m skr骳ie ustawa m體i, 縠 wdowa ma prawo do renty rodzinnej, je縠li w chwili 秏ierci m昕a mia砤 50 lat lub by砤

Re: Ma kto inn kandydatk?

turpin napisa: > Moim skromnym zdaniem, to Miss Wd體 Smole駍kich. Ale oni byli w separacji. Janusz Kurtyka od 砤dnych kilku lat 縴 osobno z konkubin. Zuzanna cudownie o m昕u przypomnia砤 sobie dopiero po jego 秏ierci, jak mo縩a z tego 縴. Bardziej pasowa砨y tytu miss paso縴t體.

Re: Gosia a odwrotnie

Jak ka縟a wdowa, ma prawo z硂縴 wniosek do ZUS-u o por體nanie emerytur: jej i zmar砮go m昕a. Je縠li emerytura "po m昕u" b阣zie dla niej korzystniejsza, to mo縠 zrezygnowa z mniejszej i pobiera t po m昕u. Ciocia jest ju w takim wieku, 縠 sama sobie nie poradzi. Spraw powinien zaj辨

Renta nie dla ka縟ej wdowy

"wdowy, kt髍e w chwili 秏ierci m昕a sko馽zy硑 50 lat" czyli pe硁a synchronizacja. Ju mnie m阠zy czytanie GW z takimi kwiatkami :-(

Re: Siedzenie? Przy malutkim dziecku?

Cz硂wieku, sama znam wdow, kt髍a nigdy nie pracowa砤 zawodowo, i kt髍a po 秏ierci m昕a uzyska砤 jak倍 cz甓 jego emerytury, kt髍 pobiera ju lat 13. Du縪 to nie jest, ale za jego 縴cia 縴li tylko z tej jednej emerytury.

"Grek Zorba 4

gospodarza, zakochanemu we wdowie. Wida rozpacz w jak wprawia go ta informacja. Jak wybiega. W domu wdowy, ona nagle zaczyna p砤ka. Basil nie wie, co ma zrobi - chce dyskretnie odej禼, przeprasza j, ale ona prosi go by zosta. Zapewne p砤cz by form odb阞nienia 縜硂by po m昕u, wspomnieniem, 縠 ona go

Kamila picka Wdowa po Andrzeju pickim pr骲uje

si jednak z 縴cia towarzyskiego. Unika miejsc publicznych i w zaciszu swojego mieszkania stara si odnale兼 ukojenie. Na 硂縰 秏ierci obieca砤 m昕owi, 縠 nie pogr笨y si w smutku i b阣zie stara si, by ka縟y nast阷ny dzie by lepszy od poprzedniego. Mimo 縠 Kamila porzuci砤 ju 縜硂bn czer, na

Re: "S硂wik" juz na wolno禼i

> No to sobie poczytaj na ten temat wi阠ej. Ziobro o秏ieszy za oceanem Polski wy > miar sprawiedliwo禼i Czyta砤m i wierz w to: Dzi w warszawskim s眃zie okr阦owym wdowa po Marku Papale podczas m體 ko馽owych m體i砤, 縠 jej m昕a wystawiono na 秏ier. Powt髍zy砤, 縠 na miejscu zbrodni

Renta rodzinna

Nie do舵, 縠 zostali pokrzywdzeni przez los, to jeszcze oszukuje ich pa駍two! Emeryci, po 秏ierci swoich ma晨onk體 dos硂wnie s przez ZUS okradani. Bo jak inaczej nazwa fakt, 縠 zamiast dw骳h 秝iadcze – emerytury swojej i zmar砮j 縪ny czy m昕a, na kt髍 ci tak ci昕ko pracowali przez ca砮

Re: A mo縠 jakie pozytywne strony wdowie駍twa?

Zajrza砤m tu po 7 latach od 秏ierci mojego m昕a. Pisa砤m, 縠 tak si nie da 縴, 縠 pusto, 縠 nijako. A jednak podnios砤m si i 縴j. Nigdy si z jego 秏ierci nie pogodzi砤m, ale nauczy砤m si z tym 縴. Jestem sobie sama okr阾em, sterem i 縠glarzem i, tak jak grosz-ek: 1) Jestem autorytetem dla

zak砤mana baba

Chora, z砤 baba, poczu砤 si do wdowie駍twa, a tym czasem 秔. m昕ulek przed 秏ierci by ju z ni w fazie rozwodowej, bo mia romans z Katarzyn Hejke. Kolejny okaz pisowskiej hipokryzji. De facto nie byli ju ma晨e駍twem, m笨 縴 z kochank, a teraz robi z siebie wielk wdow. Zak砤many babsztyl.

Re: Te禼iowa i jej wigilijna pro禸a..?

Kilka lat temu mieli秏y identyczn sytuacj. Po prostu wypisz wymaluj, r罂nica jedynie taka, 縠 te禼iowa to wdowa ;-) Mieli秏y opory (g丑wnie m笨, bo to by硂 raptem nieca砮 dwa lata po 秏ierci jego ukochanego taty), wi阠 uznali秏y, 縠 najpierw si poznamy na gruncie neutralnym, a potem dopiero

Zabawa uczuciami

Witam, nie wiem jak zacz辨. To jak zwykle jest najtrudniejsze, p蠹niej ju jako idzie samo. Zaczn od tego, 縠 jestem 45-letni wdow. Mieszkam sama, mam doros潮 c髍k. Dziesi赕 miesi阠y temu na jednym z portali dla singli pozna砤m m昕czyzn, kt髍y by po 秏ierci mojego m昕a pierwszym i jedynym

Re: Ewa B砤sik wczoraj na zespole Macierewicza.

kaczy_mozdzek napisa: > przedstawia砤 si jako strasznie pokrzywdzona przez rz眃 i Panstwo, z powodu do > prowadzenia od katastrofy i 秏ierci jej m昕a. > > A Morozowski w "Tak jest" znakomicie j podsumowa, 縠 nie pami阾a ju, co m體i > 硑 o jej m昕u wdowy po

Zlikwidowa砤m konto...

ze 3 tygodnie temu... Czu砤m 縠 za du縪 napisa砤m. Niewa縩e. Jak si ko馽zy nasza historia? Porozmawia砤m po raz kolejny z m昕em. Niekoniecznie wiele zmienimy natomiast on wiele zrozumia. Zrozumia, 縠 tak bardzo opiekuje si matk, bo ta zosta砤 wdow bez pracy w wieku 44 lat. Tyle lat mam ja

Re: Jestem wdow?

mieli禼ie ju rozw骴 prawomocny? Je縠li rozw骴 by prawomocny - jeste rozw骴k. To logiczne. Nie masz ju m昕a - wi阠 jak mo縠sz by wdow? Je縠li rozw骴 nie by prawomocny, lub 秏ier nast眕i砤 w trakcie trwania rozwodu, to jeste wdow.

Re: Zabawne jest obserwowanie walki

odpowiedzie na takie pytanie? Ja wiem, 縠 teraz g丑wnie cywilizacja sukcesu, zdrowia i szcz甓cia i 縠 秏ier to co wstydliwego. Ale czasem si przydarza i to dziecku. > O meza mozna? > A moze dziewczyna jest wdowa. > Nie odpowie jestem wdowa, tylko powie tak mam meza na cmentarz. O kobiecie kt髍ej

Re: Jak jest w takim przypadku?

Dlaczego starszemu cz硂wiekowi zabrania si 縠nienia czy wychodzenia za m笨. Dziwnym trafem zawsze dzieci oczekuj, 縠 starszy rodzic b阣zie ju tylko siedzia w domu i... po maj眛eczek tylko one wyci眊n 砤pki. Wiesz jaka samotno舵 potrafi by dokuczliwa... ja bym bardzo cieszy砤 si gdyby m骿

Re: Jestem wdow?

rozw骴k - chyba 縠 pod uwag bierzesz 秎ub ko禼ielny: wtedy b阣ziesz wdow. Stan cywilny okre秎a urz眃 wydaj眂 dokumenty do ponownego o縠nku, a tam akt 秏ierci Twojego by砮go m昕a nie zostanie przed硂zony wi阠 Tw骿 stan cywilny nie ulegnie zmianie. Nie mo縩a zosta wdow nie b阣眂 縪n zmar砮go.

Re: ierc a alimenty

ib_k napisa砤: > tu o rencie rodzinnej, zus ma racj > www.zus.pl/default.asp?p=4&id=404 Przeczyta砤m to co jest w zamieszczonym przez Ciebie linku i znalaz砤m tam taki oto tekst: Ma晨onka rozwiedziona oraz wdowa, kt髍a przed 秏ierci m昕a nie pozostawa砤 z nim we wsp髄no禼i ma晨e駍kiej

Re: historia, o kt髍ej wola砤bym sobie tylko pocz

na racjonalnym poziomie to dla mnie zupe硁ie jasne. nie jestem jednak na razie w stanie "wyregulowa" swoich emocji. patrz na jego poduszk, na sa砤tk, kt髍 zrobi, na jego buty i mam ochot rycze wniebog硂sy. to s przedmioty, kt髍e kojarz mi si jak wdowie, kt髍ej 秏ier zabra砤

Re: co b阣zie oznacza brak uniewa縩ienia

nie wiem dok砤dnie jak to jest,ale chyba po 秏ierci nie musisz si obawia exa,no bo jak wygl眃a硂 by ;po縴cie; na tamtym 秝iecie wdowy kt髍a po秎ubi砤 2 a nieraz i 3 m昕a? To to by硂by nie do przyj阠ia w niebie:), a poza tym przysi阦a砤 ;縠 ci nie opuszcz a do 秏ierci;:P

Re: Dalsza cz甓 ze spadkiem...

No jak rany, przecie napisa砤m, 縠 dziedziczenie jest! Ale cz甓ci b阣 inne, ni w przypadku wsp髄noty ma晨e駍kiej. Mo縠 matematycznie spr骲uj: jest sobie maj眛ek ma晨e駍twa, w kwocie X, dwoje dzieci. Rozdzielno禼i nie ma, zatem po 秏ierci m昕a wdowa otrzymuje po硂w (jako swoj cz甓 maj眛ku

Re: ier rodzic體- d硊gie.

przywieziony ze szpitala) i urwa si zakrzep- to by硂 takie nierealne i do dzi pami阾am rozpacz matki, kt髍a wdow zosta砤 w wieku 40 lat. Gdy mia砤m 31 lat, urodzi砤m 2 dziecko, odwiedzi砤 mnie mama z siostr (mieszka砤m 400 km od nich) i gdy dziecko mia硂 6 tygodni- ona zmar砤, nagle, na udar. I jako z t

Re: Zlikwidowa砤m konto...

Ale si porobi硂. Mieli秏y du縪 rozm體 o tym 縠 bardzo potrzebuj zmiany. A m笨 tydzie temu zachorowa. Powa縩ie jak nigdy. Kilka dni wysokiej gor眂zki. Do lekarza poszed gdy zwyk砮 leki nie pomaga硑 i okaza硂 si 縠 ma zapalenie p硊c. Pierwszy raz od 20 lat. Przez kilka dni by硂 ci昕ko. Ja w

Re: czytaj眂 forum

powiadamiaj眂 o nim nikogo, w towarzystwie tylko 秝iadk體 i dzieci, by硂 cudownie :) Nasze wsp髄ne dziecko mia硂 wtedy dwa lata i tak, 秎ub by mi wtedy potrzebny. Mia砤m ostr schiz po nag砮j 秏ierci te禼ia, 縠 mojemu ch硂pu te si to przytrafi i jako konkubina nawet nie b阣 wdow po nim, nie b阣 mog砤 mu

Re: S硑nne Barbary w Szaradach Anagramowych

1971 zosta砤 jego trzeci 縪n. Po 秏ierci m昕a w roku 1983 rozpocz瓿a si walka Barbary z dzie鎚i Johnsona o imperium Johnson and Johnson. Prawna bitwa zako馽zy砤 si przyznaniem Barbarze p蟪 miliarda dolar體 i po 30 mln dla ka縟ego z dzieci Johnsona. W 2006 roku Barbara Piasecka Johnson znalaz砤 si

Re: Beta Gosiewska: Palikot to bestia!

fredoo napisa: > W Indiach palono wdowy z cia砮m m昕a. Gdyby ten zwyczaj praktykowano w Polsce, to pewnie Palikot sfingowa砨y swoj 秏ier:)

Antykobiecy debile

Przecie te wdowy na og蟪 *mia硑* prac, tylko bezp砤tn -- prowadzi硑 dom m昕owi. To nie fair zostawi je samym sobie po 秏ierci m昕a.

Re: A masz jak倍 inn wersj z motywem?

Motyw korzy禼i:Kto zyska na 秏ierci by砮go ju komendanta policji? Wdowa 縜li砤 si 縠 policja j podejrzewa砤./痮na mia砤 pretensje do m昕a 縠 uciek spod zawa硊 w kopalni.Bo s眘iadki m笨 zgin背 i dosta砤 sute odszkodowanie oraz rent dla siebie i dzieci. -- Ach gdyby tak od razu ka縟y zrozumie

Re: Zazdro禼isz?

Nie, nie zazdroszcz, m骿 ojciec zmar na raka w眛roby gdy mia砤m osiem lat. Bardzo cierpia. Po jego 秏ierci moja, wtedy jeszcze bardzo m硂da jak na wdow, matka, rzuci砤 si w wir zabaw i uciechy. Cz阺to by硂 tak, 縠 gdy wraca砤m ze szko硑 by砤 pijana albo zamkni阾a z jakim "wujkiem" w

Re: Prymat sumienia

Osoby niezam昕ne, pozostaj眂e w separacji czy po rozwodzie nie s skazane na taki los do ko馽a 縴cia. Ty znasz stare panny, ja znam wdowy, kt髍e po sze舵dziesi眛ce poznawa硑 cudownych wdowc體 i uk砤da硑 sobie jeszcze 縴cie;) Rozw骴ka te mo縠 si doczeka 秏ierci by砮go;) A homoseksualista? Tym

Re: Mama wdowa - nowy zwi眤ek

Ja nie jestem wdow, ale 縪n wdowca. Czas, w kt髍ym zacz阬i秏y nasz zwi眤ek po 秏ierci poprzedniej 縪ny to zaledwie kilka miesi阠y. Po p蟪 roku zamieszkali秏y razem, po 2 latach wzi阬i秏y 秎ub. Wychowujemy obecnie dziecko z tamtego ma晨e駍twa oraz 2 w砤snych. Pobudowali秏y dom, wsp髄nie prowadzimy

Lepper

W rozmowie z portalem wPolityce.pl Artur Balazs ujawnia zaskakuj眂e doniesienia ws. okoliczno禼i 秏ierci szefa Samoobrony Andrzeja Leppera. Jak opowiada Artur Balazs, wdowa po Lepperze mia砤 relacjonowa, 縠 szef Samoobrony dzie przed 秏ierci, 4 sierpnia 2011 r., zapowiedzia wyjazd do Szczecina

Wdowy prawie jak zakonnice

ja mam 26 lat w wieku 25 zosta砤m wdow i nie mam zamiaru sk砤da 秎ub體 w ko禼iele po 秏ierci m昕a przesta砤m wierzy w Boga...

Re: ier wsp蟪ma晨onka - niepracuj眂a 縪na

" i po > 秏ierci wsp蟪ma晨onk體 otrzymuj wprawdzie jak倍 rent, ale s to grosze, ponie > wa nie naby硑 praw do emerytury, 縠by j bra "po m昕u" A to pierwsze s硑sz, 縠 do emerytury po m昕u trzeba naby jakie prawa - o ile wiem jedynym "prawem" by硂

Re: Nasze pieniadze

. Ojciec mojego m昕a te by g髍nikiem, zgin背 w po縜rze kopalni. Jego 縪na (moja te禼iowa) mia砤 wtedy ok. 30 lat, w chwili 秏ierci nie pracowa砤. Zosta砤 sama z dw骿k dzieci. Jako wdowa g髍nicza pobiera砤 rent na dzieci (IMO s硊sznie) i na siebie. Przez reszt 縴cia nie pracowa砤, od paru lat pobiera

Ewa B砤sik wczoraj na zespole Macierewicza.

przedstawia砤 si jako strasznie pokrzywdzona przez rz眃 i Panstwo, z powodu doprowadzenia od katastrofy i 秏ierci jej m昕a. A Morozowski w "Tak jest" znakomicie j podsumowa, 縠 nie pami阾a ju, co m體i硑 o jej m昕u wdowy po oficerach katastrofy w Miros砤wcu, gdzie zgin瓿o 16 oficer體

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Zdj阠ia - wdowa po 秏ierci m昕a

Zdj阠ia - wdowa po 秏ierci m昕a

Bestsellery

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialno禼i za tre舵 wypowiedzi zamieszczanych przez u縴tkowników Forum. Osoby zamieszczaj眂e wypowiedzi naruszaj眂e prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog ponie舵 z tego tytu硊 odpowiedzialno舵 karn lub cywiln.

Regulamin